Rodzaje urlopów

Urlop szkoleniowy nie przysługuje każdemu

24 marca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

11 komentarzy
Urlop szkoleniowy nie przysługuje każdemu
Aby skorzystać z urlopu szkoleniowego pracownik nie tylko musi świadczyć pracę w oparciu o umowę o pracę, ale również jego przełożony musi zgodzić się na podnoszenie przez niego kwalifikacji. Oznacza to, że w praktyce przysługuje on nielicznej grupie osób.

Każdy pracownik może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe zarówno za, jak i bez zgody swojego szefa. W pierwszym wypadku przysługuje mu jednak szereg dodatkowych uprawnień. Poza urlopem szkoleniowym mowa również o zwolnieniu pracownika z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny na to, aby punktualnie pojawić się na zajęciach. Takie przywileje nie przysługują tym pracownikom, którzy samodzielnie zdobywają lub uzupełniają swoją wiedzę czy umiejętności. Warto przy tym dodać, że osoby, które kształcą się za zgodą swojego przełożonego, mogą liczyć też na wynagrodzenie nawet wówczas, gdy nie świadczą pracy. Zgodnie z art. 1031 § 1 Kodeksu pracy przysługuje im prawo do pensji również za czas urlopu szkoleniowego czy za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy.

Video

Obowiązki pracodawcy w zakresie urlopów szkoleniowych

Jednym z obowiązków pracodawców jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Fakt ten wynika z art. 17 Kodeksu pracy. Trzeba jednak zauważyć, że przepis ten ma charakter ogólny. Podmiot zatrudniający może go zrealizować, między innymi uwzględniając wnioski składane przez pracowników, które pomagają ułożyć grafik. Dotyczy to w szczególności weekendów, to właśnie wówczas odbywa się większość zajęć. Ewentualne uporczywe nieuwzględnianie wniosków pracownika może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. W sądzie takie sprawy są jednak rzadkością. Pracownik mógłby mieć olbrzymie trudności z dowiedzeniem swoich racji.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Klient portalu

  • 4 300-4 500 zł / mc
  • Warszawa
Dodana
Dodana
Dodana

Urlop-szkoleniowy---jednoznaczna-zgoda-pracodawcy">Urlop szkoleniowy - jednoznaczna zgoda pracodawcy

Pracownik, który chce skorzystać z uprawnień, które przysługują osobie dokształcającej się za zgodą swojego przełożonego, musi pamiętać, że ta powinna być wyrażona w sposób jednoznaczny. Nie liczy się ewentualna przychylność dla faktu, że osoba zatrudniona rozpoczęła studia czy kursy, dzięki którym podniesie swoje kwalifikacje. W praktyce podkreśla się, że zgoda powinna być wyrażona na piśmie dla ewentualnych celów dowodowych. Dodatkowo specjaliści wskazują, że pracodawca powinien wyrazić zgodę na urlop szkoleniowy w sytuacji, gdy do pracy poszukuje między innymi osoby posiadającej status studenta.

Video

Wymiar urlopu szkoleniowego

Choć możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu szkoleniowego zależy od tego, czy uzyska on zgodę od przełożonego na podnoszenie swoich kwalifikacji, to wymiar tego urlopu zależy od rodzaju egzaminów.

Zgodnie z art. 1032 § 1 Kodeksu pracy urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się wyłącznie w te dni, które są dla pracownika dniami pracy, czyli zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Urlop szkoleniowy - zwrot kosztów

Warto zauważyć, że w przypadku, gdy pracownik podejmuje szkolenie z inicjatywy pracodawcy, ten może opłacić mu daną drogę edukacji. Mowa o tak zwanej umowie szkoleniowej. To na jej podstawie zatrudniający może domagać się od swojego pracownika, który nie podjął, przerwał lub też nie ukończył w ustalonym terminie określonych szkoleń zwrotu świadczeń. Nie jest to jednak tylko jedna sytuacja. Wraz z nowelizacją tej części Kodeksu pracy, rozszerzono zakres sytuacji, w których to zatrudniony jest zobowiązany do zwrotu kosztów za kształcenie.

Poza powyżej wymienioną sytuacją należy również wskazać, że do zwrotu kosztów kształcenia jest zobowiązany pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

  • z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy i to zarówno w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub po jego zakończeniu i to w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
  • który w okresie nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących mobbingu,
  • który w okresie nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na skutek narażenia jego zdrowia lub życia, lub z powodu mobbingu, mimo faktycznego braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Z powyższych przepisów jasno zatem wynika, w których sytuacjach pracownik będzie zmuszony odpowiednimi przepisami zwrócić pracodawcy poniesione przez niego koszty.

Urlop szkoleniowy na umowie cywilnoprawnej

Co do zasady urlop szkoleniowy przysługuje wyłącznie osobom, które zatrudnione są na o umowę o pracę. Oznacza to, że osoby świadczące pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie nie muszą otrzymać od swojego przełożonego zgody właśnie na taki urlop. Ewentualnym wyjściem jest tu rozważenie sytuacji, czy pracodawca rzeczywiście działa zgodnie z prawem, zaś pod zawartą umową cywilnoprawną nie kryje się faktycznie stosunek pracy.

Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca w szczególny sposób chroni wszystkich pracowników, którzy z pracodawcami zawarli właśnie stosunek pracy i to bez względu na umowę. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 22 § 12 Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi przy "zachowaniu warunków wykonywania pracy". W praktyce jednak, o ile pracownik nie powinien mieć problemu z wykazaniem, że doszło do naruszenia prawa, o tyle może mieć kłopot z udowodnieniem, że jego pracodawca rzeczywiście wyraził zgodę na to, aby podnosił on swoje kwalifikacje zawodowe.

Urlop szkoleniowy to ukłon ustawodawców w stronę pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje. Warto pamiętać, że istnieje możliwość wzięcia takiego urlopu i postarać się o jego uzyskanie u swojego pracodawcy.

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie a urlop

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy to dodatkowe dni wolne, które można przeznaczyć na czas egzaminów w szkole średniej lub na studiach.

Czy każdy może skorzystać w urlopu szkoleniowego?

O urlop szkoleniowy mogą starać się wyłącznie osoby zatrudnione na umowie o pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

11 komentarzy

Etna

Etna

Wdrażanie programów szkoleniowych dla pracowników jest bardzo korzystne dla firmy. Dzięki temu zyskujemy lepsze wykwalifikowanych pracowników i zwiększamy konkurencyjność na rynku. Udzielenie urlopu szkoleniowego to inwestycja w rozwój naszej kadry pracowniczej.
Lidia

Lidia

W czasach, kiedy zdobycie pracy wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, urlop szkoleniowy jest bezcenny. Mam nadzieję, że pracodawcy będą zauważać jego wartość i udzielać pracownikom takiej możliwości.
Gosia z Osieka

Gosia z Osieka

Cieszę się, że przepisy Kodeksu pracy zabezpieczają prawa pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. To dla nich szansa na rozwój, a dla pracy na rynku lepszych perspektyw.
ksg

ksg

Urlop szkoleniowy to wspaniała okazja dla pracowników, aby podnieść swoje kwalifikacje. Jednakże pracodawcy powinni zwrócić uwagę na fakt, że odmówienie udzielenia takiego urlopu w przypadku wniosku pracownika, może prowadzić do naruszenia przepisów Kodeksu pracy.
Paduch

Paduch

Znam wiele osób na studiach co mają super urlopy szkoleniowe i pracę. Nie każdy jednak ma takie możliwości.
he-man

he-man

Jak widać nie przysługuje. No ale zasady wcześniej znane są to przecież larma nikt nie będzie z tego powodu robił. Zawsze trzeba się umieć wpasować.
Damian

Damian

Ja już za stary jestem na pewne szkolenia, jednak wszystko zależy od stanowiska oraz firmy. Kursy językowe są przecież na różnym poziomie.
Sabo T

Sabo T

Przydatny artykuł. Będę się starał o urlop szkoleniowy i myślę, że go dostanę. Bardzo dobrze, że w tym artykule jest napisane, ile dni można otrzymać urlopu szkoleniowego np. na egzamin maturalny czy obronę pracy dyplomowej...
Zdeba

Zdeba

Pracodawca musi stosować politykę w sposób niedyskryminacyjny. Dzięki obowiązującej polityce pracodawcy zapewniają sprawiedliwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich wniosków pracowników o urlop.
Wiśnia

Wiśnia

Niektórzy pracodawcy zawierają klauzulę spłaty w umowach z pracownikami, aby wyjaśnić, kiedy iw jaki sposób koszty szkoleń itp. Mogą zostać odzyskane. Tak to bywa.
Cecha12

Cecha12

Dobrze, bo teraz wiem że nie przysługuje mi się ubieganie o taki urlop. Szkoda, będzie trzeba skorzystać z innej opcji zabrania wolnego. DObrze, że mam już te 26 dni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.