Wzór CV dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wzór CV dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

CV nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: c14959de47e9.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,14 Liczba głosów: 7
Loading...

Nauczyciel przedszkola to osoba, której zadaniem jest nauczanie, opieka i wychowanie dzieci w wieku 3-6 lat. Działania te są realizowane w oparciu o wybrany przez nauczyciela program z wykazu opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, bądź program własny lub program własny z wykorzystaniem programów z wykazu. Praca nauczyciela przedszkola to szeroko pojęta opieka, wpływ na rozwój psychologiczny dziecka, rozwijanie jego umiejętności i zainteresowań. W związku z tym nauczyciel przedszkola odpowiada za organizację zajęć edukacyjnych i zabaw, a także za przygotowanie do nauki w szkole podstawowej oraz do życia w grupie rówieśniczej i do życia w społeczeństwie. Nauczyciel przedszkola ma za zadanie rozwijać ciekawość i otwartość dzieci wobec świata, uczyć dzieci dobrych nawyków (zdrowy tryb życia, dbałość o higienę itp.), szacunku wobec innych, czy uwrażliwiać na sztukę, muzykę, przyrodę. Z uwagi na wiek uczniów większość nauki nauczyciel realizuje przez zabawę (zabawy ruchowe, teatrzyki,recytowanie,śpiewanie, zajęcia plastyczne i techniczne), dlatego ważne jest, by działania te prowadzone były w sposób twórczy i nowoczesny. Podczas pracy nauczyciel przedszkola musi zapewniać wychowankom bezpieczeństwo, a także dbać o ich życie i zdrowie. Z pracą w tym zawodzie wiąże się również współpraca z rodziną dziecka w zakresie pomocy w opiece poprzez przekazywanie rodzicom i opiekunom wyników prowadzonych obserwacji w kierunku poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dziecka.
Nauczyciel przedszkola musi być osobą kochającą dzieci i lubiącą swoją pracę. W tym zawodzie wymagana jest przede wszystkim cierpliwość i opanowanie oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów. Równie ważna jest dokładność, spostrzegawczość i podzielność uwagi. Nauczyciel przedszkola musi umieć w łatwy sposób nawiązywać kontakty z dziećmi oraz ich opiekunami, a także posiadać swobodę porozumiewania się w sposób zrozumiały dla najmłodszych. W tym względzie pracy z najmłodszymi szczególnie ważna jest kreatywność oraz zdolności artystyczne. Kolejne istotne cechy w tym zawodzie to odpowiedzialność za życie, zdrowie oraz rozwój dzieci, dobra pamięć, bogata wyobraźnia.

Idealne CV dla nauczyciela wychowania przedszkolnego – najważniejsze wskazówki

Ubiegając się o posadę nauczyciela wychowania przedszkolnego, doskonale zdajesz sobie sprawę z dużej konkurencji w procesie rekrutacji. Wymagający rynek usług edukacyjnych nieustannie podnosi poprzeczkę wobec kandydatów do pracy w szkolnictwie, uwarunkowując wysokie wymagania brakiem stabilizacji w liczebności oddziałów poszczególnych roczników uczniów. Aby sprostać kryteriom naborowym, należy wykazać się wieloma osiągnięciami, umiejętnościami oraz doświadczeniem, niezbędnymi w pracy z dziećmi.

Jak stworzyć atrakcyjne dla pracodawcy CV?

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, zobowiązani są do zapewnienia jak najwyższego poziomu edukacji i opieki dzieciom, które uczęszczają do ich placówki, wymagają od nauczycieli – pracowników cech i umiejętności, pozwalających bezbłędnie współpracować z najmłodszymi. Curriculum Vitae, które zdecyduje o tym, czy dyrekcja zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, powinno być w pewien sposób wyróżniające się na tle konkurencyjnych ofert. Przede wszystkim należy pamiętać, aby CV było aktualne. Dokumenty, przygotowane kilka, lub kilkanaście lat temu na potrzeby wcześniejszego zatrudnienia, należy poprawić pod względem estetycznym, pamiętając o dodaniu zdjęcia, uaktualnieniu swojego zawodowego dorobku, spójnym przedstawieniu siebie i efektów swojej dotychczasowej pracy. Aby dokument prezentował się atrakcyjnie, powinien być czysty, schludny oraz napisany uniwersalną, łatwą do odczytania czcionką z pogrubieniem lub podkreśleniem najistotniejszych informacji. Kolumny, w których umieszczone są nagłówki oraz opisy, dobrze prezentują się, gdy wyrównane są do obydwu krawędzi strony.

Istotne informacje w CV nauczyciela.

Po podaniu swoich danych osobowych w początkowej części dokumentu, warto umieścić trzy zdania, streszczające osobę kandydata oraz jego umiejętności i oczekiwania:

Kim jestem?
Ilu letnie posiadam doświadczenie zawodowe?
Jakie metody stosuję w pracy z dziećmi i jak je realizuję?
Na jakim stanowisku pragnę znaleźć zatrudnienie?

Pierwsze zdania na swój temat mogą stać się doskonałą zapowiedzią dalszych informacji, zwiększając szansę na udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Kolejną częścią CV powinno stać się wymienienie etapów swojego wykształcenia, z uwzględnieniem specjalizacji oraz krótki opis doświadczenia, z wyszczególnieniem okresu zatrudnienia i miejsca pracy.

Dodatkowe informacje, które sprawią, ze CV będzie idealne:

Wymieniając swoje zainteresowania, warto pochwalić się pasją, mającą związek z pracą w przedszkolu. Zainteresowania pokrewne do obowiązków zawodowych uświadamiają przyszłemu pracodawcy, że ma do czynienia z osobą, która robi to, co lubi, a tym samym wkłada wiele zaangażowania w zawodowe dokonania. Umiejętności, potwierdzone dyplomami i certyfikatami, mające związek z pracą wychowawcy przedszkolnego, podnoszą szansę uzyskania zatrudnienia. Jeśli posiadamy dodatkowe specjalizacje, warto zamieścić o nich wzmiankę w swoim CV.
Idealne CV nauczyciela przedszkolnego, to dokument potwierdzający, że kandydat jest osobą stworzoną do pracy z dziećmi. Aby w atrakcyjny sposób przedstawić swoje atuty, należy rzeczowo i estetycznie zaprezentować swoje umiejętności i doświadczenie.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań