Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela

Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela

List motywacyjny nauczyciel

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie nauczyciela.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 7578f7fa0524.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,38 Liczba głosów: 8
Loading...

Głównym zadaniem w pracy nauczyciela jest nauczanie. Nauczyciel swoją pracę wykonuje w prywatnych oraz publicznych placówkach oświaty. W ramach swojej pracy wykonuje również następujące obowiązki:

 • realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych,
 • przypominanie i pogłębianie uczniom wiedzy z zakresu przedmiotu,
 • przygotowanie ucznia do kontynuacji nauki np. na studiach,
 • kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych wśród uczniów,
 • pełnienie dyżurów, gdzie nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów,
 • organizacja konkursów szkolnych,
 • przygotowywanie uczniów do konkursów na każdym szczeblu,
 • przeprowadzanie prac klasowych, aby sprawdzić postępy w nauce,
 • omawianie poprawionych prac klasowych,
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu swoich zainteresowań.

Nauczyciel pracuje w pracowniach, które są przystosowane do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu. Osoba pracująca na tym stanowisku jest narażona na choroby narządu głosu, ponieważ jest w ciągłej komunikacji słownej. Od osoby pracującej na tym stanowisku wymaga się samokontroli, nie myślenia stereotypami, spostrzegawczości, ostrości słuchu i wzroku, dobrej pamięci oraz umiejętności słuchania i komunikacji.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy w opisywanym zawodzie należy posiadać wykształcenie wyższe z dziedziny związanej z nauczanym przedmiotem. Decydując się na zawód nauczyciela po ukończeniu studiów należy odbyć kurs szkoleniowy np. z zakresie terapii pedagogicznej, bibliotekoznawstwa, pedagogiczny z zakresu praktycznej nauki zawodu. Kandydat na nauczyciela nauczania ponadelementarnego odbywa również szkolenie z zakresu przepisów bhp. Osoba, która decyduje się na rozpoczęcie pracy w tym zawodzie powinna posiadać znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Awans w ramach zawodu.
W ramach zawodu wyróżnia się następujące stopnie awansu zawodowego:

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

W ramach rozwoju zawodowego można uzyskać tytuł profesora oświaty. Stopień awansu zawodowego jest uzależniony od oceny dotychczasowej pracy, odbycia stażu oraz posiadanych kwalifikacji.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań