Wzór życiorysu do policji

Wzór życiorysu do policji

Życiorys do policji

Jednym z dokumentów składanym podczas rekrutacji do służby w policji jest życiorys osobowy kandydata. Wzór życiorysu dla policjanta został opracowany dla osób, które szukają pracy w policji. Sam życiorys jest to skrócony opis życia danej osoby. Piszę się go chronologicznie od urodzenia do dnia obecnego. Życiorys zawiera takie informacje jak miejsce i data urodzenia imiona rodziców i rodzeństwa, przebyte szkoły, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, osiągnięcia sportowe, a także zainteresowania i plany na przyszłość.

SKU: 26234d91d1b3.
Kategoria: .
Ocena wpisu
Ocena:
Wzór życiorysu do policji
4 (80%) Liczba głosów:1