Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31808        SUBSKRYBUJE: 7281
Tematy, które interesują czytelników:  PIP, Kompetencje miękkie i twarde

L4 w ciąży - najważniejsze informacje

L4 w ciąży - najważniejsze informacje
Zwolnienie lekarskie w ciąży to temat, który interesuje wiele kobiet. W sytuacji, kiedy mama w ciąży choruje lub życie jej dziecka jest w niebezpieczeństwie, musi udać się na zwolnienie lekarskie. Ile może trwać takie zwolnienie? Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży? Czy pracodawca może zwolnić kobietę ciężarną?


Każda kobieta w ciąży, która posiada ubezpieczenie chorobowe ma prawo do L4, czyli zwolnienia lekarskiego. Takie zwolnienie wydawane jest przez lekarza, który stwierdzi niezdolność do pracy. W czasie okresu zwolnienia pacjentka będąca w ciąży ma prawo do 100% wynagrodzenia, nawet jeżeli niezdolność do pracy nie wynika z ciąży.
 

L4 w ciąży – ile może trwać
 

W trakcie trwania ciąży kobieta ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni. Okres zasiłku dla kobiety w ciąży jest zatem o wiele dłuższy niż dla innych pracowników (w ich wypadku wynosi on maksymalnie 182 dni). Do zwolnienia L4 w ciąży ma prawo tylko ubezpieczona kobieta. W każdej pracy jest ono obowiązkowe, jednak osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą indywidualnie opłacać swoje składki.
 

L4 w ciąży a kontrola ZUS
 

Niezależnie od tego czy L4 w pracy jest uzasadnione, czy też nie, każda nieobecność trwająca kilka tygodniu bądź dłużej, może być skontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W teorii L4 są wystawiane po to, by spożytkować czas na leczenie. Jednak według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 10% zwolnień nie jest wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem. Z tego powodu kontrole zwolnień przeprowadza się również wśród kobiet w ciąży. Takiej rewizji może dokonać ZUS oraz pracodawca, który zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie powyżej 20 osób. Kontrole są przeprowadzane losowo lub w przypadku, jeśli L4 jest wypisane na bardzo długi okres.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Kontrola przebiega w następujący sposób: pracownik ZUS składa wizytę w domu pracownika przebywającego na zwolnieniu i sporządza protokół z odwiedzin. Oczywiście, taka wizyta nie jest zapowiedziana i najczęściej odbywa się w czasie pracy. Kontroler podczas wizyty musi sprawdzić zwolnienie lekarskie ciężarnej pod względem prawidłowości orzeczenia o niezdolności do pracy. Może to nastąpić szczególnie w sytuacji podejrzenia, że zwolnienie zostało sfałszowane, błędnie wystawione lub wydane niezgodnie z przepisami. 

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinna odbyć się pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim. Dlatego też, jeśli ciężarnej nie będzie w domu podczas wizyty, kontroler pisemnie ją o tym poinformuje i będzie domagał się wyjaśnień. Jeśli akurat była to wizyta w sklepie, u lekarza lub na rehabilitacji – nie powinno być problemu. Kontrola jednak musi zostać powtórzona. W przypadku dłuższego wyjazdu pracownicy poza aktualny adres pobytu umieszczony na zwolnieniu, ciężarna musi poinformować ZUS pisemnie, informując, że w danym okresie będzie przebywała w innym miejscu niż wskazane.

Jeśli ZUS uzna, że zwolnienie L4 w ciąży jest wykorzystywane nieprawidłowo i niezgodnie z zaleceniami lekarza, ciężarna traci wówczas zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Również pracodawca może żądać zwrotu pieniędzy już wypłaconych, a w najgorszym wypadku zwolnić pracownicę dyscyplinarnie (bo w przypadku rażącego naruszenia obowiązków nawet ciąża nie chroni przed zwolnieniem). Zakład Ubezpieczeń Społecznych o utracie zasiłku informuje pisemnie. Ciężarna może odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia, jeśli uzna, że nie była ona zgodna z prawdą lub podjęta wbrew przepisom. 
 

Zasiłek chorobowy w ciąży – ile wynosi
 

Zwolnienie lekarskie powinno być dostarczone pracodawcy w ciągu tygodnia od otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia tego terminu wynagrodzenie może być obniżone nawet o 25%. Kodeks pracy oraz ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby oraz macierzyństwa zawiera informacje na temat zasad wypłacania oraz wysokości wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego. 33 dni – to okres niezdolności do pracy, w którym przysługuje pracownikom wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Wynosi ono 100% dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli powodem zwolnienia lekarskiego jest ciąża.

Pracownik dostaje zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych od 34 dnia niezdolności do pracy. Kobiety w ciąży mogą korzystać z niego przez 270 dni kalendarzowych. Do zasiłku chorobowego nie mają prawa kobiety, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo wychowawczym. L4 w ciąży jest płatne 100% podstawy wynagrodzenia, jeśli pracownica jest niezdolna do pracy.
 

Ciąża a ochrona przed zwolnieniem
 

Zazwyczaj pracownicy w ciąży nie można zwolnić. Dotyczy to szczególnie pracownic, które zostały zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, określony lub próbny (oprócz umowy na okres próbny do jednego miesiąca). Aby ciężarna pracownica była chroniona nie trzeba zgłaszać terminu potwierdzenia ciąży, lecz pod uwagę brany jest obiektywny stan rzeczy w chwili rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. Innym słowem, kobieta, która w trakcie wypowiadania lub rozwiązywania umowy była w ciąży, ale o tym nie wiedziała, ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy, a rozwiązanie umowy może zostać uznane za nieskuteczne.

W niektórych przypadkach ochrona przed zwolnieniem pracownicy ciężarnej jest zniesiona, a umowa może zostać rozwiązana. Taka sytuacja może nastąpić w dwóch przypadkach:

Likwidacja przedsiębiorstwa

Pracodawca może zwolnić ciężarną w przypadku, jeśli ogłosi swoją upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa. W porozumieniu z zakładową organizacją związkową ustalany jest termin rozwiązania takiej umowy. Do czasu rozwiązania umowy pracodawca powinien zapewnić ciężarnej inne stanowisko, zgodne z jej umiejętnościami, wykształceniem oraz stanem zdrowia. W sytuacji, kiedy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownicy innego zatrudnienia, przysługuje jej zasiłek do dnia porodu, wynoszący tyle samo, ile zasiłek macierzyński.

Zwolnienie dyscyplinarne

W trakcie trwania ciąży pracownica może być zwolniona dyscyplinarnie, jeśli np. pracodawca zauważy, że rażąco złamie zasady panujące w firmie. Nie wystarczy jednak sama decyzja pracodawcy, ponieważ zgodę na wypowiedzenie umowy musi wyrazić także zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca może sam podjąć tę decyzję tylko w przypadku, jeśli w firmie nie działa taka organizacja lub nie reprezentuje ona pracownicy. Wówczas ochrona ciężarnej dochodzi do skutku poprzez sądowe uznanie zgodności z prawem rozwiązania umowy pracy bez wypowiedzenia.

Podsumowując, należy pamiętać, że w trakcie L4 w ciąży pracownicy przysługuje 100% wynagrodzenia i nie może zostać zwolniona (oprócz dwóch przypadków omówionych powyżej). Pracownica ma prawo do wniesienia pozwu w sytuacji, kiedy pracodawca naruszy zakaz rozwiązywania umowy o pracę. Drogą sądową może domagać się odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy lub ponownego przywrócenia do pracy.
Oceń ten wpis
L4 w ciąży - najważniejsze informacje
Ocena: 3.5, liczba głosów: 29

Zobacz inne porady

Opinie

Wioletta
2019-05-15, 15:50
Myślałam, że w ciąży na zwolnieniu lekarskim można być 182 dni, a teraz wiem, że 270 dni.
Estella
2019-05-08, 15:10
Twoja choroba jest rzeczywistością, z którą musisz się uporać i nie powinieneś jej zaprzeczać tylko dlatego, że jesteś w pracy. Ciąża z kolei podobnie ma związek z braniem l4.
Tamara
2019-05-02, 09:52
Większość organizacji stosuje formułę, która przypisuje określoną liczbę godzin chorobowych naliczonych w każdym okresie rozliczeniowym. Ciąża to szczególny jednak przypadek.
Dagmara Piskorska
2019-04-16, 10:14
Dobrze, że można się dowiedzieć na ten temat u was. Nie wszędzie bowiem informują o tych wszystkich szczegółach, a tym bardziej gdy ktoś jest sam to ma wtedy problem.
Milik
2019-04-09, 17:49
Dobrze, że jest więcej. Przecież taka sytuacja jest szczególna i dla większości kobiet wymaga poświęcenia, zajęcia się macierzyństwem i całą resztą. Dobrze poznać te regulacje.
Felicja
2019-04-01, 10:35
W ciąży jest chyba sytuacja szczególna. Wiele razy się słyszało, o zaszła w ciąże to ma teraz luzy z pracą. Chyba to jednak już powoli odchodzi do lamusa. Dobrze, że ciąża jest jakby chroniona.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.