Wzór podania o pracę dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wzór podania o pracę dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Podanie o pracę nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 4714804310fb.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 2,90 Liczba głosów: 10
Loading...

Nauczyciel wychowania przedszkolnego zajmuje się wychowywaniem, nauczaniem oraz opieką nad dziećmi w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Swoje obowiązki wykonuje w oparciu o wybrany w danym przedszkolu program nauczania. Jego zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz udzielania mu pomocy pedagogicznej i psychologicznej. Każdego ucznia otacza indywidualną opieką i ma kontakt z jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego zalicza się:

- organizowanie zabaw i zajęć edukacyjnych,
- nauka podstawowych czynności samoobsługowych,
- przygotowanie do nauki w szkole oraz w społeczeństwie,
- obserwacja i dokumentowanie postawy dziecka.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego jest odpowiedzialny za życie i zdrowie powierzonych mu wychowanków. Ściśle współpracuje z ich opiekunami. wspomagając ich wychowanie i rozwój. Stosuje na co dzień nowoczesne metody wychowania i nauczania. Powinien również systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuje w placówkach oświatowych - przedszkolach publicznych i niepublicznych, przedszkolach integracyjnych i specjalnych. Zabawy i zajęcia organizowane są zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Niekiedy organizowane są także wycieczki poza teren przedszkola. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni są także w tzw. zerówkach organizowanych w szkołach podstawowych. W czasie wykonywania swoich obowiązków nauczyciel narażony jest przede wszystkim na choroby narządu głosu.
Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego ma charakter samodzielny. Oparta jest jednak też na współdziałaniu z rodzicami. Czas pracy to 25 godzin w ciągu tygodnia z dziećmi w wieku 3-5 lat oraz 22 godziny w przypadku dzieci w wieku 6 lat. Codziennie jest to około 5 godzin pracy z dziećmi. Do tego doliczyć trzeba jednak również czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć i sporządzenie potrzebnej dokumentacji.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań