CV po angielsku. Przydatne zwroty + wzór

W dzisiejszych czasach CV w języku angielskim wymagane jest nie tylko podczas starania się o pracę za granicą. Bardzo często zdarza się, że oczekują go również zagraniczne firmy mające swoją siedzibę w Polsce. Wydawałoby się, że przygotowanie takiego dokumentu jest proste, jednak trzeba pamiętać, że różni się on od swojego polskiego odpowiednika. Zobacz, jak wygląda przykładowy wzór CV po angielsku i co powinno się w nim znaleźć.

Najczęstszym błędem popełnianym podczas pisania CV w języku angielskim jest dosłowne kopiowanie go z wersji polskiej. Skutkiem takiego działania są nie tylko pomyłki językowe, gramatyczne czy stylistyczne, lecz także niepoprawna forma edytorska dokumentu. Takie niedopatrzenia już na wstępie mogą skreślić Twoje szansę na uzyskanie pracy, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z zasadami przygotowywania życiorysu w języku angielskim.

CV po angielsku – to nie takie trudne

Poniższy wzór CV po angielsku omówiony będzie według 7 elementów, z których powinien się składać. Ważne jest, aby w swoim podaniu zawrzeć wszystkie wskazane elementy. Stanowią one bowiem bazę poprawnie formułowanego CV po angielsku.

1. Pierwszy widoczny element, czyli nagłówek

Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy pracodawcy, jest nagłówek CV. W Polsce pisze się po prostu CV lub Curriculum Vitae (czyli to samo w dłuższej wersji). W innych krajach możliwe jest jednak stosowanie innych oznaczeń. O tym z pewnością warto wiedzieć, formułując CV po angielsku. W Wielkiej Brytanii i w Kanadzie CV określimy po prostu jako CV. Jednak w USA i w Kanadzie używa się raczej określenia Resume. Co ciekawe, w tych krajach nie przywiązuje się szczególnej wagi do chronologii tego dokumentu. Istotne są raczej kompetencje aplikującego. Z kolei w Australii dopuszczalne są wszystkie możliwe formy, czyli CV, Resume, a nawet pełna wersja Curriculum Vitae znajdzie zrozumienie.

nagłówek w CV w języku angielskim

2. Najważniejsze, czyli dane personalne

Kluczowym elementem CV są dane personalne. Należą do nich pełne imię (nie należy tłumaczyć go na język angielski – nawet wtedy, kiedy ma ono swój odpowiednik w tym języku!) i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail. I tutaj bardzo ważna uwaga. W angielskim CV nie umieszczamy takich informacji jak płeć, data i miejsce urodzenia czy stan cywilny. Jest to związane z przepisem, który chroni pracodawcę przed zarzutami o dyskryminację. W kontekście adresu e-mail należy natomiast wskazać, że w angielskim CV obowiązuje dokładnie taka sama zasada, jak w CV polskim, czyli musimy zadbać o profesjonalnie brzmiący adres mailowy. Najlepsze będzie po prostu imię, nazwisko i międzynarodowa domena. Zrezygnujmy z dodatków, pseudonimów i elementów trudnych do zapisania dla obcokrajowca.

3. CV w języku angielskim – element charakterystyczny

Kolejnym elementem CV po angielsku jest profil zawodowy – czyli coś, co bardzo rzadko można spotkać w polskiej wersji życiorysu. Jest to bardzo ważna część, ponieważ to właśnie na jej podstawie przyszły pracodawca buduje obraz Ciebie, jako pracownika. W tym miejscu musisz opisać swoje cele zawodowe i oczekiwania związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Mimo że ten element powinien zawierać tylko kilka zdań, to warto się postarać i napisać go w taki sposób, aby osoba go czytająca wiedziała, że zależy Ci na danej pracy. Pamiętaj również, że pisząc profil zawodowy, warto posiłkować się listą wymagań znajdującą się w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Jest to ważne, ponieważ ten fragment Twojego CV powinien być jak najbardziej dostosowany do konkretnej oferty pracy. Ten element, charakterystyczny dla CV w języku angielskim, stanowi zatem połączenie CV z listem motywacyjnym. To taki skrót myśli dla pracodawcy, aby wiedział, dlaczego powinien zatrudnić właśnie Ciebie.

elementy skłądające się na angielskie CV

4. Więcej konkretów – doświadczenie zawodowe

Kolejną częścią CV po angielsku jest doświadczenie zawodowe. Oprócz wyszczególnienia wszystkich firm, w których do tej pory pracowaliśmy, należy także zamieścić dodatkowe informacje – takie jak zajmowane stanowisko, obowiązki czy osiągnięcia. Jeśli któraś z naszych poprzednich prac jest ściśle związana z naszą aplikacją, to powyższe informacje możemy opisać w bardziej szczegółowy sposób. Pamiętaj także o tym, że każdy element związany z doświadczeniem zawodowym powinien być podany w odwrotnym porządku chronologicznym. Oznacza to, że stanowisko, które zajmowaliśmy jako ostatnie, musi pojawić się na pierwszym miejscu. Aby było ono jeszcze bardziej widoczne, można je pogrubić.

W akapicie dotyczącym doświadczenia można umieścić również odbyte staże i praktyki. Jeśli chodzi o nazwy polskich firm, które mogą nie być znane zagranicznemu pracodawcy, to w nawiasie można krótko opisać zakres ich działalności albo wskazać adres strony internetowej, pozwalający na identyfikację tego podmiotu. Chodzi o to, aby pokazać, że nie są to nazwy i firmy „z kosmosu”, ale że to duże przedsiębiorstwa, rzetelne firmy, zatrudniające kadrę poważnych, profesjonalnych pracowników. Pamiętaj, że Twoje doświadczenie zawodowe buduje obraz Ciebie, jako solidnego pracownika.

5. Pisanie CV po angielsku – nie zapomnij o wykształceniu

Następną częścią CV po angielsku jest wykształcenie. Jeśli jesteś osobą, która dopiero skończyła studia i nie możesz pochwalić się dużym dorobkiem zawodowym, to punkt zawierający informacje o edukacji możesz umieścić przed doświadczeniem zawodowym. Podobnie jak w przypadku doświadczenia, powinniśmy zacząć od ostatnio ukończonej szkoły. Jeśli chodzi o tłumaczenie, to nie piszmy na przykład Liceum Ogólnokształcące im. Edukacji Narodowej we Wrocławiu, tylko High School in Wrocław. Z kolei wymieniając ukończone kierunki studiów, nie zapomnijmy wymienić nazwy uczelni, specjalności oraz uzyskanego stopnia naukowego. W punkcie tym możemy zawrzeć także informację o ukończonych kursach i posiadanych certyfikatach.

Jeżeli ubiegamy się o pracę za granicą, dobrze będą wyglądały nazwy zagranicznych uczelni wyższych. Możemy je uwzględnić, nawet jeżeli studiowaliśmy tam rok w ramach programu Erasmus lub innej wymiany. Z kolei w kontekście certyfikatów, warto wyszczególnić posiadane certyfikaty językowe. W końcu pracując dla zagranicznego podmiotu, prawdopodobnie będziemy na co dzień posługiwać się językiem obcym.

Tłumaczenie stopni naukowych

Licencjat w naukach humanistycznych określimy jako Bachelor of Arts, natomiast w naukach ścisłych jako Bachelor of Science. Z kolei tytuł magistra w naukach humanistycznych to Master of Arts, a w naukach ścisłych Master of Science. Przy tym niektóre kierunki mają swoje odrębne określenia, jak w języku polskim, np. Master of Law (magister prawa).

Odnośnie do stopni doktora i doktora habilitowanego nie obowiązuje rozróżnienie, stosuje się więc w obu przypadkach tytuł PhD, czyli np. Doctor of Philosophy.

6. Umiejętności, czyli pokaż na co Cię stać

Kolejnym punktem w Twoim CV powinny być umiejętności. Wśród nich można wymienić prawo jazdy, znajomość języków obcych, zdolność do pracy w zespole czy obsługę komputera i jego oprogramowania. Oczywiście daruj sobie banały. Umiejętność obsługi programu Excel lub Word nie jest już wartością dodaną. To potrafi… albo powinien potrafić każdy.

W tym miejscu możesz także podać przykłady z życia zawodowego, kiedy umiejętności te okazały się przydatne. Opcjonalnie możesz zamieścić również swoje hobby. Najlepiej, jeśli będą one związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Unikaj pisania o tym, że lubisz czytać lub chodzić do kina, a jeśli już to sprecyzuj – co czytasz i jakie filmy lubisz. Zasadne jest w takiej sytuacji podanie nazwisk konkretnych reżyserów albo konkretny gatunek filmów.

Typowe błędy w CV po angielsku

 • Zdjęcie: w Stanach Zjednoczonych nie umieszcza się fotografii w CV
 • Nieadekwatne stanowiska pracy i kwalifikacje
 • Brak słów kluczowych
 • Używanie skrótowców
 • Osobiste informacje nieistotne dla pracodawcy
 • Nieprawdziwe informacje
 • Chaotyczny układ i brak wypunktowań
 • Błędy językowe i pisowni

7. To może pomóc zdobyć Ci wymarzoną pracę – referencje

Ostatnią częścią CV są referencje. W krajach anglojęzycznych są one bardzo ważne, ponieważ opinia byłego przełożonego jest cenną wskazówką dla przyszłego pracodawcy. Możesz zawrzeć je na kolejnych stronach życiorysu lub dołączyć jako osobny plik. Jak je zdobyć? Rozumiemy, że Twój dotychczasowy, polski szef, może nie władać biegłym angielskim. Zaproponuj mu zatem, żeby napisał referencje w języku polskim, a Ty na własny koszt przeprowadzisz tłumaczenie. Twój pracodawca powinien w formułowanym piśmie podkreślić Twoje zalety, mocne strony, a także wskazać na konkretne projekty, które odbyły się z Twoim udziałem i jaki miałeś wpływ na ich powodzenie. Obcokrajowcy lubią konkrety, dlatego skuteczne referencje powinny uwzględniać maksymalnie wiele precyzyjnych informacji na temat pracownika.

Zadbaj o szczegóły

Podczas pisania CV po angielsku, zwróć również uwagę na format dat. W przypadku pisania do pracodawcy pochodzącego z Wielkiej Brytanii należy pamiętać, że poprawny zapis daty powinien wyglądać w ten sposób: dzień/miesiąc/rok (na przykład 10/05/2010). Z kolei wysyłając aplikację do Stanów Zjednoczonych, datę należy wpisać w formie miesiąc/dzień/rok (na przykład 05/10/2010). To niby nic nieznaczący szczegół, ale jednak świadczy o tym, że jesteś precyzyjny, dokładny i znasz wszelkie warunki i procedury, obowiązujące w państwie, do którego się wybierasz. W ramach szczegółów warto również wskazać, że niektóre komputery i używane w nich systemy, mogą nie czytać poprawnie polskich znaków. Dla pewności zatem powinniśmy usunąć je z naszego CV (nawet, jeśli chodzi o nazwisko).

CV po angielsku – power verbs

Podczas pisania CV po angielsku, z pewnością przydatne okażą się pojęcia określające każdy wyżej wymieniony element życiorysu. A oto najważniejsze obszary do opisania:

 • dane osobowe określimy jako Personal details,
 • profil osobisty jako Personal profile,
 • doświadczenie zawodowe jako Work experience,
 • wykształcenie jako Eduction and training,
 • umiejętności jako Skills and competences,
 • hobby jako Hobbies lub Interests,
 • referencje jako References.

Z edukacją związane są również tłumaczenia nazw szkół. I tak Szkoła Podstawowa stanie się Elementary School, gimnazjum Middle School, a szkoła średnia High School. Oczywiście, wpisując nazwę szkoły możesz sobie podarować informację na temat tego, czyjego imienia jest dana szkoła. Ta informacja nic nie mówi obcokrajowcowi. Wystarczy zatem numer szkoły i miasto, w którym się znajduje.

Do opisywania umiejętności czy doświadczenia zawodowego mogą przydać się również typowe zwroty, które znajdziesz w grafice poniżej. W punkcie dotyczącym referencji najczęściej używa się zwrotu References available upon request, czyli informujemy potencjalnego pracodawcę o możliwości ich dostarczenia, kiedy będą niezbędne. Jeżeli trudno Ci zapamiętać te wszystkie informacje, nie martw się. Przygotowaliśmy rozwiązanie dla osób piszących CV po angielsku – szablon znajdziesz na naszej stronie Internetowej.

przydatne zwroty do cv w języku angielskim

Klauzula CV w języku angielskim – pamiętaj o niej!

W związku z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które to obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej, treść klauzuli powinna być z nim zgodna i wyglądać tak: I agree that my personal data will be processed by (nazwa firmy) in order to recruit for the position I am applying for.

Klauzula CV po angielsku powinna być podpisana odręcznym podpisem. Podczas czytania ogłoszenia warto również zwrócić uwagę, czy pracodawca nie podał formuły, która powinna być dołączona do dokumentów, ponieważ zdarza się, aby klauzula CV po angielsku miała jeszcze inną formę, które bardziej wyszczególnia działania firmy w zakresie zarządzania danymi osobowymi.

Podczas pisania CV po angielsku należy pamiętać, aby nie przekroczyło jednej strony A4. Oczywiście z wyjątkiem referencji, które mogą stanowić dodatkowe załączniki. Zamiast nagłówka w postaci napisu CV, można też umieścić swoje imię i nazwisko. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samemu stworzyć swój dokument CV, to w Internecie możesz znaleźć kreatory CV po angielsku, które ułatwią Ci zadanie! Jeżeli potrzebujesz natomiast wskazówek, co do samej układu i przykładowych treści CV po angielsku – wzór znajdziesz na naszej stronie.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,00 Liczba głosów: 11
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań