Wzór CV dla pracownika budowlanego/budowlańca

Wzór CV dla pracownika budowlanego/budowlańca

CV pracownik budowlany/budowlaniec

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie budowlańca.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

 

SKU: e302c7daa458.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 5,00 Liczba głosów: 1
Loading...

Pracownik budowlany wykonuje czynności związane z szeroko pojętymi pracami budowlanymi. Są to np. testy terenowe i laboratoryjne gleb oraz materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, projekty i wykonawstwo prostych prac kreślarskich, pomiary techniczne, raporty pomiarowe, czy pomoc techniczna przy pracach budowlanych. Praca może być wykonywana w biurze lub bezpośrednio na budowie. Pracując bezpośrednio na budowie pracownik budowlany może pełnić różne stanowiska, od stanowiska robotnika budowlanego aż po kierownika budowy. Tu do zadań budowlańców należy przeważnie przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, realizacja prac budowlanych zgodnie z projektem, odbiór techniczny budowy. Dodatkowo dochodzą jeszcze obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem, np. majster odpowiada dodatkowo za powierzonych mu ludzi, ich pracę oraz przestrzeganie zasad BHP, z kolei kierownik budowy może odpowiadać za kilka budów. Do zadań typowo biurowych należy np. prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie i kontrola produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa, czy sporządzanie kosztorysów. Pracownik budowlany może również wykonywać nadzory budowlane w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej czy przeprowadzać inwentaryzacje budowlane. Do jego zadań należy też współpraca z podwykonawcami oraz prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem. Budowlańcy pracują przeważnie w administracji przedsiębiorstw budowlanych, przedsiębiorstwach konserwacji zabytków, administracji spółdzielni mieszkaniowych oraz urzędach gminy jako inspektorzy budowlani. Na stanowisku pracownika budowlanego wymagana jest odpowiedzialność, dokładność i sumienność oraz umiejętność przewidzenia konsekwencji podjętych działań i decyzji. Równie ważne są kompetencje zawodowe takie jak wykonywanie i czytanie rysunków technicznych czy umiejętność podstaw projektowania i znajomość przepisów budowlanych. W przypadku wykrycia rażącego niedbalstwa budowlaniec może zostać sądownie pozbawiony uprawnień, a tym samym prawa do samodzielnego wykonywania zawodu. Budowlańcy pełniący funkcje kierownicze powinni też umieć zarządzać ludźmi.

CV dla pracownika budowlanego nie musi być nudne

Pracodawca, poszukujący pracownika budowlanego, nie jest z reguły zainteresowany czytaniem obszernych treści na temat wykształcenia, zainteresowań kandydatów. Najważniejsze są umiejętności, poparte doświadczeniem. Jak ująć je w dokumencie Curriculum Vitae, by odbiór był łatwy i przystępny, a przyszły pracodawca zainteresowany treścią? Przede wszystkim warto zapewnić dokumentowi przejrzystą, czytelną formę, aby pracodawca mógł łatwo odszukać ważne dla niego fakty.

Ważne informacje, nie zapomnij o:

  • Dane osobowe, z wyraźnym zaznaczeniem formy kontaktu.
  • Aktualne zdjęcie dobrej jakości, potwierdzające dobrą prezencję.
  • Określeniu na początku, jakiego rodzaju pracownikiem budowlanym jesteś, z iluletnim doświadczeniem oraz zaznaczeniem, jakiego zajęcia poszukujesz.

Nie popełnij błędów.

Pisząc na temat swojego wykształcenia, należy ująć tylko najwyższy szczebel edukacji, lub niższe, gdy są bezpośrednio związane z pełnieniem obowiązków u nowego pracodawcy. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymienia się w kolejności chronologicznej, lecz odwróconej. Na końcu dokumentu należy złożyć własnoręczny podpis.

Aby CV nie było nudne.

Unikaj złożonych, bardzo rozbudowanych zdań. Przyszły pracodawca zainteresowany jest Twoimi umiejętnościami, warto więc wymienić te najważniejsze, skupiając się na rzeczywiście istotnych, z punktu widzenia stanowiska, na jakie aplikujesz. Długie spisy umiejętności, które jednoznacznie łączą się z tymi istotnymi, stanowiąc ich podstawę lub przyczynę, mogą zanudzać czytającego, który ze zniechęceniem odłoży dokument.

Potwierdzenie swoich kompetencji.

U pracownika budowlanego liczą się przede wszystkim doświadczenie i kompetencja. Uprawnienia, jakimi dysponujesz, to doskonały materiał, którym należy pochwalić się w CV. Pracodawca upewni się, że można powierzyć Ci określone obowiązki. Przedstawiając doświadczenie, wpisz dokładne nazwy zadań, jakie wykonywałeś, aby uniknąć niedomówień i złego przydzielenia zadań. Pamiętaj, że ważne są uprawnienia i umiejętności dodatkowe, które mogą ułatwić pracę. Prawo jazdy na pojazdy ciężarowe lub koparkę z pewnością stworzy przewagę nad pozostałymi kandydatami.

Jeśli uda Ci się stworzyć ciekawe CV, które zainteresuje pracodawcę, masz duże szanse na otrzymanie posady. Osób z doświadczeniem jest wiele, ale potrafiących odpowiednio przekazać swoje umiejętności i wykazać rzeczywiste kompetencje, zdecydowanie mniej. Wyeksponowanie swoich atutów oraz potwierdzenie skuteczności i profesjonalizmu w wykonywanych zadaniach, stworzy dobrą podstawę do rozmowy kwalifikacyjnej. Pracodawcy, poszukujący pracowników budowlanych, zazwyczaj planują, do jakich konkretnie prac dana osoba jest potrzebna, spróbuj więc odczytać intencje pracodawcy i dopasować swój profil do jego oczekiwań. W takiej sytuacji jest szansa, że Twoje CV nie zostanie wrzucone na stos dokumentów do przejrzenia później, a zostanie przeczytane bez namysłu. Spójne, zwarte informacje, podparte konkretnymi przykładami doświadczeń nie mają nic wspólnego z nudą, a jednocześnie pomagają stworzyć ciekawy obraz osobowości i umiejętności pracownika.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań