Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

List motywacyjny nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: e14973bfa8e8.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,44 Liczba głosów: 9
Loading...

W pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego najważniejsze jest wychowanie, nauczanie i opieka na dziećmi w wieku 3 do 6 lat. Codzienną pracę osoba na tym stanowisku opiera o program wpisany do wykazu, który został ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wspomniany program może zostać sporządzony samodzielnie, ale w oparciu o ustalony wykaz. Najważniejsze obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego to:

 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • udzielenie pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej,
 • otoczenie indywidualną opieką każdego dziecka,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami rozwój dzieci,
 • organizacja zajęć edukacyjnych i zabaw,
 • nauka czynności samoobsługowych,
 • przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie,
 • prowadzenie obserwacji edukacyjnej,
 • realizacja wychowania zdrowotnego, umysłowego, technicznego, estetycznego, moralno-społecznego,
 • uczenie tolerancji i szacunku wobec innych osób,
 • pobudzanie ciekawości wśród dzieci.

Osoba pracująca na tym stanowisku musi mieć na uwadze to, że odpowiada na życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich wychowanków. W swojej pracy powinna stosować nowoczesne metody nauczania oraz wychowania. Miejscem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego są placówki oświatowe, czyli przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, przedszkola integracyjne oraz przedszkola specjalne. Zajęcia odbywają się budynkach oraz na świeżym powietrzu. Praca wspomnianego nauczyciela ma charakter indywidualny.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
Osoba, która chce rozpocząć pracę w tym zawodzie musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności edukacja przedszkolna. Nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien cały czas podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Awans w ramach zawodu.
Początek pracy w zawodzie rozpoczyna się od stanowiska nauczyciela stażysty. Po roku pracy nauczyciel stażysta może awansować na stanowisko nauczyciela kontraktowego. W dalszej etapie kariery nauczyciel może awansować na stanowisko nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego. Awans uzależniony od oceny pracy oraz zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Nauczyciel przedszkola może zostać również dyrektorem przedszkola, ale musi posiadać 5-letni staż pracy w zawodzie.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań