Wzór CV dla funkcjonariusza służby więziennej

Wzór CV dla funkcjonariusza służby więziennej

CV funkcjonariusz służby więziennej

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie funkcjonariusza służby więziennej.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: ae6f8e24f202.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,10 Liczba głosów: 10
Loading...

Funkcjonariusz służby więziennej odpowiada za utrzymanie spokoju i porządku w placówkach penitencjarnych, dba również o bezpieczeństwo osadzonych oraz o bezpieczeństwo osób pracujących z więźniami. Zadania funkcjonariusza to przede wszystkim obserwacja osadzonych i ich dozór, by w placówce nie doszło do buntu lub ucieczki osadzonych. Funkcjonariusz służby więziennej musi również sprawdzać i przeszukiwać cele oraz więźniów w celu wykrycia niedozwolonych przedmiotów lub substancji, asystować przy wydawaniu posiłków czy wymianie bielizny w celach, oraz udzielać osadzonym pierwszej pomocy. W przypadku gdy funkcjonariusz zauważy jakiekolwiek niepokojące sygnały musi powiadomić o tym swojego przełożonego lub wychowawcę. Funkcjonariusze służby więziennej mogą pracować w placówkach penitencjarnych jako oddziałowi lub jako strażnicy. Zadaniem oddziałowych jest reagowanie na każdy sygnał świetlny lub dźwiękowy przyzywający ich do celi, udzielanie odpowiedzi na pytania osadzonych i udzielanie wskazówek, a także obserwacja więźniów oraz zapewnianie w placówkach ładu i spokoju. Strażnik należy do formacji paramilitarnej umundurowanej i uzbrojonej i w zależności od potrzeb każdego dnia może wykonywać inne obowiązki, np. dozór obiektu z wieżyczki, dozorowanie więźniów podczas pracy, widzeń, spacerów itp., przeszukiwanie cel w celu wykrycia niedozwolonych przedmiotów. Strażnik podczas służby pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym z dowódcą zmiany. Pracownik służby więziennej z uwagi na stały kontakt z osadzonymi musi być odważny, odporny psychicznie oraz posiadać dużą stabilność emocjonalną. Ponadto powinien umieć rozmawiać z osadzonymi oraz w razie konieczności bez użycia siły opanować ich agresję. Musi umieć również podejmować szybkie i trafne decyzje oraz umieć zachować spokój w sytuacjach kryzysowych, a także potrafić obserwować ludzi i wyciągać z tych obserwacji trafne wnioski. Praca w tym zawodzie wiąże się z przebywaniem w bliskim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, dlatego funkcjonariusz służby więziennej musi być osobą cierpliwą i wytrwałą. Bardzo pomocne w tym zawodzie są umiejętności z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki oraz resocjalizacji.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań