L4 i choroby zawodowe

L4 w ciąży - najważniejsze informacje

10 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

21 komentarzy
L4 w ciąży - najważniejsze informacje
Zwolnienie lekarskie w ciąży to temat, który interesuje wiele kobiet. W sytuacji, kiedy mama w ciąży choruje lub życie jej dziecka jest w niebezpieczeństwie, musi udać się na zwolnienie lekarskie. Ile może trwać takie zwolnienie? Co można robić podczas L4 w ciąży? Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży? Czy pracodawca może zwolnić kobietę ciężarną?

Wskazania do zwolnienia lekarskiego w ciąży, czyli kiedy warto pójść na zwolnienie w ciąży?

Każda kobieta w ciąży, która posiada ubezpieczenie chorobowe w ciąży, ma prawo do L4, czyli zwolnienia lekarskiego. Takie zwolnienie wydawane jest przez lekarza, który stwierdzi niezdolność do pracy. W czasie okresu zwolnienia pacjentka będąca w ciąży ma prawo do 100% wynagrodzenia, nawet jeżeli niezdolność do pracy nie wynika z ciąży. Kiedy warto pójść na zwolnienie w ciąży? Wskazania do zwolnienia lekarskiego w ciąży to przede wszystkim samopoczucie kobiety oraz warunki pracy, którą wykonuje. Lekarz może wystawić zwolnienie, jeśli praca wiąże się ze stresem – napięcie wywołane negatywną atmosferą w pracy niewątpliwie stanowi wskazanie do zwolnienia lekarskiego w ciąży.

L4 w ciąży – ile może trwać?

W trakcie trwania ciąży kobieta ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni. Okres zasiłku dla kobiety w ciąży jest zatem o wiele dłuższy niż dla innych pracowników (w ich wypadku wynosi on maksymalnie 182 dni). Do zwolnienia L4 w ciąży ma prawo tylko ubezpieczona kobieta. W każdej pracy jest ono obowiązkowe, jednak osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą indywidualnie opłacać swoje składki. Niżej przedstawiamy więcej szczegółów, których dotyczy umowa zlecenie a ciąża.

Szczegółowe zasady informowania o ciąży, przejścia na zwolnienie lekarskie i inne kwestie dotyczące ochrony kobiet w ciąży w pracy omówiono w poniższej prezentacji:

Umowa zlecenie a ciąża

Przepisy prawa pracy nie chronią pracownika, który jest zatrudniony w firmie na podstawy umowy zlecenie, ponieważ ten rodzaj umowy jest regulowany w Kodeksie Cywilnym. Kodeks Pracy obejmuje jedynie kobiety w ciąży, które mają umowę o pracę, ponieważ są objęte takimi świadczeniami, jak składki emerytalne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Kobiecie w ciąży zatrudnionej na umowie zlecenie nie dotyczy ochrona stosunku pracy. Tak jak zostało wyjaśnione wyżej, jeśli pracownika indywidualnie opłaca swoje składki, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego w ciąży.

Co można robić podczas L4 w ciąży?

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinna odbyć się pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim. Dlatego też, jeśli ciężarnej nie będzie w domu podczas wizyty, kontroler pisemnie ją o tym poinformuje i będzie domagał się wyjaśnień. Jeśli akurat była to wizyta w sklepie, u lekarza lub na rehabilitacji – nie powinno być problemu. Kontrola jednak musi zostać powtórzona. W przypadku dłuższego wyjazdu pracownicy poza aktualny adres pobytu umieszczony na zwolnieniu ciężarna musi poinformować ZUS pisemnie, informując, że w danym okresie będzie przebywała w innym miejscu niż wskazane.

Szukasz pracy?

Specjalista ds. Sprzedaży

PROAL

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Order picker w Lidlu – NOWA OFERTA! Jedna zmiana

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

  • 13-15 € / h
  • Holandia
Dodana
Dodana

Jeśli ZUS uzna, że zwolnienie L4 w ciąży jest wykorzystywane nieprawidłowo i niezgodnie z zaleceniami lekarza, ciężarna traci wówczas zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Również pracodawca może żądać zwrotu pieniędzy już wypłaconych, a w najgorszym wypadku zwolnić pracownicę dyscyplinarnie (bo w przypadku rażącego naruszenia obowiązków nawet ciąża nie chroni przed zwolnieniem). Zakład Ubezpieczeń Społecznych o utracie zasiłku informuje pisemnie. Ciężarna może odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia, jeśli uzna, że nie była ona zgodna z prawdą lub podjęta wbrew przepisom.

Co właściwie dozwolone jest podczas zwolnienia lekarskiego w ciąży? Dowiedz się z poniższego filmu:

Video

L4 w ciąży a kontrola ZUS

Niezależnie od tego, czy L4 w pracy jest uzasadnione, czy też nie, każda nieobecność trwająca kilka tygodniu bądź dłużej, może być skontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W teorii L4 są wystawiane po to, by spożytkować czas na leczenie. Jednak według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 10% zwolnień nie jest wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem. Z tego powodu kontrole zwolnień przeprowadza się również wśród kobiet w ciąży. Takiej rewizji może dokonać ZUS oraz pracodawca, który zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie powyżej 20 osób. Kontrole są przeprowadzane losowo lub w przypadku, jeśli L4 jest wypisane na bardzo długi okres.

Kontrola przebiega w następujący sposób: pracownik ZUS składa wizytę w domu pracownika przebywającego na zwolnieniu i sporządza protokół odwiedzin. Oczywiście, taka wizyta nie jest zapowiedziana i najczęściej odbywa się w czasie pracy. Kontroler podczas wizyty musi sprawdzić zwolnienie lekarskie ciężarnej pod względem prawidłowości orzeczenia o niezdolności do pracy. Może to nastąpić szczególnie w sytuacji podejrzenia, że zwolnienie zostało sfałszowane, błędnie wystawione lub wydane niezgodnie z przepisami.

Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży?

Zwolnienie lekarskie powinno być dostarczone pracodawcy w ciągu tygodnia od otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia tego terminu wynagrodzenie może być obniżone nawet o 25%. Kodeks pracy oraz ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby oraz macierzyństwa zawiera informacje na temat zasad wypłacania i wysokości wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego. 33 dni – to okres niezdolności do pracy, w którym przysługuje pracownikom wynagrodzenie chorobowe w ciąży wypłacane przez pracodawcę. Wynosi ono 100% dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli powodem zwolnienia lekarskiego jest ciąża.

Pracownik dostaje zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych od 34 dnia niezdolności do pracy. Kobiety w ciąży mogą korzystać z niego przez 270 dni kalendarzowych. Do zasiłku chorobowego w ciąży nie mają prawa kobiety, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo wychowawczym.

Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży?
L4 w ciąży jest płatne 100% podstawy wynagrodzenia, jeśli pracownica jest niezdolna do pracy. Aby sprawdzić przysługujący zasiłek, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzenia chorobowego dostępnego w Internecie, który na podstawie pensji i okresu zwolnienia podaje kwotę należną za czas nieobecności.

Ciąża a ochrona przed zwolnieniem

Zazwyczaj pracownicy w ciąży nie można zwolnić. Dotyczy to szczególnie pracownic, które zostały zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, określony lub próbny (oprócz umowy na okres próbny do jednego miesiąca). Aby ciężarna pracownica była chroniona, nie trzeba zgłaszać terminu potwierdzenia ciąży, lecz pod uwagę brany jest obiektywny stan rzeczy w chwili rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. Innym słowem, kobieta, która w trakcie wypowiadania lub rozwiązywania umowy była w ciąży, ale o tym nie wiedziała, ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy, a rozwiązanie umowy może zostać uznane za nieskuteczne.

W niektórych przypadkach ochrona przed zwolnieniem pracownicy ciężarnej jest zniesiona, a umowa może zostać rozwiązana. Taka sytuacja może nastąpić w dwóch przypadkach:

  • Likwidacja przedsiębiorstwa. Pracodawca może zwolnić ciężarną w przypadku, jeśli ogłosi swoją upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa. W porozumieniu z zakładową organizacją związkową ustalany jest termin rozwiązania takiej umowy. Do czasu rozwiązania umowy pracodawca powinien zapewnić ciężarnej inne stanowisko, zgodne z jej umiejętnościami, wykształceniem oraz stanem zdrowia. W sytuacji, kiedy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownicy innego zatrudnienia, przysługuje jej zasiłek do dnia porodu, wynoszący tyle samo, ile zasiłek macierzyński.

  • Zwolnienie dyscyplinarne. W trakcie trwania ciąży pracownica może być zwolniona dyscyplinarnie, jeśli np. pracodawca zauważy, że rażąco złamie zasady panujące w firmie. Nie wystarczy jednak sama decyzja pracodawcy, ponieważ zgodę na wypowiedzenie umowy musi wyrazić także zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca może sam podjąć tę decyzję tylko w przypadku, jeśli w firmie nie działa taka organizacja lub nie reprezentuje ona pracownicy. Wówczas ochrona ciężarnej dochodzi do skutku poprzez sądowe uznanie zgodności z prawem rozwiązania umowy pracy bez wypowiedzenia.

Podsumowując, należy pamiętać, że w trakcie L4 w ciąży pracownicy przysługuje 100% wynagrodzenia i nie może zostać zwolniona (oprócz dwóch przypadków omówionych powyżej). Pracownica ma prawo do wniesienia pozwu w sytuacji, kiedy pracodawca naruszy zakaz rozwiązywania umowy o pracę. Drogą sądową może domagać się odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy lub ponownego przywrócenia do pracy.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownicy w ciąży – wskazówki i porady

Najczęściej zadawane pytania

Ile może trwać L4 w ciąży?

W trakcie trwania ciąży kobieta może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni, jednak warunkiem przyznania zwolnienia jest ubezpieczenie.

Czy na L4 z powodu ciąży można spodziewać się kontroli?

ZUS przeprowadza kontrole także w przypadku zwolnień spowodowanych ciążą. Kontrole mogą być losowe lub przeprowadzone w sytuacji, gdy zwolnienie zostało wypisane na długi okres.

Czy kobieta w ciąży może zostać zwolniona z pracy?

Chociaż pracownice w ciąży są chronione od zwolnienia, w dwóch przypadkach mogą zostać zwolnione: jeśli nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa lub kobieta rażąco złamała zasady panujące w firmie i została ukarana zwolnieniem dyscyplinarnym.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

21 komentarzy

Gustaf

Gustaf

Jako pracodawca cieszy mnie fakt, że artykuł w końcu wyjaśnił całą procedurę kontrolowania L4 w ciąży. To ułatwia mi dotrzymanie wszelkich przepisów i płynne prowadzenie biznesu bez zbędnych problemów.
marian

marian

Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że składki można opłacać w przypadku umowy zlecenia i że w takim wypadku również przysługuje chorobowe. To bardzo przydatna informacja, na którą warto zwrócić uwagę.
Bulubulu

Bulubulu

Nie jest łatwo zawalczyć o pracę będąc kobietą w ciąży, ale teraz przynajmniej wiem, co mi przysługuje i jakie są moje prawa, gdy już znajdę zatrudnienie. Dzięki temu artykułowi czuję się bardziej pewnie w przyszłości.
Damian

Damian

Bardzo ważny artykuł dla kobiet w ciąży. Cieszę się, że zostały tak szczegółowo omówione kwestie związane z L4 i kontrolami ZUS. To daje mi poczucie, że mam pewność i ochronę w pracy.
Ania

Ania

Do kogo kierować L4 kiedy wygasała umowa próbna i nie było 12 tyg ciąży ? Może ktoś wie :( a od miesiąca jest się na L4
jagoda32

jagoda32

Każda ciąża to przecież normalny stan ludzki. Zawsze można chorować, więc zabranie l4 to także naturalna i normalna kwestia. Warto jednak poznać wszystkie opcje od strony przepisów prawnych.
Kamila

Kamila

Czy za weekendy pracodawca musi wypłacić również wynagrodzenie ? Czytałam na stronach, że kodeks pracy mówi, że musi.
Kika

Kika

Czy mogę pójść na zwolnienie lekarskie przed przedłużeniem umowy?
Monika

Monika

co w sutuacji, jeśli nie mogę pracować, ponieważ jestem narażona na ultradzwieki, fale radiowa itp. Pracodawca nie ma jak zapewnić mi pracy bez narażania mnie. Czy idąc na l4 również muszę przejmować się kontrolą z zusu?
Renata

Renata

Hej mam pytanie od niemieckiego lekarza dostałam zakaz pracy. Jest na nim napisane że mam całkowity zakaz pracy w ciąży do momentu urodzenia dziecka. Lekarz nie podał daty teoretycznej porodu. Pracodawca zwolnił mnie na podstawie że nie było napisane daty. Czy miał słuszną rację?
Agata

Agata

Czy to oznacza , że na L4 też można zwolnić kobietę w ciąży ?
Magda

Magda

Jak to wygląda w przypadku umowy na okres próbny 3miesiace?Umowa sie kończy za kilka dni A niedawno dowiedziałam się o ciąży. Pracodawca nie chce ze mną przedłużyć umowy,oraz twierdzi że nic mi się nie należy.
Maniek

Maniek

Wyczerpany temat i tak powinno być - nie trzeba teraz szukać po innych poradach lub w sieci informacji do uzupełnienia.
Iga

Iga

Ochrona kobiet w trakcie ciąży ujęta jest w przepisach. Kobieta taka jest pod "ochroną". Nie można jej zwolnić ( teoretycznie w 99%). Ma prawo korzystać z L4 W trakcie trwania ciąży kobieta ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni....
Gizmo

Gizmo

Zasady są jasne. Kobiety są chronione prawem w tym stanie jak i przecież po przyjściu do pracy. W ogóle każde zasady trzeba rewidować bo co chwile się w kodeksie to zmienia. Dlatego warto uaktualniać takie artykuły.
Wioletta

Wioletta

Myślałam, że w ciąży na zwolnieniu lekarskim można być 182 dni, a teraz wiem, że 270 dni.
Estella

Estella

Twoja choroba jest rzeczywistością, z którą musisz się uporać i nie powinieneś jej zaprzeczać tylko dlatego, że jesteś w pracy. Ciąża z kolei podobnie ma związek z braniem l4.
Tamara

Tamara

Większość organizacji stosuje formułę, która przypisuje określoną liczbę godzin chorobowych naliczonych w każdym okresie rozliczeniowym. Ciąża to szczególny jednak przypadek.
Dagmara Piskorska

Dagmara Piskorska

Dobrze, że można się dowiedzieć na ten temat u was. Nie wszędzie bowiem informują o tych wszystkich szczegółach, a tym bardziej gdy ktoś jest sam to ma wtedy problem.
Milik

Milik

Dobrze, że jest więcej. Przecież taka sytuacja jest szczególna i dla większości kobiet wymaga poświęcenia, zajęcia się macierzyństwem i całą resztą. Dobrze poznać te regulacje.
Felicja

Felicja

W ciąży jest chyba sytuacja szczególna. Wiele razy się słyszało, o zaszła w ciąże to ma teraz luzy z pracą. Chyba to jednak już powoli odchodzi do lamusa. Dobrze, że ciąża jest jakby chroniona.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.