Wzór CV dla lekarza

Wzór CV dla lekarza

CV lekarz

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie lekarza.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: f6e69fdac2ce.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,75 Liczba głosów: 8
Loading...

Do podstawowych zadań lekarza należy opieka medyczna nad pacjentem, udzielanie porad, wykonywanie badań. Ponadto lekarz w razie potrzeby lub konieczności wydaje stosowne zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz zleca wykonanie dodatkowych szczegółowych badań typu badania krwi, moczu, badania USG w celu postawienia właściwej diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia. Niezależnie od działania związanego z leczeniem lekarz zajmuje się również działaniami związanymi z profilaktyką chorób. Ponieważ medycyna jest bardzo szeroką dziedziną nauki w zawodzie lekarza istnieje wiele specjalności zarówno w podstawowych dziedzinach medycyny oraz dziedzinach szczegółowych. Zależnie od specjalizacji lekarz może zajmować się medycyną zabiegową lub medycyną niezabiegową, w związku z tym zadania wykonywane przez lekarzy poszczególnych specjalizacji mogą się różnić. Różnią się również narzędzia, którymi w swojej pracy posługują się lekarze danych specjalizacji. Istnieją zadania wspólne dla lekarzy różnych specjalizacji, np. przeprowadzenie wywiadu z pacjentem w celu poznania objawów schorzenia, co jest niezbędne do dalszej diagnostyki, badanie chorego z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi lub za pomocą odpowiednich metod (ucisk, oglądanie chorych okolic ciała). Do zadań wspólnych dla lekarzy różnych specjalizacji należy ponadto dobór leków w odpowiednich dawkach, wypisywanie recept, ustalanie planu leczenia i wizyt kontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.
Praca lekarza to opieka nad życiem i zdrowiem pacjentów w związku z tym wykonująca ten zawód osoba musi być odpowiedzialna, opanowana i skrupulatna oraz w razie konieczności podejmować szybkie i jednocześnie przemyślane decyzje. Lekarz musi stale pogłębiać swoją wiedzę w zakresie swojej specjalizacji oraz dziedzin jej pokrewnych, być spostrzegawczy oraz nie popadać w rutynę. Lekarze specjalności zabiegowych muszą posiadać zdolności manualne oraz umieć pracować w zespole. W zawodzie lekarza potrzebna jest dobra pamięć oraz umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego i wyciągania wniosków. Oprócz kompetencji typowo zawodowych równie ważne są cechy takie jak empatia i uprzejmość.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań