Wzór listu motywacyjnego dla pracownika socjalnego

Wzór listu motywacyjnego dla pracownika socjalnego

List motywacyjny pracownik socjalny

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: e93251cc223f.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 5,00 Liczba głosów: 4
Loading...

Pracownik socjalny ma za zadanie udzielanie pomocy osobą, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Osoba pracująca na tym stanowisku swoją pracę wykonuje na rzecz jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych. W swojej codziennej pracy spotyka się z następującymi obowiązkami:

  • zapewnienie podstawowych warunków do życia osobom potrzebującym,
  • zaspokajanie potrzeb, które nie mogą być zaspokojone samodzielnie,
  • wzmacnianie zdolności grup społecznych, osób i rodzin do samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • udzielanie porad i niezbędnych informacji osobom zdolnym samodzielnie rozwiązywać problemy, które są przyczyną ich ciężkiej sytuacji,
  • inicjowanie i uczestniczenie w badaniach problemów społecznych,
  • podawanie do publicznej informacji wyników odnośnie przeprowadzonego badania problemów społecznych,
  • współpraca z innymi specjalistami w dziedzinie pracy socjalnej.

Pracownik socjalny swoją pracę wykonuje w biurze, w domu opieki społecznej oraz w terenie. W swojej pracy spotyka się z różnymi ludźmi, w tym z uzależnionymi, nosicielami wirusów HIV, chorymi na gruźlicę i na inne choroby zakaźne, osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz po opuszczeniu zakładu karnego. Praca na tym stanowisku wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym. W tej pracy należy wykazywać się cierpliwością, umiejętnością panowania nad emocjami, spostrzegawczością oraz umiejętnością obserwacji. Pracownik socjalny powinien również zachowywać wszelkie informacje w tajemnicy uzyskane podczas obowiązków służbowych.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
Osoby posiadające dyplom pracownika socjalnego lub ukończone studia wyższe mogą rozpocząć pracę w zawodzie pracownika socjalnego. Pracownik socjalny zatrudniony w biurze powinien posiadać przynajmniej wykształcenie średnie.

Awans w ramach zawodu.
Awans zawodowy jest uzależniony od posiadania wyższego wykształcenia oraz stażu pracy. Pracownik socjalny może awansować na stanowisko starszego pracownika socjalnego oraz na kierownika nadzorującego pracę zespołu pracowników socjalnych.