Wzór listu motywacyjnego dla kontrolera jakości

Wzór listu motywacyjnego dla kontrolera jakości

List motywacyjny kontroler jakości

Dokument został opracowany z myślą o osobach, które poszukują pracy w zawodzie kontrolera jakości.

Wzór listu motywacyjnego przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym widocznym na zdjęciu obok.

Wzór listu motywacyjnego należy samodzielnie edytować w programie MS Word, ewentualnie w innym darmowym programie (Open Office lub Libre Office). Edycja dokumentu jest prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności edytorskich.

SKU: 50833ee277d0.
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,40 Liczba głosów: 5
Loading...

Najważniejszą czynności w pracy kontrolera jakości jest ocenienie, czy wyrób wytworzony spełnia wszelkiego wymagania. Zadania, które wykonuje kontroler jakości są następujące:

  • poszukiwanie wad wytworzonego wyrobu,
  • ocena wytworzonego wyrobu oraz jego odbiór,
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
  • sporządzanie raportów kontrolnych i okresowych.

Efektem pracy kontrolera jakości powinno być to, aby do firmy spływało jak najmniej reklamacji odnośnie produkowanych wyrobów. Kontrola jakości odbywa się na całym procesie produkcji. Sprawdzeniu podlega także jakości materiałów, półproduktów oraz produktów. Zadaniem osoby pracującej na tym stanowisku jest również organizacja całego procesu produkcji. Związku z tym kontroler jakości powinien posiadać odpowiednie umiejętności organizacyjne. Praca na tym stanowisku ma w większości charakter indywidualny, ale kontakty z innymi osobami są również spotykane, które polegają na informowaniu oraz udzielaniu rad.

Podjęcie pracy w zawodzie.
W celu rozpoczęcia pracy w zawodzie należy posiadać wykształcenie, które pozwoli nam na odpowiednią ocenę wytwarzanych wyrobów. Przykładowo elektryk nie powinien oceniać jakości wyrobów kosmetycznych. Wymagania odnośnie rozpoczęcia pracy na tym stanowisku określa pracodawca. Wymaga się, aby kontroler jakości kabli posiadał uprawnienia SEP, które pozwalają mu pracę z urządzeniami powyżej 1 kV. Jeżeli chcemy pracować w zawodzie kontrolera jakości musi uzyskać informacje o tym, czy musimy posiadać dodatkowe uprawnienia. Na stanowisku kontrolera jakości nie będzie mogła pracować osoba, która nie wykaże się odpowiednim wykształceniem.

Awans w ramach zawodu.
Kontroler jakości nie ma dużych możliwości awansu tak jak inne zawody. Osoba pracująca na tym stanowisku może zostać kierownikiem działu kontroli. Awans pracownika jest w dużej mierze uzależniony od doświadczenia, umiejętności organizatorskich, posiadanej wiedzy oraz przygotowania zawodowego. Należy zainteresować szkoleniem dla audytorów ISO-9000, ponieważ pozwoli to na szybsze uzyskanie awansu.

Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań