Wzór CV dla policjanta

Wzór CV dla policjanta

CV policjant

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie policjanta.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: a78bdac6e1b0.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,50 Liczba głosów: 6
Loading...

Policjant to osoba stojąca na straży ładu i porządku publicznego. Policjanci pracują w różnych wydziałach, a w związku z rozwojem zawodowym mogą pełnić różne stanowiska. Obecnie istnieją następujące rodzaje służb policyjnych: służba kryminalno-dochodzeniowa, służba prewencji, tzw. pion specjalny oraz służba logistyczna. Do zadań zespołów kryminalno-dochodzeniowych należy zbieranie dowodów przestępstwa oraz czynności administracyjno-prawne przygotowujące do procesu karno-sądowego, często z udziałem prokuratora. Do zadań służb prewencji należą patrole wyznaczonych obszarów, zatrzymywanie osób popełniających przestępstwa i wykroczenia, a także zabezpieczanie miejsc przestępstwa. Policjanci ze służb prewencji odpowiadają za bezpieczeństwo podczas imprez masowych,ponadto odpowiadają za przyjmowanie zgłoszeń spraw wymagających interwencji i przekazują je odpowiednim funkcjonariuszom. W ramach działań prewencyjnych policjanci wykonują rutynowe kontrole stanu trzeźwości kierowców,kontrole prędkości oraz stanu technicznego pojazdów oraz badają okoliczności wypadków i kolizji drogowych. Pion specjalny wspiera działalność pozostałych pionów konkretnej jednostki policji w przypadku gdy potrzebne jest pomoc antyterrorystów, techników łączności, specjalistów z zakresu informatyki czy określonych dziedzin kryminalistyki. Służba logistyczna w policji polega na zapewnianiu środków do realizacji zadań służbom kryminalnym oraz prewencyjnym (kadry, zaopatrzenie, finanse itp. działy).Policjant musi być osobą odważną, szybko reagującą na zmieniającą się sytuację, odporną psychicznie oraz umiejącą podejmować szybkie i trafne decyzje. Funkcjonariusze prowadzący działania dochodzeniowe muszą cechować się spostrzegawczością, umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego oraz skrupulatnością. Praca policyjna jest przeważnie pracą zespołową, dlatego policjant musi umieć współdziałać w grupie, musi również umieć podporządkować się przełożonym i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. W pracy policjanta konieczna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz prowadzenia z nimi rozmowy w celu uzyskania potrzebnych do rozwiązania sprawy informacji. Policjant powinien umieć również w jasny i precyzyjny sposób sporządzać notatki i raporty oraz bezwzględnie przestrzegać tajemnicy.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań