Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych
Pogorszenie stanu zdrowia przez wykonywaną pracę może zdarzyć się w każdym zakładzie pracy i na wszystkich stanowiskach. Różnego rodzaju schorzenia często dotykają wielu pracowników, w związku z tym warto zaznajomić się z aktualnym wykazem chorób zawodowych.

Definicja i podstawowe kryteria rozpoznawania choroby zawodowej są regulowane przez Kodeks pracy. Zgodnie z art. 2351 w Kodeksie pracy choroba zawodowa to choroba występująca w wykazie chorób zawodowych w przypadku, jeśli oceniając warunki pracy, można z pewnością wywnioskować, że została ona wywołana poprzez zadziałanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia albo poprzez sposób wykonywania pracy (tzw. „narażenie zawodowe”).

Czym jest choroba zawodowa?

Zdiagnozowanie choroby zawodowej u pracownika następuje zazwyczaj w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym, tylko w przypadku udokumentowanych i udowodnionych objawów choroby. Koniecznie musi to być także choroba uwzględniona w wykazie chorób zawodowych. Takiemu pracownikowi należą się wówczas świadczenia pobierane z ubezpieczenia społecznego. Wykaz chorób zawodowych można znaleźć w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, dołączamy go również na końcu tego artykułu.

Zasady dokumentowania chorób zawodowych wprowadza Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002 r. dotyczące zasad dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Z kolei rodzaje i sposoby przyznawania świadczeń osobom, które zachorowały lub miały wypadek ustala Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o wynagrodzeniu w razie wypadków lub chorób zawodowych występujących w szczególnych okolicznościach.

To Cię powinno też zainteresować: Choroba zawodowa - czym jest i jak wygląda zgłoszenie?

Dokładną definicję oraz dodatkowe informacje na temat chorób zawodowych oraz uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych specyfiką i warunkami pracy, zamieszczono w poniższej prezentacji:

Choroby zawodowe nauczycieli

Nauczyciele bardzo często narażeni są na choroby zawodowe. Wśród osób zajmujących się edukacją aż 99,5% osób kiedykolwiek cierpiało na jakiś uraz wywołany specyfiką pracy. Schorzeniem, które dominuje wśród tej grupy zawodowej, są problemy z głosem. W rejestrze chorób zawodowych możemy zaobserwować, że nauczyciele zmagają się z przewlekłymi chorobami narządu głosu, których przyczyną jest nadmierny wysiłek głosowy.

Dolegliwościami, które towarzyszą tej chorobie, są najczęściej wtórne zmiany strun głosowych, guzki głosowe twarde oraz niedowład mięśni przywodzących fałdy głosowe. Jednak problemy z głosem to nie jedyne schorzenia pojawiające się w wykazie. Innymi chorobami zawodowymi nauczycieli są problemy z drogami oddechowymi, układem sercowo-naczyniowym, układem kostno-stawowym, nerwice i psychonerwice.

na zdjęciu nauczycielka przy biurku

Choroby zawodowe rolników

Każdego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Socjalnego wypłaca ponad 200 odszkodowań z powodu uszkodzenia zdrowia lub śmierci w wyniku choroby zawodowej. Najczęściej rozpoznawalnymi chorobami zawodowymi rolników były choroby roznoszone przez insekty, np. kleszcze (kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, borelioza), uczuleniowe zapalenia skóry, choroby układu oddechowego (alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych) oraz choroby obwodowego układu nerwowego.

Choroby zawodowe policjantów

W grudniu 2014 roku ustanowiono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. 2014 r., poz. 1898). Wśród policjantów najpopularniejszymi chorobami zawodowymi są problemy ze wzrokiem, słuchem, układem trawiennym, układem krążenia, nowotwory oraz choroby zakaźne.

Wykaz nie zawiera jednak kilku chorób, o których uwzględnienie walczyli policjanci. Przedstawiciele MSW nie wzięli pod uwagę apelu związkowców, by do wykazu chorób zawodowych dodać chorobę wieńcową. Uargumentowali swoją decyzję tym, że jest to jedna z chorób cywilizacyjnych i nie ma związku z pracą policjantów. W taki sam sposób ocenili także choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Choroby zawodowe pielęgniarek

Pielęgniarki bardzo często narażone są na wiele szkodliwych czynników środowiska pracy, które mogą wywoływać niebezpiecznie dolegliwości. Do najpopularniejszych chorób zawodowych pielęgniarek można zaliczyć choroby zakaźne i pasożytnicze (67,6%), w tym najczęściej wirusowe zapalenia wątroby. Kolejną z chorób jest gruźlica, która dotyczy 29,2% przypadków. Rzadziej rozpoznawalne choroby zawodowe w tej grupie zawodowej to: choroby skóry (8,5%), przewlekłe choroby narządu głosu (7%), choroby obwodowego układu nerwowego (6,6%).

Praca pielęgniarki nie należy do najłatwiejszych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda codzienność w tym zawodzie, obejrzyj poniższe wideo:

Choroby zawodowe w gastronomii

Do najczęstszych chorób zawodowych osób pracujących w gastronomii należą przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, choroby skóry i przewlekłe choroby ruchu (np. zapalenie ścięgna, uszkodzenie torebki stawowej, zapalenie łąkotki itd.). Pracownicy gastronomii cierpią także na ubytek słuchu spowodowany pracą w hałasie oraz na choroby zakaźne lub pasożytnicze, których źródłem mogą być artykuły spożywcze i ich nieodpowiednie stosowanie. Surowe mięso albo krew może powodować salmonellozę, włośnicę albo zawierać pierwotniaki chorobotwórcze.

Choroby zawodowe kierowców

Choroby zawodowe występujące wśród kierowców dotyczą najczęściej układu krążenia, w szczególności nadciśnienia i niedokrwienia serca. Poprzez wielogodzinną pracę w tej samej pozycji, drgania i obciążenia kierowcy mają także problemy z ruchem oraz z kręgosłupem. Kolejnym problemem w pracy kierowców jest hałas, który wywołuje przewlekłe choroby narządu słuchu, ale również może sprawić, że duża liczba kierowców ignoruje inne dźwięki z otoczenia, mogące być ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem.

Choroba zawodowa – rozpoznanie, zgłoszenie, dalsza praca

Chorobę zawodową można rozpoznać w czasie zatrudnienia albo po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym. Podejrzenie występowania choroby może zgłosić pracodawca, lekarz, pracownik (za pośrednictwem lekarza) albo były pracownik. Takie zgłoszenie powinno trafić do inspektora sanitarnego lub do inspektora pracy. W przypadku, gdy choroba zawodowa pracownika zostanie potwierdzona, pracodawca powinien na podstawie orzeczenia lekarza przenieść go na inne stanowisko, z dala od niebezpiecznych czynników, które wywołały chorobę. Czas przeniesienia powinien być określony w orzeczeniu lekarskim. Jeśli zmiana stanowiska wiąże się z obniżeniem kwoty wynagrodzenia, pracownikowi należy się dodatek wyrównawczy, wypłacany do 6 miesięcy.

Poniżej przedstawiamy pełny wykaz chorób zawodowych dołączony do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Dz.U.2013.0.1367 t.j. (stan prawny aktualny na dzień: 06.09.2019). Wykaz podano wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenie pracy w narażeniu zawodowym:

Wykaz chorób zawodowychPobierz PDF

Źródło: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (https://mwomp.pl/choroby-zawodowe/wykaz-chorob-zawodowych/)

Podsumowując, należy pamiętać, że za chorobę zawodową można uznać taką, która występuje w wykazie chorób zawodowych oraz trzeba udowodnić, że jest ona skutkiem narażenia zawodowego. Chorobę zawodową diagnozuje się na podstawie objawów, które pojawiły się już w czasie narażenia lub zaraz po nim, ale w czasie nie dłuższym niż opisany w rozporządzeniu. Czas trwania oraz rodzaj narażenia powinny być uwzględnione w ocenie narażenia i muszą mieć taką wielkość, aby faktycznie powodować ryzyko wystąpienia danej choroby. Występowanie choroby zawodowej może zgłosić każda osoba, który ma podstawę, aby ją podejrzewać.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są choroby zawodowe?

Do grupy chorób zawodowych należą schorzenia spowodowane oddziaływaniem szkodliwych dla zdrowia czynników w środowisku pracy lub specyfiką wykonywania pracy.

Czym jest wykaz chorób zawodowych?

Wykaz chorób zawodowych to oficjalna lista chorób dołączona do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Świadczenie z tytułu choroby zawodowej można otrzymać tylko wskutek stwierdzenia w określonym okresie choroby, która znajduje się w wykazie.
Oceń ten wpis
Wykaz chorób zawodowych
Ocena: 5, liczba głosów: 14

Opinie

Jerzyk
2019-12-17, 13:09
Jestem zdania, że lista musi zostać rozszerzona i w sumie na całym świecie w różnych regionach będą jeszcze lokalne choroby zawodowe.
Mądry
2019-12-03, 10:57
Prawda jest też taka, że nowe zawody powstały a innych nie ma więc także powinien ten wykaz byż zrewidowany i uaktualniony do tego co jest obecnie na naszej płaszczyźnie pracowników i pracy w naszym kraju.
Grażyna
2019-05-15, 15:48
Interesował mnie wykaz chorób- znalazłam z tego artykułu. Jest on w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
RIki
2019-05-08, 15:09
Przewlekłe choroby są bardziej powszechne niż wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale duża część społeczeństwa boi się lub zniechęca do mówienia o swoich dolegliwościach.
Pan Tadeusz
2019-05-02, 09:49
Płacenie pracownikowi za chorobę w domu może nie wydawać się dobre, ale jeśli ten pracownik jest zaraźliwy i wchodzi do pracy, istnieje ryzyko, że wielu pracowników może zachorować, jeszcze bardziej szkodząc.
mano 1991
2019-04-16, 09:53
Przewlekłe choroby zawodowe obejmują te choroby, które powstały w wyniku długotrwałego narażenia na szkodliwe substancje niebezpieczne i czynniki produkcyjne.
Hans
2019-04-09, 17:47
Dużo ich - no ale pewnie jeszcze jakieś nowe dojdą bo przecież powstają nowe stanowiska pracy związane przecież z rozwojem życia na świecie. Cywilizacja tak działa.
Zulu
2019-04-01, 10:34
Dość dużo tego jest, tyle chyba ile zawodów tyle może być potencjalnie chorób zawodowych. To wszystko jest uzależnione od konkretnego przypadku i wykonywanej pracy.
Andrzej Pyć
2019-03-29, 12:29
Każda profesja posiada swoje choroby zawodowe. Dlatego trzeba mieć aktywność fizyczną mimo wszystko gdy się pracuje przy biurku. BHP trzeba zawsze przestrzegać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.