L4 i choroby zawodowe

Zwolnienie lekarskie - ile można chorować i co oznaczają kody na zwolnieniach?

22 grudnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

40 komentarzy
Zwolnienie lekarskie - ile można chorować i co oznaczają kody na zwolnieniach?
Zwolnienie lekarskie, czyli tzw. L4, możesz otrzymać od lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu choroby. Procedura wydaje nieskomplikowana, ale czy na pewno? Jest kilka ważnych kwestii, o których trzeba wiedzieć i pamiętać.

Zwolnienie mogą otrzymać osoby, które zostały ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można wziąć je stricte dla siebie, z powodu własnej choroby i niezdolności do pracy, albo w celu opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

To, ile można być na L4 nie jest ściśle ustalone. Długość zwolnienia lekarskiego jest różna w zależności od przyczyny, przez którą byliśmy zmuszeni je wziąć. Trzeba jednak pamiętać, że pracownikom przysługuje maksymalnie 182 dni. Okres ten może być dłuższy, w zależności od kodów choroby. W przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży. W wymienionych przypadkach pracownik może pobierać świadczenie przez maksymalnie 270 dni. Jeśli zastanawiasz się, ile dni zwolnienie lekarskie może trwać to podpowiadamy, że oprócz powyżej wspomnianych sytuacji, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę rocznie przysługuje 14 dni na opiekę nad chorym oraz do 60 dni na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.

W czasie trwania zwolnienia nie wolno podejmować żadnej innej pracy, niezależnie od kodu choroby. Jednostki wypłacające wynagrodzenie chorobowe mają prawo skontrolować stan i działania pracownika. Odpowiednio: w ciągu pierwszych 33 dni może to zrobić nasz pracodawca, od 34. dnia – pracownicy ZUS-u. Taka kontrola dotknąć może każdego chorującego pracownika.

Zwolnienie elektroniczne i konsekwencje zmian w ustawie

Według Ustawy z 9.11.2018 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa. Od tego czasu obowiązkowe jest wystawianie zwolnień elektronicznych, czyli tzw. e-ZAL. Dzięki temu usprawniono procesy informowania pracodawców o zwolnieniach chorobowych pracowników, ale także nadano większe możliwości kontroli dokumentów i zasadności ich wydania. Co to oznacza w praktyce?

Jakie nowe uprawnienia mają ZUS i pracodawca?
ZUS zyskał m.in. możliwość wezwania pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym na badanie kontrolne przez telefon lub e-mail. Ignorowanie takich prób kontaktu upoważnia ZUS do wysłania do miejsca zamieszkania chorego upoważnioną osobę do kontroli. Takie samo prawo przyznano w tej kwestii pracodawcom.

Te regulacje znacznie usprawniają weryfikację ewentualnych nadużyć, bo pracodawca i pracownik ZUS mogą wychwycić nieprawidłowości i skontrolować osobę już w pierwszych dniach jej zwolnienia chorobowego, co wcześniej było niemożliwe. Uprzednio dokonywano kontroli osobistych i głównie w przypadku długotrwałych zwolnień.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

Zwykle, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, otrzymuje 80% swojej stałej pensji. Wyjątkowymi sytuacjami są zwolnienia, oznakowane kodami choroby, które wskazują na ciążę lub zwolnienie z powodu wypadków w pracy lub w drodze z/do niej. W tych sytuacjach pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia chorobowego.

Szukasz pracy?

KIEROWNIK BUDOWY

DAAS Sp. z o.o.

 • Śląskie
Dodana

Monter klimatyzacji z umiejetnoscia lutowania twardego

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Monter wentylacji i klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Monter klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Monter klimatyzacji!!!

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Pełną wysokość wynagrodzenia chorobowego otrzyma także osoba, która podczas trwania L4, które będzie oznakowane właściwymi symbolami choroby, podda się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów i podda się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Warto wiedzieć i pamiętać, że przez pierwsze 33 dni w roku płaci nam pracodawca, a dopiero od 34 dnia – ZUS. Inaczej jest jednak w przypadku osób powyżej 50 lat – wtedy ZUS wypłaca wynagrodzenie chorobowe wcześniej – od 15. dnia. Sytuacja jest wyjątkowa także w przypadku małych firm (do 20 osób zatrudnionych) i własnych działalności gospodarczych – wtedy ZUS płaci już od początku.

E-zwolnienia – kiedy trzeba dostarczyć tradycyjne zwolnienie papierowe?

Odkąd weszły w życie normy stosowania e-zwolnień, nie ma potrzeby przynoszenia do miejsca pracy papierowego zwolnienia od lekarza. Są jednak wyjątki, w których nadal może być to konieczne. Kiedy trzeba poprosić lekarza o wydruk elektronicznego zwolnienia i dostarczyć go bezpośrednio pracodwacy lub wykonać inne czynności regulowane prawem? Poniżej przykłady takich sytuacji:

 • jeśli pracodawca nie ma konta na PUE ZUS (pracodawcy zatrudniający do 5 pracowników nie mają obowiązku posiadania go), nie ma wówczas możliwości otrzymać informacji przez system informatyczny;
 • jeśli chory jest na zwolnieniu, a w międzyczasie przestał być pracownikiem (np. umowa zawarta na czas określony właśnie wygasła lub zakończył się okres wypowiedzenia) powinien złożyć w ZUS osobny wniosek o wypłatę zasiłku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat funkcjonowania e-zwolnień? W poniższym filmiku zawarto najważniejsze informacje:

Video

Zwolnienie lekarskie wstecz

Rzadko mamy pełny wpływ na stan zdrowia i różne wypadki losowe, dlatego zdarzają się sytuację, że nie przewidzieliśmy jak długo zajmie nam dojście do sił by wrócić do pracy. Niedyspozycja oszacowana na kilka dni może okazać się poważną przypadłością wymagającą dłuższego leczenia. Czy jest wtedy możliwe, by wziąć zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, tj. wypisać je na datę, która nastąpiła wcześniej, niż dzień, w którym zwolnienie zostało wystawione? Tak, ale muszą być spełnione pewne warunki.

Zwolnienia lekarskie wystawia się zazwyczaj w dniu badania, które potwierdza niezdolność pracownika do pracy. Jeśli zaistnieje sytuacja, że badanie lekarskie i jego wyniki wyraźnie wskazują, że pracownik w danym terminie (poprzedzającym wystawienie zwolnienia) był faktycznie niedysponowany, zwolnienie może być wystawione ze wsteczną datą.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość wystawienia przez lekarza ze specjalizacją z psychiatrii zwolnienia za okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie. Może się to zadziać w sytuacji stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Kod choroby

Na zwolnieniu lekarskim zaznacza się statystyczny symbol choroby, będący przyczyną zwolnienia. Od 1996 r. w Polsce stosuje się Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Jednakże kod ten wpisuje się tylko na oryginale, przesyłanym do ZUS i drugiej kopii L4, przechowywanej przez lekarza. Oznacza to, że na dokumencie, który dostaje pracownik i który trafia do pracodawcy, nie ma informacji o tym, na co choruje pracownik.

Czym są kody ZUS? Lekarz wystawiający L4 ma obowiązek określić wysokość wynagrodzenia chorobowego na podstawie okoliczności, które mają wpływ na prawo do uzyskania go przez pracownika. W opisywaniu zaświadczeń stosowany jest system kodów literowych. Do zadań lekarza wystawiającego zwolnienie lekarskie należy wskazanie okoliczności, które mają wpływ na prawo do uzyskania przez chorego zasiłku, a także na jego wysokość. Każdy z kodów choroby, zgodnie z art. 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ma bowiem przypisane określone znaczenie:

Infografika - wyjaśnienia kodów na zwolnieniach chorobowych

Warto wiedzieć, że na pisemny wniosek pracownika lekarz może nie umieścić na zwolnieniu kodu „B” lub „E”. Kody na zwolnieniach przypisane są tylko do bardzo określonych przypadków, więc zdarza się, że lekarz pozostawia to pole puste. Brak kodu nie powoduje utraty prawa do uzyskania zasiłku, ale uwaga – brak wpisu kodu „B” i „D” jest niekorzystny. Kobiety w ciąży dostaną bowiem mniejszy zasiłek, a chorzy na gruźlicę – krótszy okres przydzielania zasiłku (182 dni zamiast 270).

Podsumowując – na co uważać, biorąc zwolnienie lekarskie?

Każdemu zdarza się zachorować i gdy naprawdę źle się czujemy, lepiej pójść do lekarza, niż zostać w pracy – by podjąć leczenie zanim nam się pogorszy, a także nie narażać współpracowników na utratę zdrowia w przypadku chorób wirusowych.

Z poniższego zestawienia dowiesz się, o czym szczególnie warto pamiętać w kontekście zwolnień lekarskich:

 • Nie oszukiwać. Jeśli pracodawca lub pracownicy ZUSu dowiedzą się, że zwolnienie lekarskie zostało wystawione bez faktycznej przyczyny, można stracić wypłacony zasiłek, a nawet zostać dyscyplinarnie zwolnionym z pracy. Absolutnie nie można brać zwolnienia lekarskiego by wyjechać na wakacje, zrobić remont w domu itp. W szczególności niezgodne z prawem będzie także dorabianie w innym miejscu. Miejsce pobytu, wskazane na zwolnieniu lekarskim ma być miejscem faktycznego pobytu ubezpieczonego, bez względu na adres zameldowania na pobyt stały czy czasowy. Pracodawca powinien być powiadomiony o miejscu pobytu swojego pracownika w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy.
 • Wiedzieć o kontrolach. Pracodawca oraz urzędnik ZUS-u w każdej chwili może skontrolować stan swojego pracownika i wywołać go w tym celu telefonicznie bądź mailowo. Nie trzeba chyba wspominać o portalach społecznościowych, na których pracownik może nieopatrznie zamieścić informacje, które mogą zdradzić, że jego choroba jest symulowana. ZUS najczęściej kontroluje zwolnienia lekarskie wystawione z powodu schorzeń narządów ruchu, układu krążenia i oddechowego oraz na tle psychosomatycznym, ale nie jest to zasada. 
 • Wiedzieć o wyjątkach. Zwolnienie lekarskie przysługuje wyłącznie osobom opłacającym odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Są jednak sytuacje, kiedy pracownik może otrzymać świadczenie z ZUSu, nawet gdy tego nie robi. Jest to możliwe, kiedy:
  1. pracownik zachorował w ciągu (najwyżej) 14 dni od ustania ubezpieczenia (np. rozwiązania umowy o pracę) i jego niedyspozycja trwała (co najmniej) 30 dni;
  2. pracownik zachorował na chorobę zakaźną w ciągu (najwyżej) 3 miesięcy od daty ustania ubezpieczenia (np. rozwiązania umowy o pracę) i chorował przez (co najmniej) 30 dni.

Zwolnienie lekarskie zawsze powinno być wykorzystywane w uzasadnionych przypadkach. Nie należy symulować czy przeciągać go, kiedy jest się w pełni sprawnym do wykonywania obowiązków służbowych, zwłaszcza, że obecnie e-zwolnienie może być szybko sprawdzone zarówno przez pracodawcę, jak i przez ZUS. To, ile można być na zwolnieniu lekarskim jest uzależnione od decyzji lekarza, dlatego warto być wobec niego szczerym.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

W zależności od kodu choroby, na zwolnieniu lekarskim można być maksymalnie 182 lub 270 dni.

Czy pracownik na zwolnieniu otrzymuje wynagrodzenie?

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80% miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zwolnienie jest spowodowane ciążą lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wówczas pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia.

Kiedy można wziąć zwolnienie lekarskie wstecz?

Zwolnienie lekarskie z datą wstecz otrzymuje pracownik, który wykaże, że w danym terminie nie był dysponowany lub taki, u którego podejrzewa się lub stwierdza zaburzenia psychiczne.

40 komentarzy

emigrant

emigrant

Niedlugo to w Polsce nie bedzie komu pracowac tyle nierobow jest na zwonieniu lekarskim.
Mała Mi

Mała Mi

Złożyłam wniosek o zasiłek rehabilitacyjny .Czy będę mieć problemy z tytułu że nie mam pełnych 182 dni lecz 180 zwolnienia
Ewa

Ewa

Jestem na zwolnieniu wypadkowym 180 dni, jeszcze nie zakończyłam leczenia, bo nadal chodzę do neurologa i muszę mieć wykonany resonans głowy. W trakcie tego zwolnienia okazało się, że jestem w ciąży. Nie wiem co dalej zrobić bo w poniedziałek mija 180 dni jak jestem na zwolnieniu, a ginekolog powiedziała mi, że przedłuży je na wniosek. Co to znaczy? Czy może gdybym zrobiła jeden dzień przerwy między zwolnieniami, a potem przeszła na zwolnienie ciążowe będzie mi się należał nowy okres ten 270 dni zwolnienia? Dodam, że jestem pracownikiem fizycznym i nie widzę powrotu do pracy bo czuję się fatalnie wymiotuje, schudłam i mam prawie anemię..
Anthx

Anthx

A jak dostać L4 nie będąc ubezpieczonym?
Misia

Misia

Jestem na zasiłku chorobowym czy jeśli okaże się teraz że jestem w ciąży mogę kontynuować chorobowe na ciążę ?
jarecki

jarecki

kod zwolnienia lekarskiego m75.8 czy mozna wychodzic na dwor
Iwona

Iwona

jestem w okresie przedemerytalnym; czy zwolnienie za wypadek w pracy (100% płatne) wpływa na wyliczenie wysokości emerytury?
Basia

Basia

Mój mąż choruje ma raka złośliwego jak długo może być na zwolnieniu lekarskim
chory

chory

mam pytanie jestem na l4 juz 182 dni nie złozylem wniosku o rehabilitacje. jak to jest kiedy trzeba zlozyc czy po zakonczeniu chorowego czy jak?
Pracodawca

Pracodawca

Wpis o wywoływaniu przez pracodawcę pracownika na chorobowym telefonicznie lub mailowo to bzdura :)) pracodawca może co najwyżej zgłosić do ZUS taką kontrolę, nawet jeśli sam wypłaca chorobowe. To że jest się pracodawcą, nie oznacza, że ma się prawo do ingerowania w życie prywatne zatrudnionych osób.
kamikadze

kamikadze

Zasady są jasne a teraz jakby zelektronizowane. Nie da się za bardzo kombinować a wszystko przez system od razu idzie do pracodawcy.
staszek staszek

staszek staszek

e-ZAL. to dobra rzecz tylko rpawda jest taka, że także w koronach czasach to zupełnie pokazało także braki braku bezpośredniego pokazania się u lekarza.
Zuza

Zuza

Mija 182 dni niezdolności przyznaną nam rente chorobową nowotwór ze względu na stan zdrowia lekarz dalej chce wystawić L4 z kodem A moje pytanie czy powinnam wrócić do pracy obecnie dostaje chemię raz w tygodniu
Grażyna

Grażyna

Jeśli jestem w ciąży i będę mieć przerwy między L4 kto wtedy wypłaca mi pieniądze ? Przykładowo pierwsze zwolnienie 20dni przerwa 4dni i kolejne zwolnienie 25dni. Czy po łącznej sumie 34dni zwolnienia wypłaca zasiłek ZUS ?
Cinek

Cinek

Co oznacza kod L4 ZR3583769
Rafał S

Rafał S

Witam mam równe 30 dni L4 czy muszę wykonywać zdolność do pracy ?
Emilia

Emilia

Miałam wypadek w pracy, uzyskałam zwolnienie lekarskie 31 dni, ale teraz jestem na urlopie (nauczyciel) czy muszę nadal korzystać ze zwolnienia jeśli chciałabym na własną rękę skorzystać z rehabilitacji. Czy muszę wziąć zaświadczenie od lekarza, że już kończę leczenie, a czy mogę to zrobić w późniejszym terminie po rehabilitacji
Kasia

Kasia

" Sytuacja jest wyjątkowa także w przypadku małych firm (do 20 osób zatrudnionych) i własnych działalności gospodarczych – wtedy ZUS płaci już od początku." Mają Państwo taki cytat, proszę go zweryfikować. Do 20 osób płaci ZUS od początku????
Nowicka

Nowicka

Co oznacza na l4 symbol N20
Daryna

Daryna

Jestem w ciąży. w 27 tygodniu poprosiłam mojego ginekologa o napisanie mi zwolnienia lekarskiego. Napisał mi zwolnienie lekarskie z kodem A. Czy ma prawo umieścić kod A zamiast B? A ile zasiłku szpitalnego mogę teraz otrzymać dzięki temu kodowi A?
H.Salata

H.Salata

Zostałam zatrudniona 10 marca 26 miałam kaszel,bóle głowy i gorączkę 29marca zostałam skierowana na wymaz mam covid czy będę miała płatne L4
Luki

Luki

Co oznacza symbol HHC mam tak na portalu pracownika
Irena

Irena

Zachrowałam w pracy miałam cichy zawał do tej pory jestem na zwolnieniu pracodawca odmówił mi wypłaty L>4, twierdził że mi się nie należy bo okres ubezpieczenia nie przekroczył 87 dni. Zaznaczam że pracę rozpoczełam 9 12 2019rok pracowałam do3 lutego w ten dzień dostałam cichego zawału. Proszę o odpowiedz czy mam prawo do wypłaty L.4
Ala

Ala

Jeżeli ZUS wstrzyma l4 czy mogę tego samego dnia lub następnego udac sie do mojego lekarza?
ppppeop

ppppeop

czy psychiatra moze wystawić zwolnienie z kodem E ? w zapisie jest "lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby."
Panda

Panda

Mnie ciekawi jak będzie z e-receptą bo zwolnienia w formie elektronicznej bardzo wszystko usprawniły nawet czasowo.
Amelia

Amelia

W przypadku zwolnień lekarskich elektronicznie jest to jak dla mnie prostsza rzecz. Oszczędza czas np. na staniu w kolejce do okienka by podawać NIPy zakładu i resztę i potem na poczcie wysyłać czy dostarczać do kadr.
Artur

Artur

Jeżeli wypłaca zasiłki to pracodawca ma prawo sprawdzać jak i poprosić ZUS o skontrolowanie lekarza wystawiającego zwolnienie.
Jotan

Jotan

Od konca czerwca przebywam na zwolnieniu na jedna chore z koncem sierpnia skonczyl mi sie okres wypowiedzenia. Od wrzesnia przebywam na zwolnieniu od psychiatry za ktore wyplaca mi zus. Do kiedy moge maksymalnie przebywac na zwolnieniu?
kazik

kazik

Jak długo moge przebywać na l4 gdy pracodawca zwolnił mnie podczas trwania choroby
Elżbieta Ulatowska

Elżbieta Ulatowska

Byłam na chorobowym 182 dni i wrzuciłam do pracy przepracowałam 1 miesiąc i dostałem termin na 2 operacjie tetniaka mózgu. Czy będę miała chorobowe płatne.
Kara

Kara

Teraz jest trudniej coś kombinować, w ten sposób także łatwiej jest do firmy wysyłać zwolnienie gdy człowiek idzie do lekarza wykorzystując prawnie swoje opcje z l4.
Iza

Iza

Zastanawiałam się - jak długo można chorować. Z tego artykułu wiem, że 182 dni. Co oznaczają kody- też teraz wiem. Jak się zachoruje powinno zgłosić nieobecność pracodawcy a dokument zwolnienia dostarczyć do 7 dni. Teraz jest chyba inaczej, bo lekarz droga elektroniczna do pracodawcy przesyła zwolnienie.
ida

ida

Wszyscy wiedzą, że jeśli chorujesz na grypę, powinieneś zostać w domu, aby wyzdrowieć. Jasne jest również, że poród wymaga czasu wolnego od pracy. L4 to l4.
Monika

Monika

Płatne dni chorobowe pozwalają pracownikom na odejście z pracy, gdy są chorzy, bez utraty wynagrodzenia. Pracownicy gromadzą dni chorobowe w oparciu o politykę swoich pracodawców.
Wanda Giemza

Wanda Giemza

Czas trwania zwolnienia chorobowego zależy od charakteru choroby. Czas nieprzerwanego pobytu na zwolnieniu lekarskim i leczenia w placówkach medycznych nie powinien przekraczać czterech miesięcy, chyba że obecne przepisy przewidują dłuższy okres pobytu w leczeniu.
TR5454454365765PK.

TR5454454365765PK.

RTRTRYGUTHYJHUYIYITGUYGKHHJKHHGIYI
Jolanta

Jolanta

Chyba teraz automatycznie dostaje to pracodawca przez internet? Poza tym tak rzeczywiście jak np. się idzie do lekarza w poniedziałek i da łącznie do poniedziałku to jest to 8 dni po 80% i o 2 dni więcej niż pełne.
Omega

Omega

Zawsze trzeba się z czymś takim liczyć. Jest 80% wynagrodzenia wtedy jednak gdy to jest brane z weekendami to wcale nie traci się na tym a w niektórych przypadkach zyskuje.
LorD

LorD

pracodawca nie ma prawa cie sprawdzac ,moze jedynie poprosic o to ZUS .

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka