Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 930        SUBSKRYBUJE: 7433

Porady

Rodzaje urlopów


Wcześniej czy później, każdy pracownik chce lub musi odpocząć na jakiś czas od wykonywanej pracy. W zależności od okoliczności i rodzaju urlopu, na jaki decyduje się pójść, przysługuje mu inna liczba dni wolnych oraz inne prawa.

Wszystkie kwestie dotyczące urlopów zostały zawarte w przepisach Kodeksu pracy. Urlop przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Pracownicy na umowach o dzieło lub zlecenie, ze względu na specyfikę wykonywanej pracy, nie mają prawa do urlopu.

Najczęściej wykorzystywany jest urlop wypoczynkowy. Jest to czas wolny dla pracownika, podczas którego nie musi uczęszczać do pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, w ciągu roku rozliczeniowego, pracownik o stażu pracy mniejszym niż 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu, a pracownik z większym stażem – 26 dni urlopu.

Urlop dotyczy dni pracujących – nie wlicza się więc w niego dni ustawowo wolnych od pracy. Jedna część urlopu w roku musi wynosić minimum 14 dni ciągiem. Pracownikowi przysługuje w tym czasie pełne wynagrodzenie. Pracodawca nie zawsze musi jednak wyrazić zgodę na udzielenie urlopu. Może udzielić go pracownikowi w innym terminie, uzasadniając decyzję potrzebami zakładu pracy.

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, gdy pracownik uda się na urlop bezpłatny. Nie ma limitu odnośnie dni wolnych od pracy, a pracodawca nie ma prawa zwolnić takiego pracownika. Niemniej, po upływie 3 miesięcy, pracodawca może wnioskować o skrócenie tego urlopu i powrót zatrudnionego do świadczenia pracy.

Urlop macierzyński przysługuje kobietom pracującym w oparciu o umowę o pracę, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Urlop jest w pełni opłacany przez ZUS. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Na jedno dziecko przysługuje 20 tygodni, na dwójkę lub więcej – od 31 do 37 tygodni.

Po urlopie macierzyńskim, matka lub ojciec mogą wziąć opłacany przez ZUS urlop rodzicielski. Może trwać 32 tygodnie przy jednym dziecku oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Ten urlop można wykorzystać w całości lub podzielić go na cztery części, nie krótsze niż 8 tygodni. Urlop rodzicielski obowiązuje do momentu, gdy dziecko osiągnie 6. rok życia.

O urlopie „tacierzyńskim” mówi się w momencie, gdy matka wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i wykazuje chęć oraz gotowość do powrotu do pracy. Pozostałe, należne tygodnie urlopu zostają wtedy przekazane ojcu dziecka.

Bezpłatny urlop wychowawczy przysługuje pracownikom zatrudnionym od co najmniej 6 miesięcy. Może trwać aż do trzech lat, łącznie lub w maksymalnie pięciu częściach. Na każde dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy, a pracownik przebywający na takim urlopie nie może zostać zwolniony.

Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi z prawami urlopowymi. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia takiego urlopu. Pracownik może zgłosić konieczność wzięcia płatnego urlopu na żądanie na maksymalnie 4 dni, ale może to zrobić nawet w dniu, w którym zamierza go już rozpocząć. Może to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Płatny urlop okolicznościowy, związany jest najczęściej z ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika – śmiercią osoby bliskiej, narodzinami dziecka, ślubem itp. Może wynosić od 1 do 2 dni. O okolicznościach należy poinformować przełożonego.