L4 i choroby zawodowe

Choroba podczas urlopu? Sprawdź, co możesz zrobić!

2 lipca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 9 głosów

9 głosów

16 komentarzy
Choroba podczas urlopu? Sprawdź, co możesz zrobić!
Okres wakacyjny to czas, w którym większość pracowników myśli o urlopie. Regeneracja sił na kolejny rok w zamyśle większości ma odbyć się na plaży, wśród słonecznych promieni słońca i ciepłej wody. Co jednak robić, gdy niespodziewanie dopadnie nas choroba i urlop zostanie przerwany? Czy można wykorzystać go w okresie późniejszym? Urlop kojarzy nam się przede wszystkim z latem. Właśnie wówczas najwięcej osób planuje wyjazdy. Są jednak i tacy, którzy preferują odpoczynek zimową porą. Jak postąpić, gdy podczas narciarskiego szaleństwa na stoku pojawią się pierwsze objawy przeziębienia?

Okres wakacyjny to czas, w którym większość pracowników myśli o urlopie. Regeneracja sił na kolejny rok ? w zamyśle większości ? ma odbyć się na plaży, wśród słonecznych promieni słońca i ciepłej wody. Co jednak robić, gdy niespodziewanie dopadnie nas choroba i urlop zostanie przerwany? Czy można wykorzystać go w okresie późniejszym?

Zasadniczo urlop wypoczynkowy pracownika może zostać przerwany tylko w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak dlatego, że odpowiednio wcześniej zatrudniony powinien ze swoim przełożonym ustalić datę wypoczynku. Sporządzanie w zakładzie pracy planu urlopowego ma wykluczyć sytuację, w której firma nie będzie mogła funkcjonować z uwagi na braki kadrowe. Zdarza się jednak, że szef musi odwołać pracownika z urlopu z uwagi na istotne zmiany, jakie zaszły w zakładzie pracy. Innym wyjątkiem od tej zasady jest choroba pracownika. Wówczas podmiot zatrudniający powinien udzielić pozostałej części urlopu w późniejszym terminie.

 Urlop jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy: "Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu". Jedynie w wyjątkowych przypadkach zatrudniony może otrzymać zamiennie ekwiwalent pieniężny, dla przykładu wówczas, gdy strony rozwiążą zawartą umowę o pracę.

Każdy pracownik powinien wykorzystać urlop w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Dzięki temu ma on możliwość zregenerowania zarówno swoich sił fizycznych, jak i psychicznych. Ponadto, jeżeli zaistniały sytuacje nieprzewidziane i pracownik nie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa, to nie traci on swoich uprawnień. Niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego nie przepadają, ale przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, zaś zatrudniony zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy powinien wykorzystać je do 30 września.

choroba na urlopie2

Do lekarza po zwolnienie lekarskie

Pracownik, który poczuł się źle na urlopie wypoczynkowym powinien niezwłocznie udać się do lekarza rodzinnego. Jeżeli ten potwierdzi podejrzenia swojego pacjenta i zdecyduje się na wystawienie zwolnienia lekarskiego, pracownik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego. Obowiązują go przy tym terminy zwolnienie powinno zostać dostarczone do zakładu pracy w terminie 7 dni. W takim przypadku urlop ulega przerwaniu. Ustawodawca przewidział bowiem w Kodeksie pracy sytuacje, które umożliwiają podzielenie urlopu na części. Mowa tu, poza czasową niezdolnością pracownika do pracy spowodowaną chorobą, o:

 • odbywaniu ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia przez czas do 3 miesięcy,
 • urlopie macierzyńskim.

W każdej z tych sytuacji pracownikowi pozostaje do wykorzystania część urlopu. Pracodawca, zgodnie z przepisami, powinien ustalić ze swoim podwładnym nowy termin urlopu. Warto przy tym dodać, że dla przerwania wypoczynku nie ma znaczenia długość choroby. Nawet jednodniowa niedyspozycja jest podstawą do tego, aby dzień ten odebrać w późniejszym terminie.

Szukasz pracy?
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Skierniewice
Dodana

Edycja Opisów Produktów ALLEGRO dla STUDENTA

KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Kraków
Dodana

Choroba i co dalej?

W pewnych, uzasadnionych przypadkach urlop pracownika może być przerwany przez zatrudniającego. Z drugiej strony pojawić mogą się także przyczyny niezależne od stron, które zawarły umowę. Sytuacje takie dokładnie precyzuje Kodeks pracy. Zgodnie z art. 166 część urlopu niewykorzystaną z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. Powyższy przepis dotyczy sytuacji, w których zatrudniony rozpoczął urlop, niemniej jednak nie mógł go kontynuować. W praktyce należy zauważyć, że najczęściej występującym powodem konieczności przerwania urlopu ? z wyżej wymienionego kanonu powodów ? jest choroba. Co w takiej sytuacji?

Każdy pracownik, który zachorował podczas urlopu, powinien niezwłocznie udać się do lekarza celem otrzymania zaświadczenia lekarskiego i takie przedłożyć pracodawcy. Wówczas też urlop automatycznie zostaje przerwany, nie zaś przesunięty, co w praktyce oznacza, że pracownik po wykorzystaniu zwolnienia, powinien stawić się w miejscu pracy.

choroba na urlopie

Uzgodnij termin

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że w przypadku wystąpienia przypadków, które wymienione zostały powyżej, pracownik powinien ze swoim przełożonym uzgodnić termin wykorzystania pozostałej części urlopu wypoczynkowego. Warto zauważyć, że o kwestii tej nie może decydować sam pracownik, nie może on też samodzielnie przedłużyć sobie urlopu wypoczynkowego. Z drugiej strony, co również należy zauważyć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudniony złożył stosowny wniosek o wykorzystanie pozostałej części urlopu bezpośrednio po chorobie. W innym przypadku ? zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ? urlop powinien zostać mu udzielony przez osobę decyzyjną do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Formalne złożenie wniosku przez pracownika ? w niektórych sytuacjach ? może być problemem. Dzieje się tak choćby wówczas, gdy pracownik przybywa na wakacjach poza granicami kraju. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji ma on prawo do poinformowania pracodawcy o zaistniałych okolicznościach wykorzystując inne, dostępne środki komunikacji, w tym pocztę elektroniczną lub też wysyłając wiadomość tekstową.

Istotną kwestią, przy rozważaniu tego tematu, jest stanowisko, które zajął Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 10 listopada 1999 roku stwierdził on, że pracodawca nie może skutecznie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, gdy ten, będąc niezdolnym do pracy, wyraził na to zgodę (czyli wówczas, gdy zachodzą przesłanki z art. 166 Kodeksu pracy).

Problem z urlopem z powodu choroby

Ustalanie nowego terminu

Dużo pytań pojawia się, gdy mowa o ustaleniu nowego terminu urlopu wypoczynkowego. Zainteresowane podmioty powinny kierować się takimi samymi zasadami jak przy ustalaniu rocznego grafiku urlopowego. Pracownik może zaproponować termin, ale ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Warto dodać, że jest to jedyne poprawne działanie. Ustawodawca nie przewidział możliwości, w której to sam zatrudniony przedłuży sobie urlop. Aby wykorzystać pozostałą pulę dni wolnych, konieczne jest złożenie stosowanego wniosku. Pracodawca zaś, przy wyznaczaniu urlopu, powinien wziąć pod uwagęzaproponowany przez pracownika termin urlopu, choć nie musi się do niego przychylić. Z uwagi na braki kadrowe lub niemożność zorganizowania zastępstwa, może wyznaczyć inny termin.

Wynagrodzenie za czas choroby

Przerwanie urlopu wypoczynkowego przez chorobę sprawia, że pracownika należy rozliczyć inaczej. Pracodawca, który korzysta z usług kadrowej nie musi się tą kwestią interesować. Osoba zatrudniona powinna jednak wiedzieć, że za czas urlopu przysługuje jej wynagrodzenie urlopowe, zaś za czas niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Wynagrosdzenie za chorobowe

Co z moim wynagrodzeniem?

Okres urlopu wypoczynkowego ? ze swej natury i przepisów ? jest czasem, w którym pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie obliczone w oparciu o sumę zmiennych składników z 3 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają urlop. W przypadku jednak, gdy zostaje on przerwany, warto zauważyć, że kwestia jego odpłatności staje pod znakiem zapytania.

Przepisy dokładnie wskazują, w jaki sposób należy rozwiązać powyżej poruszony problem. I tak, za wykorzystaną część urlopu pracownik otrzymuje tak zwane wynagrodzenie urlopowe, które to ma obowiązek wypłacić mu pracodawca. W przypadku, gdy skorzystał on ze zwolnienia lekarskiego możliwości są dwie.

Jeżeli chorował poniżej 33 dni i jest pracownikiem, który nie przekroczył 55-go roku życia, wynagrodzenie chorobowe ma obowiązek wypłacić mu pracodawca. W przypadku, gdy czas niedyspozycji trwał powyżej 33 dni kalendarzowych, świadczenie ? zasiłek chorobowy ? wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i świadczenie uzyskane w związku z chorobą, obliczane jest z uwzględnieniem otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia.

 

O ile przy przeziębieniu nie myślimy jeszcze o skorzystaniu ze zwolnienia chorobowego, to w przypadku zdiagnozowania przez lekarza np. zaplenia oskrzeli większość z nas zastanawia się, co dalej z urlopem. Chcąc być przygotowanym na wszelkie możliwe warianty, powinieneś sprawdzić, jak należy rozwiązać problem choroby w czasie urlopu.

Choroba przed urlopem

Może zdarzyć się tak, że zanim wybierzesz się na urlop, zachorujesz. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przesunąć twój wypoczynek na późniejszy termin. Nie możesz jednak liczyć, że zaraz po ukończeniu wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego, będziesz mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Dlaczego?

Jeżeli w firmie, w której znalazłeś zatrudnienie pracuje więcej osób, to może się zdarzyć tak, że po zakończeniu twojego urlopu na wypoczynek miał udać się inny pracownik. W takiej sytuacji musisz wiedzieć, że pracodawca nie musi przychylić się do twojego wniosku o przyznanie ci urlopu tuż po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

Jak postępować, gdy choroba pojawiła się w trakcie urlopu?

Będąc na urlopie, również możesz poczuć się gorzej. Jeżeli otrzymasz od lekarza zwolnienie, to pamiętaj, aby poinformować o tym fakcie swojego przełożonego. W takiej sytuacji urlop zostaje przerwany, a ty przebywasz na zwolnieniu lekarskim.

W zależności od tego, czy otrzymałeś zwolnienie na papierze, czy też twój lekarz wystawił elektroniczne zwolnienie, będziesz zobowiązany lub nie dostarczyć zwolnienie swojemu pracodawcy. Nie musisz tego robić osobiście, możesz wysłać zwolnienie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Również członek twojej rodziny może dostarczyć za ciebie zwolnienie.

Wspólne wyznaczenie daty urlopu

Ubiegając się o urlop wypoczynkowy, musisz wypełnić wniosek, wskazując wcześniej ustalony okres. Jeżeli doszło do przerwania urlopu lub nie mogłeś go rozpocząć z uwagi na chorobę, to ponownie będziesz musiał ustalić termin swojego urlopu ze swoim pracodawcą. Możesz oczywiście zaproponować własną datę, ale przełożony musi się ustosunkować się do twojego wniosku.

Pamiętaj, że urlop, którego nie wykorzystałeś w ciągu roku kalendarzowego wcale nie przepada, ale przechodzi na rok kolejny. Zaległy urlop masz obowiązek wykorzystać do 30 września. Pracodawca nie musi przy tym kierować się tym, że chcesz wypoczywać latem. W praktyce przerwanie urlopu oznacza, że będziesz musiał wypracować ze swoim pracodawcą kompromis. W przeciwnym razie trudno będzie ci ubiegać się o dni wolne.

Koniecznie wypełnij wniosek

Gdy ustalisz termin swojego wypoczynku z pracodawcą, urlopu nie dostaniesz od razu. Termin jest wiążący, ale każdy podmiot zatrudniający pracowników jest też zobowiązany prowadzić akta pracownicze. W tych zaś muszą znaleźć się wniosku urlopowe poszczególnych pracowników. W sytuacji, gdy do przerwania urlopu doszło z przyczyn losowych, będziesz musiał wypełnić stosowny wniosek.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

16 komentarzy

Oczywiście pracodawca może wszystko , pracownik ni

Oczywiście pracodawca może wszystko , pracownik ni

Ciekawe, że nawet jednodniowa niezdolność do pracy jest podstawą do odebrania dnia urlopu w późniejszym terminie. Dzięki temu pracownik nie traci swoich uprawnień.
Śląska

Śląska

Planowanie urlopu pracowników to dla mnie ważna sprawa. Dzięki temu wiem, że firma nie będzie miała braków kadrowych i będzie mogła sprawnie działać. Jednakże, w przypadku istotnych zmian muszę być elastyczny.
emik

emik

Urlop wypoczynkowy to dla mnie ważne kryterium przy wyborze pracodawcy. Cieszę się, że zgodnie z prawem pracodawca nie może mi zabrać tego prawa.
Maria

Maria

Słyszałam o prawach pracowniczych, ale nie wiedziałam, że urlop jest tak ważny. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się znaleźć pracę z takimi korzyściami.
Ilona

Ilona

Cieszę się, że mam zagwarantowany coroczny urlop wypoczynkowy. Dzięki niemu mogę odpocząć i nabrać sił do pracy.
Hasior Renata

Hasior Renata

Jakie jest prawo w uk bo obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim a oni wyplacili mi urlop za 8 dni
Artur

Artur

Artykuł niekąpletny a co w sytuacji kiedy pracownik wziął miesiąc urlopu i po kilku dniach zachorował czy anuluje mu się cały urlop czy tylko na czas choroby a po odbyciu choroby może nadal kontynuowa urlop który mu został
Malwina

Malwina

Dobrze opisany temat. Sama chcę wiedzieć czy mi przepadnie to wolne i jakie zasady są z tym związane by przesunąć l4 z urlopu.
estema

estema

Trzeba wiedzieć, że trzeba starać się o zwrot l4 bo w chorobie to jest przecież strata wolnego. Swoje prawa trzeba znać.
Chabior

Chabior

Teraz l4 leci z automatu do pracodawcy nie trzeba bawić się w skanowanie i wysyłanie listów.
Rafał

Rafał

Najważniejsze w tym jest to, że można zyskać na inny czas urlop i zamienić to na l4 a nie rezygnować z planów pod tym względem.
Daga

Daga

Wiadomo, że jak jest urlop to fajnie by go było odzyskać, ale najgorsze jak się ma wykupione jakieś wczasy wcześniej i już opłacone., Tym niemniej dobrze wiedzieć, że istnieje taka opcja przesunięcia np. urlopu w l4.
Mirka

Mirka

Świetne informacje. Kiedyś będą na wczasach z rodzinką - zachorowałam. Leczyłam się tydzień na własna rękę nie wychodząc prawie z pokoju. Teraz wiem, że mogłam iść do lekarza po L/4 i miałabym 7 dni te co straciłam, bo byłam chora, jeszcze do wykorzystania , jako urlop.
Norma

Norma

Jako pracownik z przewlekłym stanem zdrowia masz prawo żądać rozsądnych usprawnień, gdy jest to potrzebne, takich jak elastyczność, dodatkowe informacje zwrotne.
Ziomek

Ziomek

Na przykład pracownik z zaburzeniem genetycznym, które uniemożliwiłoby mu utratę wagi, może kwalifikować się do zwolnienia lekarskiego z uczestnictwa w programie odchudzania.
Beata

Beata

U nas z tym nie było problemu gdy jeden pracownik zachorował i chciał przesunąć urlop. Wszystko zależy od atmosfery w pracy i tego jacy faktycznie są przełożeni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.