Urlop macierzyński

Dla kogo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

23 marca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

16 komentarzy
Dla kogo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?
Nie każdy rodzic ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Jeżeli zdecydowaliście się na przyjęcie dziecka na wychowanie, wystąpiliście do sądu o przysposobienie dziecka i pracujecie, to możecie wnioskować o przyznanie wam urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – dla kogo?

Co do zasady urlop macierzyński przysługuje kobietom, które urodziły jedno lub kilkoro dzieci. Od liczby urodzonych przy jednym porodzie dzieci zależy wymiar urlopu macierzyńskiego. Rodzicom, którym urodziło się jedno dziecko, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, ale kobieta jest zobowiązana wykorzystać 14 z nich. Reszta wolnych od pracy tygodni pozostaje do dyspozycji obojga rodziców – mogą podzielić między sobą pozostałe tygodnie, wszystkie też może wykorzystać jedna osoba, np. matka dziecka.

Komu przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Na urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie mogą liczyć rodziny zastępcze zawodowe. Kto zaś może wnioskować o udzielenie takiego urlopu? Mowa o:

  • pracownikach, którzy zdecydowali się na przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka,
  • pracownikach, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Jeżeli należycie do jednej z kategorii wyżej wymienionych osób, możecie wnioskować o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wniosek taki należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu od sądu decyzji o przyznaniu opieki nad dzieckiem w ramach przysposobienia.

Warto wiedzieć!
Choć Kodeks pracy nie precyzuje, kiedy dokładnie rodzic zastępczy ma wykorzystać ten urlop, ze względu na jego cel przyjmuje się, że powinno to nastąpić możliwie szybko. Zasadniczo bowiem urlop ten przyznawany jest po to, by w pełni otoczyć opieką dziecko i pomóc mu odnaleźć się w nowej rodzinie.

Istotną informacją dla rodziców chcących spędzić czas ze swoim dzieckiem, jest wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Na ile tygodni wolnego od pracy można liczyć? Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar czasu wolnego zależy wyłącznie od ilości przyjętych dzieci i wynosi:

  • 20 tygodni – gdy przyjmujecie jedno dziecko,
  • 31 tygodni – gdy jednocześnie przyjmujecie dwoje dzieci,
  • 33 tygodni – jeżeli przyjęliście trójkę dzieci,
  • 35 tygodni – jeżeli zdecydowaliście się na przyjęcie czworga dzieci,
  • 37 tygodni – w przypadku przyjęcia pięciorga lub więcej dzieci.

Czy zawsze będzie mogli skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego? Okazuje się, że nie, bo prawo przyznania takiego urlopu jest uzależnione również od wieku dziecka. Według art. 112 Kodeksu cywilnego urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko zostało uznane za niezdolne do podjęcia edukacji, wówczas okres ten wydłuża się do 10 lat życia.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Przysposobienie dziecka może się wziązać z różnymi trudnościami, zwłaszcza, gdy dziecko ma kilka lat i mocno przeżywa zmianę. Jako pracownicy, którzy zdecydowali się na przyjęcie dziecka na wychowanie, możecie w razie potrzeby skorzystać też z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. O udzielenie go także musicie zawnioskować pisemnie. Od liczby przyjętych na wychowanie dzieci zależy długość również tego urlopu, np. przy jednym dziecku możecie liczyć na dodatkowe 6 tygodni.

Urlopy dla rodziców zastępczych - informacje

Źródło: https://www.slideshare.net/mamopracuj/prawo-pracy-dlarodzicow2014

Rodzicom zastępczym przysługują ponadto takie same prawa rodzicielskie, jak biologicznym. Poza dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego możecie też zawnioskować o udzielenie wam urlopu rodzicielskiego. To, kiedy i na jakich zasadach należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski, zostało dokładnie opisane w Kodeksie pracy (Art. 181 K.p). Wy sami, jako osoby zainteresowane musicie zdecydować, czy chcecie wykorzystać urlop jednorazowo, czy też w trzech częściach. Ten rodzaj urlopu jest o tyle korzystny dla rodziców, że mona z niego korzystać jednocześnie.

Urlop macierzyński – zasady

Przypomnijmy jakie są ogólne regulacje dotyczące tego przywileju. Standardowo matka dziecka z urlopu macierzyńskiego może skorzystać jeszcze przed przewidywaną datą porodu. Można wtedy wziąć nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, zawierającego imię i nazwisko pracownicy, a także datę, od której urlop ma zostać udzielony. W przypadku, gdy pracownica zostaje matką na mocy przysposobienia, składa bardzo podobny wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńśkiego. Do takiego wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego, na którym będzie określona przewidywana data porodu.

Video

Jak wyglądają pozostałe kwestie? Gdy pracownica w zaawansowanej ciąży nie zdecyduje się na wykorzystanie urlopu przed porodem, to pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego przypada na dzień porodu, bez względu na to, o której godzinie do niego doszło. Konieczne jest powiadomienie o porodzie pracodawcy, a także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego z datą porodu – wydawane jest w szpitalu. Najczęściej wraz z zaświadczeniem skład się od razu wniosek o urlop, przy czy wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci.

Udzielenie urlop macierzyńskiego jest obowiązkiem pracodawcy, ale kobieta może z tego przywileju zrezygnować po wykorzystaniu minimum 14 dni. Wówczas pozostałą część urlopu wykorzystuje ojciec dziecka. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego najpóźniej 7 dni przed powrotem do pracy. Tak samo trzeba wnioskować w przypadku przebywania na podobnym urlopie po adopcji. 

Czy powiedzieć pracodawcy o staraniu o adopcję?
Choć nie jest to ściśle określone w prawie pracy, powinno się poinformować pracodawcę wcześniej o staraniu się o opiekę nad dzieckiem. Jest to uzasadnione potrzebą organizacji pracy – skoro pracownicy może wkrótce przysługiwać urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, pracodawca będzie mógł się na to przygotować i zaplanować odpowiedni podział zadań.

Podczas trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy nie można wypowiedzieć umowy, chyba że zaszły przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy z winy pracownika. Taką samą ochroną zatrudnienia objęta jest matka zastępcza przebywająca na urlopie na zasadach macierzyńskiego.

Oprócz niego rodzicom przysługuje także wspomniany już urlop rodzicielski. Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski można złożyć jednocześnie, przy czym rodzice mogą na takim urlopie przebywać razem, ale jego łączny wymiar nie może w takiej sytuacji przekroczyć 32 tygodni.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, przy czym poszczególne części nie mogą trwać krócej niż 6 tygodni, chyba że pozostały wymiar jest krótszy. Co ważne, urlop ten należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. W przypadku, gdy rodzic chce wykorzystać jednocześnie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, musi oba wnioski złożyć do 21. dnia po porodzie.

To może Cię również zainteresować

Praca na urlopie macierzyńskim - poradnik

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego?

Urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego przysługuje matce zastępczej dziecka po otrzymaniu przez nią sądowego przyznania opieki. Jego wymiar jest taki sam, jak standardowego macierzyńskiego i może być wykorzystany w przypadku przysposobienia dziecka do lat 7.

Czy trzeba poinformować pracodawcę o adopcji?

Jeżeli chcemy skorzystać z urlopu na zasadach macierzyńskiego, niezbędne jest złożenie pracodawcy wniosku, do którego powinniśmy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie prawnej opieki nad dzieckiem. Powinno się także wcześniej zawiadomić pracodawcę o staraniu o adopcję ze względów organizacyjnych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

16 komentarzy

regina

regina

Nie ma urlopów macierzyńskich dla rodziny zastępczej? To niesprawiedliwe, przecież rodzice zastępczy również wychowują dziecko.
Poienari

Poienari

To dobry kompromis między pracą a życiem prywatnym. W końcu pracownicy nie muszą rezygnować z pracy, żeby spędzić więcej czasu z dzieckiem.
Kula

Kula

W ogóle nie wiedziałem, że taki urlop istnieje. Cieszę się, że już teraz wiem o tym, na wypadek gdybym postanowił przyjąć dziecko na wychowanie.
Romik

Romik

W końcu ktoś pomyślał o wsparciu rodziców zastępczych w opiece nad dziećmi. To bardzo ważna sprawa dla dzieci, aby w domu czuli się kochani i bezpieczni.
Magdalena

Magdalena

To dobra wiadomość dla rodziców, którzy zdecydowali się na przyjęcie dziecka na wychowanie. Teraz będą mieli możliwość spędzenia z dzieckiem jeszcze więcej czasu.
pytanie

pytanie

Czy istnieje termin określający na ile dni przed urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego należy o niego zawnioskować? Czy jednak można złożyć wniosek " z dnia na dzień"?
Kania2009

Kania2009

Nawet jeśli w Twojej umowie jest napisane, że jesteś „samozatrudniony”, w rzeczywistości możesz być pracownikiem i mieć prawo do urlopu macierzyńskiego.
Maksymilian

Maksymilian

Warto znać takie informacje bowiem dla większości społeczeństwa okazuje się to aktualne. Każdy człowiek może się z tym zetknąć i być w tym temacie. W końcu to naturalna kolej rzeczy. Inaczej by się dzieci chyba nie rodziły.
Bezbłedny copywriter

Bezbłedny copywriter

Szkoda że z błedami - Udzielenie urlop macierzyńskiego jest obowiązkiem pracodawcy, ale kobieta może z tego przywileju zrezygnować po wykorzystaniu minimum 14 dni. - po 14 ale tygodniach copywriterze za 10 zł za 100 znaków któruy nie umiesz przepisać danych z ustawy. Tak to jest jak się zatrudnia copywriterów na textbroookers za miskę ryżu ;) p. s. a powyższe komentarze są fałszywe - patrzcie na daty ;P
Rabiej

Rabiej

Artykuł napisany w sposób ciekawy. Wiele z niego się dowiedziałem i staram się zawsze jeszcze bardziej uzupełniać wiedzę z korzyścią dla siebie.
Bartek

Bartek

Warto także zobaczyć jaki socjal i świadczenia są w innych krajach i co korzystne przenieść na nasze warunki chociaż ochrona kobiet jest u nas znacząca.
Eugenia

Eugenia

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w tym artykule fajnie opisany, bo językiem fachowym, ale zrozumiałym.
Adam

Adam

Ponieważ nie koniecznie musi nadal pracować, możliwe jest również, aby zmniejszyć czas pracy. To jest bardzo ważna rzecz by zropzumieć to i realizowac to dobrze.
Hotspur

Hotspur

Ustawa o dyskryminacji ciążowej zabrania szkodliwego traktowania w miejscu pracy ze względu na ciążę - w tym zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenie i promocje.
Komes

Komes

Ponadto, pomimo faktu, że w porozumieniu z pracodawcą kobieta może kontynuować pracę nawet po 30 miesiącach ciąży, zaleca się zorganizowanie urlopu macierzyńskiego w określony sposób, tak aby kobieta nie utraciła możliwości otrzymywania świadczeń, a także podczas trudnych porodów lub porodu dziecko miało okazję mieć więcej czasu na opiekę nad nim niż planowała w czasie ciąży.
Majka

Majka

Wszystko zależy od tego co jest bardziej opłacalne pod względem korzyści finansowych ale przecież i nie tylko o tym trzeba myśleć, bo mogą być inne argumenty.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.