Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 929        SUBSKRYBUJE: 6962
Tematy, które interesują czytelników:  Choroba zawodowa, Warunki szkodliwe, Opłacalne kierunki studiów

Rodzaje nieobecności w pracy

Rodzaje nieobecności w pracy

Pracownik może być nieobecny w zakładzie pracy z różnych powodów. Trzeba pamiętać, że poszczególne rodzaje nieobecności nie zawsze wynikają tylko z Kodeksu pracy, ale również innych przepisów prawa. Co warto wiedzieć o rodzajach nieobecności w pracy?

Jeżeli w danym dniu pracownik nie może świadczyć pracy, to powinien on poinformować przełożonych o przyczynach swojej nieobecności w firmie. Punkt ten jest niezwykle ważny, gdyż w przeciwnym razie można mówić o naruszeniu obowiązków pracownika. To zaś może być podstawą nawet do wręczenia nam przez szefa dyscyplinarki. W interesie osoby zatrudnionej jest zatem nie tylko wiedzieć, jakie można wyróżnić rodzaje nieobecności, ale również z jakich aktów prawnych one wynikają.

 

Urlopy wypoczynkowe

W Kodeksie pracy ustawodawca w wyczerpujący sposób uregulował udzielanie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, jak również tych, które związane są z wychowywaniem dzieci. Wszystkie te nieobecności w pracy są zawsze usprawiedliwione. Warto zauważyć przy tym, że urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, jeżeli zaś ze stworzenia takiego pracodawca rezygnuje, to wiążące są tu indywidualne ustalenia dokonane przez pracodawcę i jego podwładnego. Dodatkowo, częścią urlopów wypoczynkowych jest tak zwany urlop na żądanie. Choć pracownik nie musi mieć zgody pracodawcy, aby z takiego skorzystać, to w praktyce ? w niektórych, ściśle określonych przypadkach ? istnieje możliwość, że podmiot zatrudniający nie wyrazi zgody na to, aby pracownik z takiego skorzystał.

 

Urlopy związane z rodzicielstwem

Poza urlopami wypoczynkowymi i bezpłatnymi wyróżnić można również urlopy, które wynikają z funkcji rodzicielskich. Część z nich przysługuje z mocy samego prawa, część z nich ma charakter fakultatywny. Te drugie udzielane są na wniosek pracownika i zalicza się do nich między innymi urlop wychowawczy czy urlop ojcowski.

W Kodeksie pracy znaleźć można również informacje o usprawiedliwionych zwolnieniach od pracy, które związane są z rodzicielstwem. Mowa tu odpowiednio o:

  • zwolnieniu od pracy pracownicy w ciąży na czas przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one przeprowadzone po godzinach pracy,

  • przerwach na karmienie dziecka piersią,

  • dodatkowych 2 dniach wolnego w ciągu roku kalendarzowego w przypadku wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.

Poza uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, w Kodeksie pracy znaleźć można również informacje na temat usprawiedliwionych nieobecności pracowników, które wynikają za ? na przykład ? udzielenia dnia wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności

Trzeba pamiętać, że usprawiedliwiona nieobecność pracownika może również wynikać z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dla przykładu pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny, aby mógł on:

  • stawić się na wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony,

  • wykonać czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,

  • przeprowadzić obowiązkowe badania lekarskie.

Przy niektórych zwolnieniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, przy innych zwolnienie od pracy jest nieodpłatne.

 

Nieobecności zasiłkowe

Pracownik może być też nieobecny w zakładzie pracy z powodu choroby lub rehabilitacji. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Akt ten reguluje nie tylko dokumenty, które niezbędne są do wypłaty poszczególnych świadczeń, ale również sposób obliczania ich wysokości. W Kodeksie pracy znaleźć można zaś informacje uzupełniające w zakresie długości i prawidłowego dokumentowania niezdolności do pracy pracowników właśnie z powodu przebywania na zwolnieniu chorobowym lub rehabilitacyjnym czy urlopie macierzyńskim.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.