Rodzaje urlopów

Ekwiwalent za urlop

27 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

5 komentarzy
Ekwiwalent za urlop
Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych przywilejów pracowniczych. Każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę ma prawo do określonej przez przepisy liczby dni wolnych od pracy. Często w momencie zakończenia stosunku pracy, pracownik ma niewykorzystane dni urlopu. Wtedy należy mu się stosowny ekwiwalent urlopowy.

Ekwiwalent za urlop należy się każdemu pracownikowi, który nie był w stanie wykorzystać należnego urlopu. Jednak sytuacja wypłacenia ekwiwalentu może mieć miejsce tylko w jasno określonych sytuacjach. Warto mieć świadomość kiedy należy się wypłata ekwiwalentu oraz ile za niewykorzystany urlop otrzyma pracownik?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy się należy?

Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba wiedzieć, jest to, komu i kiedy należy się ekwiwalent urlopowy? Mają do niego prawo wszyscy pracownicy z prawem do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Oznacza to osoby zatrudnione w oparciu o:

 • umowę o pracę;
 • umowę powołania;
 • umowę wyboru;
 • umowę mianowania;
 • spółdzielczą umowę o pracę.

Pracownik nie może się zrzec urlopu wypoczynkowego i musi go wykorzystać. Jeżeli pracownik nie miał możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego przed zakończeniem stosunku pracy, to należy mu się ekwiwalent urlopowy. Taka sytuacja następuje w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wszystkie te informacje muszą się znaleźć następnie w świadectwie pracy, o czym należy pamiętać: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1044/urlop-w-swiadectwie-pracy-sprawdz-czy-wszystko-sie-zgadza

Co ważne ekwiwalent za urlop należy się każdemu pracownikowi bez względu na sposób zakończenia stosunku pracy. Tak więc ekwiwalent zostanie przyznany po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem czy rozwiązaniem bez wypowiedzenia. Tak, w przypadku tzw. dyscyplinarki również należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent urlopowy.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy. W przypadku niewykorzystania urlopu w ciągu roku kalendarzowego pozostałe dni urlopowe przechodzą na kolejny rok. Dopiero zakończenie stosunku pracy upoważnia do otrzymania wynagrodzenia za niewykorzystany urlop.

Czy istnieje możliwość niewypłacenia ekwiwalentu urlopowego? Tak, ale tylko pod warunkiem, że obie strony umowy postanowią, iż niewykorzystany urlop zostanie przeniesiony na nowy stosunek pracy z tym samym pracodawcą. Nowa umowa musi zostać podpisana zaraz po zerwaniu poprzedniej. Traktuje o tym artykuł 171.3 kp.

Czasem stosuje się tzw. porozumienie trójstronne w sprawie ekwiwalentu urlopowego. To bazuje na orzecznictwie i zakłada porozumienie trzech stron: pracownika, dotychczasowego pracodawcy oraz nowego pracodawcy. Należy jednak mieć świadomość, że o ile jest ono dopuszczalne, to może zostać łatwo podważone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Szukasz pracy?
Dodana

Kierownik budowy

FIRMA BUDOWLANA ROBERT LICHOSYT

 • 5 000-8 000 zł / mc
 • Sucha Beskidzka
Dodana

Sortowanie pustych skrzynek - Bez angielskiego

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / mc
 • Holandia
Dodana

Sprzedawca

SKLEP ŻABKA

 • 4 300-5 200 zł / mc
 • Poznań
Dodana
Dodana

Video

Podstawa ekwiwalentu za urlop

Ekwiwalent urlopowy jest niczym innym, jak równowartością niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przybierającą postać rekompensaty pieniężnej. Przed wyliczeniem należności za zaległy urlop należy ustalić podstawę ekwiwalentu. Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy? Dowiesz się tutaj: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1728/jak-wyliczyc-urlop-wypoczynkowy

Podstawę rekompensaty ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie pracownika, czyli:

 • stałą miesięczną stawkę;
 • składniki pensji przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc;
 • składniki pensji przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc.

Stałe wynagrodzenie miesięczne uwzględnia się za pełny miesiąc pracy, w którym nabyto prawo do ekwiwalentu urlopowego. Składniki wynagrodzenia za okresy nieprzekraczające miesiąca (premie, prowizje, nagrody) uwzględnia się w średniej wartości z ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem uzyskania prawa do ekwiwalentu. Składniki wynagrodzenia za okresy przekraczające miesiąc również uwzględnia się w średniej wartości, ale z minionych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zakończenia stosunku pracy.

Do wynagrodzenia miesięcznego dodajemy wyliczone średnie wartości pozostałych składników, o ile takie występują i w ten sposób uzyskujemy podstawę ekwiwalentu, od której możemy wyliczyć jego ostateczną wysokość.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2023 r.?

Wyliczanie rekompensaty za urlop wypoczynkowy nie jest skomplikowane. Prześledźmy dokładnie metodę prowadzenia wyliczeń.

Ekwiwalent za urlop — jak wyliczyć krok po kroku:

 1. Dzielimy podstawy ekwiwalentu, czyli miesięcznego wynagrodzenia pracownika przez współczynnik urlopowy. Tak uzyskamy ekwiwalent za jeden dzień.
 2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu dzielimy przez liczbę godzin odpowiadających dobowej normie czasu pracy obwiązującej konkretnego pracownika. Uzyskamy w ten sposób godzinowy ekwiwalent.
 3. Ekwiwalent za godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Tak uzyskamy wysokość wypłaty zaległego urlopu.

Czym jest współczynnik ekwiwalentu? Na każdy rok wylicza się obowiązujący współczynnik ekwiwalentu. Jest on stosowany do obliczenia wysokości rekompensaty za niewykorzystany urlop. Jego wyliczenie polega na odjęciu od liczby dni w danym roku kalendarzowym łącznej liczby przypadających na ten rok niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy. Uzyskany wynik dzieli się przez liczbę miesięcy.

Wyliczenie współczynnika ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na 2023 rok:

 • 365 dni - (53 niedziele + 52 dni wolne + 10 dni świątecznych) 250
 • 250 dni / 12 miesięcy = 20,83 - Tyle wynosi współczynnik ekwiwalentu na rok 2023.
PRZYKŁAD:

 

Omówmy proces wyliczenia ekwiwalentu urlopowego na prostym przypadku. Pracownik posiadający stałe składniki wynagrodzenia jest zatrudniony na pełnym etacie i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. Umowa o pracę zostaje rozwiązana z dniem 31 marca 2023 roku, a pracownik nie posiada zaległych dni urlopu. Wraz z dniem 1 stycznia 2023 roku pracownik uzyskał prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 155(1) §1 kp. urlop należy w tej sytuacji przeliczyć proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia. W efekcie pracownikowi należy naliczyć urlop w wymiarze 5 dni, czyli 40 godzin (3/12 z 20).

Obliczenie ekwiwalentu urlopowego wygląda następująco:

 • 4000 zł / 20,83 (współczynnik ekwiwalentu) = 192,03 zł
 • 192,03 zł / 8 godzin = 24,00 zł
 • 24,00 zł * 40 godzin = 960,00 zł brutto

Ekwiwalent za urlop 2023 1/2 etatu

W przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat także należy zastosować powyższe wyliczenia z uwzględnieniem odpowiednich wartości. Najważniejsze jest włączenie do działania odpowiedniego współczynnika urlopowego, który podobnie, jak wymiar urlopu podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Współczynnik urlopowy dla niepełnoetatowca wynosi w 2023 r. odpowiednio:

 • dla 1/2 etatu 10,42 (20,83 × 1/2);
 • dla 1/3 etatu 6,94  (20,83 × 1/3);
 • dla 1/4 etatu 5,21 (20,83 × 1/4);
 • dla 3/4 etatu 15,62 (20,83 × 3/4).

Kalkulator ekwiwalentu za urlop 2023

Wypłata zaległego urlopu często sprawia problemy, ale z pomocą przychodzi nam m.in. technologia. W sieci można znaleźć kalkulatory ekwiwalentu urlopowego. Proste aplikacje dają możliwość wpisania wszystkich potrzebnych danych, a system automatycznie wylicza należność za niewykorzystany urlop.

Proste aplikacje są darmowe i ułatwiają szybkie wyliczenie należności. Trzeba jednak zaznaczyć, że do ich wykorzystania należy znać podstawę wymiaru ekwiwalentu.

Linki do kalkulatorów:

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-ekwiwalentu-za-urlop-wypoczynkowy,12.html

https://oficynafk.pl/urlopy/kalkulator-ekwiwalentu-za-urlop-17200.html

https://www.portalkadrowy.pl/kalkulatory/kalkulator-ekwiwalentu-za-urlop-20285.html

Podsumowując, wraz z wygaśnięciem umowy lub jej rozwiązaniem każdy pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ten jest obliczany z uwzględnieniem współczynnika ustalanego na każdy rok. Znając powyższe reguły, bez problemu obliczycie, ile za niewykorzystany urlop Wam się należy.

Podsumowanie:
 • Ekwiwalent urlopowy należy się każdemu pracownikowi z prawem do płatnego urlopu wypoczynkowego, który nie miał możliwości go wykorzystać przed zakończeniem stosunku pracy.
 • Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy, a niewykorzystane dni urlopowe przechodzą na kolejny rok.
 • Ekwiwalent za urlop należy się każdemu pracownikowi bez względu na sposób zakończenia stosunku pracy, w tym w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wypowiedzenia lub rozwiązania z powodu dyscyplinarki.
 • Przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop uwzględnia się stałe wynagrodzenie miesięczne oraz składniki wynagrodzenia za okresy nieprzekraczające miesiąca lub przekraczające go, z uwzględnieniem średniej wartości z odpowiedniego okresu.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

Wiluś

Wiluś

Nie wiedziałem, że istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych dni urlopowych na nowy etat. To ciekawa opcja, ale trzeba uważać, żeby nowy pracodawca nie był nieuczciwy.
Maria

Maria

Bardzo ważne, aby pamiętać o wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dzięki temu artykułowi przypomnę to moim pracownikom przy zakończeniu umowy o pracę.
Zator

Zator

Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co to jest ekwiwalent urlopowy. Bardzo pomocny artykuł, dzięki niemu wiem, czego się spodziewać po zakończeniu mojej przyszłej pracy.
twix

twix

Nie wiedziałam, że mam prawo do ekwiwalentu urlopowego po rozwiązaniu umowy o pracę. To bardzo cenne informacje, dziękuję za artykuł!
ewa

ewa

Bardzo ciekawy artykuł, ale szkoda, że nie ma żadnych informacji o tym, jak często pracodawcy unikają wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy są jakieś sposoby na zabezpieczenie swoich praw?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.