L4 i choroby zawodowe

Wykaz chorób zawodowych

11 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

10 komentarzy
Wykaz chorób zawodowych
Pogorszenie stanu zdrowia przez wykonywaną pracę może zdarzyć się w każdym zakładzie pracy i na wszystkich stanowiskach. Różnego rodzaju schorzenia często dotykają wielu pracowników, w związku z tym warto zaznajomić się z aktualnym wykazem chorób zawodowych.

Definicja i podstawowe kryteria rozpoznawania choroby zawodowej są regulowane przez Kodeks pracy. Zgodnie z art. 2351 w Kodeksie pracy choroba zawodowa to choroba występująca w wykazie chorób zawodowych w przypadku, jeśli oceniając warunki pracy, można z pewnością wywnioskować, że została ona wywołana poprzez zadziałanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia albo poprzez sposób wykonywania pracy (tzw. „narażenie zawodowe”).

Czym jest choroba zawodowa?

Zdiagnozowanie choroby zawodowej u pracownika następuje zazwyczaj w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym, tylko w przypadku udokumentowanych i udowodnionych objawów choroby. Koniecznie musi to być także choroba uwzględniona w wykazie chorób zawodowych. Takiemu pracownikowi należą się wówczas świadczenia pobierane z ubezpieczenia społecznego. Wykaz chorób zawodowych można znaleźć w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, dołączamy go również na końcu tego artykułu.

Zasady dokumentowania chorób zawodowych wprowadza Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002 r. dotyczące zasad dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Z kolei rodzaje i sposoby przyznawania świadczeń osobom, które zachorowały lub miały wypadek ustala Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o wynagrodzeniu w razie wypadków lub chorób zawodowych występujących w szczególnych okolicznościach.

Dokładną definicję oraz dodatkowe informacje na temat chorób zawodowych oraz uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych specyfiką i warunkami pracy, zamieszczono w poniższej prezentacji:

Choroby zawodowe nauczycieli

Nauczyciele bardzo często narażeni są na choroby zawodowe. Wśród osób zajmujących się edukacją aż 99,5% osób kiedykolwiek cierpiało na jakiś uraz wywołany specyfiką pracy. Schorzeniem, które dominuje wśród tej grupy zawodowej, są problemy z głosem. W rejestrze chorób zawodowych możemy zaobserwować, że nauczyciele zmagają się z przewlekłymi chorobami narządu głosu, których przyczyną jest nadmierny wysiłek głosowy.

Dolegliwościami, które towarzyszą tej chorobie, są najczęściej wtórne zmiany strun głosowych, guzki głosowe twarde oraz niedowład mięśni przywodzących fałdy głosowe. Jednak problemy z głosem to nie jedyne schorzenia pojawiające się w wykazie. Innymi chorobami zawodowymi nauczycieli są problemy z drogami oddechowymi, układem sercowo-naczyniowym, układem kostno-stawowym, nerwice i psychonerwice.

Szukasz pracy?

O prace

F.H.U A&M M.Cygan, A.Szewczyk S.C

  • Kraków
Dodana

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Świdnica
Dodana

Inżynier Działu Badań i Rozwoju

mdm NT Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Strzegom
Dodana
na zdjęciu nauczycielka przy biurku

Choroby zawodowe rolników

Każdego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Socjalnego wypłaca ponad 200 odszkodowań z powodu uszkodzenia zdrowia lub śmierci w wyniku choroby zawodowej. Najczęściej rozpoznawalnymi chorobami zawodowymi rolników były choroby roznoszone przez insekty, np. kleszcze (kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, borelioza), uczuleniowe zapalenia skóry, choroby układu oddechowego (alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych) oraz choroby obwodowego układu nerwowego.

Choroby zawodowe policjantów

W grudniu 2014 roku ustanowiono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. 2014 r., poz. 1898). Wśród policjantów najpopularniejszymi chorobami zawodowymi są problemy ze wzrokiem, słuchem, układem trawiennym, układem krążenia, nowotwory oraz choroby zakaźne.

Wykaz nie zawiera jednak kilku chorób, o których uwzględnienie walczyli policjanci. Przedstawiciele MSW nie wzięli pod uwagę apelu związkowców, by do wykazu chorób zawodowych dodać chorobę wieńcową. Uargumentowali swoją decyzję tym, że jest to jedna z chorób cywilizacyjnych i nie ma związku z pracą policjantów. W taki sam sposób ocenili także choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Choroby zawodowe pielęgniarek

Pielęgniarki bardzo często narażone są na wiele szkodliwych czynników środowiska pracy, które mogą wywoływać niebezpiecznie dolegliwości. Do najpopularniejszych chorób zawodowych pielęgniarek można zaliczyć choroby zakaźne i pasożytnicze (67,6%), w tym najczęściej wirusowe zapalenia wątroby. Kolejną z chorób jest gruźlica, która dotyczy 29,2% przypadków. Rzadziej rozpoznawalne choroby zawodowe w tej grupie zawodowej to: choroby skóry (8,5%), przewlekłe choroby narządu głosu (7%), choroby obwodowego układu nerwowego (6,6%).

Praca pielęgniarki nie należy do najłatwiejszych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda codzienność w tym zawodzie, obejrzyj poniższe wideo:

Video

Choroby zawodowe w gastronomii

Do najczęstszych chorób zawodowych osób pracujących w gastronomii należą przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, choroby skóry i przewlekłe choroby ruchu (np. zapalenie ścięgna, uszkodzenie torebki stawowej, zapalenie łąkotki itd.). Pracownicy gastronomii cierpią także na ubytek słuchu spowodowany pracą w hałasie oraz na choroby zakaźne lub pasożytnicze, których źródłem mogą być artykuły spożywcze i ich nieodpowiednie stosowanie. Surowe mięso albo krew może powodować salmonellozę, włośnicę albo zawierać pierwotniaki chorobotwórcze.

Choroby zawodowe kierowców

Choroby zawodowe występujące wśród kierowców dotyczą najczęściej układu krążenia, w szczególności nadciśnienia i niedokrwienia serca. Poprzez wielogodzinną pracę w tej samej pozycji, drgania i obciążenia kierowcy mają także problemy z ruchem oraz z kręgosłupem. Kolejnym problemem w pracy kierowców jest hałas, który wywołuje przewlekłe choroby narządu słuchu, ale również może sprawić, że duża liczba kierowców ignoruje inne dźwięki z otoczenia, mogące być ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem.

Choroba zawodowa – rozpoznanie, zgłoszenie, dalsza praca

Chorobę zawodową można rozpoznać w czasie zatrudnienia albo po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym. Podejrzenie występowania choroby może zgłosić pracodawca, lekarz, pracownik (za pośrednictwem lekarza) albo były pracownik. Takie zgłoszenie powinno trafić do inspektora sanitarnego lub do inspektora pracy. W przypadku, gdy choroba zawodowa pracownika zostanie potwierdzona, pracodawca powinien na podstawie orzeczenia lekarza przenieść go na inne stanowisko, z dala od niebezpiecznych czynników, które wywołały chorobę. Czas przeniesienia powinien być określony w orzeczeniu lekarskim. Jeśli zmiana stanowiska wiąże się z obniżeniem kwoty wynagrodzenia, pracownikowi należy się dodatek wyrównawczy, wypłacany do 6 miesięcy.

Poniżej przedstawiamy pełny wykaz chorób zawodowych dołączony do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Dz.U.2013.0.1367 t.j. (stan prawny aktualny na dzień: 06.09.2019). Wykaz podano wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenie pracy w narażeniu zawodowym:

Wykaz chorób zawodowych

Źródło: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (https://mwomp.pl/choroby-zawodowe/wykaz-chorob-zawodowych/)

Podsumowując, należy pamiętać, że za chorobę zawodową można uznać taką, która występuje w wykazie chorób zawodowych oraz trzeba udowodnić, że jest ona skutkiem narażenia zawodowego. Chorobę zawodową diagnozuje się na podstawie objawów, które pojawiły się już w czasie narażenia lub zaraz po nim, ale w czasie nie dłuższym niż opisany w rozporządzeniu. Czas trwania oraz rodzaj narażenia powinny być uwzględnione w ocenie narażenia i muszą mieć taką wielkość, aby faktycznie powodować ryzyko wystąpienia danej choroby. Występowanie choroby zawodowej może zgłosić każda osoba, który ma podstawę, aby ją podejrzewać.

To może Cię również zainteresować

Choroba zawodowa - czym jest i jak wygląda zgłoszenie?

Najczęściej zadawane pytania

Co to są choroby zawodowe?

Do grupy chorób zawodowych należą schorzenia spowodowane oddziaływaniem szkodliwych dla zdrowia czynników w środowisku pracy lub specyfiką wykonywania pracy.

Czym jest wykaz chorób zawodowych?

Wykaz chorób zawodowych to oficjalna lista chorób dołączona do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Świadczenie z tytułu choroby zawodowej można otrzymać tylko wskutek stwierdzenia w określonym okresie choroby, która znajduje się w wykazie.

10 komentarzy

celina

celina

Kiedyś ludzie mieli choroby zawodowe i po prostu dostawali większe emerytury a zdrowie zakichane zostało. W końcu jakoś cywilizacja musiała stworzyć te wszystkie huty, kopalnie, centra handlowe i reszta.
Jerzyk

Jerzyk

Jestem zdania, że lista musi zostać rozszerzona i w sumie na całym świecie w różnych regionach będą jeszcze lokalne choroby zawodowe.
Mądry

Mądry

Prawda jest też taka, że nowe zawody powstały a innych nie ma więc także powinien ten wykaz byż zrewidowany i uaktualniony do tego co jest obecnie na naszej płaszczyźnie pracowników i pracy w naszym kraju.
Grażyna

Grażyna

Interesował mnie wykaz chorób- znalazłam z tego artykułu. Jest on w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
RIki

RIki

Przewlekłe choroby są bardziej powszechne niż wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale duża część społeczeństwa boi się lub zniechęca do mówienia o swoich dolegliwościach.
Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Płacenie pracownikowi za chorobę w domu może nie wydawać się dobre, ale jeśli ten pracownik jest zaraźliwy i wchodzi do pracy, istnieje ryzyko, że wielu pracowników może zachorować, jeszcze bardziej szkodząc.
mano 1991

mano 1991

Przewlekłe choroby zawodowe obejmują te choroby, które powstały w wyniku długotrwałego narażenia na szkodliwe substancje niebezpieczne i czynniki produkcyjne.
Hans

Hans

Dużo ich - no ale pewnie jeszcze jakieś nowe dojdą bo przecież powstają nowe stanowiska pracy związane przecież z rozwojem życia na świecie. Cywilizacja tak działa.
Zulu

Zulu

Dość dużo tego jest, tyle chyba ile zawodów tyle może być potencjalnie chorób zawodowych. To wszystko jest uzależnione od konkretnego przypadku i wykonywanej pracy.
Andrzej Pyć

Andrzej Pyć

Każda profesja posiada swoje choroby zawodowe. Dlatego trzeba mieć aktywność fizyczną mimo wszystko gdy się pracuje przy biurku. BHP trzeba zawsze przestrzegać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka