Twoje wsparcie w rekrutacji

Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?

Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?
W ciągu trwania umowy o pracę konieczne jest poddanie się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom pracowniczym. Badania te przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy, a pracodawca zobowiązany jest do wydania skierowania oraz opłacenia kosztów. Obowiązkiem każdego pracownika jest odbycie przynajmniej jednej wizyty w przychodni medycyny pracy.


Medycyna pracy to dziedzina, która bada i kontroluje stan zdrowia wszystkich zatrudnionych pracowników. Lekarz medycyny pracy wypisuje zaświadczenia o braku przeciwskazań do pracy i zdolności do wykonywania danego zawodu. Zadaniem lekarza jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, które mogą być powodowane przez warunki stanowiska pracy. Rozpoczęcie pracy przez pracownika obowiązkowo powinno zostać poprzedzone wykonaniem przez niego badań u lekarza medycyny pracy. Również w trakcie trwania umowy - z częstotliwością określoną przez lekarza - powinno poddawać się badaniom okresowym oraz kontrolnym. Odpowiedzialnością za wykonanie takich badań obarczeni są zarówno pracodawca, jak i sam pracownik.


Lekarz medycyny pracy - kiedy musimy go odwiedzić
 

Art. 211 pkt. 5 Kodeksu pracy głosi, że każdy pracownik obowiązkowo powinien poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, kontrolnym, okresowym i zleconym u lekarza medycyny pracy. W przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się badaniom, łamie podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks pracy i może to spowodować rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Kodeks pracy jasno odpowiada także na pytanie, kiedy powinniśmy udać się na badania pracownicze. Obowiązkowo należy poddać się badaniom przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie starego stanowiska na nowe, po zmianie charakteru stanowiska i w przypadku osób pracujących na tym samym stanowisku – kiedy poprzednie zaświadczenie lekarskie straci swoją ważność. Badania lekarskie do pracy trzeba też wykonać po zwolnieniu lekarskim, które wynosiło więcej niż 30 dni.
 

Badania lekarskie do pracy - skierowanie
 

Wszyscy pracownicy powinni być skierowani na badania pracownicze przez zatrudniającego. Nie trzeba więc składać specjalnych wniosków w tej sprawie, bo takie skierowanie to obowiązek pracodawcy. Zatrudniający powinien przekazać pracownikowi skierowanie na badania pracownicze w dwóch egzemplarzach. Pierwsze zachowuje pracownik, natomiast drugie przeznaczone jest dla lekarza medycyny pracy, który przeprowadza badanie. Pracodawca może zrobić kopię skierowania i zachować je wraz z orzeczeniem lekarskim w aktach osobowych pracownika. W 2015 roku dzięki rozporządzeniom Ministra Zdrowia zmienił się wzór skierowania na badania pracownicze, dlatego należy pamiętać, aby korzystać z najnowszych przepisów.

Skierowanie na badania pracownicze powinno zawierać:

  • Opis stanowiska pracy, na którym będzie zatrudniona dana osoba, warunków pracy i ewentualnych zagrożeń, jakie mogą się wiązać z tym stanowiskiem.
  • Rodzaj badania, które musi zostać wykonane przez pracownika (np. okresowe, wstępne, kontrolne).
  • Aktualne wyniki badań i spis wszelkich potencjalnie szkodliwych składników, które mogą występować na stanowisku pracy pracownika.

Badania pracownicze kończą się orzeczeniem lekarskim, które powinno udowodnić brak przeciwskazań do pracy w określonych warunkach i na danym stanowisku lub występowanie takich przeciwskazań. Lekarz medycyny pracy powinien wydać orzeczenie w dwóch egzemplarzach – jedno dla pracownika, a drugie dla pracodawcy. Aktualne orzeczenie pracodawca powinien zamieścić w aktach osobowych każdego pracownika. Według art. 229 Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania powierzonych obowiązków pracownika, który nie ma aktualnych wyników badań lekarskich i zaświadczenia o braku przeciwskazań do pracy. Takie niedopatrzenie jest surowo zabronione, a pracodawca może zostać ukarany.
 

Badania pracownicze
 

Pracodawca ma obowiązek względem pracownika, aby na swój koszt zapewnić mu profilaktyczną opiekę zdrowotną, która obejmuje trzy rodzaje badań pracowniczych: wstępne, okresowe oraz kontrolne.
 

Badania wstępne
 

Pierwszym rodzajem badań pracowniczych są badania wstępne. Są to badania, które obowiązują osoby, które zostały przyjęte na nowe stanowisko; pracowników młodocianych, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko oraz innych pracowników przeniesionych na stanowiska, na których występują czynniki potencjalnie zagrażające zdrowiu. Badania wstępne do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy, który wypisuje orzeczenie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku lub stwierdza listę przeciwskazań, które uniemożliwiają pracownikowi pracę w opisanych przez pracodawcę warunkach. Badaniom wstępnym nie muszą się poddawać osoby, które są powtórnie przyjmowane do pracy na to samo stanowisko lub u tego samego pracodawcy. Podobnie w przypadku pracowników, u których przerwa między zatrudnieniem u byłego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni lub jeśli zatrudniający orzeknie, że warunki pracy opisane w skierowaniu z poprzedniej pracy są zgodne z warunkami pracy na nowym stanowisku.
 

Badania okresowe
 

Każdy pracownik musi również po pewnym czasie pracy zrobić badania okresowe. Częstotliwość wykonywania tych badań zależy od warunków pracy i liczby czynników zagrażających zdrowiu, które występują na danym stanowisku. Badania okresowe stosuje się co 4 lata, jeśli pracownik jest stałym użytkownikiem komputera; co 5 lat, jeśli jest pracownikiem biurowym, który nie korzysta z komputera oraz co 2 lub 3 lata, w przypadku, gdy warunki pracy mogą być szkodliwe, np. pracownik pracuje w wysokich temperaturach lub wdycha szkodliwe opary. Zakres badań oraz ich częstotliwość zleca lekarz medycyny pracy, zwracając uwagę na stan zdrowia pracownika, jego wiek oraz warunki stanowiska, w którym pracuje.
 

Badania kontrolne
 

Te badania nie dotyczą wszystkich pracowników. Trzeba je wykonać wówczas, gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. Pracodawca jest zobowiązany skierować takiego pracownika na badania pracownicze i je sfinansować. Badania kontrolne powinny odbyć się w trakcie czasu pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązany jest do dbania o przestrzeganie zasad higieny pracy każdego pracownika. Z tego obowiązku wynika również konieczność dbania o życie i zdrowie zatrudnionych. Należy pamiętać, że brak aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza przeciwskazania do pracy na danym stanowisku może zagrażać bezpieczeństwu pracowników.

Oceń ten wpis
Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?
Ocena: 3.4, liczba głosów: 29

Zobacz inne porady

Opinie

Franek
2019-05-15, 07:56
Są badania okresowe, kontrolne, wstępne. Byłem na l/4 ponad 30 dni i musiałem potem iść na badanie pracownice, za które zapłacił pracodawca. Chodziło o zdolność do pracy czy mam dalej...
Radius
2019-05-08, 14:53
Po tym, jak pracownicy powrócą do pracy po chorobie, menedżerowie muszą potwierdzić i omówić z nimi temat. Dzisiaj jednak wysyła się to automatycznie komputerowo.
Karina
2019-05-02, 09:45
Historycznie, dni chorobowe były częstym dodatkiem pracodawcy dobrowolnie. Stres jest dzisiaj bardzo wielkim problemem w wielu profesjach. To normalne, że choroby są z tego.
Sylwia Paduch
2019-04-16, 10:11
W przypadku tymczasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zwolnieniem chorobowym, pracownik zachowuje swoje miejsce pracy i otrzymuje tymczasowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.
Majcher
2019-04-09, 17:07
Badania kontrolne są co dwa lata. U nas są to 2 wizyty lekarskie. Dostajemy pieczątkę i widzimy się za kolejne dwa lata. Tak chyba jest w większości przypadków. Zakres badań tylko się różni.
Yolka
2019-04-01, 10:27
Ja byłam na badaniach ostatnio. U nas idzie się przed pracą do oddalonego o kilkaset metrów lekarza w innym dziale firmy i po badaniach wraca do pracy. Często to trwa 2-3 godziny.
Hen-hen
2019-03-29, 12:21
Badania kontrolne u nas polegają na tym, że bada się ogólnie pracownika oraz wzrok. Kolejna pieczątka na dwa lata. W innych zawodach słuch badają czy jeszcze inne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.