Wzór podania o pracę dla pracownika socjalnego

Wzór podania o pracę dla pracownika socjalnego

Podanie o pracę pracownik socjalny

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 86778c0829c3.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,57 Liczba głosów: 7
Loading...

Pracownik socjalny pracuje na rzecz rodzin, grup oraz środowisk społecznych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Ułatwia im w realizowaniu aspiracji życiowych. Pomaga im także w rozwiązywaniu własnych problemów. Do głównych zadań pracownika socjalnego zalicza się więc:

- zapewnienie podstawowych warunków do życia osobom ich pozbawionych (cel ratowniczy),
- organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej,
- zaspokojenie potrzeb, które nie mogą być zaspokojone w inny sposób (cel kompensacyjny),
- minimalizowanie wpływu negatywnych czynników, których nie można zmienić (cel protekcyjny),
- wzmacnianie zdolności grup społecznych do samodzielnego rozwiązywania problemów,
- szeroko pojęte poradnictwo,
- pobudzanie aktywności społecznej,
- wdrażanie i rozwijanie programów społecznych pozwalających na podniesienie jakości życia,
- badanie problemów społecznych,
- współpraca z instytucjami mająca na celu pozyskiwanie nowych rozwiązań w pracy socjalnej.

Pracownik socjalny pracuje zarówno w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, dom opieki społecznej), jak i w terenie. Praca wiąże się z licznymi zagrożeniami wynikającymi z kontaktu z różnymi osobami. Pracownik socjalny narażony jest na choroby (HIV, wirusowe zapalenie wątroby, infekcje wirusowe) i przemoc fizyczną. Poza tym jest to zawód obarczony znacznym obciążeniem psychicznym. Dlatego też osoba pracująca w ośrodku pomocy społecznej ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
Czas pracy pracownika socjalnego uzależniony jest przede wszystkim od zajmowanego stanowiska oraz potrzeb danej placówki, w której wykonuje on swoje obowiązki zawodowe. W przypadku ośrodków pomocy społecznej pracownik socjalny zwykle zatrudniony jest na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych i jego czas pracy nie przekracza 40 godzin tygodniowo. Z tego część czasu spędzana jest w terenie. Osoba zatrudniona w biurze, w zależności od wymiaru etatu, pracuje najczęściej od 3 do 6 godzin dziennie. Praca pracownika socjalnego związana jest ze znaczną odpowiedzialnością społeczno-moralną.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań