Urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop okolicznościowy - kiedy go złożyć?

29 kwietnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

10 komentarzy

Wniosek o urlop okolicznościowy - kiedy go złożyć?
Podpisując umowę o pracę możesz liczyć na to, że będziesz mógł skorzystać z szeregu uprawnień. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z urlopu. Poza urlopem wypoczynkowym, masz prawo również do urlopu okolicznościowego. Najprościej mówiąc, są to dni wolne, z których pracownik może skorzystać w związku z ważnym wydarzeniem.

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy?

W zależności od tego, o jakim wydarzeniu mowa, możesz wnioskować o udzielenie jednego lub kilku dni wolnego. Szczegółowe informacje o urlopach okolicznościowych, z jakich mogą korzystać pracownicy, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Urlop okolicznościowy na ślub

Jedną z okoliczności uzasadniających złożenie przez Ciebie wniosku o urlop okolicznościowy jest ślub. To jednak, ile dni wolnego otrzymasz, zależy od tego, czyj ślub ma się odbyć. Ustawodawca przewidział bowiem, że pracodawca jest zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu:

 • 2 dni urlopu – wówczas, gdy chodzi o ślub pracownika,
 • 1 dzień urlopu – wtedy, gdy ślub bierze dziecko pracownika.

Jako pracownik, który bierze ślub, powinieneś pamiętać o tym, że aby otrzymać urlop okolicznościowy, musisz nie tylko wystąpić ze stosownym wnioskiem, lecz także – w późniejszym terminie – udokumentować fakt wstąpienia w związek małżeński. Jest to szczególnie ważne, jeżeli po ślubie zmieniłeś nazwisko czy adres zamieszkania – musisz o tym poinformować pracodawcę.

Urlopy okolicznościowe - ile dni przysługuje, infografika

W jakim terminie zawnioskować o przyznanie urlopu okolicznościowego z uwagi na ślub? Przepisy w tej kwestii nie są precyzyjne. Zasadniczo zatem pracownik może skorzystać z urlopu zarówno przed jak i po ślubie – ważne, by wzięcie z dni wolnych wiązało się ze ślubem. Przykładowy wniosek o urlop okolicznościowy z uwagi na ślub znajdziesz w wielu miejscach w sieci.

Urlop okolicznościowy pogrzeb

Prawo do urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej osoby masz wtedy, gdy w Twojej rodzinie ma odbyć się pogrzeb. Również w tym przypadku liczba przysługujących dni została przez ustawodawcę zróżnicowana.

Jeżeli mowa o:

W przypadku urlopu okolicznościowego na śmierć kogoś z rodziny wniosek powinieneś złożyć tuż po ustaleniu daty pogrzebu. Dzięki temu, w zależności od tego, ile dni wolnego Ci przysługuje, możesz np. pomóc w przygotowaniach do uroczystości. Szybkie złożenie wniosku pozwoli również pracodawcy na zorganizowanie zastępstwa lub rozdzielenie Twojej pracy wśród innych pracowników.

Video

Szukasz pracy?

Konstruktor mechanik

Centrum Inżynieryjne

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik produkcji - OD ZARAZ!

Serwis Personalny Poland

 • Gdańsk
Dodana
Polecana

Senior / Accounting Specialist with French

Human & Hunter Professional

 • Wrocław
Dodana

MECHANIK SAMOCHODOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Gorzów Wielkopolski
Dodana

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego?

Niezależnie od tego, czy mowa o urlopie okolicznościowym z uwagi na ślub czy zgon i pogrzeb, musisz zawnioskować o udzielenie dni wolnych. Jednocześnie pracodawca nie może odmówić przyznania Ci takiego urlopu – chyba że nie dostarczyłeś dokumentu potwierdzającego zaistniałe okoliczności (akt zgonu, akt zawarcia małżeństwa).

Zatrudniający ma bowiem prawo zażądać takiego dowodu – gdyby nie ono, dochodziłoby w tej kwestii do częstych nadużyć. O ile więc urlop okolicznościowy dotyczy realnego zdarzenia, nie jest zależny od woli pracodawcy – gdy dostarczysz wniosek i wymagane dokumenty, Twój przełożony będzie zobowiązany do pozytywnego rozpatrzenia go.

Kiedy należy się urlop okolicznościowy?

W życiu każdego człowieka nadchodzą takie chwile, kiedy niezbędny jest dzień wolny w pracy. Najważniejsze z nich to narodziny dziecka, ślub lub śmierć bliskiej osoby, a także narodziny dziecka. Wolne na ślub czy pogrzeb to urlop okolicznościowy, do którego prawo ma każda osoba pozostająca w stosunku pracy. Prawo to wynika z paragrafu 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Przepis ten mówi wprost, że pracownikowi należy się urlop płatny ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Oczywiście można go wykorzystać wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją sytuacje, które do niego uprawniają.

Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka
Rodzicom nowo narodzonego dziecka przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego z tego tytułu. W praktyce zwykle korzysta z nich tylko ojciec, ponieważ matka dziecka jest już wtedy na urlopie macierzyńskim.

Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy z wyprzedzeniem o tym, że potrzebny jest urlop okolicznościowy na ślub dziecka. Jeśli chodzi o urlop okolicznościowy z powodu pogrzebu, to należy powiadomić o tym fakcie pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności w miejscu pracy. Wynika to z faktu, że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem nagłym, którego nie da się przewidzieć.

W celu uzyskania urlopu płatnego z tytułu ważnego wydarzenia w życiu należy złożyć wniosek o urlop okolicznościowy. Do wniosku trzeba załączyć wspomnianą już niezbędną dokumentację, np. w przypadku pogrzebu jest to akt zgonu. Jeśli pracownik nie może tego zrobić od razu, to formalności można dopełnić wtedy, gdy otrzyma on niezbędne dokumenty. Urlop okolicznościowy może dotyczyć także opieki nad dzieckiem – w takiej sytuacji dodatkowa dokumentacja do wniosku nie jest wymagana.

Urlop okolicznościowy kiedy wykorzystać

Warto pamiętać, że urlop ten nie musi być wykorzystany w dniu, w którym wypada ważne wydarzenie, np. ślub. Istnieje możliwość skorzystania z wolnych dni, kiedy indziej, pod warunkiem, że będzie to miało bezpośredni związek z wydarzeniem, które do takiego urlopu uprawnia. Oznacza to, że urlop okolicznościowy można otrzymać np. w celu załatwienia spraw związanych z dekoracją sali ślubnej.

Jeśli jednak do wydarzenia, które uprawnia do urlopu okolicznościowego, nie dojdzie, np. ślub zostanie w ostatniej chwili odwołany, to pracownik musi wziąć urlop wypoczynkowy. W przeciwnym wypadku nieobecność w pracy będzie niepłatna lub nieusprawiedliwiona.

zadowolona kobieta z urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy wypełnij wniosek z wyprzedzeniem

Chcąc otrzymać przysługujące dni wolne, niezbędne jest złożenie wniosku o urlop okolicznościowy. Tylko na jego podstawie pracodawca może udzielić należne wolne dni. Warto to uczynić z wyprzedzeniem, jednak wiele zależy od danej sytuacji. W przypadku planowanego ślubu własnego czy ślubu dziecka, możesz z powodzeniem złożyć podanie o urlop okolicznościowy kilka dni wcześniej. Oczywiste jest jednak, że w przypadku śmierci bliskiego czy oczekiwania na narodzenie potomka, nie będziesz wiedzieć, kiedy akurat takie wolne będzie Ci potrzebne. Warto więc wiedzieć jak wniosek o urlop okolicznościowy powinien wyglądać.

Z urlopu okolicznościowego możesz skorzystać zarówno w dniu, kiedy odbywa się dane wydarzenie (np. rodzi się potomek, bierzesz ślub lub gdy umrze Ci bliska osoba), jak i w innych dniach. Trzeba jednak pamiętać, że przeznaczenie wolnego powinno ściśle wiązać się z wydarzeniem. Konstruując o urlop okolicznościowy wniosek, musisz w nim zawszeć uzasadnienie, mówiące o tym, dlaczego potrzebne jest Ci wolne. Może to być zarówno związane ze sferą emocjonalną – np. oswojenie się ze stratą bliskiego, jak i formalnościami np. zgłoszenie narodzin dziecka w USC czy udział w ceremonii zaślubin dziecka.

Podanie o urlop okolicznościowy jak wypełnić?

Istnieje kilka powodów, aby ubiegać się o urlop okolicznościowy. Najważniejsze jest w każdym wypadku, aby złożyć odpowiedni dokument do pracodawcy, który uprawni nas do skorzystania z tego przywileju. Jedni nazywają takie pismo podaniem o urlop okolicznościowy, inni mówią na nie wniosek o urlop okolicznościowy. Oba określenia oznaczają zupełnie to samo – jest to indywidualnie skonstruowany dokument, który jesteśmy zobowiązani przedłożyć pracodawcy, gdy zaistnieją określone okoliczności pozwalające nam na skorzystanie z dni wolnych.

Wniosek na urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka

Urlop okolicznościowy to rodzaj płatnego urlopu. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, pod warunkiem, że złożymy podanie o urlop okolicznościowy wraz z właściwym potwierdzeniem okoliczności. Może to być akt urodzenia dziecka, gdy bierzemy wolne w związku z narodzinami potomka czy odpis aktu zgonu, kiedy wolne dni przeznaczamy na kwestie związane ze śmiercią bliskiej osoby.

Zaleca się, aby z urlopu korzystać po danym zdarzeniu – np. po ślubie. Dlaczego?

Otóż w sytuacji, gdy złożymy podanie o urlop okolicznościowy wcześniej i skorzystamy z przysługujących dni wolnych, np. w celu przygotowań do ceremonii, a ta nie dojdzie do skutku, nie spełnione zostanie kryterium przyznania dni wolnych. Wówczas pracodawca może potrącić dodatkowe dni wolne z puli urlopu wypoczynkowego bądź potraktować je jako urlop bezpłatny, za który nie otrzymamy wynagrodzenia.

Wniosek o urlop okolicznościowy wzór

Zastanawiasz się jak skonstruować pismo do szefa w celu otrzymania dodatkowych dni wolnych? W takim razie przedstawiamy wniosek o urlop okolicznościowy wzór, z którego dowiesz się, jak taki dokument powinien wyglądać.

Oto elementy, o których musisz pamiętać:

 • Data i miejscowość sporządzenia pisma (prawy górny róg);
 • Dane pracownika (poniżej, po lewej stronie);
 • Dane pracodawcy (poniżej, po prawej stronie);
 • Nagłówek „Wniosek o urlop okolicznościowy” lub „Podanie o urlop okolicznościowy” (na środku);
 • Treść wskazującą na liczbę przysługujących dni wolnych, okoliczność na jaką chcemy wziąć wolne (np. śmierć matki, narodziny dziecka, ślub córki), a także cel wykorzystania urlopu (np. udział w ceremonii pogrzebowej, wizyta w urzędzie) oraz datę, kiedy chcemy skorzystać z wolnego;
 • Podpis odręczny (poniżej, po prawej stronie pod treścią).

Wniosek o urlop okolicznościowy jest więc bardzo indywidualną kwestią. Jego forma zależy od okoliczności i tego, jak zamierzamy wykorzystać urlop. Bez względu jednak na to, jak będzie wyglądało pismo, najważniejsze, aby zawierało powyższe elementy i zostało złożone do pracodawcy. Tylko wtedy ten faktycznie będzie mógł udzielić nam przysługujących dni wolnych.

Podsumowując, podanie o urlop okolicznościowy i wniosek o urlop okolicznościowy to te same dokumenty. Oba uprawniają pracownika do otrzymania dni wolnych w związku z zaistniałymi okolicznościami, pod warunkiem, że będą podparte odpowiednimi dokumentami (np. aktem zgonu, aktem urodzenia dziecka).

To może Cię również zainteresować

Urlop okolicznościowy ślub

Najczęściej zadawane pytania

Komu należy się urlop okolicznoścowy?

Urlop okolicznościowy na ważne życiowe wydarzenia przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Może być wykorzystany w dniu zdarzenia, ale także po nim lub przed nim, ważne jednak, by jego przeznaczenie miało związek z okolicznością.

Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego?

W zależności od okoliczności urlop przysługuje w wymiarze: 1 dnia: ślub dziecka pracownika, śmierć siostry, brata, teściów, dziadków bądź 2 dni: ślub pracownika, narodziny dziecka, śmierć męża/żony, matki, ojca, macochy lub ojczyma.

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy jest przywilejem ustalonym prawem, w związku z czym nie zależy od woli pracodawcy. O ile pracownik dostarczy wniosek i dokument potwierdzający zaistniałą okoliczność, pracodawca musi się zgodzić na przyznanie wolnego pracownikowi.

Podziel się

10 komentarzy

Grzegorz

Grzegorz

Ważne, że można się dogadać z wieloma pracodawcami co do takiego urlopu. Wtedy zawsze można przepisy ominąć. Owszem regulacja ma jednak znaczenie w większości innych przypadków. Jakoś to musi funkcjonować.
Anna

Anna

Czy urlop okolicznosciowy mogę podzielić? Np. Ślub biore w sobote, zatem czy mogę wziąść jeden dzień z urlopu okolicznościowego w piatek a drugi dzień w poniedziałek?
Helena

Helena

Wniosek o urlop okolicznościowy - kiedy go złożyć? Należy złożyć taki wniosek na dzień, kiedy takie wydarzenie (okolicznościowe: ślub, zgon rodziców,,,) następuje.
Pan90

Pan90

U nas schemat wszystkich wniosków jest taki sam. Jeżeli zaistnieje sytuacja to chcą jakiś duplikat aktu nie wiem małżeństwa , zgonu czy też urodzenia i to chyba tyle.
Michał O

Michał O

Ciekawy artykuł. Urlop okolicznościowy przysługuje w przypadku ślubu, zgonu ojca, matki, teścia, teściowej, dziecka, małżonka (i)... Ile dni przysługują na konkretne te cele- można znaleźć chociażby w tych artykułach na tym portalu. Wiadomo, że urlop okolicznościowy przysługuje też w przypadku narodzin dziecka....
Alicja Sadlik

Alicja Sadlik

Każdy kto planuje swój ślub doskonale wie, kiedy on ma się odbyć. Wiadomo przysługują pracownikowi zatrudnionemu o pracę 2 dni płatnego urlopu okolicznościowego na swój ślub, a jeden dzień na ślub swojego dziecka... Wniosek odpowiedni należy zawsze wypełnić...
Demian

Demian

Po prostu człowiek składa go parę dni wcześniej, chyba jak np. pogrzeb jest jutro, to dzień wcześniej nawet wystarcza by to było zrealizowane. Ludzka sprawa to jest.
Utyl

Utyl

Tradycje są ważne w firmach, tak jak w rodzinach. I nic nie jest ważniejsze niż coroczne miejsca pracy powstające wokół obchodów świąt sezonowych. Świąteczna uroczystość buduje pozytywne morale, które powoduje wzrost motywacji pracowników.
Monika Budzyńska

Monika Budzyńska

Schemat wniosku jak widzę dość czytelny i ok. Nie jest to nic skomplikowanego, a jest to bardzo powszechny wniosek o urlop, który wiele ludzi wykorzystuje dość często w pracy.
Z Podkarpacia

Z Podkarpacia

W wielu korporacjach do wolnego dodają także inne korzyści jak prezenty dla dziecka pracownika z tytułu ślubu. Też widziałam, że niektóre firmy mają fundusze dla np. dobrze uczących się dzieci pracownika.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka