Twoje wsparcie w rekrutacji

Dla kogo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Dla kogo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?
Nie każdy rodzic ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Jeżeli zdecydowaliście się na przyjęcie dziecka na wychowanie, wystąpiliście do sądu o przysposobienie dziecka i pracujecie, to możecie wnioskować o przyznanie wam urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - dla kogo?

Co do zasady urlop macierzyński przysługuje kobietom, które urodziły jedno lub kilkoro dzieci. Od ilości urodzonych przy jednym porodzie dzieci zależy wymiar urlopu macierzyńskiego. Rodzicom, którym urodziło się jedno dziecko, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, ale kobieta jest zobowiązana wykorzystać 14 z nich. Reszta wolnych od pracy tygodni pozostaje do dyspozycji obojga rodziców – mogą podzielić między sobą pozostałe tygodnie, wszystkie też może wykorzystać jedna osoba, np. matka dziecka.


Komu przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Na urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie mogą liczyć rodziny zastępcze zawodowe. Kto zaś może wnioskować o udzielenie takiego urlopu? Mowa o:

  • pracownikach, którzy zdecydowali się na przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka,
  • pracownikach, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Jeżeli należycie do jednej z kategorii wyżej wymienionych osób, możecie wnioskować o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Istotną informacją dla was, jako rodziców chcących spędzić czas ze swoim dzieckiem, jest wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Na ile tygodni wolnego od pracy możecie liczyć? Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar czasu wolnego zależy wyłącznie od ilości przyjętych dzieci i wynosi:

  • 20 tygodni – gdy przyjmujecie jedno dziecko,
  • 31 tygodni – gdy jednocześnie przyjmujecie dwoje dzieci,
  • 33 tygodni – jeżeli przyjęliście trójkę dzieci,
  • 35 tygodni – jeżeli zdecydowaliście się na przyjęcie czworga dzieci,
  • 37 tygodni – w przypadku przyjęcia pięciorga lub więcej dzieci.

Czy zawsze będzie mogli skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego? Okazuje się, że nie, bo prawo przyznania takiego urlopu jest uzależnione również od wieku dziecka. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko zostało uznane za niezdolne do podjęcia edukacji.


Możecie wykorzystać również dodatkowy urlop

Jako pracownicy, którzy zdecydowali się na przyjęcie dziecka na wychowanie, możecie też skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. O udzielenie takiego również musicie zawnioskować pisemnie. Od liczby przyjętych na wychowanie dzieci, zależy długość również tego urlopu, np. przy jednym dziecku możecie liczyć na dodatkowe 6 tygodni.

To Cię powinno też zainteresować: Praca na urlopie macierzyńskim - poradnik

Poza dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, możecie również zawnioskować o udzielenie wam urlopu rodzicielskiego. Zasady wnioskowania o niego zostały dokładnie opisane w Kodeksie pracy. Jako osoby zainteresowane, musicie zdecydować, czy chcecie wykorzystać urlop jednorazowo, czy też w trzech częściach. Ten rodzaj urlopu jest o tyle korzystny dla rodziców, że możecie z niego korzystać jednocześnie.

 

Urlop macierzyński – zasady

Z urlopu macierzyńskiego można skorzystać jeszcze przed przewidywaną datą porodu. Można wtedy wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, zawierającego imię i nazwisko pracownicy, a także datę, od której urlop ma zostać udzielony. Do takiego wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego, na którym będzie określona przewidywana data porodu. W przypadku, gdy kobieta nie zdecyduje się na wykorzystanie urlopu przed porodem, to pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego przypada na dzień porodu, bez względu na to, o której godzinie do niego doszło. Konieczne jest powiadomienie o porodzie pracodawcy, a także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego z datą porodu – wydawane jest w szpitalu. Najczęściej wraz z zaświadczeniem skład się od razu wniosek o urlop, przy czy wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci.

Udzielenie urlop macierzyńskiego jest obowiązkiem pracodawcy, ale kobieta może z tego przywileju zrezygnować po wykorzystaniu minimum 14 dni. Wówczas pozostałą część urlopu wykorzystuje ojciec dziecka. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o rezygnacji z urlopu w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed powrotem do pracy. Podczas trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy nie można wypowiedzieć umowy, chyba że zaszły przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy z winy pracownika. Oprócz urlopu macierzyńskiego rodzicom przysługuje także urlop rodzicielski. Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski można złożyć jednocześnie, przy czym rodzice mogą na takim urlopie przebywać razem, ale jego łączny wymiar nie może w takiej sytuacji przekroczyć 32 tygodni.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, przy czym poszczególne części nie mogą trwać krócej niż 6 tygodni, chyba że pozostały wymiar jest krótszy. Co ważne, urlop ten należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. W przypadku, gdy rodzic chce wykorzystać jednocześnie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, musi oba wnioski złożyć do 21. dnia po porodzie.

Oceń ten wpis
Dla kogo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 17

Opinie

Rabiej
2019-12-17, 12:47
Artykuł napisany w sposób ciekawy. Wiele z niego się dowiedziałem i staram się zawsze jeszcze bardziej uzupełniać wiedzę z korzyścią dla siebie.
Bartek
2019-12-12, 10:34
Warto także zobaczyć jaki socjal i świadczenia są w innych krajach i co korzystne przenieść na nasze warunki chociaż ochrona kobiet jest u nas znacząca.
Eugenia
2019-12-03, 14:51
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w tym artykule fajnie opisany, bo językiem fachowym, ale zrozumiałym.
Adam
2019-05-13, 13:25
Ponieważ nie koniecznie musi nadal pracować, możliwe jest również, aby zmniejszyć czas pracy. To jest bardzo ważna rzecz by zropzumieć to i realizowac to dobrze.
Hotspur
2019-05-09, 12:03
Ustawa o dyskryminacji ciążowej zabrania szkodliwego traktowania w miejscu pracy ze względu na ciążę - w tym zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenie i promocje.
Komes
2019-05-04, 13:04
Ponadto, pomimo faktu, że w porozumieniu z pracodawcą kobieta może kontynuować pracę nawet po 30 miesiącach ciąży, zaleca się zorganizowanie urlopu macierzyńskiego w określony sposób, tak aby kobieta nie utraciła możliwości otrzymywania świadczeń, a także podczas trudnych porodów lub porodu dziecko miało okazję mieć więcej czasu na opiekę nad nim niż planowała w czasie ciąży.
Majka
2019-04-15, 12:48
Wszystko zależy od tego co jest bardziej opłacalne pod względem korzyści finansowych ale przecież i nie tylko o tym trzeba myśleć, bo mogą być inne argumenty.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.