Twoje wsparcie w rekrutacji

Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy

Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy
Pracownik może skrócić zwolnienie lekarskie i wrócić wcześniej do pracy, a tym samym skrócić zwolnienie lekarskie. Podjęcie takiej decyzji ma jednak swoje konsekwencje. Jakie dokładnie? Czy wcześniejszy powrót do pracy po L4 się opłaca?

Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie, czyli potocznie znane L4 wystawia lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań. Przyznane przez specjalistę dni wolne pracownik powinien przeznaczyć na regenerację organizmu, pozwalającą mu po tym okresie zyskać zdolność do pracy po L4. Zabronione jest wykonywanie pracy zarobkowej na rzecz innego pracodawcy, lub w przypadku samozatrudnionych - uzyskiwanie dochodów podczas trwającego zwolnienia lekarskiego. Planowanie rodzinnego wyjazdu, czy urlopu w ramach dni wolnych, jakie zapewnia nam L4, również nie jest najlepszym pomysłem. Należy pamiętać o możliwych kontrolach z ZUS-u i korzystać ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem.

W praktyce zatem osoba zatrudniona powinna postępować zgodnie z zalecaniami lekarza. Postępowanie wbrew tym zaleceniom lub nadużywanie zwolnienia lekarskiego może być traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Z tego właśnie względu tak istotne jest to, aby pracownik jeszcze przed powrotem do pracy po zwolnieniu lekarskim upewnił się, że jego stan zdrowia mu na to pozwala.

Utrata prawa do zasiłku

Czy można skrócić L4 bez poniesienia konsekwencji? Pracownik, który postanawia skrócić L4 i wrócić wcześniej do pracy musi pamiętać o tym, że traci wówczas prawo do zasiłku chorobowego za przepracowane dni. Zanim więc zdecydujemy o tym, by samodzielnie skrócić swoje zwolnienie lekarskie, warto poznać obowiązujące przepisy.

ZUS uznaje bowiem, że podjęcie przez osobę zatrudnioną swoich obowiązków w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy jest równoznaczne z tym że wycofuje on wniosek o wypłatę właśnie zasiłku chorobowego. Jest to o tyle istotna informacja, że część pracowników jest pewna, że otrzyma dwa świadczenia, a nie jest to prawidłowo rozumiane.

Ponieważ wcześniejszy powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim osoby zatrudnionej może budzić wiele pytań, najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie stosownego zaświadczenia lekarskiego od swojego lekarza. Dokument powinien jednoznacznie wskazywać datę, od której pracownik może powrócić do pracy i podjąć się ponownie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Pracodawca może nie dopuścić do pracy

Z punktu widzenia pracownika istotne powinno być to, że pracodawca może go nie dopuścić do wykonywania czynności służbowych, jeżeli zdecyduje się, na wcześniejszy powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z tym, że pracodawca może jednak zdecydować się na nie dopuszczenie go do pracy. Lekarz wystawia bowiem L4 na określony czas, w którym ze względu na stan zdrowia pracownik nie będzie mógł pełnić swoich obowiązków pracowniczych. Pracodawca, będąc odpowiedzialnym, za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie jest świadom tego, że gdyby coś stało się pracownikowi, który skrócił L4, to właśnie pracodawca odpowiadałby za niedopełnienie swoich obowiązków.

Najprościej w tym przypadku będzie umówić się na wizytę do lekarza i uzyskać stosowne zaświadczenie. Posiadając taki dokument od lekarza, mniej formalności do załatwienia będzie miał pracodawca. Będzie możliwy powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim. Pracodawca bowiem powinien dopuścić swojego podwładnego do wykonywania zadań, zaś do ZUS skierować pismo informacyjne w tej sprawie.

Warto wiedzieć!Trzeba pamiętać, że w okresie wykorzystywania świadczenia chorobowego nie jest możliwe podejmowanie pracy np. u innego pracodawcy.

Pracownik powinien wykorzystać przyznane dni wolne na wypoczynek i regenerację. W innym przypadku, jeżeli nastąpi skrócenie L4 i zostaną stwierdzone nieprawidłowości (a poza inspektorami ZUS ma do kontroli prawo również pracodawca), osoba zatrudniona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to również tych dni, w których zwolnienie wykorzystywał prawidłowo.

Niezdolność do pracy powyżej 33 dni

Inaczej wygląda sytuacja powrotu pracownika do pracy, jeżeli okres jego nieobecności z uwagi na chorobę trwał dłużej niż 33 dni. W przypadku, gdy okres nieobecności pracownika z powodu choroby trwał dłużej niż 33 dni, o orzeczeniu jego zdolności do pracy po L4 może zdecydować tylko i wyłącznie lekarz medycyny pracy.

Trzeba pamiętać, że jest on zobowiązany do przeprowadzenia badań kontrolnych, które mają stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście może bezpiecznie zrealizować powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim. W przypadku dłuższej choroby pracownik również może zdecydować się na powrót do pracy po L4, szybciej niż przewidział to lekarz. Czy w tym wypadku można skrócić L4 samodzielnie?

Zdecydowanie nie. W tym przypadku pracownik powinien kierować się wytycznymi otrzymanymi od lekarza orzecznika. Inaczej mówiąc, pracownik powinien przedstawić przełożonemu stosowny dokument otrzymany od lekarza medycyny pracy.

Ważne!Jeżeli pracownik okaże pismo od lekarza rodzinnego, pracodawca nie powinien dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych.

Wcześniejszy powrót z L4

W Polsce wielu pracodawców jeszcze bardzo nieprzychylnie patrzy na wszelkie zwolnienia lekarskie, co jest związane przede wszystkim z tym, że niektórzy pracownicy nadmiernie wykorzystują możliwość wzięcia L4 i siedzenia w domu. Dodatkowo przez pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego pracownika koszty z tym związane są przez pracodawcę, a nie przez ZUS, co szczególnie w przypadku dużych firm powoduje sporą stratę finansową.

”Zasady wypłacania wynagrodzenia chorobowego” podpis=”Infor.pl”Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej lub przez 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie (kolejno od 34. lub 15. dnia choroby), pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Okresy 33 dni lub 14 dni oblicza się, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, nawet jeśli pomiędzy nimi były przerwy.

Nieprzychylność pracodawcy do L4 doprowadza do tego, że w Polsce pracownicy niechętnie biorą L4, przez co najczęściej przychodzą do zakładu pracy z czynną infekcją, doprowadzając do zarażenia innych osób. Niemniej zdarza się, choć stosunkowo rzadko, że pracownik po paru dniach zwolnienia postanawia skrócić zwolnienie lekarskie i wrócić do pracy, choć jego zdolność do pracy po l4 nie jest stuprocentowa.

W takiej sytuacji wielu z nich zaczyna zastanawiać się, jak skrócić L4 i czy można wcześniej wrócić z L4, nie narażając się przy tym na żadne nieprzyjemności. Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim jest możliwy, ale warto to zrobić z głową. Przede wszystkim nie powinno się liczyć na to, że skrócenie L4 będzie polegało po prostu na stawieniu się z dnia na dzień w firmie, choć wystawione zwolnienie obejmuje jeszcze przynajmniej kilka dni. Pracodawca może takiej osoby nie dopuścić do objęcia stanowiska pracy, bo gdyby coś się stało, to mógłby za to odpowiadać. Właśnie z tego powodu pracodawcy najczęściej karzą swoim pracownikom, aby przynieśli tzw. zdolność do pracy po L4, czyli zaświadczenie, które wystawia lekarz.

Podsumowując wcześniejszy powrót do pracy po L4, bardzo często jest też spowodowany względami finansowymi. I nie chodzi tutaj wyłącznie o fakt, że w większości przypadków wynagrodzenie za czas choroby jest o 20% mniejsze od standardowego. Strata może być jeszcze bardziej dotkliwa, ponieważ w obecnych czasach wielu pracodawców przyznaje comiesięczne premie za brak nieobecności w pracy. W konsekwencji im większa ilość absencji w pracy, tym mniejszy dodatek zostanie przyznany pracownikowi, dlatego dla wielu z nich każdy dzień obecności jest na wagę złota.

Oceń ten wpis
Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy
Ocena: 4.1, liczba głosów: 10

Opinie

Mapet
2020-08-02, 19:16
estem samozatrudniony? Tzn.prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy również muszę mieć zaświadczenie o zdolności od lekarza medycyny pracy? Mój lekarz rodzinny twierdzi, że nie trzeba ale na wszelki wypadek dał mi zaświadczenie, a w ZUS nieoficjalnie to potwierdzają, ale radzą, żebym na wszelki wypadek wziął to zaświadczenie od rodzinnego. Nie mam pewności i nie mogę znaleźć czegoś o takim przypadku. Ktoś coś?
Bolek
2019-12-17, 13:16
Normalny powrót - wszystkie zasady są bardzo dobrze znane wszystkim, a kto nie zna wystarczy że ten artykuł przeczyta.
Monika Paw
2019-12-03, 11:23
O takie coś przydatne jest. Kiedy np. mnie płaci zus a kiedy pracodawca. Złamałam nogę to po miesiącu kontrole niezapowiedziane z zusu chodziły i tak samo do zusowskiego lekarza trzeba było chodzić.
Agnieszka
2019-11-06, 07:32
Obecnie jestem pod opieką swojego lekarza rodzinnego z przychodni
Agnieszka
2019-11-06, 07:28
Witam kończy mi się zasiłek rehabilitacyjny i chce wrócić do pracy który lekarz musi mi wydać zaświadczenie że moge wrócić do pracy
Celina
2019-05-15, 16:14
Nie wiedziałam, że jak mój brat aktualnie choruje 3 miesiąc, to jak mu się skończy L/4- to będzie musiał mieć zgodę od lekarza, że może pracować na danym stanowisku pracy. Nie może sobie przyjść bez takiej zgody do pracy.
Natalia
2019-05-08, 15:18
Lekarz ustala to wszystko i tylko trzeba informować firmę jak sprawy postępują. W sprawach chorobowych pracownik ma przecież swoje prawa z jakich może odpowiednio skorzystać.
Pawian
2019-05-02, 10:03
Zwolnienie lekarskie jest procedurą stosowaną w celu uniknięcia narzucenia zasady związanej ze zdrowiem, którą osoba fizyczna mogłaby w innym przypadku musiała spełnić.
Natalia
2019-04-01, 10:45
Niestety jest to prawda. Wiele ludzi boi się, że coś tam w pracy straci, że roboty się nazbiera i kosztem np. kolejnego tygodnia na l4 mówi lekarzowi, że nie chce l4.
Anna
2016-02-16, 17:11
Bzdura. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy w czasie zwolnienia lekarskiego, bo jest to okres orzeczonej niezdolności do pracy. Lekarz prowadzący nie może "odwołać" wystawionego wcześniej zwolnienia; właściwy do tego jest lekarz orzecznik ZUS, do którego należy wystąpić o stwierdzenie zasadności skrócenia zwolnienia lekarskiego. Taka procedura jest długotrwała i lepiej, żeby lekarz wystawiający zwolnienie ustalił rozsądny termin pierwszego zwolnienia, a później, w miarę potrzeby, przedłużał niezdolność do pracy. Pracodawca, który dopuści pracownika do stanowiska pracy bez zaświadczenia orzecznika ZUS po prostu złamie prawo.
Kamilla
2016-01-21, 21:42
Świetny artykuł, wyjaśnia najważniejsze kwestie. Jeżeli ktoś chce przeczytać więcej na temat szybszego powrotu do pracy to polecam również poradnikpracownika.pl/-czy-skrocenie-okresu-zwolnienia-lekarskiego-jest-mozliwe
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.