Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1027        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Kara porządkowa, Wykształcenie w CV

Ważne okoliczności? Staraj się o urlop bezpłatny

Ważne okoliczności? Staraj się o urlop bezpłatny

Pracownicy, którzy potrzebują dłuższego okresu wolnego od pracy poza urlopem wypoczynkowym, mogą też skorzystać z urlopu bezpłatnego. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie zgody zatrudniającego. Kiedy i w jaki sposób rozmawiać z szefem o urlopie bezpłatnym?

Z kodeksowego punktu widzenia należy rozróżnić dwa rodzaje urlopu bezpłatnego. Pierwszy z nich udzielany jest z inicjatywy samego pracownika, który może go wykorzystać w dowolnym celu. Drugi ma charakter celowy ? mowa tu o tym, że wynika on z konieczności samego pracodawcy. W pierwszym przypadku zainteresowany pracownik nie tylko będzie musiał złożyć stosowny wniosek, ale przede wszystkim uzyskać zgodę pracodawcy na skorzystanie z urlopu bezpłatnego. Co do zasady, szef wcale nie musi się zgodzić na dodatkowe, bezpłatne dni.

Efekt porozumienia

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu bezpłatnego musi liczyć się z tym, że konieczne jest nie tylko złożenie wniosku, ale również ustalenie z szefem terminu i czasu jego rozpoczęcia. Co do zasady, jak wspomniano powyżej, szef może ale nie musi udzielić urlopu bezpłatnego swojemu podwładnemu. Wynika to wprost z art. 174 § 1 Kodeksu pracy: ?Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego?. Trzeba przy tym wskazać, że pisemny wniosek jest tu kluczowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2013 (sygn. akt III AUa 677/12): ? [?] urlop bezpłatny stanowi przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy udzielaną przez pracodawcę, w czasie której, co do zasady, zwolniony jest on ze świadczeń na rzecz pracownika. Urlop ten uwarunkowany jest wnioskiem pracownika, który powinien być złożony na piśmie; pracodawca nie może z własnej inicjatywy udzielić pracownikowi takiego urlopu?.

Wniosku nie trzeba uzasadniać

Z punktu widzenia pracownika, który chce skorzystać z urlopu bezpłatnego istotną informacją jest to, że nie musi on uzasadniać swojego wniosku, zaś pracodawca ewentualnym uzasadnieniem i tak nie jest związany. W praktyce pracownicy najczęściej wnioskują o udzielenie urlopu bezpłatnego z uwagi na osobistą sytuację, względy rodzinne lub też konieczność opuszczenia kraju. Niezależnie od powodu, udzielenie urlopu pracownikowi jest wyłącznie dobrą wolą pracodawcy. Trzeba mieć też na uwadze fakt, iż podmiot zatrudniający, który udziela urlopu, nie musi swojej decyzji przedstawić na piśmie. Z uwagi tylko i wyłącznie na ewentualne postępowanie dowodowe, zainteresowany powinien poprosić o potwierdzenie na piśmie. Trzeba też pamiętać, że ustawodawca nie przewiduje żadnych instrumentów prawnych, które umożliwiałyby zatrudnionemu odwołać się od decyzji pracodawcy.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Ile może trwać urlop bezpłatny?

Ze względu na cel, jaki spełnia urlop bezpłatny, powinien on zostać udzielony na czas określony. Warto przy tym zauważyć, że: ?Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn?. Zwrot ?ważne przyczyny? nie jest określony dokładniej i w praktyce może dochodzić do nadużyć. W praktyce najczęściej przyczynami, które mogą zdecydować o odwołaniu pracownika z urlopu bezpłatnego są ? przykładowo ? potrzeby pracodawcy związane z organizacją procesu pracy, jak również zmiany organizacyjne.

O rodzajach urlopów bezpłatnych przeczytasz tutaj: Urlopy bezpłatne i ich rodzaje.

Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze

Urlop bezpłatny ? jak sama nazwa wskazuje ? jest czasem wolnym, który udzielany jest nieodpłatnie. Dodatkowo, zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy: ?Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?. Z uwagi na fakt, iż urlop ten nie przerywa trwającego stosunku pracy, pracownik nie musi obawiać się wypowiedzenia umowy. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ewentualne ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Z drugiej strony, pracownik nie zachowuje prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym między innymi prawa do zasiłku chorobowego. Nieco inaczej jest w przypadku prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego ? to ustaje po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.