L4 i choroby zawodowe

Nieobecność w pracy - co jeśli nie powiadomienia pracodawcy?

7 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 29 głosów

29 głosów

8 komentarzy
Nieobecność w pracy - co jeśli nie powiadomienia pracodawcy?
Czy wiesz, jakie są twoje obowiązki przy zwolnieniu lekarskim? Dowiedz się, jak prawidłowo poinformować pracodawcę o swojej nieobecności.

Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu pracy: Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. Oznacza to, że jednym z podstawowych obowiązków każdego zatrudnionego jest informowanie pracodawcy o nieobecnościach w pracy. Szczegółowe terminy, w jakich pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w zakładzie pracy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Pamiętaj masz czas do drugiego dnia nieobecności

Część pracowników błędnie twierdzi, że ma aż siedem dni na zawiadomienie pracodawcy o swojej nieobecności. Zgodnie z § 2 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, gdy zaistnieją przyczyny, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się do pracy, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynach swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności. Dodatkowo, samego poinformowania powinien dokonać w formie, jaka została ustalona w zakładzie pracy. Jeżeli takich wytycznych brak, to może dokonać tego samodzielnie, przez drugą osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innych środków łączności, w tym między innymi przez internet lub drogą pocztową. W ostatnim wypadku ważnym jest, że za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. Skąd zatem wskazane na początku siedem dni? Otóż, tyle czasu ma pracownik na dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Szukasz pracy?

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Kielce
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Lublin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Opole
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Szczecin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Lublin
Dodana

Co w przypadku szczególnych okoliczności?

W niektórych przypadkach nie jest możliwe powiadomienie pracodawcy o przyczynach nieobecności w wyżej wymienionym terminie. Powodem może być choćby obłożna choroba pracownika lub też inne szczególne okoliczności. O takich należy również poinformować pracodawcę wyjaśniając spóźnienie, gdyż wpływają one znacząco na fakt, że pracodawca nie będzie mógł wymierzyć pracownikowi kary upomnienia lub kary nagany. Jednocześnie zatrudniony musi  poza ustaniu szczególnych okoliczności pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje go termin dwudniowy na zawiadomienie pracodawcy o przyczynach nieobecności w zakładzie pracy. Dowodem na usprawiedliwienie może być choćby zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, które zostało wystawione przez upoważnionego lekarza zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy.

Postaraj się jak najszybciej poinformować pracodawcę

Pracownik, który nie może stawić się do pracy wskutek choroby, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę. Chociaż informowanie pracodawcy o swojej nieobecności do drugiego dnia nieobecności jest standardem zgodnie z przepisami prawa pracy, zawsze lepiej poinformować pracodawcę jak najszybciej, by umożliwić mu odpowiednie zarządzanie zasobami. Informowanie pracodawcy o nieobecności i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego są istotnymi obowiązkami pracownika, które pomagają utrzymać transparentność i uczciwość w miejscu pracy.

Pamiętaj, że jako pracownik masz obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie - tradycyjne lub elektroniczne.

Ważny wyrok Sądu Najwyższego

W wyroku z dnia 15 maja 1977 roku (sygn. akt I PRN 21/77) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że niedopełnienie obowiązku pracownika w kwestii terminowego zawiadomienia przełożonego o przyczynach nieobecności stanowi podstawę nie tylko do skorzystania przez podmiot zatrudniający z art. 180, ale również art. 52 Kodeksu pracy. Inaczej mówiąc, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika również z uwagi na fakt, że nie usprawiedliwił on swojej nieobecności w zakładzie pracy. Z drugiej strony, warto pamiętać, że w kolejnych wyrokach Sąd Najwyższy wskazał, że pracodawca co prawda może skorzystać z art. 180 Kodeksu pracy, ale jednocześnie podkreślał, że ewentualne zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia nie powinno mieć miejsca. Stanowisko takie było związane z faktem, że Sąd nie uznawał, braku poinformowania pracodawcy o nieobecności jako ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków. 

Zwolnienie lekarskie - najczęstszy powód nieobecności

Zwolnienie lekarskie jest jednym z najczęściej spotykanych powodów nieobecności pracownika w miejscu pracy. Kiedy pracownik cierpi na dolegliwości zdrowotne uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków służbowych, lekarz wystawia zwolnienie lekarskie. Jest to kluczowe zaświadczenie lekarskie, które pracownik ma obowiązek dostarczyć pracodawcy, aby usprawiedliwić swoją nieobecność. Pamiętaj, że nadużycia zwolnienia lekarskiego są surowo karane. Dlatego niezbędne jest uczciwe wykorzystywanie zwolnień lekarskich i zrozumienie ich roli jako narzędzia ochrony zdrowia pracownika, a nie sposobu na unikanie obowiązków.

Nowe możliwośći - elektroniczne zwolnienie lekarskie

Współcześnie, dzięki postępowi technologicznemu, możliwe jest przesyłanie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej. Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest łatwe do wygenerowania i wysłania, co znacznie ułatwia proces. Pracownik nie musi fizycznie dostarczać dokumentu do biura, a pracodawca otrzymuje zwolnienie w sposób zorganizowany i szybki. Przyjmowanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego pomaga również w utrzymaniu przepływu pracy i minimalizacji zakłóceń związanych z nieobecnością pracownika. Pamiętaj jednak, że mimo korzyści technologicznych, nadal obowiązuje Cię obowiązek zawiadomienia pracodawcy o swojej nieobecności.

4 ciekawostki i dodatkowe informacje o nieobecności w pracy

 • Ciekawostka: W Japonii, istnieje zjawisko o nazwie "karōshi", które odnosi się do zgonów spowodowanych stresem związanym z pracą, które są często wynikiem nadmiernego czasu pracy bez odpoczynku 
 • Ciekawostka: W niektórych krajach, jak na przykład w Szwecji, istnieje możliwość wzięcia "dni na chorobę psychiczną", które są traktowane tak samo jak zwyczajne dni chorobowe 
 • Statystyka: Według badań, około 40% pracowników przyznało się do udawania choroby, aby wziąć dzień wolny od pracy 
 • Statystyka: Przeciętna liczba dni nieobecności w pracy wynosi 6,9 dnia na pracownika rocznie 

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę poinformować pracodawcę o moim zwolnieniu lekarskim?

Tak, jako pracownik masz obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności i dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie.

Kiedy powinienem poinformować pracodawcę o swojej nieobecności?

Powinieneś poinformować pracodawcę o swojej nieobecności jak najszybciej, zazwyczaj do drugiego dnia nieobecności.

Co to jest elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie to cyfrowa forma zaświadczenia lekarskiego, którą można łatwo przesłać i przetworzyć.

Co dostaje pracodawca po moim zwolnieniu lekarskim?

Pracodawca otrzymuje kopię twojego zaświadczenia lekarskiego, które jest potwierdzeniem twojej nieobecności.

Jakie są konsekwencje nieinformowania pracodawcy o swoim zwolnieniu lekarskim?

Nieinformowanie pracodawcy o swoim zwolnieniu lekarskim może prowadzić do problemów, włącznie z możliwością zwolnienia dyscyplinarnego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

8 komentarzy

Janka

Janka

Każdy kulturalny człowiek musi poinformować o swojej nieobecności, tutaj nawet przepisów nie trzeba tworzyć ale jakieś ramy regulaminowe muszą być.
Kalina

Kalina

Zawsze staram się szybko informować przełożonego i to jest sytuacja według mnie na poziomie. Muszą być zasady i zrozumienie.
Barozo99

Barozo99

Informacja zawsze najważniejsza. Ja się staram nawet jak idę do lekarza jeszcze przed o tym poinformować. Grunt to mieć dobre relacje w pracy i wtedy nie wychodzi to jakoś dziwnie.
Jan

Jan

dam do przeczytania ten artykuł koledze z pracy. On czasami nie przyjdzie do pracy i nikt nie zna przyczyny. Dopiero jak wróci, coś tłumaczy szefowi.... Z tego co wiem - upomnienie już dostał, ale dalej robi to samo
Łobuz

Łobuz

Trzy lata temu musiałem przestać pracować w wybranej przeze mnie dziedzinie, abym mógł zacząć pracować w pełnym wymiarze godzin - poinformowałem szefa od razu.
Stal

Stal

Trzeba poinformować to przecież jest logiczne. Mozna l4 wysłać, urlop ale najważniejsza jest informacja by w firmie można było na ten czas przeorganizować pracę.
Magda Tulis

Magda Tulis

Zawsze jak biorę zwolnienie lekarskie to dzwonię wcześniej przed pójściem do lekarza, że idę do lekarza i informuję iż ni ebędzie m nie w pracy i potem dam znać.
Delicja

Delicja

Ciekawe, że absencja zgodnie z prawem to aż siedem dni. Czyli mogę milczeć tyle dni i potem przedstawić np. l4 czy powód zaistniałej sytuacji czy źle myślę w tym temacie?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.