Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4087        SUBSKRYBUJE: 7544
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie przez pracodawcę, Palenie w pracy, Staż pracy a zlecenie, Ubezpieczenie zdrowotne, Ocena okresowa pracownika, CV po angielsku

Badania lekarskie i ich znaczenie

Badania lekarskie i ich znaczenie
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dbałość o zdrowie i życie pracowników. Ustawodawca wymaga przy tym, aby podmiot zatrudniający, przed dopuszczeniem zatrudnianego, upewnił się, że brak jest przeciwwskazań, aby wykonywał on czynności na określonym stanowisku. Zgodnie z przepisami, badania podzielić można na: wstępne, okresowe i kontrolne. Sprawdź, czy wiesz, kto im podlega.

Szczegółowe informacje o badaniach lekarskich znaleźć można w Kodeksie pracy, dokładniej w rozdziale VI, który poświęcony został profilaktycznej ochronie zdrowia. I tak, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków, jeżeli ten nie będzie miał aktualnego orzeczenia lekarskiego. To stwierdza przede wszystkim brak ewentualnych przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania, którym musi poddać się pracownik, przeprowadzane są przez specjalistę, czyli lekarza medycyny pracy. Obszerny wywiad i ewentualne badania pozwalają medykowi ocenić stan zdrowia pracownika, dzięki czemu może on wydać mu stosowne zaświadczenie.

Kiedy badania wstępne?

Badaniom wstępnym, zgodnie z art. 229§1 Kodeksu pracy, podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani, którzy ?przenoszeni są na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe?. Jednocześnie pracodawca nie będzie miał obowiązku wysłać na badania wstępne tych pracowników, którzy przyjmowani są ponownie do pracy u danego pracodawcy ?na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą?.

Badania okresowe też cię nie ominą

Każdy zatrudniony pracownik podlega również okresowym badaniom lekarskim. Te wykonywane muszą być w terminach wskazanych przez lekarza prowadzącego w wydanym zaświadczeniu o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Badania kontrolne nie ominą zaś pracownika, który powraca do pracy po okresie niezdolności do jej świadczenia, który to trwał dłużej niż 30 dni i był spowodowany chorobą. Wówczas zadanie lekarza sprowadzać będzie się do oceny, czy jest on w stanie w dalszym ciągu wykonywać powierzone mu obowiązki na dotychczasowym stanowisku.

Bezpłatne badania w godzinach pracy

Badania lekarskie ? zarówno wstępne, okresowe, jak i kontrolne ? są odpłatne, niemniej jednak uregulowanie ich kosztu pozostaje po stronie pracodawcy. Zgodnie z art. 229§3 Kodeksu pracy, badania okresowe i kontrolne ?przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy, w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych?.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Skończyłeś pracę? Możliwe, że zachowasz prawo do badań lekarskich!

Nie w każdym przypadku rozwiązanie umowy o pracę będzie równoznaczne z wygaśnięciem obowiązków pracodawcy wobec pracownika. I tak, zgodnie z przepisami, pracodawca zatrudniający pracowników ?w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

? po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, ? po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami?.

Powyżej wskazane badania również odbywać będą się na koszt byłego już pracodawcy.

Garść formalności

Zaświadczenia, które pracownik otrzyma od lekarza medycyny pracy, pracodawca ma obowiązek przechowywać w dokumentacji prowadzonej dla danego zatrudnionego (więcej na temat przechowywania dokumentów znajdziesz tutaj: Badania profilaktyczne pracownika). Warto też wskazać, że nie muszą martwić się osoby, u których stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej. Wówczas podmiot zatrudniający jest obowiązany, na podstawie stosownego orzeczenia lekarskiego, przenieść pracownika do innej pracy, która nie będzie narażać go na działanie czynnika, który wywołał rozpoznane objawy. Zarówno termin i ewentualny czas konieczności świadczenia pracy w innym miejscu powinien zostać wskazany przez samego specjalistę we wspomnianym powyżej orzeczeniu.

(Nie)tracisz na zmianach

Może okazać się, że konieczność przeniesienia pracownika na inne stanowisko niesie za sobą obniżenie jego dotychczasowego wynagrodzenia. Kwestia ta została przez ustawodawcę rozstrzygnięta na korzyść zatrudnionego. Zgodnie z art. 230§2 ?Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy?. W nawiązaniu do powyższego, każdy zatrudniony ma czas na podjęcie decyzji o ewentualnym poszukiwaniu innego zajęcia zarobkowego bez uszczuplenia jego dotychczasowego wynagrodzenia przez maksymalnie pół roku. W ten sposób ustawodawca chroni również zatrudnioną osobę przed ewentualnym zwolnieniem z uwagi na jej niemożność świadczenia pracy na dotychczasowym stanowisku.

Oceń ten wpis
Badania lekarskie i ich znaczenie
Ocena: 3.5, liczba głosów: 5

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.