Działalność gospodarcza

Składki ZUS, Ubezpieczenie Wypadkowe i Rentowe w Działalności Gospodarczej

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

8 komentarzy
Składki ZUS, Ubezpieczenie Wypadkowe i Rentowe w Działalności Gospodarczej
Poradnik dla przedsiębiorców o składkach ZUS, ubezpieczeniu zdrowotnym, chorobowym i rentowym. Dowiedz się, jak zoptymalizować opłaty w działalności gospodarczej!

Składki zus

Jako przedsiębiorcy, musimy zrozumieć, że składki ZUS są nie tylko obowiązkiem, ale także częścią systemu zabezpieczenia społecznego. Wybór odpowiednich składek, takich jak składka chorobowa czy ubezpieczenie wypadkowe, jest kluczowy dla naszej przyszłości finansowej. Dodatkowo, warto znać możliwości związane z ulgowymi składkami ZUS, które mogą obniżyć nasze koszty, a także zapoznać się z podstawą wymiaru składek.

Opłaty zus

Zrozumienie opłat ZUS jest kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość składek ZUS może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności czy dochód. Płacenie tych opłat na czas jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także istotnym elementem planowania finansowego. Ustalenie odpowiedniej wysokości składek, takich jak składka rentowa czy ubezpieczenie zdrowotne, jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia na przyszłość.

Płacenie zus

Płacenie ZUS to codzienna rzeczywistość przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, jakie składki są obowiązkowe, a także jak można zoptymalizować te opłaty. Ustalanie i regulowanie na czas składek na ubezpieczenie zdrowotne, składkę rentową czy składkę chorobową jest kluczowe. Również wartość wpłacanych środków na fundusz pracy ma swoje znaczenie. Prawidłowe zarządzanie tymi aspektami może prowadzić do znaczących oszczędności i zapewnić stabilność finansową w dłuższej perspektywie.

ZUS - działalność gospodarcza

Każda osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności, powinna zgłosić ten fakt do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W tym celu składa wniosek, który później przesyłany jest do ZUS. Na podstawie dostarczonych danych, ZUS zgłasza przedsiębiorcę do opłacania odpowiednich składek.

ZUS działalność gospodarcza rodzi także pewne zobowiązania – otóż przedsiębiorca musi samodzielnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego oraz do ubezpieczeń społecznych. Tej formalności powinien dokonać w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Wpłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem większości osób prowadzących firmę. W przypadku unikania tego obowiązku, można narazić się na sankcje, takie jak: dodatkowe opłaty, naliczanie odsetek, karę grzywny, sprawę sądową lub wpis do Rejestru Dłużników. 

Zagadnienie „działalność gospodarcza ZUS” reguluje także to, jakie składki ZUS należy opłacać:

 • ubezpieczenia społeczne – w przypadku ubezpieczenia społecznego w 2019 roku minimalna stawka składek dla osób, które rozpoczynają swoją działalność to 675 zł (czyli 30% z 2250 zł – minimalnego wynagrodzenia). Wobec tego składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszą 19,52%, czyli 131,76 zł, a ubezpieczenie rentowe 8%, czyli 54 zł. Ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalane dla każdego z płatników (zazwyczaj od 0,60% do 3,30%), a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i wynosi 2,45%, czyli 16,54 zł;
 • ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku tego ubezpieczenia podstawa wymiaru składki nie może być mniejsza niż 75% wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku;
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Szukasz pracy?
Dodana

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych – praca w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Kierownik Magazynu

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Początkujący przedsiębiorca, który opłaca składki, nie musi płacić za Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek za ubezpieczenie rentowe i emerytalne nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (2250 zł w 2019 roku). Podobnie przedsiębiorcy, którzy ukończyli 55 lat (w przypadku kobiet) raz 60 lat (w przypadku mężczyzn), również nie muszą płacić składek na Fundusz Pracy.

Termin płatności ZUS - działalność gospodarcza

Wszystkie osoby fizyczne, które indywidualnie opłacają swoje składki, muszą się rozliczyć do 10. dnia każdego miesiąca. Jeżeli jednak przedsiębiorca ubezpiecza także inne osoby, np. współpracowników, zleceniobiorców lub pracowników – wtedy musi opłacić składkę ZUS do 15. dnia każdego miesiąca. Trzecim terminem płatności ZUS działalność gospodarcza jest data do 5. dnia następnego miesiąca i dotyczy ona jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Jeśli zdarzy się tak, że termin obowiązujący płatnika przypadnie w weekend lub święto wolne od pracy, wówczas terminem płatności będzie kolejny dzień roboczy przypadający po tym dniu wolnym.

Zarządzanie składkami ZUS i ubezpieczeniami w działalności gospodarczej jest kluczowe dla stabilności finansowej i zabezpieczenia na przyszłość.

ZUS chorobowe - działalność gospodarcza

Każda z osób prowadzących działalność gospodarczą ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego od ZUSu, jeżeli przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest jednak jeden ważny warunek – aby otrzymać taki zasiłek, należy w terminie uiszczać dobrowolną składkę chorobową, która wynosi 2,45% z kwoty wymiaru. Zasiłek chorobowy należy się osobie prowadzącej działalność gospodarczą, a także osobie współpracującej przy prowadzeniu takiej działalności, będącej czasowo niezdolną do pracy z powodu choroby. Taka niezdolność musi zostać potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza na druku ZUS ZLA. Ponadto, może zdarzyć się sytuacja, gdy za czas choroby nie powstanie obowiązek opłacania żadnych składek – nastąpi to przy 12 dniach choroby w miesiącu.

Aspekt Składka Ulgi Znaczenie dla Przedsiębiorcy
ZUS Chorobowa, Wypadkowa, Rentowa Ulgi dla startujących Zabezpieczenie na przyszłość
Ubezpieczenie Zdrowotne Obowiązkowe - Ochrona zdrowia
Fundusz Pracy - - Wsparcie dla zatrudnienia

Działalność gospodarcza bez ZUS

W obecnych przepisach istnieją dwie możliwości, podczas których przedsiębiorca nie musi opłacać ZUSu.

Pierwsza z nich to działalność nierejestrowana, czyli:

 • taka, z której przychód nie przekracza każdego miesiąca 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli obecnie taki przychód miesięczny może wynosić maksymalnie 1050 zł),
 • taka, która w czasie ostatnich 60 miesięcy nie podejmowała działalności gospodarczej na szerszą skalę.

Podczas prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (społecznych, jak i zdrowotnych). Taka działalność nie musi być bowiem rejestrowana w CEIDG. Dlatego też jednocześnie taki przedsiębiorca nie jest rejestrowany również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejną z możliwości jest ulga na start. Jeszcze niedawno każdy przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność, musiał opłacać wszystkie składki od początku, nawet jeśli firma nie przynosiła żadnych przychodów. Dlatego też prawodawcy postanowili wyjść na przeciw i wprowadzić ulgę na pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności. Taka ulga jest dobrowolna. W związku z tym przedsiębiorca nie musi opłacać składek przez ten czas, ale jeżeli wykazuje taką chęć – może. Należy bowiem pamiętać, że w czasie 6-miesięcznej ulgi na start, nie będzie on podlegał wszelkiego rodzaju ubezpieczeniom.

Emerytura a działalność gospodarcza składki ZUS

Działalność gospodarczą może także prowadzić osoba, która jest na emeryturze. Jeżeli spełni odpowiednie warunki, może być również zwolniona z obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Wobec tego, że składki rentowe i emerytalne są dobrowolne, może nastąpić sytuacja, w której przedsiębiorca nie będzie płacił za składki ZUS z działalności. Emeryt, prowadzący działalność gospodarczą, jest zwolniony z obowiązkowej składki zdrowotnej, jeżeli:

 • świadczenie emerytalne nie jest wyższe niż minimalne, miesięczne wynagrodzenie,
 • przychody z działalności nie są wyższe niż 50% najniższej emerytury,
 • (lub) działalność jest rozliczana na podstawie karty podatkowej.

Warto także pamiętać, że emeryt, który jest przedsiębiorcą, nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego, dlatego też nie opłaca składki chorobowej.

Działalność gospodarcza a emerytura

Własna działalność gospodarcza to coraz częstsze rozwiązanie. Tacy przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o indywidualnym odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno za siebie, jak i za ewentualnych pracowników. To w jakiej wysokości składki płacimy, będzie miało później wpływ, między innymi, na wysokość naszej emerytury. Należy jednak pamiętać, że minimalna emerytura (obecnie 1000 zł), będzie przyznana po przepracowaniu odpowiedniego stażu pracy oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Osoby prowadzące działalność, które chcą zwiększyć kwotę świadczenia emerytalnego, otrzymywanego w przyszłości, nie powinny opłacać wyłącznie minimalnych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Najlepszym wyborem będzie odprowadzanie comiesięcznych składek, odpowiadającym rzeczywistym dochodom. Kolejną możliwością jest także wykorzystanie indywidualnych sposobów oszczędzania, np. Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Początkujący przedsiębiorca jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami związanymi ze składkami ZUS. Warto pamiętać, że ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i wypadkowe są obowiązkowe. W przypadku działalności nierejestrowanej lub 6-miesięcznej ulgi na start, nie trzeba płacić składek. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie posiadając ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego, tracimy zabezpieczenie na przyszłość, a ewentualne problemy zdrowotne mogą wiązać się z wysokimi kosztami leczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązkowe składki ZUS w działalności gospodarczej?

Obowiązkowe są składki chorobowa, wypadkowa i rentowa, a także ubezpieczenie zdrowotne.

Czy mogę liczyć na ulgowe składki ZUS?

Tak, istnieją ulgi dla nowo startujących przedsiębiorców oraz w określonych sytuacjach.

Jak mogę zoptymalizować płacenie ZUS?

Prawidłowe wybieranie i regulowanie składek oraz korzystanie z ulg może prowadzić do oszczędności.

Jaka jest podstawa wymiaru składek ZUS?

Podstawa wymiaru składek zależy od dochodu i rodzaju działalności.

Dlaczego opłaty ZUS są tak ważne w działalności gospodarczej?

Opłaty ZUS zapewniają zabezpieczenie na przyszłość i są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

8 komentarzy

boy 90

boy 90

Składki zawsze monitoruję w serwisem zusowskim gdzie widzę jak to się u mnie układa. Jest czytelnie chociaż mogłoby być lepiej.
emeryt 65

emeryt 65

Jestem na emeryturze. Chcę działać w pewnej dziedzinie...czy jak zgłoszę fakt, że chcę prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk może będzie jakiś po roku to nic nikomu nie płacę??? Przecież z emerytury biorą mi podatek i zdrowotne?? Będę miał ZERO zysku przez rok, czyli nic nie płacę????. Rozumiem, gdybym zarobił np. 800 złotych raz za kiedy- to zapłacę z tego tylko podatek do US? Jak się mylę i ktoś to przeczyta- niech odpisze, czy mama rację?????
Pingwin

Pingwin

zus trzeba jednorazowo załatwić i generalnie to wszystko jest. Nie ma żadnej filozofii w tym zakresie. To bardzo prosta sprawa w obecnych czasach załątwiać to i us.
Zefir

Zefir

Trzeba mieć porządek w papierach i wtedy wszystko będzie ok. ZUs jest bardzo ważny i nie wolno przesadzać w aspekcie płatności składek i tak podobnie. Tak to wszystko wygląda.
Jagna

Jagna

Nie wiedziałam, że może być "działalność gospodarcza bez ZUS".
Kornelia

Kornelia

Na przykład pracownicy pracujący w fabryce i otrzymujący wynagrodzenie wykonują działalność gospodarczą. Ich pracodawcy są również aktywni ekonomicznie, ponieważ płacą pracownikom i produkują i sprzedają towary. ZUS na poczatku jest promocyjny na 2 lata.
Kinga

Kinga

Do 10 zawsze płace składki, jednak przyznam że czasami znajdzie się jakaś zwłoka no ale generalnie mało kiedy długo coś im zalegam. ZUS też stronkę poprawił dla userów.
Juka

Juka

ZUS ma dość dobrą stronkę własną i usprawnienia po zalogowaniu się na własne konto. Można tam uzyskać bardzo wiele przydatnych dla osoby prowadzącej działalność rzeczy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka