Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 33608        SUBSKRYBUJE: 7364
Tematy, które interesują czytelników:  Kara porządkowa, Wykształcenie w CV, Zwolnienie z pracy

Ważne okoliczności? Staraj się o urlop bezpłatny

Ważne okoliczności? Staraj się o urlop bezpłatny
Pracownicy, którzy potrzebują dłuższego okresu wolnego od pracy poza urlopem wypoczynkowym, mogą też skorzystać z urlopu bezpłatnego. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie zgody zatrudniającego. Kiedy i w jaki sposób rozmawiać z szefem o urlopie bezpłatnym?

Z kodeksowego punktu widzenia należy rozróżnić dwa rodzaje urlopu bezpłatnego. Pierwszy z nich udzielany jest z inicjatywy samego pracownika, który może go wykorzystać w dowolnym celu. Drugi ma charakter celowy - mowa tu o tym, że wynika on z konieczności samego pracodawcy. W pierwszym przypadku zainteresowany pracownik nie tylko będzie musiał złożyć stosowny wniosek, ale przede wszystkim uzyskać zgodę pracodawcy na skorzystanie z urlopu bezpłatnego. Co do zasady, szef wcale nie musi się zgodzić na dodatkowe, bezpłatne dni.

Urlop bezpłany - efekt porozumienia

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu bezpłatnego musi liczyć się z tym, że konieczne jest nie tylko złożenie wniosku, ale również ustalenie z szefem terminu i czasu jego rozpoczęcia. Co do zasady, jak wspomniano powyżej, szef może ale nie musi udzielić urlopu bezpłatnego swojemu podwładnemu. Wynika to wprost z art. 174 § 1 Kodeksu pracy: "Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego". Trzeba przy tym wskazać, że pisemny wniosek jest tu kluczowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2013 (sygn. akt III AUa 677/12): ? [?] urlop bezpłatny stanowi przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy udzielaną przez pracodawcę, w czasie której, co do zasady, zwolniony jest on ze świadczeń na rzecz pracownika. Urlop ten uwarunkowany jest wnioskiem pracownika, który powinien być złożony na piśmie; pracodawca nie może z własnej inicjatywy udzielić pracownikowi takiego urlopu?

Wniosek o urlop bezpłatny

Z punktu widzenia pracownika, który chce skorzystać z urlopu bezpłatnego istotną informacją jest to, że nie musi on uzasadniać swojego wniosku, zaś pracodawca ewentualnym uzasadnieniem i tak nie jest związany. W praktyce pracownicy najczęściej wnioskują o udzielenie urlopu bezpłatnego z uwagi na osobistą sytuację, względy rodzinne lub też konieczność opuszczenia kraju. Niezależnie od powodu, udzielenie urlopu pracownikowi jest wyłącznie dobrą wolą pracodawcy. Trzeba mieć też na uwadze fakt, iż podmiot zatrudniający, który udziela urlopu, nie musi swojej decyzji przedstawić na piśmie. Z uwagi tylko i wyłącznie na ewentualne postępowanie dowodowe, zainteresowany powinien poprosić o potwierdzenie na piśmie. Trzeba też pamiętać, że ustawodawca nie przewiduje żadnych instrumentów prawnych, które umożliwiałyby zatrudnionemu odwołać się od decyzji pracodawcy.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Ile może trwać urlop bezpłatny?

Ze względu na cel, jaki spełnia urlop bezpłatny, powinien on zostać udzielony na czas określony. Warto przy tym zauważyć, że: "Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn". Zwrot "ważne przyczyny" nie jest określony dokładniej i w praktyce może dochodzić do nadużyć. W praktyce najczęściej przyczynami, które mogą zdecydować o odwołaniu pracownika z urlopu bezpłatnego są - przykładowo - potrzeby pracodawcy związane z organizacją procesu pracy, jak również zmiany organizacyjne.

O rodzajach urlopów bezpłatnych przeczytasz tutaj: Urlopy bezpłatne i ich rodzaje.

Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze

Urlop bezpłatny - jak sama nazwa wskazuje - jest czasem wolnym, który udzielany jest nieodpłatnie. Dodatkowo, zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy: "Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze". Z uwagi na fakt, iż urlop ten nie przerywa trwającego stosunku pracy, pracownik nie musi obawiać się wypowiedzenia umowy. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ewentualne ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Z drugiej strony, pracownik nie zachowuje prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym między innymi prawa do zasiłku chorobowego. Nieco inaczej jest w przypadku prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego - to ustaje po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – czy można to połączyć?

Niektórzy pracownicy potrzebują uzyskać ciągiem większą ilości dni wolnych niż przysługujące im to w ramach płatnego urlopu. Dotyczy to najczęściej osób młodych, które jeszcze nie mają prawa do 26 dni urlopu, a jedynie do 20. Wiele z tych osób to też studenci ostatnich lat, którzy szczególnie przed sesją lub obroną pracy magisterskiej potrzebują jak największej ilości dni wolnych do pracy, aby się do tego odpowiednio przygotować. Na tę okoliczność najczęściej decydują się wybrać cały przysługujący im urlop wypoczynkowy i dodatkowo rozszerzyć go o kilka dni urlopu bezpłatnego. Czy jest to w ogóle możliwe?

Kodeks pracy – urlop bezpłatny po urlopie wypoczynkowym

Jak wyjaśniliśmy na początku artykułu, urlop bezpłatny przysługuje każdemu pracownikowi, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę.

Czy tak samo będzie, jeśli pracownik zechce wybrać urlop bezpłatny bezpośrednio po urlopie płatnym? Co o takiej sytuacji mówi kodeks pracy? Urlop bezpłatny w tym przypadku również będzie przysługiwał pracownikowi, jeśli złoży w tym celu odpowiedni wniosek i pracodawca zgodzi się udzielić mu tych dodatkowych niepłatnych dni wolnych.

Wniosek o urlop bezpłatny powinien po prostu zawierać informacje o konkretnych dniach, w których ma on zostać udzielony. Dodatkowo pracownik składa wniosek o standardowy urlop płatny na inne wybrane dni, aby w sumie uzyskać odpowiednio długi okres wolnego.

Pracownicy często też zastanawiają się, jaka zależność łączy urlop bezpłatny a staż pracy. Czy w przypadku bezpłatnego urlopu również obowiązuje jakaś maksymalna ilość dni, które można na ten cel wykorzystać?

Nie ma takich limitów. W każdym przypadku to pracodawca decyduje o tym, czy w ogóle i na jak długo udzieli swojemu pracownikowi takiego urlopu. Najczęściej jest to związane przede wszystkim z tym, czy dłuższa nieobecność pracownika nie wpłynie negatywnie na pracę firmy. Duże znaczenie dla pracodawcy może mieć także to, z jakiego powodu pracownik chce iść na taki urlop. Wielu właścicieli firm stara się odpowiadać na potrzeby swoich pracowników, jeśli tylko są w stanie to zrobić.

Oceń ten wpis
Ważne okoliczności? Staraj się o urlop bezpłatny
Ocena: 4.5, liczba głosów: 7

Zobacz inne porady

Opinie

Anita
2019-05-14, 14:26
Czasami mamy taką konieczność i musimy skorzystać z urlopu bezpłatnego. Wyczerpał się już nam płatny urlop wypoczynkowy. Dzięki temu artykułowi, można bardzo dużo się dowiedzieć na ten temat....
Hilary
2019-05-08, 17:43
Dowiedziałeś się, co musisz wiedzieć o nieodpłatnym urlopie z powodu nieobecności w pracy, i zdecydowałeś, że musisz go wziąć. W ten sposób możesz poprosić o bezpłatny urlop.
Monika
2019-05-02, 10:45
Jest to istotne tylko wtedy, gdy pracownik po prostu odmawia pracy w okresie wypowiedzenia. Jeśli są nieobecni z uzasadnionych przyczyn, takich jak choroba (a okresy wypowiedzenia są takie same jak ustawowy okres wypowiedzenia), będą oni nadal uprawnieni do normalnego wynagrodzenia w trakcie wypowiedzenia, a potrącenia z tytułu wszelkich poniesionych kosztów nie mogą być zrobionym.
tsubasa
2019-04-01, 11:38
U nas bezproblemowo dają urlop bezpłatny. Jest tylu pracowników co generalnie robią tą samą robotę, że w natłoku pracy jak kogoś nie ma parę dni to nie stanowi to dla firmy żadnego problemu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.