Wzór listu motywacyjnego dla lekarza

Wzór listu motywacyjnego dla lekarza

List motywacyjny lekarz

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie lekarza.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: abfa0544d79e.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,50 Liczba głosów: 6
Loading...

Najważniejszym zadaniem w pracy lekarza jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli badanie stanu zdrowia, diagnozowanie chorób, leczenie pacjentów, rehabilitacja pacjentów, udzielanie porad lekarskich, wydawanie opinii oraz orzeczeń lekarskich. W ramach zawodu lekarza istnieje bardzo wiele specjalizacji. Od specjalizacji lekarza są uzależnione czynności medyczne, które wykonuje. Charakter pracy lekarza należy do kategorii prac lekkich, ale praca lekarza o specjalizacji zabiegowej należy do prac średnio ciężkich. Należy podkreślić, że lekarz ma stały kontakt z innymi osobami i ciąży na nim odpowiedzialność za ludzkie życie oraz zdrowie. W ramach swojej pracy osoba pracująca na tym stanowisku ma stały kontakt z czynnikami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi dla zdrowia. Lekarz swoją pracę wykonuje w dużych szpitalach oraz mniejszych zakładach opieki zdrowotnej. Lekarz pracując w szpitalu ma obowiązek wypełnienia określonej liczby dyżurów, a lekarz pracujący w przychodzi ma stałe godziny pracy. Obok działalności lekarskiej lekarz może wykonywać prace naukowo-dydaktyczną, która polega na przygotowywaniu i wygłaszaniu wykładów, publikacji artykułów w czasopismach.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy jako lekarz należy ukończyć studia wyższe, które trwają 6 lat. Studia kończą się uzyskaniem tytułu lekarza medycyny. Po zakończonych studiach należy odbyć staż podyplomowy w podstawowych dziedzinach medycyny, ale nie krótszego niż 12 miesięcy. W trakcie odbywania stażu lekarz posiada ograniczone prawa wykonywania zawodu. Po zaliczeniu stażu lekarz posiada pełne prawo wykonywania zawodu i może rozpocząć specjalizację. W zależności od dziedziny medycyny specjalizacja może trwać od 2 do 6 lat. W tym okresie lekarz przygotowuje się do egzaminu specjalizacyjnego.

Awans w ramach zawodu.
Po zakończeniu studiów lekarz pracuje na stanowisku stażysty, a następnie asystenta. W przypadku posiadania etatu naukowego pracę rozpoczyna się na stanowisku asystenta. Awans zawodowy jest zależny od zdobywania specjalizacji oraz tytułów naukowych. Ukończenie specjalizacji umożliwia awans na stanowisko kierownicze.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań