Staże

Staże
Staż to doskonała możliwość, by poszerzyć swoje umiejętności, zdobyć dodatkowe doświadczenie oraz przygotować się do przyszłego zawodu. Wybór różnego rodzaju staży jest bardzo duży, dlatego warto zainteresować się tym tematem i wybrać najlepszą dla siebie możliwość.

Decydując się na staż możemy rozważyć różne czynniki, takie jak m.in. własne zainteresowania, wybrana ścieżka kariery czy przyszłościowe zawody na rynku pracy. Wykonując dane praktyki lub staż możemy sprawdzić czy dana profesja faktycznie nam odpowiada. Mamy także możliwość, aby wypróbować swoich sił w czymś zupełnie nowym, tym samym poszerzając swoje horyzonty. Przygotowaliśmy krótki poradnik, który pozwoli zapoznać się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi stażów.

Staż z Urzędu Pracy

Staż z urzędu pracy to doskonała możliwość rozwoju dla osób w różnych przedziałach wiekowych. Tego typu staże finansowane są dzięki funduszom unijnym oraz z Funduszu Pracy. Forma stażu nie różni się, ale inne jest jego źródło finansowania, a czasem także jego długość. Staż z urzędu pracy może odbyć każda osoba z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Kandydaci muszą odbyć rozmowę z opiekunem, po czym złożyć wniosek o staż. W wyniku pomyślnego przebiegu rozmowy, kandydat otrzymuje skierowanie z urzędu pracy i może podpisać umowę ze starostą.

Podejmując się stażu z urzędu pracy, stażysta otrzymuje stypendium oraz przysługuje mu 2 dni wolnego na miesiąc. Wysokość stypendium wynosi 120% wielkości zasiłku dla bezrobotnych i wypłacane jest co miesiąc. Stażu nie można przerwać (chyba, że nie zostaną dotrzymane warunki umowy), a jeśli jednak stażysta zdecyduje się na taki krok – zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego. Po wykonanym stażu, stażysta może zostać zatrudniony na sprawowanym stanowisku, jednak zależy to w dużej mierze od warunków umowy, którą podpisał. Jeżeli w umowie pojawia się zapis o obowiązku zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu, wówczas pracodawca powinien dotrzymać warunków umowy.  

Sprawozdanie z przebiegu stażu

Sprawozdanie z przebiegu stażu to specjalny dokument, który stanowi podsumowanie zdobytego na stażu doświadczenia. Wielu pracodawców uznaje staże za ważny element rozwoju przyszłego pracownika, dlatego warto opisać w sprawozdaniu wszystko, czego się nauczyliśmy i co może się nam przydać w przyszłym zawodzie.

To Cię powinno też zainteresować: Praca dla studentów za granicą

Każde sprawozdanie powinno zawierać kilka podstawowych elementów:

 • Stronę tytułową – zawierającą imię, nazwisko, daty stażu, nazwę firmy i wykonywane stanowisko. Na stronie tytułowej powinno się także znaleźć nazwisko przełożonego stażu;
 • Indeks treści – może zawierać kilka części, które poinformują jaka zawartość znajduje się w sprawozdaniu;
 • Wprowadzenie – opisujące podstawowe informacje dotyczące stażu;
 • Opis firmy – nazwa firmy, zakres działalności, oferowane usługi itd.;
 • Wypełnione zadania – przedstawienie czynności wykonywanych podczas stażu oraz zdobytych dzięki temu umiejętności;
 • Podsumowanie praktyk – zawierający ogólny opis zdobytych umiejętności i doświadczeń;
 • Ewentualna ocena przełożonego wraz z wnioskami ze zrealizowanego stażu.

Podanie o staż

Kiedy zdecydujemy się na podjęcie stażu, niezbędnym elementem rekrutacji będzie złożenie podania o staż. Ważne, aby podczas jego tworzenia, pamiętać o kilku ważnych wskazówkach:

 • bądź uprzejmy i stosuj zwroty grzecznościowe,
 • przedstaw swoją motywację do odbycia stażu,
 • napisz o swoich doświadczeniach (np. kierunku studiów lub szkole średniej), które są związane z wykonywanym stanowiskiem na stażu,
 • wymień swoje pozytywne cechy, np. odpowiedzialny lub ambitny,
 • poproś zatrudniającego o pozytywne rozpatrzenie podania,
 • podpisz się odręcznie.

Umowa o staż

Kiedy już podanie o staż zostanie pozytywnie rozpatrzone, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o staż. Tego typu umowa funkcjonuje od 2009 roku i należy do kategorii umów cywilnoprawnych. W umowie powinny zostać zawarte wszystkie warunki współpracy podczas stażu, rodzaje obowiązków, czas trwania stażu, wysokość wynagrodzenia (jeśli takowe występuje) oraz tygodniowy wymiar godzin. Dodatkowo do umowy może zostać dołączony dokument wewnętrzny z regulaminem stażu oraz wypłacania stypendium.

Umowa o staż powinna mieć formę pisemną. Podpisywana jest między dwoma stronami – stażystą oraz zatrudniającym. Obowiązujący czas trwania takiej umowy to maksymalnie 3 miesiące. Należy pamiętać, że czas ten nie może zostać wydłużony w kolejnej umowie o staż. Stażysta może jednak zawierać nieograniczoną liczbę umów z różnymi zatrudniającymi.

Lista obecności staż

Podczas wykonywania stażu niezbędna jest lista obecności, która stanowi potwierdzenie stawienia się w miejscu pracy przez zatrudnionego. Obowiązkiem każdego stażysty jest podpisywanie listy u zatrudniającego. W przypadku stażu w urzędzie pracy, podczas dłuższej nieobecności pracownika, zatrudniający jest zobowiązany w ciągu 7 dni poinformować urząd pracy o przerwaniu stażu przez bezrobotnego lub o nieusprawiedliwionych nieobecnościach.

Lista obecności ze stażu powinna być dostarczona do urzędu pracy każdego miesiąca podczas odbywania stażu przez bezrobotnego oraz potwierdzona przez zatrudniającego w terminie 2 dni od ostatniego dnia miesiąca. Brak listy może wiązać się z brakiem zaliczenia stażu i nienaliczeniem stypendium.

Staże dla studentów

Staże dla studentów to okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy. Odbycie stażu jest obowiązkowe na większości uczelni publicznych i prywatnych. Możliwości odbycia stażu dla studentów jest wiele – mogą to być polecane przez uczelnie instytucje lub przedsiębiorstwa oferty w lokalnych firmach czy też np. wymiany zagraniczne. O staż można się także starać w firmie niezwiązanej z uczelnią. Bardzo popularne są również programy stażowe dużych korporacji. Dzięki temu można zdobyć wiele cennych kontaktów oraz podróżować po kraju czy za granicą. Staże dla studentów są zazwyczaj bezpłatne, ale można także znaleźć stanowiska, które oferują stypendium.

Rezygnacja ze stażu

Umowę o staż można rozwiązać po upływie czasu, na jaki była zawarta. Stażysta nie może zrezygnować wcześniej, jeżeli staż jest odpłatny. Rezygnacja ze stażu nie jest wówczas usprawiedliwiona, nawet jeśli dojdzie do nieporozumienia z zatrudniającym. W przypadku staży bezpłatnych, umowa może być rozwiązana w każdym momencie, a rezygnacja ze stażu odbywa się bez żadnych konsekwencji.

Podsumowując, staże to doskonała możliwość, aby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zyskać cenne doświadczenie. Szczególnie popularne są staże dla studentów, ale mogą je odbyć osoby w każdym wieku, np. z ramienia urzędu pracy. Przed przystąpieniem do stażu należy pamiętać o złożeniu podania o staż, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisać umowę o staż z zatrudniającym. W trakcie stażu niezbędne jest także prowadzenie sprawozdania oraz listy obecności.

Oceń ten wpis
Staże
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Nina
2019-12-15, 15:50
Widać, że można znaleźć atrakcyjne staże w wielu miastach. Oczywiście trzeba także wybrać to co jest bardzo atrakcyjne pod tym względem.
studencik
2019-12-05, 05:14
Staże zazwyczaj oferują dla bezrobotnych UP, ale nie tylko. Wielu studentów w ramach studiów odbywa staż. Warto skorzystać z oferty stażu, bo można się wiele nauczyć. Można zdobyć doświadczenie, nowe umiejętności. Jestem studentem i w ramach naszych studiów jest staż oczywiście niepłatny.
Alka
2019-05-28, 13:41
Warto studentom skorzystać nawet że stażów bezpłatnych. Zdobędą doświadczenie i umiejętności. U mnie w szpitalu jest dużo przyszłych lekarzy. To świetni, ale teoretycy. Na stażu dużo się nauczą.
Zuza
2019-05-17, 18:26
Ciekawe informacje w tym artykule. Staż prawie każdy, to doskonalenie umiejętności. Zazwyczaj zawsze staże dla studentów są niepłatne, ale czy zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności powinno być płacone.
Lemon
2019-05-13, 13:12
Niezależnie od tego, zawsze opłaca się współpracować nie tylko z pieniędzmi. Na pewno myślisz, że praca w niepełnym wymiarze godzin oznacza więcej stresu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.