Wzór CV dla urzędnika

Wzór CV dla urzędnika

CV urzędnik

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 2abeb0190b5b.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,20 Liczba głosów: 5
Loading...

Urzędnik to osoba zajmująca się przyjmowaniem niezbędnych dokumentów, na podstawie których podejmowana jest zgoda na podjęcie działalności gospodarczej (wydawanie koncesji), oraz zgoda na pobyt cudzoziemców w kraju (karty stałego pobytu ,pomoc w uzyskaniu statusu uchodźcy), jak również pozwolenie na wyjazd za granicę (wydawanie paszportów). Oprócz przyjmowania wyżej wymienionych wniosków urzędnik dokonuje również sprawdzenia ich poprawności pod względem formalnym: np. ilości wymaganych załączników, poprawności danych, a także ich ewidencji, a następnie nadaje bieg zgłoszonym sprawom. Ponieważ wypełnienie kwestionariuszy może nastręczać petentom rozmaitych trudności, urzędnik musi udzielać instrukcji o wypełnianiu dokumentów w prawidłowy sposób. Do zadań urzędnika należy również informowanie o konieczności uiszczenia opłat koncesyjnych, wykupienia znaczków skarbowych itp. Praca urzędnika wiąże się niekiedy z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz zapoznaniem się z wynikami wywiadów przeprowadzonych przez innego urzędnika w celu potwierdzenia informacji niezbędnych do wydania stosownego pozwolenia. W razie konieczności złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących informacji urzędnik może wezwać petenta do osobistego stawienia się w odpowiedniej komórce, wydziale urzędu. W przypadku cofnięcia wydanej licencji wskutek wykroczenia lub przestępstwa urzędnik może zostać wezwany na świadka w postępowaniu przed organami sprawiedliwości. W przypadku dopatrzenia się uchybień w czynnościach urzędnik może zostać ukarany dyscyplinarnie, zwolniony z pracy, a w przypadku złamania prawa przekazany organom ścigania.
Podstawowe umiejętności na stanowisku urzędnika to przede wszystkim kompetencje społeczne: komunikatywność oraz jasność formułowania myśli, a także wysoka kultura osobista. Przydatną cechą jest również dobra pamięć, pomocna przy wyszukiwaniu przepisów w odpowiednich zbiorach oraz przy przedstawianiu ,,z głowy” warunków formalnych, procedur itp. Z uwagi na wielość wniosków składanych w urzędzie i konkretnego czasu na ich realizację wymagana jest również szybkość, a jednocześnie skrupulatność. Inne przydatne umiejętności to sprawne posługiwanie się urządzeniami biurowymi, znajomość prawa oraz umiejętność wypełniania różnego typu formularzy.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań