Wzór CV dla strażaka

Wzór CV dla strażaka

CV strażak

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie strażaka.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 67ab146bccb4.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,50 Liczba głosów: 2
Loading...

Strażak to zawód wysokiego ryzyka związany nie tylko z gaszeniem pożarów, ale również udzielaniem pomocy i ratowaniem życia poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach,do których została wezwana straż pożarna (wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane, wypadki z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych itp.). W ramach podziału zadań podczas akcji w zawodzie strażaka można wyróżnić dwa stanowiska: młodszy ratownik i ratownik. Młodszy ratownik wykonuje działania pomocnicze (np. asekuracja linką ratowniczą, zasilanie wodne), natomiast ratownik działania bardziej niebezpieczne. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy oprócz gaszenia pożaru przeprowadzają też ewakuację osób i mienia z obszaru zagrożonego niebezpieczeństwem. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia w wysokich budynkach niekiedy potrzebna jest pomoc ratowników wysokościowych, wyspecjalizowanych w technikach alpinistycznych. Strażacy mogą posiadać również specjalizację techniczną, wodną i ekologiczno-chemiczną. Specjalizacja techniczna dotyczy obsługi sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego podczas wypadków komunikacyjnych czy np. katastrof budowlanych; specjalizacja wodna to działania poszukiwawcze osób, pojazdów i maszyn na wodzie oraz pomoc podczas powodzi, natomiast specjalizacja ekologiczno-chemiczna to usuwanie zagrożeń powstałych wskutek zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych oraz w razie konieczności ewakuacja osób z zagrożonego terenu. Oprócz działań interwencyjnych zadaniem strażaka jest sprawdzać i konserwować wyposażenie osobiste i techniczne jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz usuwać drobne usterki. Zawód strażaka wiąże się też z ciągłym samokształceniem teoretycznym i praktycznym (kursy, szkolenia itp.). Strażak musi być osobą odważną,wytrwałą i opanowaną oraz potrafiącą podejmować szybkie i trafne decyzje. Powinien być spostrzegawczy, mieć dobry wzrok i słuch oraz wyobraźnię przestrzenną przydatną w pracy w zadymionych pomieszczeniach. Praca strażaka jest pracą zespołową, dlatego w tym zawodzie bardzo ważna jest umiejętność współpracy w grupie oraz umiejętność podporządkowania się. Podczas akcji przydatne są zainteresowania techniczne, naukowe i medyczne, dzięki którym znacznie szybciej i łatwiej udaje się ocenić zagrożenie i znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemu.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań