Wzór CV dla nauczyciela

Wzór CV dla nauczyciela

 

CV nauczyciel

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: e0643b94d324.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,00 Liczba głosów: 14
Loading...

Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia te mogą mieć charakter ogólnoedukacyjny lub dotyczyć przygotowania do zawodu. Oprócz zajęć dydaktycznych praca nauczyciela polega też na prowadzeniu działalności wychowawczej i opiekuńczej. Do zadań dydaktycznych należy przypominanie i pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu podstawowych zagadnień związanych z danym przedmiotem, a poznanych już w szkole podstawowej oraz przygotowanie do kontynuacji nauki na wybranej uczelni lub do pracy w wyuczonym zawodzie. Zajęcia te nauczyciel realizuje w oparciu o ściśle określony program danego przedmiotu, natomiast sposoby i metody realizacji tego programu zależą od uznania nauczyciela. Dla zilustrowania omawianych zagadnień nauczyciel podczas zajęć powinien korzystać z fotografii, atlasów, materiałów audio-wideo itp. Istotnym elementem pracy nauczyciela są ćwiczenia praktyczne z użyciem materiałów i przyrządów dostosowanych do charakteru zajęć. Ponadto do zadań nauczyciela należy również kierowanie zdolnych uczniów na zajęcia w ramach kół zainteresowań, a także organizowanie konkursów związanych z nauczanym przez siebie przedmiotem. W ramach swojej pracy nauczyciel promuje również udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Skuteczność prowadzonych przez siebie zajęć oraz poziom wiedzy przyswojonej przez uczniów nauczyciel ocenia między innymi za pomocą prac klasowych. W zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej rola nauczyciela to kształtowanie postawy moralnej i społecznej uczniów, organizacja wycieczek szkolnych i opieka nad uczniami podczas tego typu wyjazdów, a także pozostawanie do dyspozycji młodzieży np. podczas dyżurów.
Nauczyciel powinien stale pogłębiać swoją wiedzę z zakresu przedmiotu, którego uczy, a jednocześnie umieć przekazać ją w taki sposób, by zainteresować uczniów. Ponieważ praca nauczyciela w większości czasu polega na kontaktach z uczniami, osoba wykonująca ten zawód musi posiadać umiejętności nawiązywania kontaktu i postępowania z młodzieżą, tak by wzbudzić jej zaufanie oraz przekonać do swoich racji. Kolejnymi cechami niezbędnymi w tym zawodzie są umiejętność samokontroli oraz wystrzegania się myślenia stereotypami, a także duża odporność na stres i cierpliwość. Do innych równie ważnych kompetencji należą podzielność uwagi, spostrzegawczość, dobry wzrok i słuch oraz dobra pamięć.

Kim jest nauczyciel?

 1. Zadania i czynności robocze.

  Można się spotkać z innymi nazwami tego zawodu: przedszkolanka, wychowawczyni. Głównym celem tej profesji jest opieka i wychowanie małych dzieci w wieku dziecięcym. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wyposaża dzieci w nową wiedzę i umiejętności. Uczy pracy dzieci w grupie, obcowania z innymi dziećmi. Bawi się z dziećmi. Wymyśla zabawy edukacyjne oraz integracyjne. Dzieci powinny poznawać swoich rówieśników, uczyć się współżycia w środowisku społecznym. Oprócz zabaw dzieci mają swoje pierwsze zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, tańce, gimnastyka. Często wychodzą ze swoimi opiekunkami na spacery, najczęściej do parku, gdzie mogą podziwiać przyrodę. Na zajęciach nauczyciele przedszkola przygotowują dla dzieci materiały plastyczne i pokazują dzieciom nowe techniki tworzenia. Dzieci wyklejają orgiami, malują farbami. Dzięki takim zajęciom rozwijają w sobie nowe umiejętności i rozwijają swoją wyobraźnię. Jest to bardzo ważne dla dziecka i dla jego przyszłego rozwoju. Nauczyciel nie musi wymyślać konspektu zajęć, jest to zbędne. Oczywiście przygotowuje jakiś plan dnia, tygodnia, aby rodzice wiedzieli co się dzieje z ich pociechami. Nauczyciel jest odpowiedzialny za grupkę dzieci od rana do popołudnia. Może wprowadzać pierwsze elementy czytania, pisania. W ten sposób przygotowuje dzieci do nauki w szkole podstawowej. Nauczyciel mając mała grupę dzieci, może otoczyć opieką indywidualnie każde dziecko. Nauczyciel przedszkola pobudza ciekawość podopiecznych i otwartość wobec siebie i innych ludzi. Uczy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Jest odpowiedzialny za życie i zdrowie, i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków. Współpracuje bezpośrednio z rodzicami, opiekunami dziecka. Zdaje relację z jego postępów, progresów, regresów. Mówi o jego problemach i konsultuje każdą poważną decyzję z rodzicami czy opiekunami.

 2. Środowisko pracy.

  Miejscem pracy przedszkolanki jest budynek przedszkola, a dokładniej sala, w której odbywa zajęcia z dziećmi. Przedszkolanka może pracować w przedszkolu publicznym albo, lub, i w przedszkolu niepublicznym, przedszkolu integracyjnym, przedszkolu specjalnym. W salach zabaw bawią się; uczestniczą w zajęciach technicznych, matematycznych, artystycznych, słuchają opowiadań, spożywają posiłki, leżakują. W Sali gimnastycznej odbywają się zajęcia z rytmiki, gimnastyki. Nauczyciel może organizować wyjścia do teatru lalek, ciekawych miejsc, które zainteresują dzieci np. biblioteki, zakłady pracy, spacery po najbliższej okolicy. Nauczyciel współpracuje z innymi przedszkolami, organizują dla siebie nawzajem wspólne przedstawienia, zabawy. . Specyfika pracy w klasach zmusza nauczyciela do pracy głosem, dosyć donośnym. Musi objaśniać uczniom każda kwestię, zasady życia szkolnego. Odpowiada na liczne pytania dzieci, chodzi z dziećmi na wycieczki, aby urozmaicić lekcje szkolne. Zauważa się, że wśród nauczycieli obserwuje się częste zapadanie na przewlekłe choroby narządu głosu. Dużym utrapieniem w pracy jest hałas, gdyż jest tam bardzo dużo, energicznych dzieci podczas przerw. Taki hałas może powodować bóle głowy i przytępienie słuchu. Praca nauczyciela zmusza nauczyciela do ciągłej pracy z dziećmi. Jest to praca bardzo emocjonalna, ponieważ spędza bardzo długi okres czasu z daną grupa dzieci.

 3. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

  Nauczyciel musi umieć nawiązywać kontakty zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Na co dzień przebywa z dziećmi. Jednak musi pozostawać w ciągłym kontakcie z rodzicami lub opiekunami podopiecznych. Nauczyciel musi podejść do swojej pracy umiejętnie i z odpowiednim nastawieniem, tak aby przedszkole stało się miejscem przyjaznym dla dziecka. W ten sposób dziecko przyzwyczaja się i adaptuje do nowego środowiska. Dla małego dziecka jest to początkowo trudne zadanie, dlatego przedszkolanka musi wprowadzić dzieci w nowe, nieznane środowisko. Przedszkolanka powinna być cierpliwa, opanowana, dokładna, musi posiadać umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród dzieci, które maja temperament. Powinna mieć zdolności muzyczne, plastyczne oraz taneczne. Z wielkim zaangażowaniem powinna opowiadać dzieciom różne historie oraz opiekować się nimi. Nauczyciel musi się wykazywać doskonałą pamięcią, obiektywizmem oraz empatią. Inteligencja i wrodzona mądrość życiowa nadaje kunsztu i pozycji nauczyciela. Staje się wtedy swoistym autorytetem dla dzieci oraz dla rodziców. . Musi podejmować szybkie i trafne decyzje. Jest także w pewnym sensie mediatorem w trakcie jakiś sporów pomiędzy dziećmi. Umiejętność palowania i organizowania także jest cechą pożądaną. Praca w zawodzie nauczyciela nauczania początkowego zaliczana jest do lekkich prac. Oczywiście wymaga wielkiego zaangażowania emocjonalnego i ogromnych pokładów energii. Jednak nauczyciel musi posiadać dobrą sprawność fizyczną.

 4. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, polecana literatura, zawody pokrewne.

  Wymaganiem do dostania awansu jest przede wszystkim odpowiednie wykształcenie. Aby zostać przedszkolna trzeba mieć ukończone studia pedagogiczne o specjalności edukacja przedszkolna. Ten zawód można wykonywać niezależnie od płci, jednak preferowaną płcią jest kobieta. Kobiety lepiej się sprawdzają na takich stanowiskach, gdyż mają tzw. „instynkt macierzyński”. Kobiety mają lepsze predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Nauczyciel przedszkola zaczyna od etapu nauczyciela stażysty, po roku może awansować na stanowisko nauczyciela kontraktowego. Następnie może zostać nauczycielem mianowanym, a potem dyplomowanym. Awans jest uzależniony od tego czy nauczyciel zdał egzamin i czy cieszy się dobrą opinią wśród pracowników oraz środowiska szkolnego. Taki nauczyciel może się starać o stanowisko dyrektora przedszkola, mając już pięcioletni staż pracy. Może zostać doradca metodycznym wychowania przedszkolnego lub wizytatorem oświaty.

 5. Możliwości zatrudnienia oraz zarobki.

  Nauczyciel może się starać o pracę na paru stanowiskach, oprócz swojego głównego: nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, wizytator, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, logopeda, opiekun dziecka oraz wychowawca w ośrodkach oświatowych. Jest to zawód bardzo sfeminizowany, dlatego w tej branży trudniej jest znaleźć pracę mężczyźnie. Według statystyk jest większa liczba osób starająca się o tę pracę niż stanowisk pracy. Jest to bardzo trudna sytuacja dla przyszłych pedagogów przedszkolnych. Średnie zarobki wynoszą w granicach średniej krajowej. Trzeba zaznaczyć, że wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia awansu w hierarchii zawodowej oraz od liczby etatów, zajęć dodatkowych przedszkolanki. Oprócz pensji otrzymuje dodatek służbowy, dodatek motywacyjny i dodatek za wychowawstwo. Wynagrodzenie w szkołach niepublicznych zdecydowanie jest wyższe niż w placówkach publicznych.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań