Wzór CV dla pielęgniarki

Wzór CV dla pielęgniarki

CV pielęgniarka

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie pielęgniarki.

Wzór CV przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór CV należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 795e89b52e8d.
Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,79 Liczba głosów: 14
Loading...

Zawód pielęgniarki polega na kompleksowej opiece nad osobami przewlekle chorymi, przygotowanymi do leczenia szpitalnego oraz po leczeniu szpitalnym w domu. W zakresie zadań pielęgniarki znajduje się opieka pielęgnacyjna (dbanie o higienę i czystość ciała, karmienie oraz udział w innych czynnościach wymagających pomocy), współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych oraz działalność profilaktyczna. Pielęgniarka może wykonywać swoją pracę w przychodni lub ambulatorium oraz w szpitalu czy w domu pacjenta. Pielęgniarki zatrudnione na oddziałach szpitalnych oprócz zadań typowo pielęgnacyjnych wykonują także zlecenia lekarskie wynikające z ustalonego planu leczenia. Do tego typu zleceń należą np. mierzenie temperatury, ciśnienia krwi, pobierania krwi do badań laboratoryjnych, wykonywanie zastrzyków, podawanie leków, kroplówek i tlenu. Ponadto praca pielęgniarki na niektórych oddziałach wiąże się z asystowaniem przy zabiegach operacyjnych, lub czuwanie, wspólnie z anestezjologiem nad czynnościami życiowymi pacjentów w trakcie i po operacji. Innymi czynnościami związanymi z zawodem pielęgniarki jest pomaganie ludziom fizycznie i psychicznie upośledzonym w ich dostosowaniu społecznym oraz ich rozwoju edukacyjnym. Zakres obowiązków wykonywanych przez pielęgniarki pracujące w poradniach, szkołach czy przedszkolach obejmuje działania promujące profilaktykę chorób (np. szczepienia ochronne) i promocję zdrowia (np. za pośrednictwem ulotek wykładanych w poczekalniach).
Pielęgniarka oprócz merytorycznego przygotowania do zawodu powinna posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, ponadto być osobą cierpliwą i uprzejmą oraz opiekuńczą. Powinna być również osobą chętną i zawsze gotową do niesienia pomocy W tym zawodzie równie ważna jest bezstronność oraz kultura osobista i poszanowanie ludzkiej godności. Pielęgniarka powinna być spostrzegawcza i posiadać umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętność pracy niekiedy w warunkach monotonnych (np. kilkugodzinna obserwacja pacjenta, asystowanie przy operacji).

Jak napisać CV dla pielęgniarki?

Stopniowo zwiększający się średni wiek osób, zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek oraz odchodzenie na emeryturę są przyczyną dużego zapotrzebowania rynku pracy do zatrudnienia absolwentek, posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu. Potrzeba zatrudnienia pielęgniarek nie gwarantuje jednak, iż każda osoba, kończąca studia, lub chcąca zmienić pracodawcę, w łatwy sposób znajdzie zatrudnienie. Konkurencja w zawodzie jest duża, dlatego warto odpowiednio przygotować swoje dokumenty aplikacyjne na pożądane stanowisko.

Curriculum Vitae – najistotniejsze fakty.

Aplikując na stanowisko pielęgniarki, należy przygotować bezbłędne, staranne, niezbyt rozbudowane CV, będące zwięzłym opisem zdobytego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i przebytych kursów, szkoleń. Curriculum Vitae przede wszystkim powinno być czyste, wydrukowane na białym papierze, nie kserowane oraz starannie obłożone schludną obwolutą na dokumenty. Bardzo istotną kwestią jest własnoręczny podpis, który powinien znaleźć się na końcu dokumentu. CV wysyłane drogą elektroniczną nie powinno być zdobione graficznie i zapisane w uniwersalnym formacie pliku, możliwym do odczytania dla każdego sprzętu. Pamiętać należy, że CV tworzy się w dwóch kolumnach, lewa ujmuje tytuł nagłówka, w prawej tworzymy opis. Aby CV zwracało na siebie uwagę, musi być przejrzyste i zawierać pogrubienia lub podkreślenia najważniejszych informacji, zwykle wymaga się dołączenia zdjęcia (w lewym, górnym rogu).

Jakie informacje wpisać w CV pielęgniarki?

Po wpisaniu danych osobowych, kandydat/kandydatka na stanowisko musi określić, na jakie stanowisko aplikuje (jeżeli w danej placówce prowadzona jest rekrutacja na więcej niż jedną posadę). Następnie, z kolejnym nagłówkiem, wymienia się swoje wykształcenie, układając nazwy placówek edukacyjnych w kolejności odwrotnej do chronologicznej, zaznaczając czas, w którym przebiegała edukacja na danym szczeblu. Warto wspomnieć o tytułach, uzyskanych w toku nauki. Kolejną kolumnę powinno tworzyć doświadczenie zawodowe. Jeżeli aplikacja dotyczy pierwszego zatrudnienia, warto wspomnieć o czynnościach, wykonywanych w toku praktyk oraz stażu zawodowego.

Bardzo ważną, być może decydującą, jest określenie swoich dodatkowych umiejętności, gdzie można pochwalić się przebytymi szkoleniami, potwierdzającymi kompetencje. Znajomość języków obcych jest obecnie niezbędna, nie warto więc zapominać o tej istotnej kwestii. Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów również jest dobrze postrzegane, nawet jeśli bezpośrednio nie dotyczy stanowiska. Przebyte kursy, uprawniające i przygotowujące do obsługo specjalistycznych sprzętów medycznych z pewnością wyróżnią na tle konkurencji. Zainteresowania… Najlepiej, by były zgodne z zawodem pielęgniarki, co utwierdzi przyszłego pracodawcę w przekonaniu, że ma do czynienia z osobą, która swoją pracę wykonuje z pasją. Jednak nie warto pisać nieprawdy, która może zostać zweryfikowana w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.

CV dla pielęgniarki – nie zapomnij:

  • Wyróżnij imię i nazwisko.
  • Podaj cel zawodowy.
  • Opisz wykształcenie, doświadczenie i umiejętności dodatkowe.
  • Zaciekaw potencjalnego pracodawcę zainteresowaniami.
  • Podpisz się ręcznie.
  • Dołącz klauzulę o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacyjnych.
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań