Wzory podań o pracę

Jednym z kluczowych dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji jest podanie o pracę. Jest to dokument, sygnalizujący pracodawcy chęć podjęcia zatrudnienia na oferowanym przez niego stanowisku. Niestety wiele osób wciąż przygotowuje podania o pracę w niewłaściwej postaci albo każdorazowo posługuje się tym samym wzorem dokumentu.

Eksperci do spraw doradztwa zawodowego bardzo często zwracają uwagę na to, że treść podania o pracę za każdym razem powinna być dostosowana do charakteru stanowiska, na którym kandydat chce być zatrudniony. Warto zatem skorzystać z dostępnych szablonów podania o pracę, aby uniknąć kardynalnych błędów w zakresie tworzenia tego typu pisma. Poniżej wyjaśniamy, jak prawidłowo przygotować podanie o pracę oraz z jakich wzorów warto skorzystać.

 

Podanie o pracę

Jak już wspomniano, podanie o pracę jest pismem, w którym jego autor sygnalizuje potencjalnemu pracodawcy chęć podjęcia u niego zatrudnienia. Oprócz tego treść ma wyrażać ambicje ubiegającej się o zatrudnienie osoby. Podanie o pracę musi być odpowiednio sformułowane. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że często jest ono wysyłane także do firm, nieprowadzących w danym momencie rekrutacji oraz niepublikujących ogłoszeń o poszukiwaniu nowych pracowników.

Podanie o pracę nie będzie zatem tworzone jako odpowiedź na konkretną ofertę pracy, ale raczej odnosić się będzie do ogólnego charakteru działalności przedsiębiorstwa, do którego jest kierowane. Często wysyła się taki dokument do firm – liderów na rynku w danej branży, nieprowadzących jednak aktualnie rekrutacji. Z psychologicznego punktu widzenia rozpatruje się dzisiaj ten dokument jako „dowód chęci kandydata do podjęcia współpracy”.


Kiedy warto złożyć podanie o pracę?

Sytuacji może być przynajmniej kilka:

 • Koniec praktyk lub stażu – niezależnie od trybu rekrutacji warto złożyć podanie w firmie, w której do tej pory przebywało się na praktykach. Ten krok pozwala zdobyć też dodatkowe plusy u pracodawcy.
 • Studiowanie – osoby studiujące są w wielu przedsiębiorstwach i firmach na wagę złota. Wprowadzają świeże spojrzenie na wiele zawodowych spraw dzięki nowoczesnym pomysłom.
 • Silny stopień determinacji – osoby z tą właśnie cechą, szukające konkretnej pracy, szybko punktują dzięki brakowi lęku przed odrzuceniem oraz konsekwencji.
 • Praca w służbach – na stanowiskach bez rekrutacji. Podanie o pracę pozwoli się wyróżnić wśród całego szeregu ofert składanych na długo przed terminami ewentualnego naboru.

Ten typ dokumentów aplikacyjnych wymaga od każdego chętnego do podjęcia pracy odpowiedniego podejścia. Wiele osób błędnie uważa, że podanie o pracę jest tym samym, co curriculum vitae oraz listy motywacyjne. Nasze wskazówki uchronią Cię przed głupimi błędami w czasie składania podania o pracę. CV oraz ewentualne listy motywacyjne nie są niczym innym, jak tylko załącznikami do głównego dokumentu ubiegającego się o pracę.

Młoda kobieta oczekująca na rozmowę kwalifikacyjna


Najczęstsze wymogi

Podanie o pracę należy do tego typu dokumentów, których złożenie jest koniecznością, gdy przymierzamy się do pracy w służbach, gdzie panują określone zasady oraz renoma zawody. Mamy na myśli takie instytucje, jak:

 • Policja
 • Służby graniczne
 • Urzędy celne
 • Straż pożarną


Jak powinno wyglądać profesjonalne podanie o pracę?

Niezwykle istotne jest, aby treść podania o pracę nie była zbyt długa. Przygotowane pismo nie powinno być dłuższe niż 4 strony A4, oraz powinno być napisane w bardzo oficjalnej formie. Należy pamiętać, że w podaniu o pracę nie zawiera się argumentacji, dotyczącej tego, czy autor spełnia kryteria kwalifikujące go do zatrudnienia na określonym stanowisku. W treści podania o pracę należy skupić się raczej wyłącznie na argumentach, poświadczających fakt, że autor pisma ogólnie nadaje się do pracy w firmie o danym profilu.

Zawarte w treści podania o pracę argumenty, powinny oczywiście prezentować pracownika z jak najlepszej strony. Przesłanki te warto dostosować do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, do którego kierowane jest takie pismo. Przykładowo: jeśli dana firma kładzie ogromny nacisk na wdrażanie innowacji, warto w treści podania o pracę przedstawić doświadczenia autora w realizowaniu projektów innowacyjnych oraz nadmienić, czy ma stosowną wiedzę w tej dziedzinie oraz co ewentualnie może wnieść do firmy potencjalnego pracodawcy w tym zakresie.

Ponieważ to oficjalne i formalne pismo, podanie powinno mieć uporządkowaną strukturę. Po pierwsze więc: w prawym górnym rogu dokumentu należy umieścić datę i nazwę miejscowości, w której zostało sporządzone. Nieco niżej, po lewej stronie, należy umieścić podstawowe dane osobowe autora listu, a zatem jego imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mailowy. Następnie należy oznaczyć firmę, do której podanie jest kierowane. Poza samą nazwą firmy, warto również oznaczyć określoną komórkę w strukturze firmy oraz jej właściwy adres.

wzór podania o pracę wraz z opisem poszczególnych, kluczowych elemntów

Zaleca się, aby pod tą częścią listu umieścić napisany drukowanymi literami i pogrubiony nagłówek oraz wskazać na charakter pracy, o jaką autor się ubiega. Chodzi o określenie struktury firmy, którą autor jest szczególnie zainteresowany i w której chciałby pracować. Odpowiednie sformułowanie tej części podania jest z pewnością utrudnione, jeśli autor kieruje pismo do firmy, która w danym momencie nie prowadzi otwartej rekrutacji. W takim przypadku należy w treści podania podkreślić wysoką motywację autora do podjęcia pracy w strukturach prestiżowej firmy – lidera w danej dziedzinie.

Autor podania powinien następnie przedstawić swoje doświadczenie, umiejętności oraz kwalifikujące go do rozpoczęcia pracy predyspozycje w analitycznej formie. Istotne jest jednak, aby w tej części podania o pracę nie przepisywać szczegółowych informacji, które zostały już zawarte w CV pracownika. Należy raczej ogólnie przedstawić doświadczenie, umiejętności i predyspozycje autora podania, które potwierdzą potencjalne korzyści, wynikające z zatrudnienia go w strukturach firmy.

Po przedstawieniu własnej osoby oraz uzasadnieniu, dotyczącym tego, dlaczego pracodawca powinien rozważyć zatrudnienie danego kandydata, podanie o pracę powinno zostać zamknięte zastosowaniem zwrotów grzecznościowych. Tutaj następuje pewna dowolność odnośnie do zastosowania zwrotów grzecznościowych. Może być to bowiem np. otwarta prośba do odbiorcy listu o możliwość stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną lub o możliwość przygotowania prezentacji na temat tego, jak autor chciałby pracować w strukturach danej firmy oraz co mógłby zmienić i wnieść, gdyby był jej pracownikiem.

W ostatniej części podania o pracę należy się podpisać, po uprzednim zastosowaniu zwrotu Z wyrazami szacunku lub Z poważaniem.


Czego unikać w podaniach o pracę?

Podanie o pracę jest pierwszym dokumentem trafiających do rąk naszego przyszłego, potencjalnego pracodawcy. Dlatego naszym obowiązkiem jest zadbać o to, aby dokument został przygotowany na odpowiednim poziomie zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej. Pisząc podanie o pracę, trzeba dostosować się do pewnych wyraźnych i klarownych zasad komunikacji zawodowej, nawet, jeśli ma być ona na dany moment jedynie pisemna. Zbyt luźne podejście do tematu sprawić może, że nasze podanie o pracę zostanie odrzucone już na starcie i potraktowane jako nikomu niepotrzebny incydent. Pamiętajmy, że język zastosowany w podaniu o pracę ujawnia także nasze zawodowe kompetencje.

W tworzeniu podania o pracę wystrzegaj się:
 • Nieuporządkowanego trybu pisania – podanie piszemy podanie według stosownych norm.
 • Pomijania daty. Nie powinna ona przy tym wyprzedzać daty dnia złożenia dokumentów.
 • Pozostawiania dokumentów bez ważnych danych personalnych. Po lewej stronie musi się znaleźć imię, nazwisko, można dodać stopień naukowy, jeśli takowy posiadamy. Do tego adres zamieszkania oraz do korespondencji. Numer telefonu oraz adres skrzynki mailowej są także niezbędne.
 • Zbytniej bezpośredniości w stosunku do osoby, która będzie odpowiedzialna za Twoje zatrudnienie. Używamy zwrotów typu: „Sz. P. Dyrektor, linia niżej – imię i nazwisko plus nazwa firmy wraz z adresem. Czasami wystarczy jedynie nazwa przedsiębiorstwa lub zaznaczenie, że dokumenty kierowane są po prostu do Działu Rekrutacji.
 • Zaczynania treści podania bez tytułu, nie wygląda to zbyt dobrze. Wystarczy tytuł „Podanie o pracę” lub po prostu „Podanie”. Czcionka dla wyróżnienia może być pogrubiona, a litery nieco większe od pozostałych w dokumencie.
 • Braku podpisu pod zwrotem „Z poważaniem”. To – wydawać by się mogło – szczegół, ale dużo mówi o naszym poważnym podejściu do tematu szukania nowego zatrudnienia.


Na co jeszcze uważać?

Pisząc podanie o pracę, przestań myśleć, że musisz przygotować cały spis swoich zalet i osiągnięć. Twoje najmocniejsze strony zaprezentuje dołączony do podania list motywacyjny. Zdania w podaniu o pracę nie powinny być zbyt zawiłe. Niedopuszczalne jest, by w pierwszym akapicie nie zamieścić prośby o przyjęcie na dane stanowisko. Brak stosowanego uzasadnienia w podaniu, dlaczego zasługujemy na daną pracę, może totalnie odrzucić rekrutującego.

Nie przedstawiajmy też naszego doświadczenia oraz zawodowych osiągnięć w sposób pompatyczny i wyniosły, bo czytający odbiorca z pewnością to wyczuje. Komunikat urwany pod koniec treści, bez podsumowania przez choćby jedno zdanie, będzie wyglądał bardzo nieprofesjonalnie.


Wzory podań o pracę

Obecnie dostępne są w sieci różne wzory podań o pracę. Z całą pewnością warto z takiego ułatwienia skorzystać. Przede wszystkim dlatego, że dostępne w ten sposób wzory podań są zwykle przygotowane przez fachowców, mających bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. Zawarte we wzorach podań o pracę treści, są więc odpowiednio atrakcyjne, a także gwarantują pozytywne rozpatrzenie podania przez potencjalnego pracodawcę i zwiększają szansę na odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Bywa, że przyszłym pracownikom bardzo trudno jest formułować podanie o pracę, kiedy decydują się skierować pismo do przedsiębiorstw, nieprowadzących w danym momencie otwartych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku wzory podań o pracę są szczególnie pomocne. Gotowe szablony mają bowiem sprecyzowane zwroty grzecznościowe do takich firm, jak również efektywne sposoby przedstawienia atutów potencjalnego pracownika jako tego, którego warto zatrudnić w strukturach firmy, nawet jeśli w danym momencie nie poszukuje się nowych osób.

Pamiętaj!

Koniecznie dostosuj szablon, z którego korzystasz, do indywidualnych potrzeb:

 • sprawdź dokładnie nazwę adresata i poprawność danych kontaktowych (zarówno Twoich, jak i pracodawcy)
 • dodaj informację o załącznikach, jeśli wysyłasz je razem z podaniem (np. CV)
 • umiejętnie wybierz doświadczenia, o których wspominasz; nie wymieniaj wszystkich poprzednich stanowisk i umiejętności

Przy samodzielnie tworzonych podaniach o pracę kandydaci popełniają różne błędy. Najczęściej są to błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne oraz gramatyczne, często nie są w stanie przekazać swojego zainteresowania oraz motywacji do pracy w strukturach danej firmy w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy. Przez to niekiedy potencjalny kandydat jest oceniany negatywnie już przy pierwszym kontakcie pracodawcy z jego dokumentami aplikacyjnymi. Częstym błędem jest również to, że autor stworzonego samodzielnie podania o pracę przynajmniej kilka razy niepotrzebnie powtarza te same informacje.


Szablon podania o pracę

Dostępny i przygotowany przez fachowców wzór podania o pracę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Metoda ta jest właściwa dla osób, które chcą samodzielnie dopracować ostateczny kształt swojego podania o pracę. Wzory podań o pracę najczęściej sporządzane są bowiem w arkuszach tekstu, a więc po pobraniu mogą być odpowiednio modyfikowane. Użytkownik takiego wzoru może zatem opracować zawarte w nim informacje według swoich preferencji lub poszerzyć treść o dodatkowe komunikaty czy zwroty.

Użytkownik ma pełną możliwość komputerowej edycji, nie tylko treści podania o pracę, ale i wyglądu graficznego pisma. Dlatego też należy stwierdzić, iż dostępne wzory podań o pracę są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które potrzebują przygotować i przekazać potencjalnym pracodawcom taki dokument.


Co umieścić w podaniu o przyjęcie do pracy?

Znając istotę podania o pracę, warto zadać sobie pytanie, czy tego typu dokument jest nadal atrakcyjny na rynku pracy. Zajmujący się procesami rekrutacyjnymi oraz doradztwem zawodowym eksperci, nadal pozytywnie oceniają przygotowanie podania o przyjęcie do pracy. Przede wszystkim dlatego, że: po pierwsze jest to dokument o charakterze informacyjnym, po drugie zaś po wpłynięciu takiego pisma do firmy, pracodawca zyskuje pewność, że dana osoba jest dyspozycyjna oraz w pełni zmotywowana do rozpoczęcia pracy w strukturach danej firmy.

