Rodzaje urlopów

Wczasy pod gruszą - komu się należą?

27 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 21 głosów

21 głosów

19 komentarzy
Wczasy pod gruszą - komu się należą?
W niektórych przedsiębiorstwach pracownicy dostają dodatkowe dofinansowanie na urlop od pracodawcy. Rozróżnia się także wczasy pod gruszą dla byłego pracownika. Czym są „wczasy pod gruszą”, komu się przysługują i ile dni trwają?

Według Kodeksu Pracy pracodawca powinien pomagać w zaspokajaniu socjalnych i kulturalnych potrzeb swoich pracowników. W tym celu zatrudniający w przedsiębiorstwie ponad 20 pracowników może spełnić ten obowiązek poprzez stworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zainwestować te pieniądze np. na wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą – co to takiego?

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa na dopłaty do urlopów pracowników. Są one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zazwyczaj dofinansowanie to obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Fundusz świadczeń socjalnych można utworzyć również w przypadku, gdy starają się o to jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, a wytyczne dotyczące liczby pracowników ich nie dotyczą.

Zdarza się jednak, że pracodawcy, którzy mają obowiązek założenia funduszu, mogą zadecydować o niezakładaniu budżetu i nie muszą wówczas wypłacać pracownikom żadnych należności. Należy pamiętać, że nawet jeśli w przedsiębiorstwie istnieje działający fundusz świadczeń socjalnych, nie oznacza to, że pracodawca przeznaczy te pieniądze na urlopy pracownicze. Może zainwestować te pieniądze również na inne cele.

Firmy, które zatrudniają mniej niż 20 osób, są zwolnione z zakładania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale jeśli mają taką potrzebę, mogą to zrobić. Mają również możliwość wypłacania pracownikom tzw. świadczeń urlopowych zamiast wczasów pod gruszą. W przypadku, gdy zrezygnują z wszelkich dofinansowań, muszą powiadomić o tym swoich pracowników w styczniu każdego roku.

Wczasy pod gruszą – ile trzeba przepracować?

Prawo do uzyskania dofinansowania wypoczynku nie jest uzależnione od stażu pracy ani długości zatrudnienia w firmie.

Wczasy pod gruszą – komu przysługują?
Dofinansowanie zapewniane z funduszu świadczeń socjalnych należy się pracownikom, ale również byłym pracownikom (np. emerytom lub rencistom), rodzinom pracowników oraz innym osobom, które znajdują się w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Regulacje w regulaminie wprowadza pracodawca.

Ile dni trwają wczasy pod gruszą?

Najczęściej otrzymuje się takie dofinansowanie za urlop wypoczynkowy trwający minimalnie 14 dni. Pracownik nie ma obowiązku wyjazdu na urlop zorganizowany przez firmę. Nazwa „wczasy pod gruszą” wzięła się właśnie stąd, że dofinansowany urlop można spędzić w wybranym przez siebie miejscu, nawet w domu. Nie ma również znaczenia, czy jedziemy na wakacje w lecie, czy o każdej innej porze roku.

Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą

Innym rodzajem dofinansowania wakacji są świadczenia urlopowe. Cel świadczenia urlopowego oraz wczasów pod gruszą jest taki sam – obie inicjatywy wspierają finansowo wypoczynek pracowników. Jakie są różnice między świadczeniem urlopowym a wczasami pod gruszą?

 1. W przypadku świadczenia urlopowego jedynym warunkiem jest wykorzystanie w wymiarze min. 14 dni kalendarzowych wypoczynku przez pracownika. Pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczenia urlopowego, jeśli jego pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i zamiast stworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wybrał wypłatę świadczeń urlopowych.
 2. W przypadku wczasów pod gruszą wszelkie świadczone dofinansowania są zależne od sytuacji socjalnej pracownika, np. niskie zarobki. Wszelkie zasady, terminy oraz prawo do dofinansowania określa regulamin działalności socjalnej, stworzony przez pracodawcę i związki zawodowe.  Pracodawca dysponuje funduszem, ocenia sytuację socjalną pracownika, który ubiega się o wczasy pod gruszą oraz decyduje o przydzieleniu mu dofinansowania. Świadczenia zakładowego funduszu nie są roszczeniowe, więc pracownik nie może żądać ich wypłaty.
 3. Jedynym warunkiem świadczenia urlopowego jest wykorzystanie minimum 14 kolejnych dni wypoczynku. Obowiązek ten jest podyktowany przepisem art. 162 w Kodeksie pracy, według którego każdy pracownik powinien podzielić swój urlop tak, aby przynajmniej jedna z jego części obejmowała 14 dni kalendarzowych. Nieprzestrzeganie art. 162 nie niesie za sobą żadnej kary, dlatego świadczenie urlopowe ma motywować pracowników do korzystania z tego przepisu.
 4. Termin wypłaty wczasów pod gruszą różni się od terminu wypłaty świadczenia urlopowego. Pracodawca musi wypłacić świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu przez rozpoczęciem dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. Ma ono bowiem służyć pracownikowi w trakcie urlopu na sfinansowanie wydatków związanych z urlopem. Termin ten jest niezmienny, bo wynika z ustawy Kodeksu pracy. Wypłata za wczasy pod gruszą nie ma określonego terminu – może być wypłacona zarówno przed, jak i po wczasach.
 5. Świadczenie urlopowe różni się od wczasów pod gruszą także znacznie mniejszą liczbą uprawnionych do niego osób. Pracodawca ma obowiązek wypłacać je wyłącznie osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W przypadku wczasów pod gruszą dofinansowanie obejmuje wszystkich objętych w regulaminie świadczeń socjalnych (czyli pracowników, ich rodziny czy byłych pracowników).
 6. Kolejną różnicą jest również częstotliwość dofinansowania. Świadczenie urlopowe jest kategorycznie ograniczone do jednej wypłaty w roku, natomiast wczasy pod gruszą mogą być wypłacane tak często, jak podaje regulamin działalności socjalnej, opracowany przez pracodawcę.
 7. Jeśli chodzi o kwotę wypłacanego dofinansowania: świadczenie urlopowe wylicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku wczasów pod gruszą kryterium wymiaru godzin pracy w ogóle nie jest brane pod uwagę. Często zdarza się tak, że to właśnie osoby zatrudnione na mniejszą część etatu dostaną wyższe dofinansowanie, ponieważ wczasy pod gruszą, jako element projektu socjalnego, ma za zadanie poprawić warunki życia ludzi funkcjonujących w gorszej sytuacji materialnej.

Wysokość świadczenia urlopowego

Wartość wczasów pod gruszą nie jest określona w ustawie. Warto jednak wspomnieć, że do kwoty 2000 zł są one zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, a od kwoty świadczenia nie są pobierane składki ZUS.

Za rok 2022 pracodawca mógł wypłacać świadczenie urlopowe w następującej wysokości:

pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy:

 • na pełny etat – 1 662,97 zł,
 • na 3/4 etatu – 1 247,23 zł,
 • na 1/2 etatu – 831,49 zł,
 • na 1/4 etatu – 415,74 zł;

pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

 • na pełny etat – 2217,29 zł,
 • na 3/4 etatu – 1 662,97 zł,
 • na 1/2 etatu – 1 108,65 zł,
 • na 1/4 etatu – 5 54,32 zł;

pracownikowi młodocianemu:

 • w pierwszym roku nauki – 221,73 zł,
 • w drugim roku nauki – 266,07 zł,
 • w trzecim roku nauki – 310,42 zł.

Wczasy pod gruszą – wniosek

Każdy ubiegający się o wczasy pod gruszą musi złożyć oficjalny wniosek o dofinansowanie. Jest to konieczne, aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku. Termin złożenia wniosku powinien być ustalany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w danym przedsiębiorstwie. Regulamin określa także listę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia świadczeń oraz zasady korzystania z dofinansowania.

Charakter dofinansowań jest uznaniowy, co znaczy, że pracownikom nie przysługują konkretne kwoty, lecz uzależnione są od pewnych czynników, np. sytuacji materialnej pracownika. W przypadku dodatkowego finansowania nie rozdziela się pieniędzy każdemu po równo, gdyż są to dofinansowania pełniące funkcję wsparcia socjalnego. Dlatego też pracownikom, którzy zarabiają dużo, zazwyczaj nie przysługują wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą – wniosek. Co powinien zawierać?

 • Oświadczenie majątkowe, które pokazuje sytuację finansową pracownika. Jest konieczne, ponieważ od niego zależy świadczenie;
 • Prośbę o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Zunduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Daty określające zakres wypoczynku;
 • Ilość i wiek dzieci, które będą podróżować z nami.

Wczasy pod gruszą dla byłego pracownika

Emerytom i rencistom, jako byłym pracownikom danej firmy, również przysługują wczasy pod gruszą. Reguluje to ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą dla byłego pracownika mogą zostać przeznaczone na organizację wypoczynku we własnym zakresie lub przez byłego pracodawcę, który może zwiększyć fundusz o 6,25%, natomiast zależy to od jego decyzji.

Podsumowując: trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwo może wypłacać dofinansowania z funduszu socjalnego, jeśli posiada odpowiednią liczbę osób zatrudnionych w firmie. Natomiast o wysokości wypłaty za decyduje sytuacja materialna, rodzinna lub życiowa pracownika. Aby móc ubiegać się o takie dofinansowanie, należy wziąć 14-dniowy urlop oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polegają wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą stanowią wakacyjną dopłatę do urlopu pracowników, którzy mogą przeznaczyć ją na rodzinny wyjazd. Niektóre firmy przyznają dopłatę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czy na wczasy pod gruszą wpływa staż pracy?

Przyznanie dopłaty do wyjazdu przez firmę jest zależne od pracodawcy, jednak nie ma znaczenia sam staż pracy na danym stanowisku.

Co powinien zawierać wniosek o wczasy pod gruszą?

Wniosek o wczasy pod gruszą powinien zawierać oświadczenie majątkowe, które pokazuje sytuację finansową pracownika oraz prośbę o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

19 komentarzy

Marzena

Marzena

To dobry sposób na motywowanie pracowników i pokazanie im, że firma troszczy się o ich wypoczynek. Warto jednak zwrócić uwagę, że takie dofinansowania mogą być kosztowne dla przedsiębiorstwa, więc trzeba je rozważnie wprowadzać.
Trucker

Trucker

Dobrze że mój szef ma problem żeby mi dać tydzień urlopu w roku. Więc nie muszę myśleć o takich wczasach
Janek

Janek

Cieszę się, że cokolwiek istnieje, aby pomóc pracownikom wziąć zasłużony odpoczynek. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich programów, które pomogą wszystkim, nie tylko tym w większych firmach.
Gosc

Gosc

Niestety ale w artykule jest błąd. O ile przy świadczeniu urlopowym jest wymóg nieprzerwanego wypoczynku przez 14 dni to przy ZFŚS tego nie ma. Większość pracodawców sobie taki wymóg dopisuje w regulaminie ZFŚS, jednak jest to niezgodne z przepisami. Jedynym kryterium na przyznawanie środków z ZFŚS jest kryterium dochodowe, nie może pracodawca wymyślać innych warunków, które pracownik ma spełnić żeby środki otrzymać. Zresztą ten sam błąd jest robiony wciskając pracownikom, że musi w ciągu roku mieć jedną cześć urlopu przez 14 dni. Pracownik nie musi, to pracodawca na wniosek pracownika musi mu taki dać, nie może powiedzieć ze w tym roku mu nie da tak długiego urlopu, ale to jest prawo pracownika, a nie obowiązek. Ani pracodawca ani PIP nie ma instrumentów ukarania pracownika za to że takiego wniosku nie złożył. Więc jeśli ktoś woli wziąć 7 dni a nie 14 , to ma takie prawo i ma prawo skorzystać wtedy z wypłaty gruszek z ZFŚS.
Mazan

Mazan

Szkoda, że nie ma takiej opcji dla osób bezrobotnych. Często jest to najtrudniejszy czas i wtedy każda forma wsparcia finansowego się przydaje, zwłaszcza na urlop, żeby móc wypocząć i zebrać siły do dalszej walki o pracę.
Esmeralda

Esmeralda

Myślę, że to bardzo fajna opcja dla pracowników, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego na wakacje. Nie wszyscy mają stałą pracę i stały przepływ gotówki, więc taka pomoc może być bardzo pomocna.
LUCA MATTEO

LUCA MATTEO

Nazywam się Luca Matteo, to były jedne z najlepszych wakacji w moim życiu, ponieważ odzyskałem żonę w ciągu kilku godzin. Zanim do niego zadzwoniłem, przeczytałem kilka dobrych opinii o doktorze Udamie, ale nie wiedziałem, czy wszystkie te historie są prawdziwe, dopóki nie odzyskałem żony. Po tym, jak odzyskałem żonę, z pomocą dr Udama nauczyłem się dzielić moim świadectwem ze wszystkimi na tej stronie, że dr Udama jest naprawdę potężnym czarodziejem, który odbudowuje każdy zerwany związek lub małżeństwo zaklęciem miłosnym w ciągu kilku godzin. Skontaktuj się z dr Udamą na WhatsApp: (+27 65 897 8226) lub wyślij e-mail na adres (), a później podziękuj mi..
Sylwester

Sylwester

Witam jestem zatrudniony na pełny etat od maja 2022 r w szkole podstawowej jako konserwator. pytanie czy mam prawo do świadczenia socjalnego wczasy pod gruszą ? Mój pracodawca twierdzi że nie mam takiego prawa bo za krótko pracuje.
Jolciunia

Jolciunia

Jestem nauczycielem i nie dostaje pieniędzy za wczasy pod gruszą. Dostajemy świadczenie urlopowe, ale to zupełnie co innego, bo wynika z Karty Nauczyciela.
Anna

Anna

Z pewnością jest to ważna rzecz dla wszystkich. Człowiek zwykle za mało zarabia przy kosztach życia więc jest to wskazane.
ucher

ucher

To zawsze dodatkowa kasa i dobrze, że jest. Jak zawsze więcej by się przydało na ale jest.
Justyna

Justyna

Czy jeśli mam y mowę o pracę czy ci się należą wczasy pod gruszą jeśli pracuje 3 miesiące
Gruszka

Gruszka

Sporo firm ma tak zwane fundusze pracownicze i wtedy każdy dodatkowy grosz do urlopu jest jak ulał. To bardzo ciekawe rozwiązanie.
Kazia

Kazia

Fajne takie coś mimo wszystko jest. To podobnie jak premie świąteczne powinno być w każdej firmie i to na dobrym poziomie, a nie tylko 13-14 czy 15 góników.
pracownik

pracownik

Szczęściarze nauczyciele p. Piotrze. My w firmie nie dostajemy na wczasy pod gruszą nic. Dostajemy bony na święta wielkanocne i Bożego Narodzenia. Mamy fajne wyjazdy integracyjne (nie tanie).
Piotr

Piotr

Jestem nauczycielem już na emeryturze. Wypełniam odpowiedni wniosek, w którym są dochody na członka rodziny. Zawsze dostaję 500- 550 złotych. W zależności od zarobków, kwoty pieniężne na wczasy pod gruszą mogą być mniejsze od 500 złotych, jak i tez większe. Załatwiam to wszystko w dziale socjalnym. Z kolei nauczyciele pracujący niezależnie ile zarabiają, dostają taką samą kwotę w miesiącu czerwcu ( zapewnia to Karta Nauczyciela). Prawie wszystkie zakłady pracy świadczą tego typu usługi. Znajomy pracuje w firmie prywatnej i u nich nikt nie dostaje dodatkowych pieniędzy na wczasy pod gruszą.
Fiat

Fiat

Istnieją inne rodzaje świadczeń pracowniczych, których firmy nie muszą oferować, ale decydują się zapewnić swoim pracownikom. U nas o grusze każdy się stara i ma.
Dana

Dana

Ponadto niektóre firmy oferują inny zestaw płatnych wakacji dla pracowników najemnych w porównaniu z pracownikami godzinowymi lub dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, którzy nie pracują w pełnym lub regularnym terminie. U nas grusza jest zawsze w sierpniowej wypłacie.
Zibi

Zibi

U nas wczasy pod gruszą przysługują każdemu. Trzeba chyba tylko zabrać minimum dwa tygodnie. Dają wtedy coś około 1500 złotych na rękę. Pewnie inni mają więcej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.