L4 i choroby zawodowe

Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?

24 listopada 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 26 głosów

26 głosów

16 komentarzy
Medycyna pracy - kiedy musimy udać się do lekarza?
W ciągu trwania umowy o pracę konieczne jest poddanie się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom pracowniczym. Badania te przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy, a pracodawca zobowiązany jest do wydania skierowania oraz opłacenia kosztów. Obowiązkiem każdego pracownika jest odbycie przynajmniej jednej wizyty w przychodni medycyny pracy. Kiedy powinniśmy udać się do lekarza medycyny pracy? Jak wypełnić skierowanie na badanie lekarskie? Jakie badania do pracy należy wykonać? Sprawdź!

Medycyna pracy to dziedzina, która bada i kontroluje stan zdrowia wszystkich zatrudnionych pracowników. Lekarz medycyny pracy wypisuje zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy i zdolności do wykonywania danego zawodu. Zadaniem lekarza jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, które mogą być powodowane przez warunki stanowiska pracy. Rozpoczęcie pracy przez pracownika obowiązkowo powinno zostać poprzedzone wykonaniem przez niego badań u lekarza medycyny pracy. Również w trakcie trwania umowy – z częstotliwością określoną przez lekarza – powinno poddawać się badaniom okresowym oraz kontrolnym. Odpowiedzialnością za wykonanie takich badań obarczeni są zarówno pracodawca, jak i sam pracownik.

Kiedy musimy udać się do lekarza medycyny pracy?

Art. 211 pkt. 5 Kodeksu pracy głosi, że każdy pracownik obowiązkowo powinien poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, kontrolnym, okresowym i zleconym u lekarza medycyny pracy. W przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się badaniom, łamie podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks pracy i może to spowodować rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Kodeks pracy jasno odpowiada także na pytanie, kiedy powinniśmy udać się na badania pracownicze. Obowiązkowo należy poddać się badaniom przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie starego stanowiska na nowe, po zmianie charakteru stanowiska i w przypadku osób pracujących na tym samym stanowisku – kiedy poprzednie zaświadczenie lekarskie straci swoją ważność. Badania lekarskie do pracy trzeba też wykonać po zwolnieniu lekarskim, które wynosiło więcej niż 30 dni.

Co ile musimy zrobić badania okresowe?
Termin kolejnych badań okresowych to kwestia indywidualna; jest narzucany przez lekarza podczas poprzedniej wizyty. Lekarz może narzucić na nas ograniczenia i wyznaczyć datę badań okresowych, jeśli uważa, że jest to konieczne, aby sprawdzić stan zdrowia pracownika. 

Jednak Prawo Pracy określa ogólne zasady dotyczące przeprowadzania badań okresowych. Według niego pracownik powinien przeprowadzać badania:
 • Co 2 lata, jeśli pracownik jest narażony na wchłanianie substancji szkodliwych przez układ oddechowy,
 • Co 3 lata, jeśli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat, który powoduje warunki szkodliwe,
 • Co 4 lata, jeśli stanowisko, które obejmuje pracownik, wiąże się z pracą przy komputerze,
 • Co 5 lat w pozostałych przypadkach.

Badania lekarskie do pracy – skierowanie

Wszyscy pracownicy powinni być skierowani na badania pracownicze przez zatrudniającego. Nie trzeba więc składać specjalnych wniosków w tej sprawie, bo takie skierowanie to obowiązek pracodawcy. Zatrudniający powinien przekazać pracownikowi skierowanie na badania pracownicze w dwóch egzemplarzach. Pierwsze zachowuje pracownik, natomiast drugie przeznaczone jest dla lekarza medycyny pracy, który przeprowadza badanie. Pracodawca może zrobić kopię skierowania i zachować je wraz z orzeczeniem lekarskim w aktach osobowych pracownika. W 2015 roku dzięki rozporządzeniom Ministra Zdrowia zmienił się wzór skierowania na badania pracownicze, dlatego należy pamiętać, aby korzystać z najnowszych przepisów.

Szukasz pracy?
Dodana

Operator maszyn WTRYSKARKI

Takoni Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Monter instalacji sanitarnych HVAC

Ventra Clima Silesia Sp. zo.o.

 • Katowice
Dodana
Dodana

Recepcjonistka w klinice stomatologicznej - Bielsko-Biała

Dentify. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej

 • Bielsko-Biała
Dodana

Skierowanie na badania pracownicze – co powinno zawierać?

 • Opis stanowiska pracy, na którym będzie zatrudniona dana osoba, warunków pracy i ewentualnych zagrożeń, jakie mogą się wiązać z tym stanowiskiem.
 • Rodzaj badania, które musi zostać wykonane przez pracownika (np. okresowe, wstępne, kontrolne).
 • Aktualne wyniki badań i spis wszelkich potencjalnie szkodliwych składników, które mogą występować na stanowisku pracy pracownika.

Badania pracownicze kończą się orzeczeniem lekarskim, które powinno udowodnić brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach i na danym stanowisku lub występowanie takich przeciwwskazań. Lekarz medycyny pracy powinien wydać orzeczenie w dwóch egzemplarzach – jedno dla pracownika, a drugie dla pracodawcy. Aktualne orzeczenie pracodawca powinien zamieścić w aktach osobowych każdego pracownika. Według art. 229 Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania powierzonych obowiązków pracownika, który nie ma aktualnych wyników badań lekarskich i zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy. Takie niedopatrzenie jest surowo zabronione, a pracodawca może zostać ukarany.

Jak wypełnić skierowanie na badanie lekarskie?

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawrzeć pieczątkę pracodawcy, dane pracownika, który jest kierowany na badania oraz informacje o jego stanowisku. Na samej górze dokumentu znajduje się orzeczenie pracodawcy, a także miejscowość i data. Do zakreślenia pozostają trzy opcje: badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Poniżej należy zapisać dane, czyli imię i nazwisko pracownika, numer PESEL, miejsce zamieszkania i określenie stanowiska pracy. Nie można zapomnieć również o wpisaniu czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne i inne.

Podstawowe informacje o przebiegu skierowania i prawnych aspektach badań do pracy znajdziesz w poniższym filmiku:

Video

Ile kosztują badania do pracy?

Pracodawca ma obowiązek względem pracownika, aby na swój koszt zapewnić mu profilaktyczną opiekę zdrowotną, która obejmuje trzy rodzaje badań pracowniczych: wstępne, okresowe oraz kontrolne. Przeciętna wizyta kosztuje od 50 do 100 złotych lub więcej, jeśli wymagane jest przeprowadzenie szczegółowych badań. Badania pracownik powinien odbyć w godzinach pracy (i przysługuje mu za ten czas normalne wynagrodzenie), dodatkowo pracodawca zobowiązany jest zwrócić mu koszty dojazdu, jeżeli jest konieczność wykonania ich w innym mieście.

O co pyta lekarz medycyny pracy?

Podczas wizyty u lekarza medycyny pracy bez wątpienia padną pytania o nasze samopoczucie oraz stan zdrowia. Odpowiedzi na te pytania mogą być podstawą do wydania orzeczenia, które potwierdzi naszą zdolność do pracy na danym stanowisku. O co pyta lekarz medycyny pracy? Oto kilka przykładów:

 • Jakie jest nasze samopoczucie?
 • Czy posiadamy nałogi?
 • Czy przyjmujemy leki, a jeśli tak, to jakie?
 • Jakie choroby występują w naszej rodzinie?
 • Czy nasz styl życia jest zdrowy?

Co obejmują badania wstępne do pracy?

Pierwszym rodzajem badań pracowniczych są badania wstępne. Co obejmują badania wstępne do pracy? Są to badania, które obowiązują osoby, które zostały przyjęte na nowe stanowisko; pracowników młodocianych, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko oraz innych pracowników przeniesionych na stanowiska, na których występują czynniki potencjalnie zagrażające zdrowiu. Badania wstępne do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy, który wypisuje orzeczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku lub stwierdza listę przeciwwskazań, które uniemożliwiają pracownikowi pracę w opisanych przez pracodawcę warunkach.

Badaniom wstępnym nie muszą się poddawać osoby, które są powtórnie przyjmowane do pracy na to samo stanowisko lub u tego samego pracodawcy. Podobnie w przypadku pracowników, u których przerwa między zatrudnieniem u byłego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni lub jeśli zatrudniający orzeknie, że warunki pracy opisane w skierowaniu z poprzedniej pracy są zgodne z warunkami pracy na nowym stanowisku.

Badania kontrolne

Te badania nie dotyczą wszystkich pracowników. Trzeba je wykonać wówczas, gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. Pracodawca jest zobowiązany skierować takiego pracownika na badania pracownicze i je sfinansować. Badania kontrolne powinny odbyć się w trakcie czasu pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązany jest do dbania o przestrzeganie zasad higieny pracy każdego pracownika. Z tego obowiązku wynika również konieczność dbania o życie i zdrowie zatrudnionych. Należy pamiętać, że brak aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza przeciwskazania do pracy na danym stanowisku, może zagrażać bezpieczeństwu pracowników.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie?

Niezbędnymi informacjami, które musi zawierać skierowanie na badania lekarskie, są: pieczątka pracodawcy, podstawowe dane pracownika oraz informacje o jego stanowisku.

Ile kosztują badania do pracy?

Koszt wizyty, w ramach której odbywają się badania do pracy, to zazwyczaj kwota od 50 do 100 złotych. Pracodawca ma obowiązek pokryć całkowity koszt badań.

Co ile trzeba zrobić badania okresowe?

Dokładny termin udania się na kolejną wizytę w celu odbycia badań lekarskich jest kwestią indywidualną każdego pracownika, ale powinien mieścić się w przedziale od 2 do 5 lat.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

16 komentarzy

Ciekawa

Ciekawa

Badania lekarskie są nieodłącznym elementem bezpieczeństwa pracowników i muszą być przeprowadzane zgodnie z procedurami. To ma na celu ochronę i zapobieganie wypadkom na stanowisku pracy.
Bogdan

Bogdan

Cieszę się, że artykuł jasno wyjaśnia, kiedy należy iść na badania lekarskie do pracy. To przydatna wiedza dla osób szukających zatrudnienia.
Dalton

Dalton

Szkoda, że badania są tak kosztowne, zwłaszcza dla osób poszukujących pracy. To dodatkowy wydatek, który może wpłynąć na motywację do szukania zatrudnienia.
P. W.

P. W.

Nie przepadam za badaniami lekarskimi, ale rozumiem ich potrzebę dla pracodawcy i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
Harmider

Harmider

W tych czasach aż dziw, że taki lekarz przyjmuje, jak cała służba zdrowia zeszła za woje telefony.
holland 76

holland 76

Medycyna pracy to u nas jeden lekarz. No ale potrafi on wystawić l4 gdy znajdzie fizyczną lub inną przyczynę. To ważna postać.
Baltazar.

Baltazar.

A jak pracodawcy przyjmują do pracy bez zadnych badań? Tylko liczy się zeby dla nich pracować!
Tytusek

Tytusek

Kodeks pracy to wszystko przewiduje. Niestety człowiek to osoba jaka może chorować i to dotyczy wszystkich rodzajów stanowisk.
Piguła/Sword

Piguła/Sword

Ciekawe jak teraz będzie z całą informatyką u lekarzy. L4 i recepty w pdf, zwolnienia i cała reszta. Ciekawe czy to wszystkim ułatwi życie, gdyż nie jest tak powiedziane, że tak do końca będzie. Od stycznia jak zostanie jak jest to zasady są znane.
Franek

Franek

Są badania okresowe, kontrolne, wstępne. Byłem na l/4 ponad 30 dni i musiałem potem iść na badanie pracownice, za które zapłacił pracodawca. Chodziło o zdolność do pracy czy mam dalej...
Radius

Radius

Po tym, jak pracownicy powrócą do pracy po chorobie, menedżerowie muszą potwierdzić i omówić z nimi temat. Dzisiaj jednak wysyła się to automatycznie komputerowo.
Karina

Karina

Historycznie, dni chorobowe były częstym dodatkiem pracodawcy dobrowolnie. Stres jest dzisiaj bardzo wielkim problemem w wielu profesjach. To normalne, że choroby są z tego.
Sylwia Paduch

Sylwia Paduch

W przypadku tymczasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zwolnieniem chorobowym, pracownik zachowuje swoje miejsce pracy i otrzymuje tymczasowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.
Majcher

Majcher

Badania kontrolne są co dwa lata. U nas są to 2 wizyty lekarskie. Dostajemy pieczątkę i widzimy się za kolejne dwa lata. Tak chyba jest w większości przypadków. Zakres badań tylko się różni.
Yolka

Yolka

Ja byłam na badaniach ostatnio. U nas idzie się przed pracą do oddalonego o kilkaset metrów lekarza w innym dziale firmy i po badaniach wraca do pracy. Często to trwa 2-3 godziny.
Hen-hen

Hen-hen

Badania kontrolne u nas polegają na tym, że bada się ogólnie pracownika oraz wzrok. Kolejna pieczątka na dwa lata. W innych zawodach słuch badają czy jeszcze inne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka