Wzór CV dla pracownika socjalnego

Wzór CV dla pracownika socjalnego

CV pracownik socjalny

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: aecf2af24c99.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,20 Liczba głosów: 5
Loading...

Pracownik socjalny to osoba, której zadaniem jest pomoc określonej jednostce, rodzinie, grupie czy środowisku społecznemu w trudnej sytuacji życiowej. Celem takiej pomocy jest umożliwienie lub ułatwienie realizacji aspiracji życiowych, wzmacnianie zdolności grup społecznych, osób i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, a pośrednio wpływ na kształtowanie odpowiedniej polityki w środowisku lokalnym. Pracując w tym zawodzie przede wszystkim realizuje się zadania mające na celu zapewnienie podstawowych warunków do życia tym, którzy są ich pozbawieni (pomoc finansowa, rzeczowa, psychiczna),pomoc w zaspokajaniu tych potrzeb, które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji (np. kierowanie osób nieubezpieczonych na bezpłatne leczenie) oraz minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników, które nie mogą być zmienione lub usunięte (np. pomoc i opieka nad członkami rodzin alkoholików).Pracownik socjalny pomaga wzmacniać potrzebującym zdolności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów, ponadto zajmuje się szeroko pojętym poradnictwem w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz udziela informacji o instytucjach oraz organizacjach i placówkach świadczących pomoc. Należy również wspomnieć tu o działalności na rzecz pobudzania społecznej aktywności oraz inspirowania środowiska lokalnego do organizowania samopomocy osobom w trudnej sytuacji. W zakres obowiązków pracownika na tym stanowisku wpisana jest współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami czy instytucjami przy opracowywaniu, wdrażaniu czy rozwijaniu programów służących poprawie jakości życia oraz inspirowanie do tego typu działań.
Osoba pracująca w tym zawodzie powinna mieć wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki, elementów prawa i medycyny. Pracownik socjalny musi być wrażliwy na potrzeby innych ludzi, opiekuńczy i życzliwy, a jednocześnie bezstronny i bezinteresowny. W tym zawodzie niezwykle ważna jest umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków, umiejętność przekonywania oraz dyskrecja i umiejętność dochowania tajemnicy.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań