Wzory CV

CV jest bardzo ważne – twierdzą zgodnie psychologowie pracy, coachowie i rekruterzy. Jego treść przesądza o tym, czy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną, czy też nie. Błędy w CV mogą całkowicie pozbawić daną osobę szans na udział w dalszych etapach rekrutacji. Prawidłowe CV natomiast zwiększa szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Poszukując więc zatrudnienia, warto zadbać o profesjonalne CV. Poniżej omawiamy, jakie wzory CV są właściwe oraz na co zwrócić uwagę przy tworzeniu życiorysu.

 

CV wzór

Curriculum vitae (dalej: CV) to określenie, pochodzące z języka łacińskiego i oznaczające „życiorys zawodowy”. CV funkcjonuje obecnie jako podstawowy dokument, jaki osoba poszukująca pracy wysyła w odpowiedzi na dane ogłoszenie, najczęściej w wersji elektronicznej. Treść współczesnego CV to nie tylko zarys dotychczasowej aktywności zawodowej, gdyż w CV umieszcza się także innego typu informacje.

Najczęściej w CV prezentuje się następujące informacje:

 • podstawowe dane osobowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny
  oraz e-mailowy),
 • informacje o wykształceniu (np. ukończone studia, specjalistyczne kursy),
 • przebieg działalności zawodowej (np. wykaz dotychczasowych miejsc pracy, zajmowanych stanowisk),
 • wykaz umiejętności i kompetencji (np. znajomość języków, zdolność obsługi wybranych programów, prawo jazdy, kompetencje miękkie, twarde),
 • zainteresowania (np. uprawiane sporty, gatunek słuchanej muzyki),
 • inne (np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

CV może być sporządzone w różnych układach. Najczęściej jest to układ chronologiczny (wykaz zdobywanego wykształcenia oraz działalności zawodowej z opisem, uwzględniającym daty i staż pracy), układ funkcjonalny (opis edukacji i doświadczenia, ze szczególnym podkreśleniem nabytych przez pracownika kompetencji).

Przy sporządzaniu dokumentu ważne jest uwzględnienie następujących cech idealnego CV:

 • estetyka i kreatywność (CV ma być ciekawe, oryginalne oraz obrazować cechy pracownika, ale i jego motywację do podejmowania dalszej aktywności zawodowej, także od strony graficznej),
 • przejrzystość (widoczne w CV treści powinny być odpowiednio rozplanowane, tak, aby uniknąć niechcianych efektów nadmiaru czy też chaosu
  w prezentowanych informacjach),
 • logika (w CV nie powinny być zaprezentowane wszystkie informacje o danym kandydacie, lecz tylko te najważniejsze z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego, a zatem takie, które mogą mieć wpływ na wybranie jego osoby na dane stanowisko).

Samodzielne przygotowanie CV, które realizowałoby ww. postulaty, jest bardzo trudne. Zaleca się zatem korzystanie z dostępnych wzorów CV, przygotowanych przez fachowców. Takie wzory są wielokrotnie weryfikowane, a także konsultowane z psychologami pracy, czy rekruterami. Skorzystanie z nich minimalizuje zatem ryzyko, że użyte CV będzie zawierało kardynalne błędy czy niewłaściwy rodzaj danych.

CV wzór PDF

Wzór CV jest możliwy do pobrania w różnych wersjach. Jeśli chodzi o format pliku tekstowego, to można pobrać CV – wzór pdf. lub CV – wzór doc. Zwykle treści zawarte w obu wersjach są identyczne. Jednak w niektórych sytuacjach wybór jednej z tych form jest bardziej zasadny.

CV – wzór pdf. jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które:

 • nie chcą wprowadzać dodatkowych modyfikacji we wzorze przygotowanego CV,
 • chcą wydrukować wzór CV bez ryzyka, że dojdzie np. do zepsucia dotychczasowego układu tekstu,
 • planują samodzielnie (pismem odręcznym) uzupełnić druk CV swoimi danymi.

Skorzystanie ze wzoru CV w pdf. jest również dobrym wyborem, kiedy pobierający nie dysponuje nowszą wersją programu do otwierania arkuszy tekstowych. Pobranie wzoru CV pdf. jest wygodne. Nie ma ryzyka, że dojdzie do zmodyfikowania jego struktury czy treści.

CV wzór DOC

CV – wzór doc. jest dokumentem przygotowanym z myślą o osobach, które nie do końca ufają gotowym wzorom i chcą mieć możliwość samodzielnego uzupełnienia, rozbudowania, czy zmienienia treści we wzorze CV.

CV wzór doc. daje więc możliwości:

 • samodzielnego uzupełnienia poszczególnych części CV danymi osobowymi kandydata (za pomocą komputera),
 • usunięcia niektórych partii CV ze wzoru,
 • dodania własnych informacji czy partii CV,
 • modyfikowania kolorystyki, czcionki czy też układu widocznych w CV informacji.

W pewien sposób CV wzór doc. jest więc idealny dla indywidualistów, którzy chcą mieć możliwość samodzielnej modyfikacji pobranego wzoru CV. To także idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie oszczędność czasu, a więc chcą szybko uzupełnić wzór CV doc. na komputerze swoimi danymi osobowymi.

CV kreator

Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest skorzystanie z CV kreatora. Jest to dostępne online narzędzie, przy którego użyciu internauta może w profesjonalny, szybki i skuteczny sposób przygotować samodzielnie swoje CV.

Zwykle skorzystanie z takiego CV kreatora sprowadza się do następujących aktywności:

 • wybranie polecenia kreowania CV w CV kreatorze,
 • wybranie z kilku proponowanych wzorów tego, na którym będzie budowane własne CV – zwykle dostępnych jest przynajmniej kilka zróżnicowanych pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym układów CV,
 • uzupełnienie formularza danymi, które po przetworzeniu będą prezentowane
  w poszczególnych sekcjach CV,
 • ostateczne zweryfikowanie wprowadzonych danych oraz wyglądu CV, dzięki opcji podglądu,
 • ostateczne zatwierdzenie przygotowanego CV i zlecenie jego wygenerowania, najczęściej w wersji doc. i pdf.

Kreator CV jest obecnie niezwykle innowacyjnym narzędziem. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że zdecydowany na utworzenie własnego CV internauta jest w stanie wygenerować w nim swój życiorys nawet w ciągu 15-20 minut.

Kreator CV jest także rozwiązaniem funkcjonalnym oraz inteligentnym. Na każdym etapie uzupełniania danych i tworzenia swojego CV, internauta może bowiem cofnąć się do wcześniejszych etapów jego tworzenia, by modyfikować czy też kasować wprowadzone uprzednio dane. Podczas całego procesu tworzenia CV, użytkownik kreatora CV może również korzystać z opcji podglądu. Umożliwia to kontrolowanie na bieżąco ostatecznego wyglądu tworzonego dokumentu.

Baza dostępnych arkuszy CV w kreatorach jest obecnie bardzo duża. Internauta ma również możliwość zmiany koloru arkusza CV na dowolny, zgodny z indywidualnymi preferencjami. Każdy znajdzie więc idealne pod tym względem rozwiązanie.

Wzory CV do pobrania

Wzory CV do pobrania to rozwiązanie, które ma liczne zalety.

Samo pobranie CV trwa zaledwie kilka sekund, wystarczy jedynie:

 • wybrać dany wzór,
 • kliknąć „pobierz” na wybranym wzorze,
 • zapisać plik w dowolnym, wygodnym dla siebie miejscu na pulpicie, czy w innym folderze komputera.

Wzory CV do pobrania to rozwiązanie praktyczne, a jednocześnie profesjonalne. Publikujący dba bowiem o to, aby jego wzór spełniał wszelkie standardy rynkowe, był atrakcyjny oraz ceniony przez rekruterów. Dostępne wzory CV są odpowiednio aktualizowane i modyfikowane pod kątem zmieniających się na rynku pracy trendów.

Wzory CV po angielsku

Współczesny pracownik często musi się odnajdywać także na globalnym rynku pracy, nawet jeżeli szuka zatrudnienia w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania i nie planuje wyjazdu za granicę. Jak to możliwe? Wiele działających w Polsce firm ma tu swoje biura i zakłady produkcyjne, realizując przy tym procesy umiędzynarodowione. W związku z tym oczekuje się od pracowników znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym. Wiele stanowisk pracy (zwłaszcza w dużych korporacjach) wymaga biegłego posługiwania się językiem angielskim przez pracowników. Jest to niezbędne np., by wykonywać raporty, księgowania, prezentacje biznesowe czy też zajmować się obsługą klienta w języku angielskim.

W związku z wpływem globalizacji na rynek pracy konieczne jest przygotowanie CV w języku angielskim lub zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Samodzielne przygotowanie CV po angielsku bywa trudne, nawet kiedy ubiegający się o pracę kandydat mówi biegle w tym języku. Co prawda struktura samego CV jest podobna, niezależnie od zastosowanego języka. Warto jednak zadbać o odpowiedni dobór słownictwa w języku angielskim w poszczególnych partiach CV. Wiele osób, które pierwotnie chciały przygotować CV po angielsku samodzielnie, rezygnowało z tego pomysłu. Powody są dwa: wątpliwości co do standardów poprawnego tworzenia CV po angielsku oraz problemy z wyborem odpowiednich słów po angielsku w oznaczeniu nagłówków poszczególnych partii CV. W odpowiedzi na te dylematy powstały wzory CV po angielsku.

Korzystając z nich, poszukujący pracy ma pewność, że:

 • kieruje do pracodawcy CV, które jest poprawne językowo,
 • przy okazji takiego CV poświadcza swoją biegłość językową,
 • uwzględnił i odpowiednio zastosował wszelkie standardy rynkowe tworzenia CV w języku angielskim.

Dostępne wzory CV po angielsku są nie tylko konsultowane ze specjalistami
w dziedzinie doradztwa zawodowego czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale również
z anglistami. W zależności od rodzaju stanowiska, na które kandydat aplikuje, wzory CV po angielsku przygotowywane są z pomocą fachowców z danej dziedziny, np. ekonomistów, władających biegle angielskim językiem biznesowym, czy też dysponujących medycznym językiem angielskim lekarzy. Takie podejście do tworzenia CV po angielsku jest kluczem do sukcesu. To najlepsza gwarancja na to, że zawarte w CV treści będą nie tylko merytoryczne, lecz także odpowiednio wyrażone po angielsku.

Skorzystanie ze wzorów CV po angielsku jest w pewien sposób niezbędne. Zwłaszcza gdy kandydat aplikuje na stanowisko pracy, na którym biegła znajomość angielskiego jest elementarnym wymogiem.

W świetle ww. informacji uzasadnione wydaje się skorzystanie z gotowych wzorów CV przez osoby, poszukujące zatrudnienia. Dzięki temu rozwiązaniu zdecydowanie zwiększają one swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy. Posługiwanie się błędnym CV czy też, co gorsza, niezgodnym z podstawowymi standardami jest zbyt ryzykowne. W wielu przypadkach takie postępowanie może przekreślić szanse na dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Pobranie gotowych wzorów CV lub ich samodzielne wygenerowanie za pomocą innowacyjnych generatorów CV służy minimalizowaniu ryzyka takich sytuacji.