Działalność gospodarcza

Karta podatkowa - wady i zalety płacenia podatku dochodowego w postaci karty podatkowej - stawki, tabela i limity

13 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

18 komentarzy
Karta podatkowa - wady i zalety płacenia podatku dochodowego w postaci karty podatkowej - stawki, tabela i limity
Jedną z form opodatkowania przewidzianą dla polskich przedsiębiorców jest karta podatkowa. Jakie są wady i zalety płacenia podatków w ramach karty podatkowej? Kto dokładnie może wybrać tę formę opodatkowania? Sprawdzamy to w niniejszym artykule.

Karta podatkowa - co to jest?

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania, którego cechą charakterystyczną jest płacenie stałej kwoty podatku bez względu na to, jaka jest faktyczna wysokość przychodów uzyskiwanych przez danego przedsiębiorcę. Wybór karty podatkowej jest wyjątkowo korzystny dla małych firm, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników bądź działających w małych miejscowościach.

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy na Malcie - stawki podatkowe

Wysokość podatku należnego w ramach karty podatkowej rośnie wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych pracowników oraz jest uzależniona od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Co ważne, karta podatkowa jest dostępna wyłącznie dla określonego grona przedsiębiorców. Aby móc rozliczać podatki poprzez kartę podatkową, należy złożyć stosowny wniosek.

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Holandii - stawki podatkowe

Zakładanie firmy i wybór podatku - 4 podstawowe warianty

Jedna z podstawowych decyzji podczas zakładania działalności gospodarczej dotyczy wyboru formy opodatkowania.

4 podstawowe warianty są następujące:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podstawowa oraz najpopularniejsza forma opodatkowania. Może z niej skorzystać każdy przedsiębiorca bez względu na to, jaka jest forma prowadzonej przez niego działalności. W skali podatkowej wyróżnia się dwie podstawowe stawki podatkowe: 17% (przy dochodzie do kwoty 85 528 złotych) oraz 32% (dla dochodu powyżej kwoty 85 528 złotych). Skorzystanie z opodatkowania na zasadach ogólnych pozwala na korzystanie z wielu ulg podatkowych, kwoty zmniejszającej podatek oraz umożliwia rozliczanie się na jednej deklaracji razem z małżonkiem.
 • Podatek liniowy. Stawka podatku jest tu niezmienna i bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym dochodów wynosi 19%. Przedsiębiorca wybierający tę formę opodatkowania nie ma możliwości skorzystania z ulg podatkowych ani z kwoty zmniejszającej podatek. Przy podatku liniowym nie jest także możliwe wspólne rozliczanie się z małżonkiem na jednej deklaracji podatkowej.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od tego, jaki charakter ma prowadzona działalność. W ryczałcie wyróżnia się stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Skorzystanie z tej formy opodatkowania również uniemożliwia korzystanie z ulg oraz składanie jednej deklaracji podatkowej razem z małżonkiem.
 • Karta podatkowa.

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Irlandii - stawki podatkowe

Video

Na czym polega karta podatkowa?

Karta podatkowa polega na tym, że przedsiębiorca płaci stałą wysokość podatku bez względu na to, jaka jest wysokość osiąganego przez niego przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy wybierają kartę podatkową:

 • nie muszą składać pisemnych deklaracji podatkowych,
 • nie muszą prowadzić ksiąg podatkowych,
 • nie muszą obliczać kwoty należnego podatku.

To Cię powinno też zainteresować: Zwrot podatku z Niemiec - rozliczenie dochodów w Polsce

Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności - kto może korzystać?

O zastosowanie karty podatkowej jako formy opodatkowania mogą ubiegać się osoby, które:

 • prowadzą działalność o charakterze usługowym, wytwórczo-usługowym (m.in. fryzjer, mechanik, kosmetyczka, wulkanizator, stolarz, zegarmistrz, konserwator antyków, kowal naprawiający i konserwujący narzędzia, sprzęt i maszyny rolnicze)
 • prowadzą działalność o charakterze gastronomicznym lub sprzedają posiłki domowe - warunkiem jest brak sprzedaży napojów alkoholowych zawierających więcej niż 1,5% alkoholu,
 • prowadzenie działalności polegającej na handlu detalicznym żywnością, napojami (oprócz napojów alkoholowych o zawartości alkoholu przekraczającej 1,5%, wyrobami tytoniowymi i kwiatami,
 • prowadzenie działalności polegającej na handlu detalicznym artykułami nieżywnościowymi (z wyjątkiem m.in. sprzedawców pojazdów i części motoryzacyjnych oraz paliw),
 • działalność o charakterze rozrywkowym,
 • działalność o charakterze transportowym (wykonywana przy użyciu jednego pojazdu),
 • ,
 • są przedstawicielem wolnego zawodu,
 • świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki domowej nad osobami starszymi lub chorymi oraz dziećmi a także usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

To Cię powinno też zainteresować: Zwrot podatku z Norwegii - rozliczenie dochodów w Polsce

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji Operator Linii Produkcyjnej - Paczkomaty

TWG Polska Sp. z o.o.

 • 4 600-5 700 zł / mc
 • Kraków
Dodana
Aplikuj bez CV

[dh] Pracownik produkcji -nadruki na gadżetach

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Ruda Śląska
Dodana

Pracownik fizyczny

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Poznań
Dodana

[dh] Pracownik produkcji Ruda Sląska

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Świętochłowice
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Jawor
Dodana

Działalność gospodarcza rozliczana w ramach karty podatkowej może być prowadzona wyłącznie na terenie Polski. Jest to forma rozliczenia dedykowana podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku niektórych branż wybór karty podatkowej możliwy jest także wtedy, gdy działalność ma formę spółki cywilnej.

Karta podatkowa - najważniejsze informacje

To Cię powinno też zainteresować: Zwrot podatku z Belgii - rozliczenie dochodów w Polsce

Kto może płacić podatek w formie karty podatkowej

Osoby, które decydują się na wybór karty podatkowej, muszą pamiętać o szeregu ograniczeń ustanowionych przez polskiego ustawodawcę. Przede wszystkim, przedsiębiorcy rozliczający się przez kartę podatkową nie mogą korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy są to usługi specjalistyczne.

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Austrii - stawki podatkowe

Fakt rozliczania się przez kartę podatkową nakłada także inne ograniczenie. Mianowicie: nie można wykonywać żadnej innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta, która została zgłoszona we wniosku. Zabronione jest także wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Co ciekawe, także małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie.

Video

To Cię powinno też zainteresować: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Stawki karty podatkowej określa kwotowo Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej. Ogłoszenie stawek następuje cyklicznie co roku. Uwaga: należy pamiętać o tym, że wysokość podatku należnego od danego przedsiębiorcy opodatkowanego kartą podatkową za każdym razem ustala Naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności poprzez stosowną decyzję w tym zakresie.

To Cię powinno też zainteresować: Zwrot podatku z Austrii - rozliczenie dochodów w Polsce

Karta podatkowa stawki - jak zgłosić?

Stawki karty podatkowej są aktualizowane co roku przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującym prawem, Minister Finansów musi ogłosić stawki karty podatkowej na rok następny najpóźniej do 30 listopada danego roku. Stawki w obwieszczeniu muszą odpowiadać wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Aktualnie obowiązujące stawki reguluje Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2020 roku, które opublikowano w Monitorze Polskim 27 listopada 2020 roku.

Krta podatkowa - czy to się opłaca

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Szwecji - stawki podatkowe

Każdy przedsiębiorca chcący rozliczać się w danym roku na podstawie karty podatkowej bądź chcący poznać wysokość należnego podatku, musi zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Decyzję o wysokości podatku podejmuje naczelnik urzędu skarbowego na mocy decyzji. Bierze on pod uwagę:

 • dane przedstawione przez podatnika we wniosku PIT-16,
 • kwoty wskazane w tabeli będącej załącznikiem numer 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

To Cię powinno też zainteresować: Zwrot podatku z Hiszpanii - rozliczenie dochodów w Polsce

Stawka podatku w ramach karty podatkowej w 2021 roku wzrosła o około 3,6%. Poniżej przedstawiamy orientacyjne kwoty podatku płaconego miesięcznie przez poszczególne zawody w ramach karty podatkowej w latach 2018-2021:

 • szewc: 2021 - 130 złotych, 2020 - 126 złotych, 2019 - 124 złote, 2018 - 122 złote,
 • fryzjer męski: 2021 - 331 złotych, 2020 - 320 złotych, 2019 - 314 złotych, 2018 - 309 złotych,
 • fryzjer damski: 2021 - 397 złotych, 2020 - 377 złotych, 2019 - 371 złotych, 2018 - 365 złotych,
 • krawcowa: 2021 - 152 złote, 2020 - 147 złotych, 2019 - 144 złote, 2018 - 142 złote.

To Cię powinno też zainteresować: Zwrot podatku ze Słowenii - rozliczenie dochodów w Polsce

Karta podatkowa – limity - od czego zależy wielkość podatku?

Stawka należnego podatku w ramach karty podatkowej nie jest uzależniona od dochodów uzyskiwanych przez danego przedsiębiorcę. Czas oczekiwania na wydanie przez urząd skarbowy decyzji o wysokości podatku wynosi jeden miesiąc.

Co wynika z karty podatkowej

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Niemczech - stawki podatkowe

Podatnik nie może samodzielnie zaproponować oczekiwanej wysokości stawki, ponieważ określenie wysokości podatku jest wyłączną kompetencją naczelnika urzędu skarbowego.

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Norwegii - stawki podatkowe

Wielkość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiaru, liczby zatrudnionych osób a także wielkości miejscowości oraz liczby jej mieszkańców.

Karta podatkowa - zalety i wady

Zalety karty podatkowej

Wady karty podatkowej

Brak obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.

Rozliczanie się w ramach karty podatkowej wpływa na obniżenie zdolności kredytowej.

Brak obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Brak możliwości korzystania z jakichkolwiek ulg podatkowych.

Brak obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatki.

Brak możliwości rozliczania się razem z małżonkiem.

Kwota należnego podatku jest niezmienna - nie ma znacznie wysokość uzyskiwanego dochodu oraz ponoszone koszty.

Brak możliwości łączenia dochodów opodatkowanych w ramach karty podatkowej z pozostałymi dochodami.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Podatek należy uiścić nawet wtedy, gdy nie uzyskujemy żadnych przychodów, a prowadzona działalność gospodarcza generuje znaczne straty.

 

To Cię powinno też zainteresować: Podatek dochodowy w Belgii - stawki podatkowe

Podsumowanie:
 • Karta podatkowa to forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu stałej wysokości podatku niezależnie od osiąganych przychodów.
 • Karta podatkowa jest dostępna tylko dla określonego grona przedsiębiorców, którzy muszą złożyć stosowny wniosek w celu jej rozliczania.
 • Osoby rozliczające się przez kartę podatkową mają pewne ograniczenia, np. nie mogą korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę ani wykonywać innej pozarolniczej działalności gospodarczej, która nie została zgłoszona we wniosku.
 • Stawki podatku w ramach karty podatkowej są ustalane corocznie przez Ministra Finansów i wartość podatku należnego jest ustalana przez Naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności na podstawie stosownej decyzji.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z czterech podstawowych form opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na tym, że wysokość należnego podatku jest niezmienna i nie zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów. Z takiej formy rozliczenia mogą korzystać wyłącznie wybrani przedsiębiorcy spełniający określone przez polskiego ustawodawcę.

Kto może rozliczać się w ramach karty podatkowej?

Z karty podatkowej mogą rozliczać się przedstawiciele określonych zawodów, którzy spełniają dodatkowe warunki, m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, restauratorzy oraz osoby prowadzące handel detaliczny.

Jak obliczyć należny podatek przy karcie podatkowej?

Obliczanie wartości należnego podatku karty podatkowej jest wyłączną kompetencją naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

18 komentarzy

Froelich Patryk

Froelich Patryk

Ciekawy artykuł dla tych, którzy zastanawiają się, jak w praktyce działa karta podatkowa. Warto wiedzieć, jakie są ograniczenia związane z korzystaniem z tego rozwiązania.
MichZo≥ś

MichZo≥ś

Karta podatkowa wydaje się dobra dla jednoosobowych działalności gospodarczych, ale z pewnością nie dla większych firm. Ważne, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację przed skorzystaniem z tego rozwiązania.
Wino1901

Wino1901

Karta podatkowa wydaje się dobra dla tych, którzy nie chcą tracić czasu na skomplikowane obliczenia podatkowe. Jest to także dobre rozwiązanie, jeśli nie jest się pewnym, jakie stawki podatkowe trzeba płacić.
Helmut

Helmut

Nie wiedziałam, że karta podatkowa jest związana z takimi ograniczeniami. To dobry artykuł dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jakie są opcje podatkowe dla przedsiębiorców.
Adolf

Adolf

Ograniczenia, jakie wynikają z korzystania z karty podatkowej, wydają się dość istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o zakaz korzystania z usług innych firm. Trzeba dokładnie przeanalizować swoją sytuację, zanim zdecyduje się na korzystanie z karty podatkowej.
Mazan

Mazan

Karta podatkowa to dobre rozwiązanie dla mniejszych firm, jednak większe przedsiębiorstwa z pewnością nie skorzystają z tego rozwiązania. Mimo to, warto wiedzieć o różnych opcjach podatkowych.
Olka

Olka

Ciekawe, że karta podatkowa nie jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale może to stanowić barierę dla większych firm.
weronka

weronka

Nigdy nie myślałam o korzystaniu z karty podatkowej, ale ten artykuł na pewno mi to uświadomił. Warto wiedzieć o różnych opcjach podatkowych, nawet jeśli nie prowadzimy swojej działalności gospodarczej.
Rewia

Rewia

Ograniczenia jakie wynikają z korzystania z karty podatkowej wydają się dość restrykcyjne, aczkolwiek jeśli prowadzi się jednoosobową działalność, to może to być dobre rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać o konsekwencjach, jakie niosą ze sobą te ograniczenia.
Aga

Aga

A czy jest jakiś limit dochodu na karcie podatkowej?
Skubi

Skubi

Podobno wybór formy opodatkowania jest jednym z głównych wyzwań dla początkujących przedsiębiorców. Karta podatkowa wydaje się dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą się w to zagłębiać zbytnio.
Nikt_nie_jest_sam

Nikt_nie_jest_sam

Ciekawe rozwiązanie, chętnie zacznę korzystać z karty podatkowej, jeśli uda mi się otworzyć własną działalność. Wydaje się to prostsze niż tradycyjne rozliczenia podatkowe.
Lemiz

Lemiz

Chyba nie dla mnie ten artykuł.. ale i tak warto wiedzieć, jakie opcje podatkowe ma przedsiębiorca.
Ada

Ada

Karta podatkowa to dość popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć skomplikowanych obliczeń podatkowych. Jednak warto pamiętać, że korzystanie z niej wiąże się z pewnymi ograniczeniami, które mogą skutkować nieprzewidzianymi kosztami. Zdecydowanie warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację przed korzystaniem z karty podatkowej.
,,Wynajem krótkoterminowy"

,,Wynajem krótkoterminowy"

Nie zapomnijcie o polskim "Ładzie" od nowego roku. Zdrowotnego nie możecie już odliczać od Karty podatkowej. W obecnej chwili należy opłacić wysokość podatku zgodnie z otrzymaną decyzją i ponadto osoba pracująca, emeryci i renciści muszą zapłacić zdrowotne co bardzo obciąża małe jednoosobowe działalności. Na dodatek musicie co miesiąc udać się do ZUS-u w celu złożenia deklaracji, gdyż obecnie nie będzie się ona powielała na kolejne miesiące jak kiedyś.
Józef

Józef

Czy będąc na emeryturze i prowadzenie działalności gospodarczej na karcie podatkowej czy jest zwolniona składka zdrowotna a tak to w jakiej stawce
Celina Malinowska

Celina Malinowska

Czy będą ulgi w opłacaniu skladki zdrowotnej dla osob niepełnosprawnych
Graża z insta

Graża z insta

W Monitorze Polskim zawsze wiele aktualnych rzeczy tak jak w GP. Ja jednak nie kupuję tego i czasami śledzę, więc dobrze gdy w temacie pokazujecie jak wygląda sytuacja i kiedy to opublikowano i weszło w życie. Zainteresowani zawsze znajdą to w wyszukiwaniu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.