Wzór listu motywacyjnego dla funkcjonariusza służby więziennej

Wzór listu motywacyjnego dla funkcjonariusza służby więziennej

List motywacyjny funkcjonariusz służby więziennej

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie funkcjonariusza służby więziennej.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: d57766faac8a.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,29 Liczba głosów: 7
Loading...

Strażnik więzienny w swojej pracy odpowiada głównie na utrzymanie spokoju i porządku w miejscach, gdzie przebywają osoby pozbawione wolności. Pozostałe zadania, jakie są spotykane w codziennej pracy funkcjonariusza służby więziennej to:

  • obserwacja osób pozbawionych wolności,
  • reagowanie na wszelkie przejawy agresji lub przemocy ze strony osób pozbawionych wolności,
  • niedopuszczenie do buntu lub ucieczki z zakładu penitencjarnego,
  • przeszukiwanie celi, osób aresztowanych oraz pozbawionych wolności,
  • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania osób pozbawionych wolności,
  • nadzór uwięzionych podczas spacerów oraz innych zajęć.

Charakter pracy na opisywanym stanowisku jest zespołowy. Strażnik więzienny pracuje głównie w areszcie śledczym lub więzieniu. Swoją pracę wykonuje również poza aresztem śledczym lub więzieniem. W swojej pracy jest narażony na hałas oraz zmienność temperatury. Osoba pracująca na tym stanowisku musi umieć podejmować szybkie i trafne decyzje. Dodatkowo osoba na tym stanowisku musi być stabilna emocjonalnie oraz odporna psychicznie.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy w zawodzie należy posiadać przynajmniej wykształcenie średnie. Jednostka penitencjarna kieruje kandydata do pracy na specjalistyczny kurs, który kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu dana osoba zostaje przyjęta do pracy. Kandydat w celu przyjęcia do pracy musi przejść specjalistyczne badania, testy psychologiczne, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, być osobą nie karaną i wolną od jakichkolwiek uzależnień. Stanowisko strażnika więziennego jest dostępne dla osób do 35 roku życia.

Awans w ramach zawodu.
Osoba pracująca na opisywanym stanowisku może awansować na strażnika starszego, oddziałowego, starszego oddziałowego, pomocnika zastępcy dowódcy zmiany oraz dowódcy zmiany. Awans zawodowy jest powiązany wraz z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zdobycie wyższego wykształcenia umożliwia awans na stanowisko kierownika działu ochrony oraz inspektora działu ochrony.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań