Wzór listu motywacyjnego dla pracownika budowlanego/budowlańca

Wzór listu motywacyjnego dla pracownika budowlanego/budowlańca

List motywacyjny pracownik budowlany/budowlaniec

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie pracownika budowlanego / budowlańca.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: b275374f4234.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,75 Liczba głosów: 4
Loading...

Podstawowym zadaniem w pracy budowlańca jest wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracami budowlanymi. Budowlaniec może zostać zatrudniony jako robotnik, brygadzista, majster lub kierownik budowy. W ramach swojej pracy wykonuje następujące czynności:

 • organizacja prac budowlanych,
 • wykonywaniem pomiarów niezbędnych do przeprowadzenia pracy budowlanych,
 • wykonywanie rysunków technicznych niezbędnych dla prac budowlanych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracami budowlanymi,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych,
 • dobieranie technologii do wykonywanych prac budowlanych,
 • wykonywanie prac budowlanych,
 • kontrola nad prawidłowością wykonywanych prac budowlanych,
 • określanie właściwości materiałów budowlanych,
 • określanie stanu elementów budowlanych.

Zakres obowiązków zależy od posiadanych kompetencji zawodowych. Osoby pracujące na budowie muszą się poddać odpowiednim badaniom medycznym.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy w tym zawodzie należy uzyskać świadectwo szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz posiadać tytuł technika budownictwa. Tytuł technika budownictwa można uzyskać w 4-letnim technikum lub 2-letniej szkole policealnej. Osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi lub projektowaniu może zdobyć następujące uprawnienia:

 • projektowe,
 • projektowo-wykonawcze,
 • budowlane,
 • wykonawcze.

Awans w hierarchii zawodowej.
Po odbyciu stażu budowlaniec może  rozpocząć swoją karierę w wykonawstwie, w laboratorium jako laborant, starszy laborant, kierownik laboratorium  lub w biurze jako asystent projektanta czy kosztorysant. W zawodowym awansie pomaga dużo uzyskanie uprawnień budowlanych, ponieważ wtedy można pracować jako majster, kierownik obiektu, kierownik robót budowlanych, samodzielny projektant lub inspektor do spraw technicznych. Awans zawodowy sprawia, że praca budowlańca staje się coraz mniej fizyczna, a bardziej umysłowa. Nie należy zapominać o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ponieważ jest to bardzo pomocne w awansie zawodowym.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań