Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?

Zwolnienie lekarskie - ile można chorować i co oznaczają kody na zwolnieniach?

Zwolnienie lekarskie - ile można chorować i co oznaczają kody na zwolnieniach?

Zwolnienie lekarskie - najważniejsze informacje

Zwolnienie lekarskie - najważniejsze informacje

L4 w ciąży - najważniejsze informacje

L4 w ciąży - najważniejsze informacje

Zwolnienie od psychiatry

Zwolnienie od psychiatry

Składka chorobowa - rzeczy, które musisz o niej wiedzieć

Składka chorobowa - rzeczy, które musisz o niej wiedzieć

Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy

Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

L4 na dziecko

L4 na dziecko

Fałszywe zwolnienie lekarskie i jego konsekwencje

Fałszywe zwolnienie lekarskie i jego konsekwencje

L4 dostarcz w terminie

L4 dostarcz w terminie

Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?

Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?

Choroba zawodowa - czym jest i jak wygląda zgłoszenie?

Choroba zawodowa - czym jest i jak wygląda zgłoszenie?

Co należy wiedzieć o ubezwłasnowolnieniu - przepisy, zasady, kiedy jest możliwe?

Co należy wiedzieć o ubezwłasnowolnieniu - przepisy, zasady, kiedy jest możliwe?

Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych

Częściowa i całkowita niezdolność do pracy - komu przysługuje renta?

Częściowa i całkowita niezdolność do pracy - komu przysługuje renta?

Nieobecność w pracy - co jeśli nie powiadomienia pracodawcy?

Nieobecność w pracy - co jeśli nie powiadomienia pracodawcy?

Choroby zawodowe: definicja, obowiązki pracodawcy i prewencja

Choroby zawodowe: definicja, obowiązki pracodawcy i prewencja

Choroba podczas urlopu? Sprawdź, co możesz zrobić!

Choroba podczas urlopu? Sprawdź, co możesz zrobić!

Żałoba współpracownika - jak o tym rozmawiać?

Żałoba współpracownika - jak o tym rozmawiać?

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie - Wszystko, Co Powinieneś Wiedzieć

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie - Wszystko, Co Powinieneś Wiedzieć

Stres w pracy - znajdź przyczynę

Stres w pracy - znajdź przyczynę

Pracoholizm: skutki, diagnoza, fazy, leczenie i konsekwencje

Pracoholizm: skutki, diagnoza, fazy, leczenie i konsekwencje

Syndrom ADT w pracy: objawy, przyczyny i strategie leczenia

Syndrom ADT w pracy: objawy, przyczyny i strategie leczenia

Co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu lekarskim?

Co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie Lekarskie w ciąży - prawa, świadczenia i porady

Zwolnienie Lekarskie w ciąży - prawa, świadczenia i porady

Profilaktyczna ochrona zdrowia w zakładzie pracy

Profilaktyczna ochrona zdrowia w zakładzie pracy

Kto i kiedy może przeprowadzić kontrolę L4?

Kto i kiedy może przeprowadzić kontrolę L4?

Badania lekarskie i ich znaczenie

Badania lekarskie i ich znaczenie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie po roku wystawiania

Elektroniczne zwolnienia lekarskie po roku wystawiania

L4 i choroby zawodowe

Pracownikom przysługuje tzw. L4, czyli zwolnienie lekarskie z pracy. Dotyczy osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, które czasowo są niezdolne do pracy – z powodu choroby lub z tej racji, że muszą opiekować się chorym członkiem rodziny. Elektroniczne zwolnienie (e-ZLA) wystawia lekarz i natychmiast po wypełnieniu zostaje ono zarejestrowane w bazie ZUS. Następnie ZUS zawiadamia pracodawcę, zatem nie ma konieczności osobistego dostarczania druku.

Prawo do zasiłku chorobowego

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Prawo do zasiłku mają ci zatrudnieni, którzy są ubezpieczeni od minimum 30 dni w przypadku umowy o pracę, lub 90 dni, jeśli pracują na umowę zlecenie. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pierwsze 33 dni choroby przez pracodawcę, a dla pracowników powyżej 50. roku życia przez 14 dni. Następnie od 34. (lub 15.) dnia choroby przez ZUS lub pracodawcę, jeśli ten ubezpiecza min. 20 pracowników.

Wysokość świadczeń chorobowych jest zależna od przyczyny zwolnienia:

 • wypadek w pracy lub w drodze do/z pracy – 100% podstawy;
 • choroba w czasie ciąży – 100% podstawy;
 • badania lekarskie/zabiegi związane z byciem dawcą narządów, tkanek, komórek – 100% podstawy;
 • choroba – 80% podstawy;
 • pobyt w szpitalu – 70% podstawy.

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom opiekującym się chorym dzieckiem poniżej 14. roku życia lub zdrowym dzieckiem do lat 8, jeśli wymaga opieki, a nie ma przy nim innego opiekuna. Rodzic otrzymuje wtedy zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 80% podstawy, w wymiarze 60 dni w roku.

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe to grupa schorzeń i dolegliwości, spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, na jakie narażony jest pracownik w miejscu pracy. Najczęściej powstają one wskutek nieprawidłowej postawy ciała, systematycznego wykonywania obciążających organizm czynności lub regularnego przebywania w szkodliwych dla zdrowia warunkach (np. zapylenie, hałas).

Pracownicy niezdolni do pracy z powodu choroby zawodowej, otrzymują świadczenia z ZUS. Mogą ubiegać się o nie zatrudnieni, ale także osoby, które straciły pracę z powodu choroby zawodowej. Aby je otrzymać, należy posiadać oświadczenie lekarskie oraz ubezpieczenie wypadkowe. Każdorazowo pracodawca musi ustalić przyczyny choroby zawodowej i zabezpieczyć pracowników. Jest zobowiązany także przesłać zawiadomienie do instytutu medycyny pracy i państwowego inspektora sanitarnego.

Pracownikom cierpiącym na chorobę zawodową przysługują świadczenia krótkotrwałe lub długotrwałe. Do krótkoterminowych zalicza się:

 • zasiłek chorobowy – wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy – 100% podstawy;
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla pracowników, którzy wymagają rehabilitacji lub dalszego leczenia po odbyciu zwolnienia – 100% podstawy;
 • zasiłek wyrównawczy – dla pracowników, których wynagrodzenie zostało obniżone wskutek trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w czasie pracy.

Długoterminowymi świadczeniami są:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonych pracowników, niezdolnych do pracy wskutek choroby zawodowej;
 • renta szkoleniowa – dla ubezpieczonych pracowników, którzy muszą się przekwalifikować, ponieważ w wyniku choroby zawodowej nie mogą wykonywać wyuczonego zawodu;
 • dodatek pielęgnacyjny – dla pracowników zupełnie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osób, które ukończyły 75 lat.

Pracodawcy są więc zobowiązani do przeciwdziałania występowaniu chorób zawodowych w ich firmach. Muszą spełniać wszelkie wymogi BHP, a także dostosowywać warunki pracy do odpowiednich standardów. Z kolei pracownicy, chcąc uniknąć chorób zawodowych, powinni wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami i zaleceniami, np. w odzieży ochronnej czy wykorzystując należne przerwy.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka