Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1096        SUBSKRYBUJE: 7273
Tematy, które interesują czytelników:  Choroba zawodowa, Warunki szkodliwe, Opłacalne kierunki studiów

Rodzaje nieobecności w pracy

Rodzaje nieobecności w pracy
Pracownik może być nieobecny w zakładzie pracy z różnych powodów. Trzeba pamiętać, że poszczególne r...

Jeżeli w danym dniu pracownik nie może świadczyć pracy, to powinien on poinformować przełożonych o przyczynach swojej nieobecności w firmie. Punkt ten jest niezwykle ważny, gdyż w przeciwnym razie można mówić o naruszeniu obowiązków pracownika. To zaś może być podstawą nawet do wręczenia nam przez szefa dyscyplinarki. W interesie osoby zatrudnionej jest zatem nie tylko wiedzieć, jakie można wyróżnić rodzaje nieobecności, ale również z jakich aktów prawnych one wynikają.

 

Urlopy wypoczynkowe

W Kodeksie pracy ustawodawca w wyczerpujący sposób uregulował udzielanie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, jak również tych, które związane są z wychowywaniem dzieci. Wszystkie te nieobecności w pracy są zawsze usprawiedliwione. Warto zauważyć przy tym, że urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, jeżeli zaś ze stworzenia takiego pracodawca rezygnuje, to wiążące są tu indywidualne ustalenia dokonane przez pracodawcę i jego podwładnego. Dodatkowo, częścią urlopów wypoczynkowych jest tak zwany urlop na żądanie. Choć pracownik nie musi mieć zgody pracodawcy, aby z takiego skorzystać, to w praktyce ? w niektórych, ściśle określonych przypadkach ? istnieje możliwość, że podmiot zatrudniający nie wyrazi zgody na to, aby pracownik z takiego skorzystał.

 

Urlopy związane z rodzicielstwem

Poza urlopami wypoczynkowymi i bezpłatnymi wyróżnić można również urlopy, które wynikają z funkcji rodzicielskich. Część z nich przysługuje z mocy samego prawa, część z nich ma charakter fakultatywny. Te drugie udzielane są na wniosek pracownika i zalicza się do nich między innymi urlop wychowawczy czy urlop ojcowski.

W Kodeksie pracy znaleźć można również informacje o usprawiedliwionych zwolnieniach od pracy, które związane są z rodzicielstwem. Mowa tu odpowiednio o:

  • zwolnieniu od pracy pracownicy w ciąży na czas przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one przeprowadzone po godzinach pracy,

  • przerwach na karmienie dziecka piersią,

  • dodatkowych 2 dniach wolnego w ciągu roku kalendarzowego w przypadku wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.

Poza uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, w Kodeksie pracy znaleźć można również informacje na temat usprawiedliwionych nieobecności pracowników, które wynikają za ? na przykład ? udzielenia dnia wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności

Trzeba pamiętać, że usprawiedliwiona nieobecność pracownika może również wynikać z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dla przykładu pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny, aby mógł on:

  • stawić się na wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony,

  • wykonać czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,

  • przeprowadzić obowiązkowe badania lekarskie.

Przy niektórych zwolnieniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, przy innych zwolnienie od pracy jest nieodpłatne.

 

Nieobecności zasiłkowe

Pracownik może być też nieobecny w zakładzie pracy z powodu choroby lub rehabilitacji. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Akt ten reguluje nie tylko dokumenty, które niezbędne są do wypłaty poszczególnych świadczeń, ale również sposób obliczania ich wysokości. W Kodeksie pracy znaleźć można zaś informacje uzupełniające w zakresie długości i prawidłowego dokumentowania niezdolności do pracy pracowników właśnie z powodu przebywania na zwolnieniu chorobowym lub rehabilitacyjnym czy urlopie macierzyńskim.

Rodzaje nieobecności w pracy
5
5 głosów

Zobacz inne porady dla pracodawców

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.