Podanie o pracę daje także dodatkowe możliwości. Przedsiębiorcy mają bowiem nieocenioną możliwość pozyskania bardzo wartościowych pracowników i fachowców w danej dziedzinie właśnie poprzez uwzględnianie wpływających do firmy podań o pracę, również wtedy, kiedy nie prowadzą otwartych naborów. Prawidłowo sporządzone podanie o przyjęcie do pracy to także dodatkowa okazja do tego, aby pracownik jak najlepiej zaprezentował się przyszłemu pracodawcy.

Pamiętaj, że podanie o pracę to zupełnie inny dokument niż życiorys i list motywacyjny, trzeba więc zadbać, by jego treści były stosowne i dostarczały tylko istotnych informacji.

Podanie o pracę

List motywacyjny

cel

Prośba o przyznanie etatu na danym stanowisku

Prośba o zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

adresat

Pismo kierowane ogólnie – do prezesa/dyrektora firmy

Zwrot do konkretnej osoby znanej z imienia i nazwiska

styl

Oficjalny, raczej oschły

Bardziej zindywidualizowany

forma

Z zasady krótkie

Bardziej rozbudowane

sytuacja użytkowa

W sytuacji braku jawnej rekrutacji w danej firmie

W odpowiedzi na ogłoszenie o pracę

Nierzadko zawarte w podaniu o przyjęcie do pracy informacje mają znaczący wpływ na to, czy dana osoba zostanie zatrudniona oraz jakiej wysokości wynagrodzenie uzyska na nowym stanowisku pracy. Podanie o pracę jest klasyfikowane jako rodzaj bardzo formalnego dokumentu aplikacyjnego. Wielu pracodawców ocenia kompetencje pracowników np. w zakresie umiejętności sporządzania dokumentacji urzędowej, właśnie przez pryzmat treści podania o pracę.


Podanie o przedłużenie umowy o pracę – co napisać?

W przypadku pracowników zatrudnionych w strukturach firmy na umowach cywilnoprawnych lub umowach na czas określony funkcjonuje również specjalne pismo, jakim jest podanie o przedłużenie umowy o pracę. Dokument ten składa się z trzech części.

 1. W części pierwszej zawarte są podstawowe dane osobowe pracownika oraz oznaczenie adresata pisma, którym zwykle jest dotychczasowy bezpośredni przełożony autora podania.
 2. W drugiej części podania autor wyłuszcza swoją prośbę, dotyczącą przedłużenia przez pracodawcę umowy o pracę na kolejny okres.
 3. Trzecia część takiego podania powinna natomiast zawierać w treści szereg argumentów, przekonujących pracodawcę do tego, że powinien przedłużyć umowę o pracę na kolejny okres. Zaleca się, aby w tej części pisma pracownik przedstawił swoje dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia w strukturach firmy, ewentualnie wymienił uzyskane nagrody, czy też opisał ogólnie swój wkład w rozwój firmy. Istotne jest, aby w tej części pracownik przedstawił w sposób analityczny powody, dla których zależy mu na kontynuowaniu pracy w strukturach firmy.

Najbardziej ambitni pracownicy w tej części podania piszą również o swoich planach na przyszłość, które wcielą w życie, jeśli pracodawca przedłuży umowę. Wskazują na przykład na projekty, w jakich chcieliby uczestniczyć lub na konkretne działania dodatkowe, służące lepszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Zwieńczeniem podania o przedłużenie umowy o pracę są zwroty grzecznościowe, przyjmujące charakter prośby o to, aby pracodawca pozytywnie rozpatrzył wniosek piszącego. Prawidłowo napisane podanie o przedłużenie umowy o pracę jest bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, kiedy kilku pracowników znajduje się w identycznej sytuacji, a pracodawca przedłuży umowę tylko z jedną lub maksymalnie dwoma z tych osób. W takich sytuacjach atrakcyjność przygotowanego podania o przedłużenie umowy o pracę ma realny wpływ na ostateczną decyzję pracodawcy, dotyczącą tego, z kim zdecyduje się kontynuować współpracę.

Przygotowując zarówno podanie o pracę, jak i podanie o przedłużenie umowy o pracę, warto skorzystać z dostępnych wzorów. Opracowane przez fachowców pisma są bowiem gwarancją ich prawidłowej formy oraz w efektywny sposób przekonają pracodawcę do tego, że powinien współpracować z autorem podania. Samodzielne sporządzenie tego typu pism jest bardzo czasochłonne. Skorzystanie z gotowych wzorów podań jest więc także źródłem oszczędności czasowej, co pozwala optymalnie wykorzystać czas na poszukiwanie pracy.