Rodzaje urlopów

Urlopy bezpłatne i ich rodzaje

20 kwietnia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 24 głosy

24 głosy

17 komentarzy
Urlopy bezpłatne i ich rodzaje
Poza urlopem, który przysługuje pracownikowi w związku ze świadczeniem przez niego pracy na podstawie umowy o pracę, trzeba pamiętać również o urlopach bezpłatnych. Prawa do takiego, co prawda, pracownik nie nabywa z mocy pracy, ale może ustalić go z pracodawcą. W praktyce można jednak wymienić kilka rodzajów urlopów bezpłatnych.

Czym są urlopy bezpłatne?

Najprościej mówiąc, urlop bezpłatny to przerwa w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Udzielenie takiego odbywa się na pisemny wniosek pracownika, choć - co należy wiedzieć - pracodawca nie ma obowiązku jego udzielenia. Oznacza to, że może odmówić przyznania takiego osobie zatrudnionej i to bez konieczności tłumaczenia się ze swojej decyzji. Fakt, że pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, ma też swoje konsekwencje. Przede wszystkim okres jego trwania nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym choćby wymiar urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj!
Dodatkowa ochrona pracodawcy przejawia się tu w możliwości ustalenia - przy urlopie dłuższym niż 3 miesiące - dopuszczalności odwołania pracownika z urlopu z powodu ważnych przyczyn (zgodnie z art. 174 § 3 Kodeksu pracy).

Jeżeli pracownik odmówi powrotu do pracy i realizacji zadań służbowych, to, co należy podkreślić, pracodawca może uznać, że narusza on swoje podstawowe obowiązki pracownicze. W praktyce zaś nie każdy urlop bezpłatny może być traktowany w taki sam sposób.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym? Odpowiedzi na to pytanie szukaj w artykule: Urlop bezpłatny a wypowiedzenie umowy.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Rodzaje urlopów bezpłatnych

Kategoria urlopów bezpłatnych jest zróżnicowana.

Już tylko na gruncie Kodeksu pracy należy rozróżnić:

  • typowy urlop bezpłatny (pracownik wnioskuje o niego z przyczyn osobistych),
  • urlop udzielany na czas sprawowania funkcji z wyboru (ale tylko w takiej sytuacji, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika),
  • urlop udzielany na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
  • urlop, którego pracodawca udziela pracownikowi młodocianemu na czas trwania ferii szkolnych.

Zatrudniony, który powraca z urlopu bezpłatnego, powinien przy tym zostać zatrudniony na tych samych warunkach jak przed rozpoczęciem urlopu.

Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy

Jednym z najciekawszych urlopów bezpłatnych jest ten, który pracodawca może przyznać pracownikowi na czas wykonywania przez niego pracy na rzecz innego podmiotu. Warto wiedzieć, że taki jest udzielany przez pracodawcę zawsze z jego inicjatywy, ale za zgodą podwładnego. Sama zgoda - dla postępowania dowodowego - powinna być wyrażona na piśmie. Dodatkowo zgodnie z art. 1741 § 1 Kodeksu pracy ważne jest to, że zainteresowane podmioty powinny zawrzeć w tej sprawie stosowne porozumienie.

Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika urlop taki jest sensowny, zwłaszcza gdy w zakładzie pracy nie ma możliwości wykorzystania gotowości do pracy zatrudnionego. Taki urlop bezpłatny w jednym zakładzie i wykonywanie poleceń służbowych w drugim, pozwala pracownikowi wypracować wynagrodzenie w chwilach przestoju. Możliwość skorzystania z takiego urlopu jest też ważna dla tych pracodawców, którzy współpracują ze sobą, zaś do wykonania zadania potrzebne jest okresowo wsparcie kadrowe z drugiej firmy.

W odróżnieniu od typowego urlopu bezpłatnego czas trwania takiego uwzględnia się w stażu pracy, od którego zależą poszczególne uprawniania pracownicze. Oznacza to, że pracownik liczyć może choćby na urlop.

Video

Urlop bezpłatny dla pracownika młodocianego

Choć pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego, to od tej zasady istnieją wyjątki. Mowa tu choćby o pracownikach młodocianych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot zatrudniający jest zobowiązany udzielić takiego urlopu każdemu pracownikowi młodocianemu, który uczęszcza do szkoły. Warto jednak wiedzieć, że o urlop taki musi zawnioskować sam zainteresowany. Co więcej, urlop taki nie powinien przekraczać, łącznie z urlopem wypoczynkowym, 2 miesięcy. Ten urlop bezpłatny, podobnie jak wyżej omówiony, również wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Starając się o urlop bezpłatny, należy pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności. Trzeba również zadbać o ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ na urlopie bezpłatnym ubezpieczenie pracownicze nie przysługuje.

To może Cię również zainteresować

Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego?

Urlop bezpłatny udzielany jest na wyraźny wniosek pracownika i pracodawca nie ma obowiązku jego udzielenia.

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi powrót z urlopu bezpłatnego?

Jeśli urlop bezpłatny trwa dłużej niż 3 miesiące, wówczas pracodawca może odwołać pracownika z urlopu z powodu ważnych przyczyn.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

17 komentarzy

WERONIKA

WERONIKA

W przypadku takiego urlopu bezpłatnego na pracę u innego pracodawcy warto zadbać o to, żeby było to umieszczone na piśmie. Wtedy jest większa pewność, że wszystkie strony będą zadowolone z takiej formy urlopu.
Olszyna

Olszyna

A co z komunikacją między pracodawcą a pracownikiem w kontekście urlopu bezpłatnego? Jakie formalności warto dopełnić, żeby nie było nieporozumień?
Jan

Jan

Dobrze wiedzieć, że czas trwania urlopu bezpłatnego również uwzględnia się w stażu pracy. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, a to bardzo istotne.
Elżbieta

Elżbieta

Ciekawe, że pracownicy młodociani mają prawo do urlopu bezpłatnego. Czy wiecie, dlaczego jest to takie ważne?
Artur

Artur

Bardzo przydatny artykuł, szczególnie w kontekście naruszania przez pracownika obowiązków w czasie urlopu bezpłatnego. Czy jest jakaś forma zabezpieczenia dla pracodawcy w takiej sytuacji?
Angelika

Angelika

Czyli z urlopu bezpłatnego nie mogę jednak skorzystać dowolnie i tak samo traktować go jak urlop wypoczynkowy? Niezwykle ważna informacja dla osób, które chcą skorzystać z tej formy urlopu.
Wojak Szwejk

Wojak Szwejk

Dobre rozwiązanie dla mnie jako pracodawcy, jeśli chodzi o współpracę z innymi firmami. Ale jakie są ryzyka, jeśli pracownik zdecyduje się nie wracać do pracy?
Morwa

Morwa

Zastanawiam się, czy to, że udzielam się czasowo w pracy u innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego na zasadzie dobrowolności nie wpłynie negatywnie na przyszłe szanse na rynku pracy?
prac. naumcyw

prac. naumcyw

Ciekawy artykuł, ale zastanawiam się, czy pracodawca może wymusić na mnie zgodę na taki urlop bezpłatny na pracę u innego podmiotu. Co w takiej sytuacji można zrobić?
Marek

Marek

Ciekawe, że pracodawca może przyznać urlop bezpłatny na czas pracy dla innego pracodawcy. Może to być ciekawa opcja dla kogoś, kto nie ma stałego zajęcia. Ale czy jest to powszechne w praktyce?
Damian

Damian

Czy ja wiem czy stratny, zależy jak na to spojrzeć. Korzyści z tytułu pracy to nie tylko są pieniądze.
Tadeusz

Tadeusz

Tak czy inaczej urlop bezpłatny jest stratny dla pracownika, ale z kolei pracodawca może także być stratny nawet pomimo oszczędności kosztów z tego tytułu.
Erdogan

Erdogan

Czytelnie rozpisane rodzaje urlopów. Jeżeli coś się w tym zmieni to warto aktualizować takie wpisy do zmieniającej się sytuacji w tym zakresie.
Teresa Wawak

Teresa Wawak

Nie wiedziałam, że jest wiele rodzajów urlopów bezpłatnych. Świetne informacje w tym artykule.
Olia

Olia

Rodzice, na przykład, mogą chcieć poprosić o nieodpłatny urlop, aby przedłużyć swoją nieobecność w pracy po normalnym okresie dozwolonym przez firmę na urlop rodzicielski.
Tarka

Tarka

Możesz wstrzymać całość lub część ostatecznego wynagrodzenia, jeśli istnieje wyraźne prawo umowne do tego. Niektórzy pracodawcy zawierają klauzulę w umowach z pracownikami, która zezwala na odliczenia od ostatecznego wynagrodzenia pracownika, jeśli odmówią oni wypowiedzenia, a pracodawca poniesie w związku z tym straty lub dodatkowe koszty.
mecenas i spółka

mecenas i spółka

Teraz wiem z jakich możliwości jak najdzie potrzeba mogę skorzystać. Wcześniej tego nie wiedziałem. Przyjemnie się to czytało. Więcej takich tekstów poprosimy wraz z żoną.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.