Wzór podania o pracę dla lekarza

Wzór podania o pracę dla lekarza

Podanie o pracę lekarz

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie lekarza.

Wzór podania o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór podania o pracę należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: b426917bbacb.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,80 Liczba głosów: 5
Loading...

Lekarz zajmuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a w szczególności badaniem stanu zdrowia, rozpoznawaniem chorób i im zapobieganiem, rehabilitacją i leczeniem oraz wydawaniem orzeczeń lekarskich. W zawodzie tym wyróżnia się wiele różnych specjalizacji w zabiegowych i niezabiegowych dziedzinach medycyny.
Zadania lekarza różnią się w zależności od wykonywanej specjalizacji. W pierwszej fazie kontaktu z pacjentem przeprowadzany jest wywiad medyczny. Uzyskuje od chorego informacje o dolegliwościach, osłuchuje go i przeprowadza wstępną obserwację. W niektórych przypadkach konieczne jest także wykonanie dodatkowych badań. Obok leczenia dużą rolę odgrywa profilaktyka chorób.
Praca lekarza zaliczana jest do lekkich, za wyjątkiem pewnych specjalizacji zabiegowych. Lekarze pracują zarówno w szpitalach, jak i małych zakładach opieki zdrowotnej. W tym drugim przypadku obowiązują zwykle określone, stałe godziny pracy. W szpitalu lekarz musi odbyć z góry określoną liczbę dyżurów dzienno-nocnych, podczas których sprawuje stały nadzór nad chorymi. Podaje im w tym czasie leki, zaleca diety, wypisuje recepty czy prowadzi dokumentację medyczną. Niektórzy lekarze wykonują również prace naukowo-dydaktyczne.
Lekarz zwykle pracuje w pomieszczeniach zamkniętych - szpitalach, przychodniach lekarskich czy gabinetach prywatnych. Wyjątkiem jest lekarz pogotowia, który swoje obowiązki musi wykonywać w różnych miejscach. Niekiedy lekarze odbywają też wizyty domowe, zwłaszcza w przypadku dzieci. Z uwagi na stały kontakt z osobami chorymi lekarz narażony jest cały czas na infekcje różnego rodzaju. Podczas wykonywania zabiegów, które wiążą się z kontaktem z krwią pacjenta, pojawia się też ryzyko zachorowania na HIV czy wirusowe zapalenie wątroby.
Lekarz pracuje najczęściej od 6 do 9 godzin dziennie. Częstym zjawiskiem jest jednak praca w kilku punktach jednocześnie. Praca odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy. Lekarz zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki także w niedziele i święta. Praca ma w większości przypadków charakter indywidualny.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań