Wzór listu motywacyjnego dla pielęgniarki

Wzór listu motywacyjnego dla pielęgniarki

List motywacyjny pielęgniarka

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie pielęgniarki.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 54394f06230d.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,50 Liczba głosów: 6
Loading...

Najważniejszym zadaniem pielęgniarki jest niesienie pomocy ludziom chorym i potrzebującym. W ramach codziennej pracy musi zapewnić profesjonalną opiekę ludziom przewlekle chorym w ramach leczenia szpitalnego i po szpitalnego w domu. Pielęgniarka w ramach opieki nad pacjentem wykonuje następujące zadania:

  • uczestniczenie w zabiegach diagnostycznych i leczniczych,
  • dbanie o higienę i czystość ciała,
  • przygotowanie i aktywizowanie pacjenta do samoopieki,
  • przygotowanie pacjenta do zabiegu,
  • udział w procesie diagnostycznym,
  • pobieranie krwi,wykonywanie zastrzyków, podawanie leków i podłączanie kroplówki oraz tlenu.

Pielęgniarki, które są zatrudnione w rejonowych poradniach, szkołach czy przedszkolach odpowiadają za realizację programu szczepień, prewencje chorób oraz promowaniem zdrowia.

Rozpoczęcie pracy jako pielęgniarka.
W celu rozpoczęcia pracy jako pielęgniarka najpierw należy ukończyć 3-letnie studia licencjackie nadające tytuł pielęgniarki oraz 2-letnie studia magisterskie nadające tytuł magistra pielęgniarstwa. Pielęgniarka dyplomowa może podwyższać swoje kompetencję na studiach podyplomowych. Po ukończonych studiach, aby wykonywać zawód należy zapisać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, która wydaje skierowanie na odbycie 12 miesięcznego stażu. Staż ma na celu nabycie praktycznych umiejętności oraz doświadczenia. W trackie odbywa stażu pielęgniarka ma ograniczone prawa do wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu pielęgniarka zyskuje prawo do samodzielnego wykonywania zawodu. Należy zaznaczyć, że osoba nie pracująca w zawodzie 5 lat i więcej będzie musiała w celu powrotu do pracy odbyć szkolenie, praktykę i zdać egzamin.

Awans w zawodzie pielęgniarki.
Awans może być poziomy, który polega na powierzaniu nowych obowiązków oraz pionowy, który polega na pięciu się po szczeblach w zawodowej hierarchii. Rozpoczynając od pielęgniarki odcinkowej, po pielęgniarkę oddziałową i naczelną czy zespołu opieki zdrowotnej, aż do naczelnej pielęgniarki miasta.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań