L4 i choroby zawodowe

Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy

27 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

20 komentarzy

Zwolnienie lekarskie a powrót do pracy
Pracownik może skrócić zwolnienie lekarskie i wrócić wcześniej do pracy, a tym samym skrócić zwolnienie lekarskie. Podjęcie takiej decyzji ma jednak swoje konsekwencje. Jakie dokładnie? Czy wcześniejszy powrót do pracy po L4 się opłaca?

Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie, czyli potocznie znane L4 wystawia lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań. Przyznane przez specjalistę dni wolne pracownik powinien przeznaczyć na regenerację organizmu, pozwalającą mu po tym okresie zyskać zdolność do pracy po L4. Zabronione jest wykonywanie pracy zarobkowej na rzecz innego pracodawcy, lub w przypadku samozatrudnionych - uzyskiwanie dochodów podczas trwającego zwolnienia lekarskiego. Planowanie rodzinnego wyjazdu, czy urlopu w ramach dni wolnych, jakie zapewnia nam L4, również nie jest najlepszym pomysłem. Należy pamiętać o możliwych kontrolach z ZUS-u i korzystać ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem.

W praktyce zatem osoba zatrudniona powinna postępować zgodnie z zalecaniami lekarza. Postępowanie wbrew tym zaleceniom lub nadużywanie zwolnienia lekarskiego może być traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Z tego właśnie względu tak istotne jest to, aby pracownik jeszcze przed powrotem do pracy po zwolnieniu lekarskim upewnił się, że jego stan zdrowia mu na to pozwala.

Utrata prawa do zasiłku

Czy można skrócić L4 bez poniesienia konsekwencji? Pracownik, który postanawia skrócić L4 i wrócić wcześniej do pracy musi pamiętać o tym, że traci wówczas prawo do zasiłku chorobowego za przepracowane dni. Zanim więc zdecydujemy o tym, by samodzielnie skrócić swoje zwolnienie lekarskie, warto poznać obowiązujące przepisy.

Video

Szukasz pracy?

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Kłodawa
Dodana
Dodana

Regionalny Manager Sprzedaży OZE

ZESSTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • Częstochowa
Dodana
Polecana

Księgowa/Księgowy

ZESSTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • Częstochowa
Dodana
Polecana

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

MDT international Sp.z.o.o.

  • Kraków
Dodana
Polecana

ZUS uznaje bowiem, że podjęcie przez osobę zatrudnioną swoich obowiązków w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy jest równoznaczne z tym że wycofuje on wniosek o wypłatę właśnie zasiłku chorobowego. Jest to o tyle istotna informacja, że część pracowników jest pewna, że otrzyma dwa świadczenia, a nie jest to prawidłowo rozumiane.

Ponieważ wcześniejszy powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim osoby zatrudnionej może budzić wiele pytań, najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie stosownego zaświadczenia lekarskiego od swojego lekarza. Dokument powinien jednoznacznie wskazywać datę, od której pracownik może powrócić do pracy i podjąć się ponownie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Pracodawca może nie dopuścić do pracy

Z punktu widzenia pracownika istotne powinno być to, że pracodawca może go nie dopuścić do wykonywania czynności służbowych, jeżeli zdecyduje się, na wcześniejszy powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z tym, że pracodawca może jednak zdecydować się na nie dopuszczenie go do pracy. Lekarz wystawia bowiem L4 na określony czas, w którym ze względu na stan zdrowia pracownik nie będzie mógł pełnić swoich obowiązków pracowniczych. Pracodawca, będąc odpowiedzialnym, za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie jest świadom tego, że gdyby coś stało się pracownikowi, który skrócił L4, to właśnie pracodawca odpowiadałby za niedopełnienie swoich obowiązków.

Najprościej w tym przypadku będzie umówić się na wizytę do lekarza i uzyskać stosowne zaświadczenie. Posiadając taki dokument od lekarza, mniej formalności do załatwienia będzie miał pracodawca. Będzie możliwy powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim. Pracodawca bowiem powinien dopuścić swojego podwładnego do wykonywania zadań, zaś do ZUS skierować pismo informacyjne w tej sprawie.

Warto wiedzieć!
Trzeba pamiętać, że w okresie wykorzystywania świadczenia chorobowego nie jest możliwe podejmowanie pracy np. u innego pracodawcy.

Pracownik powinien wykorzystać przyznane dni wolne na wypoczynek i regenerację. W innym przypadku, jeżeli nastąpi skrócenie L4 i zostaną stwierdzone nieprawidłowości (a poza inspektorami ZUS ma do kontroli prawo również pracodawca), osoba zatrudniona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to również tych dni, w których zwolnienie wykorzystywał prawidłowo.

Niezdolność do pracy powyżej 33 dni

Inaczej wygląda sytuacja powrotu pracownika do pracy, jeżeli okres jego nieobecności z uwagi na chorobę trwał dłużej niż 33 dni. W przypadku, gdy okres nieobecności pracownika z powodu choroby trwał dłużej niż 33 dni, o orzeczeniu jego zdolności do pracy po L4 może zdecydować tylko i wyłącznie lekarz medycyny pracy.

Trzeba pamiętać, że jest on zobowiązany do przeprowadzenia badań kontrolnych, które mają stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście może bezpiecznie zrealizować powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim. W przypadku dłuższej choroby pracownik również może zdecydować się na powrót do pracy po L4, szybciej niż przewidział to lekarz. Czy w tym wypadku można skrócić L4 samodzielnie?

Zdecydowanie nie. W tym przypadku pracownik powinien kierować się wytycznymi otrzymanymi od lekarza orzecznika. Inaczej mówiąc, pracownik powinien przedstawić przełożonemu stosowny dokument otrzymany od lekarza medycyny pracy.

Ważne!
Jeżeli pracownik okaże pismo od lekarza rodzinnego, pracodawca nie powinien dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych.

Wcześniejszy powrót z L4

W Polsce wielu pracodawców jeszcze bardzo nieprzychylnie patrzy na wszelkie zwolnienia lekarskie, co jest związane przede wszystkim z tym, że niektórzy pracownicy nadmiernie wykorzystują możliwość wzięcia L4 i siedzenia w domu. Dodatkowo przez pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego pracownika koszty z tym związane są przez pracodawcę, a nie przez ZUS, co szczególnie w przypadku dużych firm powoduje sporą stratę finansową.

Zasady wypłacania wynagrodzenia chorobowego
Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej lub przez 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie (kolejno od 34. lub 15. dnia choroby), pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Okresy 33 dni lub 14 dni oblicza się, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, nawet jeśli pomiędzy nimi były przerwy.

Nieprzychylność pracodawcy do L4 doprowadza do tego, że w Polsce pracownicy niechętnie biorą L4, przez co najczęściej przychodzą do zakładu pracy z czynną infekcją, doprowadzając do zarażenia innych osób. Niemniej zdarza się, choć stosunkowo rzadko, że pracownik po paru dniach zwolnienia postanawia skrócić zwolnienie lekarskie i wrócić do pracy, choć jego zdolność do pracy po l4 nie jest stuprocentowa.

W takiej sytuacji wielu z nich zaczyna zastanawiać się, jak skrócić L4 i czy można wcześniej wrócić z L4, nie narażając się przy tym na żadne nieprzyjemności. Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim jest możliwy, ale warto to zrobić z głową. Przede wszystkim nie powinno się liczyć na to, że skrócenie L4 będzie polegało po prostu na stawieniu się z dnia na dzień w firmie, choć wystawione zwolnienie obejmuje jeszcze przynajmniej kilka dni. Pracodawca może takiej osoby nie dopuścić do objęcia stanowiska pracy, bo gdyby coś się stało, to mógłby za to odpowiadać. Właśnie z tego powodu pracodawcy najczęściej karzą swoim pracownikom, aby przynieśli tzw. zdolność do pracy po L4, czyli zaświadczenie, które wystawia lekarz.

Podsumowując wcześniejszy powrót do pracy po L4, bardzo często jest też spowodowany względami finansowymi. I nie chodzi tutaj wyłącznie o fakt, że w większości przypadków wynagrodzenie za czas choroby jest o 20% mniejsze od standardowego. Strata może być jeszcze bardziej dotkliwa, ponieważ w obecnych czasach wielu pracodawców przyznaje comiesięczne premie za brak nieobecności w pracy. W konsekwencji im większa ilość absencji w pracy, tym mniejszy dodatek zostanie przyznany pracownikowi, dlatego dla wielu z nich każdy dzień obecności jest na wagę złota.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można skrócić L4?

Wcześniejszy powrót do pracy ze zwolnienia lekarskiego wiąże się z utratą prawa do zasiłku chorobowego.

Czy można zacząć L4 od połowy dnia?

Tak. Wówczas pracownikowi należy się wynagrodzenie za przepracowane godziny oraz zasiłek chorobowy.

Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy po powrocie z L4?

Jeśli pracownik zdecyduje się na wcześniejszy powrót ze zwolnienia lekarskiego, pracodawca ma prawo odmówić mu prawa do wykonywania czynności służbowych.

Podziel się

20 komentarzy

Grzegorz

Grzegorz

Mam pytanie niedługo kończy mi się zasilek chorobowy bo minie 180dni. I co dalej jak ja jeszcze nie jestem wstanie wrucic do pracy ponieważ dopiero jestem miesiąc po operacji kregoslupa dopiero zaczynam rechabilitacje i oprócz tego czekam na rechabilitacje że szpitala rehabilitacyjnego. Czy ZUS powinien wezwać mnie na jakąś komisję o zasilek rechabilitacyjny czy jakoś tak czy jak to wyglada
Alina

Alina

Czy po l4 czyli 182 dniach i przerwie na urlop wypoczynkowy 60 dni mogę iść na następne l4 czyli 182 dni na tę samą chorobę
Krystyna

Krystyna

L4 miałam na 40 dni. Lekarz medycyny pracy nie dał zdolności. Czy mogę iść na dalsze zwolnienie?.
Katarzyna

Katarzyna

Dodam że jestem cały czas na zasiłku chorobowym od 2.08i kończę 14.10
Katarzyna

Katarzyna

Witam mam pytanie mam do 14.10zwolnienie L4 a 15 muszę iść do lekarza medycyny pracy po zdolność bo zaczynam nową pracę co muszę mieć
Gosia

Gosia

Chorował od 3 marca2021 do16 sierpnia2021 dostawałam zasiłek z ZUS do pracy wróciłam 17 sierpnia 2021 z zakładu pracy dostałam wynagrodzenie na koniec sierpnia za ten okres przepracowanych dni natomiast z ZUS nie otrzymałam zasiłku chorobowego tzn od początku sierpnia do 16 sierpnia 2021 czy naleźą mi się pieniądze z ZUS za yen okres chorobowego
Eliza

Eliza

Szef może takiej osoby nie dopuścić do objęcia stanowiska pracy, bo gdyby coś się stało, to mógłby za to odpowiadać. Właśnie z tego powodu pracodawcy najczęściej karzą swoim pracownikom, aby przynieśli tzw. zdolność do pracy po L4.
Marzena

Marzena

Ile trzeba przepracować po l4 po 182 dniach żeby iść na ponowne l4
WERONIKA

WERONIKA

Witam. Mam pytanie. Czy jeżeli zwolnienie l4 mam do 19.03.2021 to musze iść w tym dniu do lekarza? Czy nie musze wcale? Czy moge np isc 22. 03.2021 (tj poniedzialek) Dajcie proszę odpowiedź.
Wojtek

Wojtek

Kończy mi sie zwolnie rehabilitacyjne co powinienem teraz zrobić ...Pójść do lekarza i napisze mi zaświadczenie że moge lub nie moge wrócić do pracy bo tego nie rozumiem prosze o odpowiedz jeśli ktoś wie co i jak .
Mapet

Mapet

estem samozatrudniony? Tzn.prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy również muszę mieć zaświadczenie o zdolności od lekarza medycyny pracy? Mój lekarz rodzinny twierdzi, że nie trzeba ale na wszelki wypadek dał mi zaświadczenie, a w ZUS nieoficjalnie to potwierdzają, ale radzą, żebym na wszelki wypadek wziął to zaświadczenie od rodzinnego. Nie mam pewności i nie mogę znaleźć czegoś o takim przypadku. Ktoś coś?
Bolek

Bolek

Normalny powrót - wszystkie zasady są bardzo dobrze znane wszystkim, a kto nie zna wystarczy że ten artykuł przeczyta.
Monika Paw

Monika Paw

O takie coś przydatne jest. Kiedy np. mnie płaci zus a kiedy pracodawca. Złamałam nogę to po miesiącu kontrole niezapowiedziane z zusu chodziły i tak samo do zusowskiego lekarza trzeba było chodzić.
Agnieszka

Agnieszka

Obecnie jestem pod opieką swojego lekarza rodzinnego z przychodni
Agnieszka

Agnieszka

Witam kończy mi się zasiłek rehabilitacyjny i chce wrócić do pracy który lekarz musi mi wydać zaświadczenie że moge wrócić do pracy
Celina

Celina

Nie wiedziałam, że jak mój brat aktualnie choruje 3 miesiąc, to jak mu się skończy L/4- to będzie musiał mieć zgodę od lekarza, że może pracować na danym stanowisku pracy. Nie może sobie przyjść bez takiej zgody do pracy.
Natalia

Natalia

Lekarz ustala to wszystko i tylko trzeba informować firmę jak sprawy postępują. W sprawach chorobowych pracownik ma przecież swoje prawa z jakich może odpowiednio skorzystać.
Pawian

Pawian

Zwolnienie lekarskie jest procedurą stosowaną w celu uniknięcia narzucenia zasady związanej ze zdrowiem, którą osoba fizyczna mogłaby w innym przypadku musiała spełnić.
Natalia

Natalia

Niestety jest to prawda. Wiele ludzi boi się, że coś tam w pracy straci, że roboty się nazbiera i kosztem np. kolejnego tygodnia na l4 mówi lekarzowi, że nie chce l4.
Anna

Anna

Bzdura. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy w czasie zwolnienia lekarskiego, bo jest to okres orzeczonej niezdolności do pracy. Lekarz prowadzący nie może "odwołać" wystawionego wcześniej zwolnienia; właściwy do tego jest lekarz orzecznik ZUS, do którego należy wystąpić o stwierdzenie zasadności skrócenia zwolnienia lekarskiego. Taka procedura jest długotrwała i lepiej, żeby lekarz wystawiający zwolnienie ustalił rozsądny termin pierwszego zwolnienia, a później, w miarę potrzeby, przedłużał niezdolność do pracy. Pracodawca, który dopuści pracownika do stanowiska pracy bez zaświadczenia orzecznika ZUS po prostu złamie prawo.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka