Urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop okolicznościowy - kiedy go złożyć?

29 kwietnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

15 komentarzy
Wniosek o urlop okolicznościowy - kiedy go złożyć?
Podpisując umowę o pracę możesz liczyć na to, że będziesz mógł skorzystać z szeregu uprawnień. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z urlopu. Poza urlopem wypoczynkowym, masz prawo również do urlopu okolicznościowego. Najprościej mówiąc, są to dni wolne, z których pracownik może skorzystać w związku z ważnym wydarzeniem.

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy?

W zależności od tego, o jakim wydarzeniu mowa, możesz wnioskować o udzielenie jednego lub kilku dni wolnego. Szczegółowe informacje o urlopach okolicznościowych, z jakich mogą korzystać pracownicy, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Urlop okolicznościowy na ślub

Jedną z okoliczności uzasadniających złożenie przez Ciebie wniosku o urlop okolicznościowy jest ślub. To jednak, ile dni wolnego otrzymasz, zależy od tego, czyj ślub ma się odbyć. Ustawodawca przewidział bowiem, że pracodawca jest zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu:

 • 2 dni urlopu – wówczas, gdy chodzi o ślub pracownika,
 • 1 dzień urlopu – wtedy, gdy ślub bierze dziecko pracownika.

Jako pracownik, który bierze ślub, powinieneś pamiętać o tym, że aby otrzymać urlop okolicznościowy, musisz nie tylko wystąpić ze stosownym wnioskiem, lecz także – w późniejszym terminie – udokumentować fakt wstąpienia w związek małżeński. Jest to szczególnie ważne, jeżeli po ślubie zmieniłeś nazwisko czy adres zamieszkania – musisz o tym poinformować pracodawcę.

Urlopy okolicznościowe - ile dni przysługuje, infografika

W jakim terminie zawnioskować o przyznanie urlopu okolicznościowego z uwagi na ślub? Przepisy w tej kwestii nie są precyzyjne. Zasadniczo zatem pracownik może skorzystać z urlopu zarówno przed jak i po ślubie – ważne, by wzięcie z dni wolnych wiązało się ze ślubem. Przykładowy wniosek o urlop okolicznościowy z uwagi na ślub znajdziesz w wielu miejscach w sieci.

Urlop okolicznościowy pogrzeb

Prawo do urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej osoby masz wtedy, gdy w Twojej rodzinie ma odbyć się pogrzeb. Również w tym przypadku liczba przysługujących dni została przez ustawodawcę zróżnicowana.

Jeżeli mowa o:

W przypadku urlopu okolicznościowego na śmierć kogoś z rodziny wniosek powinieneś złożyć tuż po ustaleniu daty pogrzebu. Dzięki temu, w zależności od tego, ile dni wolnego Ci przysługuje, możesz np. pomóc w przygotowaniach do uroczystości. Szybkie złożenie wniosku pozwoli również pracodawcy na zorganizowanie zastępstwa lub rozdzielenie Twojej pracy wśród innych pracowników.

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Specjalista ds. Sprzedaży

PROAL

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Order picker w Lidlu – NOWA OFERTA! Jedna zmiana

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / h
 • Holandia
Dodana

Sortowanie pustych skrzynek - Bez angielskiego

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / mc
 • Holandia
Dodana

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego?

Niezależnie od tego, czy mowa o urlopie okolicznościowym z uwagi na ślub czy zgon i pogrzeb, musisz zawnioskować o udzielenie dni wolnych. Jednocześnie pracodawca nie może odmówić przyznania Ci takiego urlopu – chyba że nie dostarczyłeś dokumentu potwierdzającego zaistniałe okoliczności (akt zgonu, akt zawarcia małżeństwa).

Zatrudniający ma bowiem prawo zażądać takiego dowodu – gdyby nie ono, dochodziłoby w tej kwestii do częstych nadużyć. O ile więc urlop okolicznościowy dotyczy realnego zdarzenia, nie jest zależny od woli pracodawcy – gdy dostarczysz wniosek i wymagane dokumenty, Twój przełożony będzie zobowiązany do pozytywnego rozpatrzenia go.

Kiedy należy się urlop okolicznościowy?

W życiu każdego człowieka nadchodzą takie chwile, kiedy niezbędny jest dzień wolny w pracy. Najważniejsze z nich to narodziny dziecka, ślub lub śmierć bliskiej osoby, a także narodziny dziecka. Wolne na ślub czy pogrzeb to urlop okolicznościowy, do którego prawo ma każda osoba pozostająca w stosunku pracy. Prawo to wynika z paragrafu 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Przepis ten mówi wprost, że pracownikowi należy się urlop płatny ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Oczywiście można go wykorzystać wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją sytuacje, które do niego uprawniają.

Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka
Rodzicom nowo narodzonego dziecka przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego z tego tytułu. W praktyce zwykle korzysta z nich tylko ojciec, ponieważ matka dziecka jest już wtedy na urlopie macierzyńskim.

Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy z wyprzedzeniem o tym, że potrzebny jest urlop okolicznościowy na ślub dziecka. Jeśli chodzi o urlop okolicznościowy z powodu pogrzebu, to należy powiadomić o tym fakcie pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności w miejscu pracy. Wynika to z faktu, że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem nagłym, którego nie da się przewidzieć.

W celu uzyskania urlopu płatnego z tytułu ważnego wydarzenia w życiu należy złożyć wniosek o urlop okolicznościowy. Do wniosku trzeba załączyć wspomnianą już niezbędną dokumentację, np. w przypadku pogrzebu jest to akt zgonu. Jeśli pracownik nie może tego zrobić od razu, to formalności można dopełnić wtedy, gdy otrzyma on niezbędne dokumenty. Urlop okolicznościowy może dotyczyć także opieki nad dzieckiem – w takiej sytuacji dodatkowa dokumentacja do wniosku nie jest wymagana.

Urlop okolicznościowy kiedy wykorzystać

Warto pamiętać, że urlop ten nie musi być wykorzystany w dniu, w którym wypada ważne wydarzenie, np. ślub. Istnieje możliwość skorzystania z wolnych dni, kiedy indziej, pod warunkiem, że będzie to miało bezpośredni związek z wydarzeniem, które do takiego urlopu uprawnia. Oznacza to, że urlop okolicznościowy można otrzymać np. w celu załatwienia spraw związanych z dekoracją sali ślubnej.

Jeśli jednak do wydarzenia, które uprawnia do urlopu okolicznościowego, nie dojdzie, np. ślub zostanie w ostatniej chwili odwołany, to pracownik musi wziąć urlop wypoczynkowy. W przeciwnym wypadku nieobecność w pracy będzie niepłatna lub nieusprawiedliwiona.

zadowolona kobieta z urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy wypełnij wniosek z wyprzedzeniem

Chcąc otrzymać przysługujące dni wolne, niezbędne jest złożenie wniosku o urlop okolicznościowy. Tylko na jego podstawie pracodawca może udzielić należne wolne dni. Warto to uczynić z wyprzedzeniem, jednak wiele zależy od danej sytuacji. W przypadku planowanego ślubu własnego czy ślubu dziecka, możesz z powodzeniem złożyć podanie o urlop okolicznościowy kilka dni wcześniej. Oczywiste jest jednak, że w przypadku śmierci bliskiego czy oczekiwania na narodzenie potomka, nie będziesz wiedzieć, kiedy akurat takie wolne będzie Ci potrzebne. Warto więc wiedzieć jak wniosek o urlop okolicznościowy powinien wyglądać.

Z urlopu okolicznościowego możesz skorzystać zarówno w dniu, kiedy odbywa się dane wydarzenie (np. rodzi się potomek, bierzesz ślub lub gdy umrze Ci bliska osoba), jak i w innych dniach. Trzeba jednak pamiętać, że przeznaczenie wolnego powinno ściśle wiązać się z wydarzeniem. Konstruując o urlop okolicznościowy wniosek, musisz w nim zawszeć uzasadnienie, mówiące o tym, dlaczego potrzebne jest Ci wolne. Może to być zarówno związane ze sferą emocjonalną – np. oswojenie się ze stratą bliskiego, jak i formalnościami np. zgłoszenie narodzin dziecka w USC czy udział w ceremonii zaślubin dziecka.

Podanie o urlop okolicznościowy jak wypełnić?

Istnieje kilka powodów, aby ubiegać się o urlop okolicznościowy. Najważniejsze jest w każdym wypadku, aby złożyć odpowiedni dokument do pracodawcy, który uprawni nas do skorzystania z tego przywileju. Jedni nazywają takie pismo podaniem o urlop okolicznościowy, inni mówią na nie wniosek o urlop okolicznościowy. Oba określenia oznaczają zupełnie to samo – jest to indywidualnie skonstruowany dokument, który jesteśmy zobowiązani przedłożyć pracodawcy, gdy zaistnieją określone okoliczności pozwalające nam na skorzystanie z dni wolnych.

Wniosek na urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka

Urlop okolicznościowy to rodzaj płatnego urlopu. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, pod warunkiem, że złożymy podanie o urlop okolicznościowy wraz z właściwym potwierdzeniem okoliczności. Może to być akt urodzenia dziecka, gdy bierzemy wolne w związku z narodzinami potomka czy odpis aktu zgonu, kiedy wolne dni przeznaczamy na kwestie związane ze śmiercią bliskiej osoby.

Zaleca się, aby z urlopu korzystać po danym zdarzeniu – np. po ślubie. Dlaczego?

Otóż w sytuacji, gdy złożymy podanie o urlop okolicznościowy wcześniej i skorzystamy z przysługujących dni wolnych, np. w celu przygotowań do ceremonii, a ta nie dojdzie do skutku, nie spełnione zostanie kryterium przyznania dni wolnych. Wówczas pracodawca może potrącić dodatkowe dni wolne z puli urlopu wypoczynkowego bądź potraktować je jako urlop bezpłatny, za który nie otrzymamy wynagrodzenia.

Wniosek o urlop okolicznościowy wzór

Zastanawiasz się jak skonstruować pismo do szefa w celu otrzymania dodatkowych dni wolnych? W takim razie przedstawiamy wniosek o urlop okolicznościowy wzór, z którego dowiesz się, jak taki dokument powinien wyglądać.

Oto elementy, o których musisz pamiętać:

 • Data i miejscowość sporządzenia pisma (prawy górny róg);
 • Dane pracownika (poniżej, po lewej stronie);
 • Dane pracodawcy (poniżej, po prawej stronie);
 • Nagłówek „Wniosek o urlop okolicznościowy” lub „Podanie o urlop okolicznościowy” (na środku);
 • Treść wskazującą na liczbę przysługujących dni wolnych, okoliczność na jaką chcemy wziąć wolne (np. śmierć matki, narodziny dziecka, ślub córki), a także cel wykorzystania urlopu (np. udział w ceremonii pogrzebowej, wizyta w urzędzie) oraz datę, kiedy chcemy skorzystać z wolnego;
 • Podpis odręczny (poniżej, po prawej stronie pod treścią).

Wniosek o urlop okolicznościowy jest więc bardzo indywidualną kwestią. Jego forma zależy od okoliczności i tego, jak zamierzamy wykorzystać urlop. Bez względu jednak na to, jak będzie wyglądało pismo, najważniejsze, aby zawierało powyższe elementy i zostało złożone do pracodawcy. Tylko wtedy ten faktycznie będzie mógł udzielić nam przysługujących dni wolnych.

Podsumowując, podanie o urlop okolicznościowy i wniosek o urlop okolicznościowy to te same dokumenty. Oba uprawniają pracownika do otrzymania dni wolnych w związku z zaistniałymi okolicznościami, pod warunkiem, że będą podparte odpowiednimi dokumentami (np. aktem zgonu, aktem urodzenia dziecka).

Pracownik, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę korzysta z szerokiej ochrony i przywilejów, które ustanowione zostały przez ustawodawcę. Jednym z jego praw jest możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego, czyli odpłatnego dnia lub dni wolnego od świadczenia pracy, gdy zaistniały szczególne okoliczności, jak choćby ślub, narodziny cz pogrzeb. Trzeba przy tym zauważyć, że prawo do urlopu okolicznościowego nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy, ale rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Urlop okolicznościowy - potoczny termin

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zainteresowani nie znajdą pojęcia "urlop okolicznościowy". To określenie jest wyłącznie potoczne. Ustawodawca przewiduje udzielenie pracownikowi płatnego zwolnienia od pracy na czas wystąpienia w jego życiu określonych wydarzeń?. W praktyce kadrowej jednak pojęcie "urlop okolicznościowy" zostało przyjęte i każdy zainteresowany doskonale wie, o jaki urlop chodzi. Z drugiej strony, w zależności od okoliczności, jaka ma miejsce, pracownik może ubiegać o 1 lub też 2 dni płatnego urlopu.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Z punktu widzenia zatrudnionego, który stara się o udzielenie mu urlopu okolicznościowego ważne jest, że powinien on złożyć stosowny wniosek. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający udziela urlopu tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Od pracownika zależy zaś, w jakim terminie wykorzysta przysługujące mu dni wolne. W tym przypadku ustawodawca chroni zatrudnionego uznając, że obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie wolnego dodatkowego dnia podwładnemu, gdy zachodzą ku temu określone okoliczności.

Urlopy okolicznościowe

Z powyższego stanowiska ustawodawcy wynika, że pracownik nie musi wykorzystywać przysługujących mu dni łącznie. Jeżeli do wykorzystania, zgodnie z przepisami, ma 2 dni urlopu okolicznościowego, to może zawnioskować o ich udzielenie w dogodnych dla siebie terminach. Jedynym ograniczeniem jest tu to, że dni wolne powinny wiązać się bezpośrednio z wydarzeniem. Jeżeli występuje zbyt długi odstęp czasu pomiędzy zdarzeniem uzasadniającym a urlopem, to pracodawca ma prawo udzielić odmowy przyznania dni wolnych.

Ile dni urlopu okolicznościowego

Zgodnie z § 15 wyżej wskazanego rozporządzenia, pracownikowi może przysługiwać jeden dzień lub dwa dni wolnego od świadczenia pracy. Zgodnie z przepisem, w razie:

 • ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy ? pracownikowi przysługują 2 dni,
 • ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką ? pracownikowi przysługuje 1 dzień.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Co do zasady pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za skorzystanie z dnia wolnego, który jest urlopem okolicznościowym. W takim przypadku nie świadczy on pracy, niemniej jednak ustawodawca, z uwagi na doniosłość wyżej wymienionych zdarzeń przewiduje, że ten dzień jest dniem wolnym odpłatnym. Warto pamiętać, że pracownik ? w takim przypadku ? musi jednak złożyć wniosek o jego udzielenie.

Urlop okolicznościowy - alternatywy

Z punktu widzenia pracownika istotna jest też treść § 6 rozporządzenia: "Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie." Wynika z tego, że pracownik może skorzystać z odpłatnego dnia wolnego również wówczas, gdy dla przykładu - rozwodzi się.

Najczęściej zadawane pytania

Komu należy się urlop okolicznoścowy?

Urlop okolicznościowy na ważne życiowe wydarzenia przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Może być wykorzystany w dniu zdarzenia, ale także po nim lub przed nim, ważne jednak, by jego przeznaczenie miało związek z okolicznością.

Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego?

W zależności od okoliczności urlop przysługuje w wymiarze: 1 dnia: ślub dziecka pracownika, śmierć siostry, brata, teściów, dziadków bądź 2 dni: ślub pracownika, narodziny dziecka, śmierć męża/żony, matki, ojca, macochy lub ojczyma.

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy jest przywilejem ustalonym prawem, w związku z czym nie zależy od woli pracodawcy. O ile pracownik dostarczy wniosek i dokument potwierdzający zaistniałą okoliczność, pracodawca musi się zgodzić na przyznanie wolnego pracownikowi.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

15 komentarzy

Roll77

Roll77

Ostatnio właśnie przechodze przez proces organizacji ślubu i musiam się upewnić, ile dni wolnych mi się należy. Dobrze, że w necie sa takie informacje, bo jednak załtwione wszystko samemu niekiedy jest trudno. Ten tekst przypadł mi odpowiednio na czas!
Andrzej

Andrzej

Jako pracodawca warto dobrze znać przepisy i wiedzieć, jak pracownicy mają prawo do korzystania z urlopu w przypadku takich sytuacji. Informacje są tu dobrze przedstawione - przypomnienie dla użytkowników.
Mao

Mao

Teraz, szukając pracy, warto mieć na uwadze to co prawa oferuje pracownikom w sprawach urlopów okolicznościowych - przyda mi się, kiedy już będę na nowym stanowisku! Fajnie, że ten tekst tłumaczy jak długo wolne przysługuje w[z] różnych okolicznościach!
Tomasz

Tomasz

Ciekawy tekst, pokazuje jednak jak zróżnicowane są prawa pracowników. Moim zdaniem każda osoba podjąca zatrdnianie powinna być świadoma swoich prawo i co się jej należy w przypadku ślubu, uroczystości z rodzinki itd.. Miejmy nadzieję, że pracodawcy nie będą utrudniać załtwienia takie urlopów.
Karol

Karol

Chyba nie wszyscy wiedzą jakie prawa mają jako pracownik i jakie dni wolne przysługują im w różnych okolicznościach, ten tekst to odpowiedź na wiele pytań. Dobrze wiedzieć, że mam prawo do dni wolnych zarówno na śwub, jak i na żałobę.
Grzegorz

Grzegorz

Ważne, że można się dogadać z wieloma pracodawcami co do takiego urlopu. Wtedy zawsze można przepisy ominąć. Owszem regulacja ma jednak znaczenie w większości innych przypadków. Jakoś to musi funkcjonować.
Anna

Anna

Czy urlop okolicznosciowy mogę podzielić? Np. Ślub biore w sobote, zatem czy mogę wziąść jeden dzień z urlopu okolicznościowego w piatek a drugi dzień w poniedziałek?
Helena

Helena

Wniosek o urlop okolicznościowy - kiedy go złożyć? Należy złożyć taki wniosek na dzień, kiedy takie wydarzenie (okolicznościowe: ślub, zgon rodziców,,,) następuje.
Pan90

Pan90

U nas schemat wszystkich wniosków jest taki sam. Jeżeli zaistnieje sytuacja to chcą jakiś duplikat aktu nie wiem małżeństwa , zgonu czy też urodzenia i to chyba tyle.
Michał O

Michał O

Ciekawy artykuł. Urlop okolicznościowy przysługuje w przypadku ślubu, zgonu ojca, matki, teścia, teściowej, dziecka, małżonka (i)... Ile dni przysługują na konkretne te cele- można znaleźć chociażby w tych artykułach na tym portalu. Wiadomo, że urlop okolicznościowy przysługuje też w przypadku narodzin dziecka....
Alicja Sadlik

Alicja Sadlik

Każdy kto planuje swój ślub doskonale wie, kiedy on ma się odbyć. Wiadomo przysługują pracownikowi zatrudnionemu o pracę 2 dni płatnego urlopu okolicznościowego na swój ślub, a jeden dzień na ślub swojego dziecka... Wniosek odpowiedni należy zawsze wypełnić...
Demian

Demian

Po prostu człowiek składa go parę dni wcześniej, chyba jak np. pogrzeb jest jutro, to dzień wcześniej nawet wystarcza by to było zrealizowane. Ludzka sprawa to jest.
Utyl

Utyl

Tradycje są ważne w firmach, tak jak w rodzinach. I nic nie jest ważniejsze niż coroczne miejsca pracy powstające wokół obchodów świąt sezonowych. Świąteczna uroczystość buduje pozytywne morale, które powoduje wzrost motywacji pracowników.
Monika Budzyńska

Monika Budzyńska

Schemat wniosku jak widzę dość czytelny i ok. Nie jest to nic skomplikowanego, a jest to bardzo powszechny wniosek o urlop, który wiele ludzi wykorzystuje dość często w pracy.
Z Podkarpacia

Z Podkarpacia

W wielu korporacjach do wolnego dodają także inne korzyści jak prezenty dla dziecka pracownika z tytułu ślubu. Też widziałam, że niektóre firmy mają fundusze dla np. dobrze uczących się dzieci pracownika.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.