Rodzaje urlopów

Wcześniej czy później, każdy pracownik chce lub musi odpocząć na jakiś czas od wykonywanej pracy. W zależności od okoliczności i rodzaju urlopu, na jaki decyduje się pójść, przysługuje mu inna liczba dni wolnych oraz inne prawa.

Wszystkie kwestie dotyczące urlopów zostały zawarte w przepisach Kodeksu pracy. Urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Pracownicy na umowach o dzieło lub zlecenie, ze względu na specyfikę wykonywanej pracy, nie mają prawa do urlopu.

Urlop wypoczynkowych - ile dni Ci się należy

Najczęściej wykorzystywany jest urlop wypoczynkowy. Jest to czas wolny dla pracownika, podczas którego nie musi uczęszczać do pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, w ciągu roku rozliczeniowego, pracownik o stażu pracy mniejszym niż 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu, a pracownik z większym stażem – 26 dni urlopu.

Urlop dotyczy dni pracujących – nie wlicza się więc w niego dni ustawowo wolnych od pracy. Jedna część urlopu w roku musi wynosić minimum 14 dni ciągiem. Pracownikowi przysługuje w tym czasie pełne wynagrodzenie. Pracodawca nie zawsze musi jednak wyrazić zgodę na udzielenie urlopu. Może udzielić go pracownikowi w innym terminie, uzasadniając decyzję potrzebami zakładu pracy.

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, gdy pracownik uda się na urlop bezpłatny. Nie ma limitu odnośnie dni wolnych od pracy, a pracodawca nie ma prawa zwolnić takiego pracownika. Niemniej, po upływie 3 miesięcy, pracodawca może wnioskować o skrócenie tego urlopu i powrót zatrudnionego do świadczenia pracy.

Urlop macierzyński

Ten rodzaj urlopu przysługuje kobietom pracującym w oparciu o umowę o pracę, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Urlop jest w pełni opłacany przez ZUS. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Na jedno dziecko przysługuje 20 tygodni, na dwójkę lub więcej – od 31 do 37 tygodni.

Po urlopie macierzyńskim, matka lub ojciec mogą wziąć opłacany przez ZUS urlop rodzicielski. Może trwać 32 tygodnie przy jednym dziecku oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Ten urlop można wykorzystać w całości lub podzielić go na cztery części, nie krótsze niż 8 tygodni. Urlop rodzicielski obowiązuje do momentu, gdy dziecko osiągnie 6. rok życia.

O urlopie „tacierzyńskim” mówi się w momencie, gdy matka wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i wykazuje chęć oraz gotowość do powrotu do pracy. Pozostałe, należne tygodnie urlopu zostają wtedy przekazane ojcu dziecka.

Urlop wychowawczy

Bezpłatny urlop wychowawczy przysługuje pracownikom zatrudnionym od co najmniej 6 miesięcy. Może trwać aż do trzech lat, łącznie lub w maksymalnie pięciu częściach. Na każde dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy, a pracownik przebywający na takim urlopie nie może zostać zwolniony.

Inne rodzaje urlopów

Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi z prawami urlopowymi. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia takiego urlopu. Pracownik może zgłosić konieczność wzięcia płatnego urlopu na żądanie na maksymalnie 4 dni, ale może to zrobić nawet w dniu, w którym zamierza go już rozpocząć. Może to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Płatny urlop okolicznościowy, związany jest najczęściej z ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika – śmiercią osoby bliskiej, narodzinami dziecka, ślubem itp. Może wynosić od 1 do 2 dni. O okolicznościach należy poinformować przełożonego.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka