Wzór listu motywacyjnego dla pracownika biurowego

Wzór listu motywacyjnego dla pracownika biurowego

List motywacyjny pracownik biurowy

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie urzędnika.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 859105431816.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,42 Liczba głosów: 12
Loading...

Pracownik biurowy ma za zadanie koordynować czynności administracyjne oraz zapewniać prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze. W ramach obowiązków zawodowych wykonuje również następujące czynności:

 • utrzymywanie porządku w archiwum, w pismach i dokumentach,
 • prowadzenie rejestru pism,
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie rejestru wydruków związanych z obsługą pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji prawnej,
 • prowadzenie dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych,
 • organizowanie prac odnośnie konserwacji sprzętu, urządzeń oraz pomieszczeń,
 • rejestruje i segreguje korespondencję,
 • kompletuje i porządkuje akta prawne,
 • pośredniczy w przekazywaniu informacji,
 • organizacja narad, spotkań oraz konferencji.

Pracownik biurowych wykonuje swoją prace w pomieszczeniach zamkniętych. W ramach wykonywania swojej pracy nie jest narażony na niebezpieczne czynniki. Charakter pracy na opisywanym stanowisku zalicza się do kategorii prac lekkich. Osoba pracująca na tym stanowisku musi być odpowiedzialna oraz samodzielna. Bardzo istotna w tej pracy jest percepcja urzędnicza, koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobry słuch oraz wzrok.

Rozpoczęcie pracy w ramach zawodu.
W celu rozpoczęcia pracy na stanowisku pracownika biurowego należy posiadać wykształcenie przynajmniej średnie. Pracodawcy głównie zwracają uwagę na doświadczenie zawodowe. Podkreślić warto, że wszelkie dodatkowe kwalifikacje są mile widziane przez pracodawców, ponieważ świadczą o dużej wartości pracownika. Wymagane jest od kandydatów do tej pracy znajomości języka obcego oraz prawa jazdy. Do pracy na tym stanowisku można przygotować się w szkołach policealnych oraz na specjalistycznych szkoleniach.

Awans zawodowy.
Pracownik biurowy może awansować w zależności od posiadanego wykształcenia oraz wielkości firmy. Osoba pracująca na opisywanym stanowisku może awansować na koordynatora działu, koordynatora wydziału, kierownika działu oraz dyrektora działu. Podkreślić należy, że posiadanie wykształcenia tylko średniego ogranicza możliwość awansu zawodowego.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań