Wzór listu motywacyjnego dla strażaka

Wzór listu motywacyjnego dla strażaka

List motywacyjny strażak

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 0c4d34d9fb50.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,89 Liczba głosów: 9
Loading...

Najważniejszym obowiązkiem zawodowym strażaka jest realizacja czynności ratowniczo-gaśniczych. W ramach zawodu istnieją dwa stanowiska: ratownik oraz młodszy ratownik. Działania niebezpieczne wykonuje ratownik, a czynności pomocnicze młodszy ratownik. Do obowiązków zawodowych strażaka należą również:

  • ewakuacja ludzi i mienia z obiektów zagrożonych pożarem lub innymi niebezpieczeństwami,
  • gaszenie pożarów,
  • sprawdzanie wyposażenia osobistego i technicznego ,
  • konserwowanie i usuwanie usterek wyposażenia osobistego i technicznego,

W zawodzie strażaka wyróżnia się ratowników o specjalizacjach: wysokościowych, technicznej, wodnej oraz ekologiczno-chemicznej. Ratownik wysokościowy ma za zadanie posługując się technikami alpinistycznymi dotrzeć do miejsc trudno dostępnych. Ratownik techniczny ma za zadanie obsłużyć urządzenia techniczne przeznaczone do ratowania technicznego np. osób uwięzionych w wyniku katastrofy budowlanej. Ratownik wodny zajmuje się wyszukiwaniem ludzkich zwłok znajdujących się pod wodą. Ratownik o specjalizacji ekologiczno-chemicznej zajmuje się usuwaniem zagrożeń powstałych wskutek działań z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych. Obowiązkiem strażaka jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Charakter pracy strażaka jest zespołowy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie innych osób.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu podjęcia pracy w zawodzie należy posiadać przynajmniej wykształcenie zasadnicze. Do wykonywania opisywanego zawodu przygotowują ośrodki szkolenia pożarniczego oraz studia wyższe. Osoba, która pragnie pracować w tym zawodzie powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz wysoką sprawność fizyczną. Do pracy w zawodzie mogą zgłaszać się osoby, które są niekarane oraz nie przekroczyły 30 roku życia.

Awans zawodowy.
Po ukończeniu kursu szeregowych pożarnictwa oraz uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia dowódca może wystąpić o awans na stanowisko ratownika. Awans na wyższy stopień służbowy jest uzależniony od okresu, który upłyną od ostatniego awansu oraz oceny dotychczasowej pracy.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań