Wzór listu motywacyjnego dla policjanta

Wzór listu motywacyjnego dla policjanta

List motywacyjny policjant

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie policjanta.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: ec7bc88b33b2.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,50 Liczba głosów: 4
Loading...

W pracy policjanta najważniejszym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. W ramach policji wyróżnia się następujące rodzaje służb:

  • służba kryminalna,
  • służba prewencji,
  • służba logistyczna.

Obowiązki zawodowe są uzależnione od zajmowanego stanowiska. Policjanci pionu kryminalno-dochodzeniowego zajmują się zbieraniem dowodów odnośnie prowadzonych śledztw oraz wykonują czynności administracyjno-prawne, które są niezbędne do przygotowania procesu. Charakter pracy w ramach tego pionu wymaga zachowania dyskrecji oraz znajomości przepisów prawnych. Policjanci pionu prewencji mają za zadanie utrzymywać ład i bezpieczeństwo na drodze, przyjmować zgłoszenia wymagających interwencji oraz wykonywać patrole poszczególnych rejonów miasta. Pion specjalistyczny ma za zadanie wspomaganie pracy policjantów. Do pionu specjalistycznego należą następujący specjaliści: oddziały antyterrorystyczne, saperzy, informatycy, technicy łączności oraz eksperci w dziedzinie kryminalistyki. Praca policjanta może być uciążliwa, ponieważ wymaga dostosowania się do panujących warunków. W swojej pracy może być narażony na utratę życia lub zdrowia. Charakter pracy policjanta może być indywidualny lub zespołowy. Osoba pracująca na tym stanowisku musi posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu oraz prowadzenia rozmów w sposób pozwalający na uzyskanie informacji.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy w zawodzie należy posiadać przynajmniej wykształcenie średnie. W przypadku niektórych specjalistów wymaga się posiadania wykształcenie wyższego. Do pracy w policji najczęściej zatrudniani są absolwenci prawa oraz informatyki. Przyjęte osoby po przeszkoleniu podstawowym kierowane są na 10 miesięczny kurs, po którym uzyskują stopień oficerski. Kandydaci do służby w służbie ruchu drogowego powinni posiadać prawo jazdy kat. A,B oraz wykazywać się znajomością języków obcych.

Awans zawodowy.
Awans zawodowy jest zależny od stopnia zaangażowania, ilości poprawnie dokonanych interwencji, opinii przełożonych oraz stopnia posiadanej wiedzy. Awans w hierarchii zawodowej polega na obejmowaniu coraz wyższych stanowisk służbowych oraz uzyskiwania nominacji na kolejne stopnie policyjne.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań