Wzór listu motywacyjnego dla farmaceuty

Wzór listu motywacyjnego dla farmaceuty

List motywacyjny farmaceuta

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie farmaceuty.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: e042270089a6.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,00 Liczba głosów: 13
Loading...

Farmaceuta ma za zadanie wytwarzanie leków oraz ich sprzedaż. W ramach swoich obowiązków wykonuje następujące czynności:

  • uczestniczy w wytwarzaniu leków,
  • ustala recepturę nowych leków,
  • przeprowadza badania na zwierzętach odnośnie działania leku,
  • wykonuje badania laboratoryjne wykorzystując specjalistyczny sprzęt,
  • dobiera odpowiednią aparaturę,
  • sprzedaż lekarstw pacjentom,
  • przekazywanie informacji pacjentom odnośnie danego leku,
  • doradza pacjentom przy wyborze preparatów,
  • analizuje materiał biologiczny posługując się aparaturą diagnostyczno-medyczną oraz sprzętem laboratoryjnym,
  • udzielanie lekarzowi wskazówek odnośnie interakcji leków.

Zakres obowiązków jest uzależniony od miejsca pracy. Miejscem pracy farmaceutów jest apteka, laboratorium, hurtownia oraz firma farmaceutyczna. Charakter pracy na tym stanowisku jest indywidualny i wymaga bardzo dużej odpowiedzialności. Farmaceuta pracujący w laboratorium jest narażony na choroby alergiczne. W laboratorium istnieje ryzyko oparzeń oraz uszkodzeń skóry.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie.
Rozpoczęcie pracy w zawodzie jest możliwe dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Osoba pracująca na tym stanowisku musi być na bieżąco z piśmniennictwem fachowym oraz wykazywać się znajomością przynajmniej jednego języka obcego. Od kandydatów do tej pracy niektórzy pracodawcy wymagają ukończenia dodatkowych szkoleń. Na wszystkich stanowiskach w ramach zawodu należy posiadać umiejętność obsługi komputera.

Awans w ramach zawodu.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra farmacji i może pracować w wytwórni leków, laboratorium, instytucie naukowym oraz uczelni. W celu otrzymania prawa do wykonywania zawodu aptekarza należy odbyć roczny staż w aptece. Awans na stanowisko kierownicze wymaga ukończenia specjalistycznego szkolenia. Uzyskanie tytułu doktora lub wyższych tytułów daje możliwość pracy na wyższych stanowiskach kierowniczych. Wniosek jest taki, że w celu otrzymania awansu zawodowego należy cały czas podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań